Mag-type para maghanap

Webinar Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Recap: Pag-aangkop upang Matugunan ang mga Pangangailangan ng mga Kabataan Habang Sila ay Lumalago

Serye ng Pag-uugnay ng Mga Pag-uusap: Tema 3, Session 4


Noong ika-29 ng Abril, ang Knowledge SUCCESS & Family Planning 2030 (FP2030) ay nagho-host ng ikaapat at huling session sa ikatlong hanay ng mga pag-uusap sa seryeng Connecting Conversations, One Size Does Not Fit All: Reproductive Health Services Within the Greater Health System Must Respond to Young Iba't ibang Pangangailangan ng Tao. Nakatuon ang sesyon na ito sa kung paano makakaangkop ang mga sistema ng kalusugan upang matugunan ang mga nagbabagong pangangailangan ng mga kabataan habang sila ay lumalaki upang matiyak na mananatili sila sa pangangalaga. Na-miss ang session na ito? Basahin ang buod sa ibaba o i-access ang mga pag-record (sa Ingles o Pranses).

Mga Tampok na Tagapagsalita:

  • Cathryn Streifel, Senior Policy Advisor ng Population Reference Bureau
  • Dr. Angela Muriuki, Maternal Reproductive Health Advisor ng Save the Children
  • Dr. Jacqueline Fonkwo, Co-Founder/CEO ng Youth 2 Youth Cameroon
Clockwise from top left: Cathryn Streifel, Brittany Goetsch (moderator), Dr. Angela Muriuki, Dr. Jacqueline Fonkwo.
Clockwise mula sa kaliwa sa itaas: Cathryn Streifel, Brittany Goetsch (moderator), Dr. Angela Muriuki, Dr. Jacqueline Fonkwo.

Ano ang kasalukuyang nakikita natin na nauugnay sa pagpapanatili ng kabataan sa mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan?

Manood ngayon: 12:30

Ang Moderator na si Brittany Goetsch, Program Officer na may Knowledge SUCCESS, ay nagsimula sa talakayan sa pamamagitan ng pagtatanong sa bawat tagapagsalita na ilarawan ang kasalukuyang sitwasyon tungkol sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kabataan at pagpapanatili ng kabataan sa mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan.

Mayroong ilang mga isyu na nagpapahirap sa mga serbisyong pangkalusugan na mapanatili ang kabataan. Tinalakay ni Ms. Streifel ang PACE Project na pinondohan ng USAID pagsusuri ng data ng pagtatasa ng probisyon ng serbisyo sa mga kabataan sa pitong bansa. Itinatampok ng pagsusuri ang mga oras ng paghihintay bilang isang isyu, ngunit kailangan ng higit pang kwalitatibong pananaliksik upang ma-unpack pa ito: Ito ba ang halaga ng oras ng paghihintay o ang stigma nauugnay sa nakikitang naghihintay para sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya na may mas malaking epekto sa pagpapanatili ng kabataan? Iniulat din ng mga kabataan ang kawalang-kasiyahan sa kalidad ng pagpapayo, pagkakaroon ng mga medikal na suplay, privacy, oras at araw ng serbisyo, at kalinisan. Itinuro din ni Ms. Streifel na ang kakulangan ng mga follow-up na mekanismo sa pagitan ng mga appointment ay maaaring maging hadlang sa pagpapanatili ng kabataan sa mga sistema ng kalusugan. Ang aktibong pagsubaybay sa mga babaeng gumagamit ng paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ay nagpapataas ng pagpapatuloy ng contraceptive at nagpapadali sa paglipat kapag may mga side effect. Iminungkahi ni Ms. Streifel ang ilang follow-up na paraan upang mapataas ang pagpapanatili, kabilang ang mga tawag sa telepono, mga awtomatikong text message, mga pagbisita sa bahay mula sa isang health provider, o pagtatatag ng isang hotline.

