Mag-type para maghanap

Audio Q&A Oras ng Pagbasa: 15 minuto

Mga Mapagkukunan para sa Mental Health at Family Planning

Paggamit ng Family Therapy para Pahusayin ang Reproductive Health Outcomes


Ang Knowledge SUCCESS team kamakailan ay nakipag-usap kay Linos Muhvu, Secretary at Chief Talent Team Leader sa Society for Pre and Post Natal Services (SPANS) sa Goromonzi District ng Zimbabwe, tungkol sa mga link sa pagitan ng mental health at family planning at reproductive health. Ang pagkawasak na Nagdulot ang COVID-19 sa buong mundo—mga pagkamatay, pagbagsak ng ekonomiya, at pangmatagalang paghihiwalay—ay nagpalala sa mga pakikibaka sa kalusugan ng isip na kinakaharap ng mga tao bago pa man mangyari ang pandemya. Ang kalusugan ng isip ng kababaihan sa partikular ay naapektuhan ng tumataas na rate ng karahasan na nakabatay sa kasarian at pagbawas ng access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa panahon ng mga lockdown. Sa kabilang banda, ang pagtaas ng pagkabalisa at depresyon na dulot ng mga stressor na dulot ng pandemya ay maaaring negatibong makaapekto sa pagpapatuloy ng contraceptive at pangangalaga sa sarili sa pangkalahatan.

SPANS COVID-19 Community Family Mental Health Response Team
SPANS COVID-19 Community Family Mental Health Response Team

Si Linos ay nagsasalita tungkol sa diskarte ng SPANS sa pagsasama ng mental health at family planning sa pamamagitan ng family therapy. “Kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa pagpaplano ng pamilya,” sabi ni Linos, “ito ay isang isyu sa pamilya.” Tinatalakay din namin ang pagpili ng contraceptive, pangangalaga sa sarili at tradisyonal na pangangalaga sa kalusugan ng isip, stigma na may kaugnayan sa kalusugan ng isip, at ang paparating na kumperensya na pinangungunahan ng SPANS na tinatawag na International Conference on Maternal Mental Health sa Africa (ICMMHA).

Ipinapaalala sa atin ni Linos na ang mga serbisyo sa kalusugang pangkaisipan ay dapat na bahagi ng isang holistic na pakete ng pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya at kung gaano kahalaga ang mga serbisyong ito para sa mas magandang resulta ng kalusugan ng reproduktibo.

Pakinggan ang Buong Panayam


Basahin ang Transcript

Reana Thomas: Hi sa lahat! Nasasabik kaming makausap si Linos Muhvu mula sa Society for Pre and Post Natal Services, o SPANS. Siya ay magsasalita sa amin tungkol sa kalusugan ng isip at pagpaplano ng pamilya. Ako si Reana Thomas, isang teknikal na opisyal sa FHI 360, kasalukuyang nasa Durham, North Carolina sa US.

Reana: Linos, pwede ko bang hilingin sa iyo na ipakilala ang iyong sarili at kung saan ka matatagpuan?

Makinig ngayon: 0:20

Linos Muhvu

Linos Muhvu: Ako si Linos Muhvu, sa Zimbabwe. Kami ay nakabase sa Ruwa Clinic sa Goromonzi District, 21 kilometro sa kahabaan ng Mutare Road. Nagtatrabaho ako sa isang organisasyon na tinatawag na Society for Pre and Post Natal services bilang Secretary at Chief Talent Team Leader.

Reana: Gusto naming malaman kung paano ka naging interesado sa kalusugan ng isip.

Makinig ngayon: 0:50

Linos: Kung titingnan lamang ang kahulugan ng kung ano ang kalusugan ng isip, nakakatuwang malaman na ang kalusugan ng isip ay napakahalaga sa lawak na ang isang indibidwal ay maaaring makapag-ambag sa kanyang sarili o sa kanyang sarili. Ang isang indibidwal ay maaaring makapag-ambag sa lipunang ito, sa pamilya sa paligid niya. Ang sinumang indibidwal ay maaaring mag-ambag sa mundo dahil lamang sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan ng isip.

"Kaya na, mag-isa mula doon ang buong kahulugan, ito ay maglalagay ng higit na na-promote bilang upang sabihin na kailangan nating dagdagan ang ating mga boses upang itaguyod ang maayos na kalusugan ng isip para sa lahat-hindi lamang sa Zimbabwe, ngunit sa buong mundo."

Reana: Kahanga-hanga. Salamat. Dahil kami ay isang proyektong nakatuon sa pagpaplano ng pamilya, gusto naming marinig ang higit pa tungkol sa ugnayan sa pagitan ng kalusugan ng isip at pagpaplano ng pamilya. Bakit mahalagang kilalanin ang ugnayan ng dalawa?