Nagbigay si Dr. Muriuki ng ibang pananaw, na nagsasabi na sa pagtingin sa data ng outpatient, ang bilang ng mga kabataan na nakikipag-ugnayan sa system ay nakakagulat. Gayunpaman, iminumungkahi niya ang pangangailangan para sa pagsasama ng pagpaplano ng pamilya at iba pang mga lugar ng kalusugan.

Itinaas ni Dr. Fonkwo na kung ano ang nangyayari sa loob ng komunidad (kung saan ginugugol ng mga kabataan ang karamihan sa kanilang oras, kung ano ang alam nila tungkol sa sistema ng kalusugan, atbp.) ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mga kabataan. Ang nangyayari sa internasyonal na antas ay gumagabay sa pambansang antas, na pagkatapos ay isinasalin sa kung ano ang ibinibigay ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa iba't ibang komunidad.

Ano ang ginagawa ng mga programa upang matiyak na mananatiling tumutugon ang isang sistema ng kalusugan?

Manood ngayon: 23:28

Ipinahayag ni Ms. Streifel na ang isang pangunahing hamon sa pagtugon sa sistema ng kalusugan ay hindi sapat na pagpapasadya sa paghahatid ng serbisyo. Ang mga programa sa pagpaplano ng pamilya ay dapat tumugon sa mga pangangailangan ng mga kabataan, at hindi ipagpalagay na sila ay isang homogenous na grupo. Ang mga pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya ay nag-iiba din ayon sa heograpikal na konteksto. Iminungkahi niya na ang isang paraan upang magkaloob ng pangangalagang nakasentro sa kliyente ay sa pamamagitan ng mataas na kalidad na pansuportang pagpapayo sa contraceptive. Dapat itong magsama ng kasaysayan ng kaso (isang talakayan ng naunang paggamit ng contraceptive at kasalukuyang mga pangangailangan sa contraceptive), maagap na tinutugunan ang pamamahala ng mga side effect, at pagbibigay ng impormasyon na nagtatanggal ng mga alamat tungkol sa mga paraan ng contraceptive. Napansin din ni Ms. Streifel ang kahalagahan ng pagtiyak na ang mga kabataan ay may mga mapagkukunan, kaalaman, at pagkakataon na direktang makipag-ugnayan sa mga gumagawa ng desisyon upang makuha ang gusto nila.

"Upang mapanatili ang mga ito, kailangan talaga nating tumugon sa feedback na ibinibigay nila," sabi niya.

Ipinaliwanag ni Dr. Fonkwo na kamakailan lamang nagsimula ang pribadong sektor na magkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa mga kabataan sa loob ng pandaigdigang konteksto. Iminungkahi niya na ang mga pinakamahusay na kasanayan ay kailangang maging holistic. Sa loob ng kanyang sariling akademikong pag-aaral, napagtanto ni Dr. Fonkwo na ang data tungkol sa mga kabataan ay maaaring maging lubhang limitado.

Idinagdag ni Dr. Muriuki na pagdating sa sistema ng kalusugan, kailangan nating magkaroon ng mga kabataan sa hapag at talagang makinig sa kanilang mga pangangailangan. Nagtanong si Murikui, "Kung ang mga sistema ng kalusugan ay gumawa ng kanilang sariling paraan ng paggawa ng mga bagay, sasang-ayon ba ang mga kabataan sa sinasabi nating mga priyoridad at pangangailangan nila?"

Paano natin matitiyak na ang mga provider ay tumutugon sa kanilang mga pasyente sa kasalukuyan at sa hinaharap?

Manood ngayon: 33:12

Dahil sa medikal na background ni Dr. Fonkwo, binigyang-diin niya na ang tanong na ito ay dapat itaas at itaas muli. Sinabi niya na kung ang isang doktor ay hindi tumatanggap ng sapat na medikal na pagsasanay upang magbigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga kabataan, hindi sila magiging kasangkapan upang maihatid ang mga serbisyo. Ang pagsasanay sa medikal ay dapat na nakabalangkas upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kabataan. Panghuli, iminungkahi ni Dr. Fonkwo ang ilang elemento na maaaring mag-ambag sa mas mahusay na mga resulta: mga diskarte sa antas ng system, atensyon sa pagsasanay at coursework, tuluy-tuloy na edukasyong medikal, mekanismo ng feedback, at mga pambansang tagapagpahiwatig.