Makinig ngayon: 1:49

Linos: Hayaan akong magsimula sa pamamagitan ng paggawa nito nang napakalinaw: Kilala ko ang mga taong nami-miss nila, o ginagamit nila ang mga salitang ito nang palitan. Ang ilan, kinukuha nila ang "mga pamamaraan sa mga contraceptive" bilang paraan ng pagpaplano ng pamilya. Ngunit sa aking personal na pag-unawa, kung pag-uusapan ang pagpaplano ng pamilya, ito ay isang isyu sa pamilya, kung saan ang isang asawa at isang asawa—posibleng kasama ang iba pang mahahalagang miyembro ng pamilya, sila ay nakaupo bilang isang pamilya. At sumasang-ayon sila sa mga tuntunin ng kung gaano karaming mga bata ang gusto nilang gawin.

Kaya kung isasaalang-alang ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya at ang pangangailangan para sa kalusugan ng isip, at batay na rin sa agham ngayon na nagsasabi sa atin, "mula sa sinapupunan hanggang sa mundo"—ibig sabihin ay maaari ding magdusa ang mga bata sa mga sakit sa kalusugan ng isip—na ang isang ina o isang pamilya ay ay nalantad at maaari rin silang magdusa ng mga sakit sa kalusugan ng isip sa labas ng kapaligiran kapag ang bata ay ipinanganak na ngayon, at nakikipag-ugnayan sa buong kapaligiran. Kung titingnan iyon, kung ito ay pagpaplano ng pamilya, pinag-uusapan natin ang mga tao na sumasang-ayon, sa isa sa bilang ng mga bata na gusto nilang gawin at tumitingin sa mga hindi pagkakaunawaan, karahasan—lahat ng mga isyung nangyayari sa loob ng pamilya:

"Sinasabi namin na kailangan naming itaguyod ang maayos na kalusugan ng isip para sa ina, ama, at anak."

Kaya para sa akin, ganyan ngayon ang pagpaplano ng pamilya upang matiyak na kailangan natin ng isang malusog na bata sa kalusugan ng isip, isang malusog na ina sa kalusugan ng isip, isang mabuting ama sa kalusugan ng isip: Ang buong pamilya.

Reana: Kapag iniisip namin ang tungkol sa maayos na kalusugan ng pag-iisip, iniisip namin ang pagkakaiba na maaaring naranasan mo sa iyong trabaho, komunidad, o sa buong mundo kung paano hinubog ng kalusugan ng isip ang mundo bago ang pandemya ng COVID-19 at pagkatapos ng pandemya. Sinabi kamakailan ng WHO na ang mga epekto sa kalusugan ng isip ng pandemya ay laganap sa mga darating na taon, mas malaki pa kaysa sa mga epekto ng World War II. Maaari mo bang sabihin sa amin ang kaunting naranasan mo?

Makinig ngayon: 3:58

Linos: Oo, tinitingnan ang aming konteksto, simula sa aking sarili: Gusto kong sumang-ayon na kailangan ko ng maayos na kalusugan ng pag-iisip, ngunit dahil sa aming mga hamon sa loob ng mga pamilya, sa sarili kong pamilya at sa buong angkan ng pamilya ni Muhvu—maraming isyu, isyung panlipunan. , mga suliraning panlipunan na nakakaapekto sa atin bilang isang pamilya sa emosyonal, sikolohikal. At ito ay nangyari hindi sa kapabayaan o hindi sa pamamagitan ng pag-alam, ngunit ito ay ang kabutihan ng ating kasalukuyang sitwasyon kung saan, makakahanap ka ng espasyo, saanman mo magagawa, maaari mong ibahagi ang mga problemang ito sa lipunan na nakakaapekto sa mga indibidwal na nakakaapekto rin sa maayos na kalusugan ng isip ng isang tao. Kaya't sa pagtingin doon, sa pagtingin sa mga sakit sa kalusugan ng isip, simula sa pagkabalisa, na alam mo, nakikita natin na walang gaanong pansin. Mga post traumatic disorder, banayad at katamtamang depresyon at pagkabalisa—napakakaraniwan ang mga ito, sa bawat indibidwal, at lahat ng ito, nakakaapekto ang mga ito sa maayos na kalusugan ng isip ng isang tao.

SPANS COVID-19 Community Family Mental Health Response Team
SPANS COVID-19 Community Family Mental Health Response Team

Kaya't nalaman mo sa ganitong paraan, tulad ng mga ito sa loob ng maraming taon, maliban sa mga malubhang isyu sa kalusugan ng isip kung saan makakakuha tayo ng mga psychiatric center kung saan ang gobyerno ay namumuhunan nang malaki doon, at iba pang mga rehabilitation center kung saan ang mga taong dumaan sa psychiatric evaluation—at maaaring kinuha sa sa yugtong iyon, maaari silang pumunta sa mga rehabilitation center. Ngunit ang mas malaking bahagi ng mga tao na dumaranas ng pagkabalisa, banayad at katamtaman, sigurado, ang mga ganitong isyu na karaniwan bago ang COVID-19, at ito ay mas katulad ng extension.

Reana: Ang mga babaeng may pantay na access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at mga paraan ng contraceptive na kanilang pinili ay maaaring mabawasan ang mga antas ng stress na nararanasan namin mula sa ilan sa mga problemang panlipunan na iyong binanggit. Ano ang papel na ginagampanan ng pagpaplano ng pamilya at pagpili ng paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis sa kalusugan ng isip at kapakanan ng isang babae?

Makinig ngayon: 6:35

Linos: Hayaan mong sabihin ko—hayaan kong tumugon sa tanong na ito sa ganitong paraan: Ngayon ang mga kababaihan na pumupunta [sa klinika] para sa paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis—maging ito ay natural, ang loop [IUD], pinangalanan namin ito—nalaman mo ang mga hamon. May mga babaeng pumupunta lang dahil gusto lang nilang mag-enjoy sa sexually. Walang kinalaman sa … parang ayaw nilang magplano para sa anumang pamilya, pero gusto nilang magplano para hindi sila mabuntis. Ngunit ngayon din ang mga maybahay ay dumarating para sa mga pamamaraang ito ng pagpipigil sa pagbubuntis. Kaya ang hamon, sa loob ng pamilya, may mga salungatan na dapat harapin ng mga tao. Sumasang-ayon kami na sabihin, kung pag-uusapan natin ang pagpaplano ng pamilya, ito ay isang usapin ng pamilya. Dapat silang umupo at magkasundo sa mga tuntunin ng kung gaano karaming mga bata, kung gaano kahusay ang kanilang mapupuntahan ang kanilang mga anak. So that at the end of the day, they help them to decide “Aling contraceptive method ang gagawin natin para hindi tayo magkaroon ng unwanted pregnancy?”

So looking at the type of the women that we are talking about, for those that they want to enjoy themselves, malalaman mong wala silang masyadong issue, pero kung gagawin nila, then they come [sa clinic] when something unfortunate. —marahil sila ay gumagamit ng condom, o sila ay gumagamit ng isang loop—anumang iba pang mga side effect na maaari nilang makita, sila ay malamang na maging tapat, dahil ito ay kanilang sariling negosyo. Ngunit para sa mga may-asawa at sa mga kapus-palad, kung ang isang asawang babae ay magpapasya sa kanyang sarili na pumunta lamang at sabihin, "Ngayon, gusto kong maging, tulad ng, sa pamamaraang ito ng con–pagiging ito ay isang loop o anuman, nang hindi maaaring sabihin sa isang kapareha—marami rito ang nagdudulot ng mga alitan sa pamilya. At iyon ay nakapipinsala sa isang napakahusay na serbisyo, lalo na sa mga tuntunin ng pangangalaga at paggamit.

At ang mga pamilyang iyon—tiyak na nakakaapekto ang mga ito sa kalusugan ng isip ng mga indibidwal, sa mga paraan kung ang isang tao ay nakaranas ng ilang mga side effect at akala mo ito, ay hindi nagsasabi sa kanyang asawa, magkakaroon ng maraming mga problema tulad ng karahasan sa tahanan, mga pakikipag-ugnayan sa labas ng kasal. Kung maaari mong isipin kung ang mga babae ay patuloy na dumudugo [dahil siya ay gumagamit ng contraception nang maingat nang hindi nalalaman ng kanyang asawa] at posibleng kailanganin ng asawa, kung alam mo ang ilang mga sekswal na aktibidad sa araw-araw at ang isang babae ay dumudugo araw-araw—tayo kunin ang senaryo na nagdudulot ng maraming pagtataksil sa loob ng mga pamilya. And as a result now, in terms of service, instead of the service now that has been provided, which is very good, it has to be, no, nagiging problema.

Kaya't kunin natin ngayon ang mga kasal na wala pang 18 taong gulang, mga kabataan sa katunayan. Nakikita mong kailangan nila ng maraming serbisyo, na karamihan sa kanila, ay hindi nila natatanggap. Kailangan nila ng suportang panlipunan; kailangan nilang bumalik sa paaralan. Maraming isyu. Kailangan nilang alagaan ang kanilang mga anak. Ito ay tiyak, kailangan nilang pigilan ang kanilang sarili mula sa hindi gustong pagbubuntis. At pagkakaroon ng malaking tumpok ng mga problema, tiyak na makakaapekto iyon sa kanila sa pag-iisip. At kailangan nila ng pangangalaga nang higit sa sinuman, partikular na upang matiyak na sila ay emosyonal, sila ay sikolohikal na mabuti, upang sila ay magampanan, upang makamit ang kanilang buong potensyal.

Reana: Binanggit mo ang isang mahalagang punto tungkol sa potensyal ng karahasan sa pamilya, posibleng mula sa isang asawa, kung ang asawa o iba pang miyembro ng pamilya ay hindi sumasang-ayon sa pagpili ng contraceptive ng isang babae, na maaaring makaapekto nang husto sa malusog na kalusugan ng isip. Paano humingi ng suporta sa kalusugan ng isip ang mga babae o ibang tao para sa mga sitwasyong iyon?

Makinig ngayon: 10:44

Linos: Ang pagiging isang organisasyon na nakatuon sa pagtataguyod ng maayos na kalusugang pangkaisipan: Ginagamit namin ang aming family therapy approach kung saan nakikita namin sila bilang isang pamilya, at nag-e-explore na ngayon gamit ang contraceptive method na iyon, chat, at para tanggapin ang anumang solusyon—kunin man ng asawa. sa asawa, o lalo na kung ang asawa ay maaaring nagpasya na pumasok na lamang sa pamamaraang ito ng pagpipigil sa pagbubuntis nang hindi sinasabi [sa kanyang kapareha. Kaya't sinusubukan naming maupo sila, magbigay ng therapy sa pamilya.

Reana: Maaari mo bang sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa diskarte sa therapy ng pamilya na inaalok ng SPANS? Ano ang hitsura nito kapag ang isang pamilya ay dumating sa iyo?

Makinig ngayon: 11:54

Linos: Okay, ang diskarte ng pamilya: Sinasabi ko na hindi tayo titingin sa isang indibidwal nang nakahiwalay. Yun ang number one. At naniniwala din kami na kapag may nangyaring hindi pagkakaunawaan sa pamilya, o anumang isyu o anumang hamon na nakakaapekto sa pamilya—hindi ito makakaapekto sa indibidwal na mag-isa. Napupunta ito sa mga bata at maraming iba pang mga pinalawak na pamilya—pagiging mga pamilya sa pamamagitan ng pagpili, pagiging pamilya sa pamamagitan ng extended, nuclear, kahit anong child-added na pamilya—anuman ang paraan na gusto mong tukuyin ang pamilya sa pag-uusap na ito. But what we believe is, the family approach, it also looks at the mas malawak. Mga indibidwal na naapektuhan ng problemang kinakaharap. Kaya't sinasabi natin na ang therapy ng pamilya ay angkop na angkop dahil ang isa, hindi nito tinitingnan ang isang indibidwal bilang taong nagdurusa at ayaw nating makinig sa isang kuwento. Ang sarap ding pakinggan ang bahaging ito ng kwento.

SPANS COVID-19 Community Family Mental Health Response Team
SPANS COVID-19 Community Family Mental Health Response Team

Dagdag pa, isipin, lahat ay nais na maging, hindi upang maging, tulad ng, mali, ngunit nais na maging mabuti. Kaya't ang asawa ay maaaring dumating at magsimulang magreklamo tungkol sa asawa, at hindi man lang mapansin ang ilang kakaibang resulta o ilang magandang bahagi ng pagiging nasa isang relasyon. At ang komunikasyon ay hindi one way, ito ay two-way. Kung may pamilya, ano ang iyong kontribusyon? Ano ang gagawin mo—ano ang iyong mga kontribyutor para mangyari ang salungatan na iyon? Kaya't sinasabi namin na ang diskarte ng pamilya ay angkop na angkop sa pagtugon sa mga isyu sa pamilya o hindi pagkakaunawaan sa pamilya, maging ito ay domestic-violent, kung ito ay magkasalungatan. Iyon ang dahilan kung bakit pinagtibay namin ang pag-iisip ng pamilya, o ang lente ng pamilya.

Reana: Gumawa ka ng isang mahalagang punto na walang mangyayari nang mag-isa. Palaging may ibang tao, o ilang mga salik sa lipunan–may iba pang impluwensya o epekto na nangyayari sa paligid natin sa lahat ng oras.

Reana: Nabanggit mo dito at sa mga nakaraang pag-uusap na marami pa rin ang stigma sa ating mga komunidad tungkol sa mental health. Kaya't ang mga tao ba ay nag-aatubiling pumunta sa klinika ng SPANS upang magkaroon ng kanilang mga sesyon ng pagpapayo? Mayroon bang stigma na kinakaharap ng mga tao kapag pumunta sila upang makita ka?

Makinig ngayon: 14:18

Linos: Yeah, to be honest, marami pa tayong dapat gawin kasi itong stigma—hindi dumarating, kumbaga, dahil lang sa mga tao, gusto lang nila. Ngunit ang problema ay, may kakulangan ng pag-unawa na iyon. Mga tao—ang alam nila ay mental sakit. Hindi nila alam kung ano ang mental kalusugan. Kaya, sinimulan namin ang programa upang turuan ang mga kababaihan sa kanilang regular na pangangalaga sa antenatal at postnatal. Kaya, karamihan sa mga kababaihan, ngayon ay nagsimula na silang pahalagahan ang pangangailangan para sa pangangalaga sa kalusugan ng isip. Karamihan sa mga babae, naisip nila kung sinasabi mo na "kalusugan ng isip," kahit na hilingin mo sa kanila na tukuyin ngayon, Sasabihin nila sa iyo, "Ito ay higit na nauugnay sa mga 'Medi' [ibig sabihin, may mga sakit sa isip], ” ngunit kung sa aktwal na mga termino—kung alam mo nang lubos, sa unang kahulugan na iyon, ang pagkuha nito mula sa buong “Ano ang may sakit sa pag-iisip?” Sinasabi namin na makakagawa ka ng matalinong mga pagpipilian. Nangangahulugan ito na inilalagay mo ang maayos na kalusugan ng isip.

SPANS COVID-19 Community Family Mental Health Response Team
SPANS COVID-19 Community Family Mental Health Response Team

Nagagawa nating produktibong mag-ambag sa lipunan, sa iyong sarili, at sa mundo. Kaya ang hamon ay ang stigma ay dala ng kakulangan ng impormasyon at edukasyon. Kaya nga sinasabi natin ang unang tinig na nauna sa atin, o baka dahil lang sa kapabayaan. Ang mga tao, hindi nila gustong matuto nang higit pa, o ang mga tao ay labis na nag-aalala tungkol sa pisikal na aspeto, isinasaalang-alang ang, lahat ng, kung ano ang inilagay sa lugar sa sistema upang sabihin ang mga tao, sila ay dumarating lamang para sa mga pisikal na isyu, ngunit hindi para sa mga isyu sa kalusugan ng isip. Pangunahing hindi ang kalubhaan ng mga taong kilala nilang mga psychiatric unit at halfway homes, ngunit hindi lang para tumanggi, hindi ako, nahihirapan ako—kailangan ko ng kausap, para itaguyod ang aking maayos na kalusugan ng isip … maayos na kalusugan ng isip. Ang nasabing imprastraktura ay wala sa lugar, ngunit mula noong nagsimula kaming isama ngayon ang kalusugan ng isip sa pangunahing pangangalaga sa kalusugan, at tumuon sa paglalagay ng imprastraktura. Ngayon karamihan sa mga tao ay nagdiriwang sa ilang, sila ay napaka, sila ay bukas na ngayon upang sabihin na hindi, hangga't ginagamit namin ang wikang ito sa ilang mga wika, kung aling mga kababaihan ang kanilang ginagamit upang tukuyin na sila ay nasa depresyon, sila nasa pagkabalisa. At nalaman ko, 80% ng mga babaeng nakakasalamuha natin, kailangan nila ang ating mga serbisyo.

Reana: Nakita mo ba na isinasaalang-alang ng mga kababaihan ang mga potensyal na epekto sa kalusugan ng isip kapag pumipili ng paraan ng pagpaplano ng pamilya, partikular na mga hormonal na pamamaraan na nagreresulta sa mga pagbabago sa katawan?

Makinig ngayon: 17:20

Linos: Sige. Isang bagay na maganda sa mga paraan ng contraceptive na ito: Sa tingin ko maaari na nating subukang palawakin ang ating mga kliyente. Pagkatapos para sa mga posibleng may banayad at katamtamang mga isyu sa kalusugan ng isip na nakakaapekto sa lahat, tiyak na iyon, nakakagawa sila ng kanilang sariling mga pagpipilian-at tingnan ang mga kabataan na nakikinabang din ng malaki mula sa mga pamamaraang ito ng contraceptive.

Kaya oo, bilang isang organisasyon, sa palagay ko, tulad ng nabanggit ko, ito ang aming pinagtutuunan ng pansin at tiyak na nais naming tiyakin na alinmang kliyente ang aking pinag-uusapan, sila ay nasa isip at kinikilala nila ang kahalagahan ng mga pamamaraang ito ng pagpipigil sa pagbubuntis. sa isang naibigay na yugto.

Siyempre mayroon na tayong “Sisters With a Voice”—ang iba ay tinatawag nila, ang iba ay tinatawag silang “sex commercial worker”, ngunit dahil sa mga pagbabago, tinawag na silang “Sisters with a Voice”—at posibleng ma-extend natin, ang magandang bahagi ng mga paraan ng contraceptive na ito, ngunit ang ilan, siyempre, tulad ng condom. Napakahusay na maiwasan ang paghahatid ng HIV, mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik.

At ano ang tungkol sa mga nagsasagawa ng homosexuality? Transgender? Kahit na ang kliyenteng ito ay nagiging mas malawak na ngayon, na may maraming benepisyo. Kaya sa palagay ko kailangan nating palawakin ang ating pag-iisip habang tinitingnan natin ang ating mga kliyente at isinasaalang-alang para sa bawat kliyente, gagawin nila, ang mga benepisyong nauugnay doon. Tingnan natin ang mga transgender—talagang kailangan nila iyon. At ang magagawa natin ay subukan natin silang maunawaan. So that, of course they may affect it somehow, but they can understand the benefits associated with that. Samantalang sila ay may mabuting kalusugan sa pag-iisip, at tumakas din sa mga isyu ng stigma at diskriminasyon. Para sa Sisters with a Voice, ganoon din—nagnenegosyo sila, dapat kunin din nila ang condom, para maiwasan nila ang hindi ginustong pagbubuntis, pagkahawa ng HIV, at iba pang impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik.

Kaya ito ay nagiging mas katulad ng isang holistic na pakete ng mga paraan ng contraceptive.

Reana: Ang gawaing ito na iyong ginagawa ay nagsasangkot ng mga kumplikadong dinamika nang paisa-isa, interpersonal, at mula sa mga kapaligiran na ating ginagalawan. Iniisip namin kung ano ang pinakamahirap o pinakamahirap na bahagi ng gawaing ginagawa mo?

Makinig ngayon: 20:05

Linos: Oo siyempre. Sinasabi namin na ito ay mapaghamong, oo-ngunit itinulak ng pagnanasa, ang lahat ay nagiging napakadali. Mas katulad ka ng "Gusto kong pumunta at gumawa ng higit pa," dahil ito ay dahil sa pagkahilig. At siyempre, oo … tiyak, kailangan namin ng pondo, para masigurado na ang aming pang-araw-araw na aktibidad na tinatawag nila ay nagbabayad sa aming plano [iyon ay, na ang mga plano ng SPANS ay saklaw ng pananalapi].

Kaya ang aming pinakamalaking hamon ngayon ay upang makakuha ng networking ngayon sa mga organisasyon o indibidwal kung nasaan ang mga mapagkukunan. Sa tingin ko ito ang ilan sa napakagandang pagkakataon na makakatulong sa amin na maka-network at ma-link sa kung nasaan ang mga mapagkukunan. Kaya sa tingin ko ang malaking hamon siyempre ay nagiging pondo.

Reana: Maaari mo bang sabihin sa amin ang kaunti pa tungkol sa iyong mga koneksyon sa iba pang mga organisasyon sa iyong komunidad o sa buong bansa?

Makinig ngayon: 21:13

Linos: The nature of the activities that we are doing and also the relationship, it helps us a lot. Sa palagay ko ang malaking bentahe na mayroon tayo ay isang nilagdaang memorandum ng pagkakaunawaan sa ating Ministri ng Kalusugan sa pangangalaga ng bata, upang mapunan natin sila sa loob ng kanilang pambansang diskarte.

Upang makipagtulungan sa kanila gamit ang kanilang umiiral na sistema upang higit na makatipid mula sa lalawigan, mula sa pambansang lalawigan hanggang sa distrito. Kaya't sa loob ng sistemang iyon, makikita mo na ang iba pang interesadong kasosyo, tulad ng mga lokal na awtoridad, ay umaakma din sila sa gobyerno sa pamamagitan ng kanilang sariling mga klinika. So we being a partner, we also partner with them so that we access, like the, the land that we access to put this infrastructure that we are currently using. At marami sa mga organisasyon na kabilang din sa mga internasyonal na programa sa pagpaplano ng pamilya, dahil nakikipag-ugnayan din kami sa mga kliyente na nasa edad ng reproductive.

Reana: Kung ang isang pamilya ay pumunta sa iyo na may mga pangangailangan sa kalusugan ng isip at marahil ay napagtanto ninyong lahat na may ilang mga pangangailangan din para sa mga paraan ng pag-iwas sa pagbubuntis, paano mo ire-refer ang mga tao sa ibang mga tagapagbigay ng pagpaplano ng pamilya sa lugar upang matanggap ang mga serbisyong ito? Paano ito gumagana?

Makinig ngayon: 22:28

Linos: Ang ginagawa namin ay sa panahon nila … nakikipagkita kami sa mga nasa reproductive [serbisyo], o posibleng pumunta sila para sa kanilang antenatal o sa kanilang routine [pagsusulit]. Kaya sa panahon ng mental health education na ginagawa namin, iyon ang paraan ng pag-uusap namin tungkol sa mga benepisyong ito sa pagpaplano ng pamilya. Pagkatapos ay tiyak, pagkatapos ay nakikipag-network kami sa mga service provider na nagbibigay ng mga naturang serbisyo. Nais naming tiyakin na ito ay ginawa ng maayos upang ang mga paraan ng contraceptive family planning, sila ay nakinabang ng malaki sa kanila. Kaya ang ideya ay gusto naming dagdagan ang paggamit ng pangangalaga, maliban sa pagkakaroon ng mga salungatan na ito. Kaya gusto naming tulay ang agwat na iyon upang matiyak na mayroong wastong paggamit ng pangangalaga.

Reana: Sa panahon ng pandemya, nagkaroon ng panawagan para sa "pangangalaga sa sarili" para sa pagpaplano ng pamilya, na ilang mga pamamaraan na maaari mong gamitin sa iyong sarili kasama o hindi nagpapatingin sa provider, ngunit mayroon ding tawag para sa "pangangalaga sa sarili" para sa kalusugan ng isip, na gumagawa ng mga bagay para sa ating sarili upang lumikha ng ating sariling kagalingan. Kaya ano ang ginagawa ng mga tao sa kanilang sarili sa iyong komunidad na nakita mo? Mayroon bang anumang mga kasanayan sa pangangalaga sa sarili na tradisyonal na ginawa ng mga tao upang mapanatili ang maayos na kalusugan ng isip?

Makinig ngayon: 23:34

Linos: Oo. Maraming salamat, Reana, sa pagbanggit ng isang napakahalagang salita. Tingnan natin ang tradisyonal, naniniwala ako tulad ng sa konteksto ng Zimbabwe, naniniwala kami sa isang sama-samang pangangalaga o pangangalaga sa komunidad—lahat ng mga isyung natatanggap namin bilang isang organisasyon, sigurado kami na minsang napag-usapan ang mga ito sa loob ng pamilya. Sa ganitong paraan nakakuha sila ng maraming suportang panlipunan. Kaya, sa pagtingin sa aming konteksto, nalaman mo ang karamihan sa mga tao, naniniwala sila sa komunidad o sa paraan ng sama-samang pangangalaga. Sabi nila, kailangan nila ng taong tutulong sa kanila, umalis sa isang sitwasyon na nakakabahala sa kanila. Oo, siyempre, ang ilan ngayon ay pinagtibay din nila ang pag-aalaga sa sarili kung saan maaari silang makinig sa TV, paglalakad, honey, mayroong isang bilang ng mga indibidwal na aktibidad, na kanilang ginagawa, upang matiyak na itaguyod nila ang kanilang malusog na kalusugan sa pag-iisip. Ngunit karamihan sa kanila wellness, alam nila, tulad ng paghahanap para sa sistema ng suporta. Ang ilan ay pumunta sila sa simbahan upang sabihin, guys, tingnan mo, ito ang problema na mayroon ako. Ang ilan sa kanila ay pumupunta sa magkakapatid. Ganito talaga ang mga bagay, nasa konteksto ko sila.

Reana: Sa buong mundo, nagkaroon ng paglaki ng isang uri ng tool sa kalusugan ng isip sa pangangalaga sa sarili na mga digital na interbensyon at mga virtual na interbensyon para sa kalusugan ng isip. At nagkaroon ng mas mataas na pangangailangan para sa mga mental health app at iba't ibang tool na magagamit mo sa iyong telepono. Lalo na sa mga sitwasyon tulad ng lockdown o stay-at-home na mga order, kapag ang lahat ay hiwalay sa isa't isa, o maaaring nasa loob ka lang ng iyong sambahayan. Nakikita mo ba ang isang papel para sa mga digital na tool sa kalusugan ng isip para sa komunidad at higit pa sa buong mundo?

Makinig ngayon: 25:29

Linos: Pag-usapan natin sa buong mundo—at partikular na para sa mauunlad na mundo. Ang pagiging nasa isang umuunlad na mundo o bansa, tulad ng Zimbabwe—na ang [mga digital na tool] ay magiging napakahusay, ngunit kami ay limitado sa mga tele-health na ito na alinman sa WhatsApp o SMS. Karamihan sa mga tao, mayroon silang mga smartphone. Kaya kung kailangan mong pag-usapan ang digital na aspeto, kailangan namin silang i-zero down sa mga mensahe sa WhatsApp at tiyak na SMS. Ay, alam ko ang mga bundle ng data, oo, karamihan sa mga tao, sa tingin nila ay napakahirap at pati na rin ang isyu ng pagiging kumpidensyal. Nahanap din nila, nakakahamon din. At sa mga taong magsasabi kung kailan dapat mag-online. Oo. Isa pa rin itong malaking hamon, lalo na para sa Africa.

SPANS COVID-19 Community Family Mental Health Response Team
SPANS COVID-19 Community Family Mental Health Response Team

Nag-facilitate ako sa isang webinar sa paksang ito at pumili ako ng maraming isyu. Kung saan, ang ilan, sinubukan nilang ipatupad na mag-online, ngunit nahihirapan sila. Tulad ng sa Malawi walang maaasahang koneksyon sa internet—sabi nila para sa kanila, siguradong wala na kung gusto nating mag-online, pero kung kailangan mong gumamit ng SMS, pumunta ka lang sa mga service provider, sumasang-ayon kang sabihin kung ilan ang pupuntahan mo. para mag-post kada araw, at kung naaprubahan din, ang uri ng mga sakit na gagamitin natin. Kaya oo, ito ay isang proseso, ngunit kapag tayo ay nangangailangan at tayo ay nasa likod nito, gusto natin itong yakapin.

Reanna: Ano ang iminumungkahi mo na gawin ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa pagpaplano ng pamilya upang mapanatili sa isip ang kalusugan ng isip para sa kanilang sariling mga komunidad?

Makinig ngayon: 27:42

Linos: Mula sa, kahit na tingnan mo, mula sa aming talakayan, ang pagsasama ng mga serbisyo sa kalusugang pangkaisipan ay napaka, napaka, napakasusi. Kahit, tingnan mo yung mga clientele na nabanggit ko, you see, I think that will be something that I think it's really linking to those that are providing family planning care services to say, siyempre sila, they are giving the service, but nakalimutan nila na ang mga kliyente ay may ilang mga isyu na kinakaharap din nila na nakakaapekto sa kanilang pag-iisip, at bilang resulta na maaari ring makaapekto sa paggamit ng serbisyo.

Reanna: Speaking of the networks, maaari mo bang sabihin sa amin ng kaunti tungkol sa iyong conference na iyong hina-host?

Makinig ngayon: 28:31

Linos: Pribilehiyo naming maging host ng International Conference on Maternal and Mental Health sa Africa. Ito ay magiging isang virtual, ay online, ay gaganapin mula 25 hanggang 27 sa Mayo, 2021. Kaya gusto naming dagdagan ang kamalayan, nais din na pagsamahin ang mga nadagdag, nais din na dagdagan ang pakikipagtulungan, ang network sa paligid pagtataguyod ng kalusugang pangkaisipan ng ama, ina, at bata sa Africa. Kaya ito ang pinakamalaking African central conference kailanman—siyempre nag-host kami ng una noong 2016, kaya ito ang magiging pangalawa. Kaya, ito ay napakagandang pagkakataon, lalo na para sa mga Aprikano na pagsama-samahin ang lahat ng katutubong sistema ng kaalaman na aking pinag-uusapan upang isulong ang mga isyu sa kalusugan ng isip ng ina, ama, at bata. Kaya ito ay talagang isang magandang pagkakataon upang hindi palampasin, upang pumunta at malaman kung ano ang nangyayari.

Reana: Mukhang kapana-panabik ang kumperensya, at kailangan! May iba pa ba kayong gustong banggitin o pag-usapan na hindi pa natin napag-uusapan?

Makinig ngayon: 29:51

Linos: Oo. Sabihin ko, ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa, simulang mag-isip tungkol sa pagsasama ng kalusugan ng isip sa mga serbisyo sa pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya—ang kahalagahan nito. Sige. Tinitingnan lang ang aming talakayan para sigurado, personal, at kung ano ang aming nararanasan sa araw-araw. Sa tingin ko ito ay isang nawawalang link na talagang gusto naming tiyakin na kami ay yakapin at kami rin, tulad ng, tinatanggap. Upang pagsamahin ang kalusugan ng isip. At iyon ay magdadala ng magagandang resulta sa pagtatapos ng araw, lalo na para sa mga serbisyong ibinibigay namin, at pagkuha ng mga kliyente mula sa iba't ibang mga anggulo upang makita kung kami ay magbibigay ng paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis, lalo na para sa mga nasa negosyo—ano ang kanilang mga isyu? Maraming salungatan ang nangyari sa kanilang negosyo, at maaapektuhan sila sa pag-iisip. Imagine marami din sila, some, some gaps there, depende kung alin ang ma-encourage na kunin silang dalawa. Posibleng kasama ang loop, anuman ang contraceptive, at isa ring condom, upang limitahan din nila ang paghahatid ng HIV sa iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik.

At para sa mga nasa pamilya, ano ang magagawa natin para sa kanila? Kaya tiyak sa pamamagitan ng pagtingin sa kanila sa konsiyerto at ang kadahilanan sa aspeto ng kalusugan ng isip, tiyak na makakatulong iyon para sa uptake ng serbisyo. Lalo na para sa mga nagsusulong ng pagpaplano ng pamilya,

Reana Thomas

Teknikal na Opisyal, Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon at Nutrisyon, FHI 360

Si Reana Thomas, MPH, ay isang Technical Officer sa Global Health, Population, and Research department sa FHI 360. Sa kanyang tungkulin, nag-aambag siya sa pagbuo at disenyo ng proyekto at pamamahala at pagpapakalat ng kaalaman. Kasama sa kanyang mga lugar ng espesyalisasyon ang paggamit ng pananaliksik, pagkakapantay-pantay, kasarian, at kalusugan at pag-unlad ng kabataan.

Linos Muhvu

Secretary at Chief Talent Team Leader, Society for Pre and Post Natal Services (SPANS)

Si Linos Muvhu, Family Therapist, ay Chief Talent Team Leader sa Society for Pre and Post Natal Services (SPANS). Siya rin ang African Ambassador ng International Father's Day at ang nagtatag ng International Conference on Maternal Mental Health sa Africa (ICAMMHA). Sa kanyang tungkulin, nagbibigay siya ng pamumuno sa organisasyon; pagtatatag at pagtatanggol sa misyon at bisyon ng organisasyon; pagsuporta at pangangasiwa sa mga miyembro ng pangkat ng organisasyon; pagbibigay ng pinansiyal na pangangasiwa at pagpaplano; pangangasiwa at pagsuporta sa estratehikong pagpaplano; pagbuo ng napapanatiling mapagkukunan; pamamahala o pangangasiwa sa mga panloob na kontrol at pamamahala sa peligro; pagsubaybay sa mga aktibidad at portfolio ng organisasyon; pagsubaybay at pagpapahusay ng imahe ng organisasyon; at pagsusuri sa pagganap ng koponan.