Sinabi ni Dr. Muriuki, na mayroon ding klinikal na background, na kapag nabigo ang provider, maaalala ng kliyente. Ang iba't ibang isyu—gaya ng mahabang araw ng trabaho—ay maaaring maka-impluwensya kung paano nila tinatrato ang kanilang mga pasyente. Sinabi ni Dr. Muriuki na ang mga tagapagkaloob ay mga miyembro ng isang komunidad, at may sariling mga halaga at isyu. Inaasahan ng sistemang pangkalusugan na, sa pagpasok sa isang klinika, isasantabi ng mga provider ang kanilang sariling mga paniniwala at pagkiling—ngunit ang sistema ay walang gaanong nagagawa upang suportahan ang mga provider sa pag-navigate sa potensyal na salungatan sa pagitan ng kung sino sila at kung ano ang kanilang ginagawa, upang matiyak na ang mga kliyente ay binibigyan ng pagkakataon. na may walang pinapanigan na mga serbisyo. Kailangang matugunan ang bias ng provider sa loob ng system upang hindi lang natin i-target ang resulta ng pagkabigo ng system.

Idinagdag ni Ms. Streifel na ang pagkiling ng provider ay maaaring humantong sa mga kababaihan na gumagamit ng mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis maliban sa kanilang sariling pagpipilian (hindi ginustong mga pamamaraan), na maaaring magresulta sa kanilang pag-abandona sa pamamaraang iyon (paghinto ng pagpipigil sa pagbubuntis). Nabanggit ni Ms. Streifel na, ayon kay a Pagsusuri ng PRB sa mga patakaran sa 22 bansa, 4 na bansa lamang sa 22 ang sumusuporta sa mga kabataan sa pag-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya nang walang pahintulot mula sa parehong mga magulang at asawa; 10 lamang ang sumusuporta sa isang buong hanay ng mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kabataan. Mga patakaran na alisin ang mga kinakailangan para sa pahintulot ng ikatlong partido at mga paghihigpit ay kinakailangan upang isulong ang paggamit ng contraceptive sa mga kabataan. Ipinahayag niya na ang pagsasanay sa tagapagkaloob ay dapat magsama ng paglilinaw ng mga halaga at kaalaman sa pag-unlad ng pag-iisip ng kabataan. Binigyang-diin ni Ms. Streifel na kailangan ng mga provider na kumuha ng kasaysayan ng kaso, magbigay ng impormasyon kung paano pamahalaan ang mga side effect, at iwaksi ang mga alamat tungkol sa mga paraan ng contraceptive. Sinabi rin niya na ang pagsasanay ay dapat ibigay sa lahat ng nagtatrabaho sa sistema ng kalusugan, dahil kahit sino ay maaaring magkaroon ng epekto sa pagbisita ng isang kabataan. Isinara ni Ms. Streifel ang seksyong ito sa isang komento na dahil ang mga kabataang walang asawa ay may kagustuhan na kumuha ng pagpipigil sa pagbubuntis mula sa pribado at impormal na sektor, ang mga kawani ng parmasya at drug shop ay dapat ding tumanggap ng pagsasanay upang mas mapagsilbihan ang mga kabataan.

Kabataan sa mga tungkulin sa paggawa ng desisyon

Manood ngayon: 46:38

Ipinaliwanag ni Dr. Muriuki ang gawain ng Child Rights Team sa Save the Children sa Kenya. Pinagsasama-sama ng organisasyon ang mga grupo ng mga bata sa iba't ibang bahagi ng bansa upang pagdebatehan ang mga isyung may kinalaman sa reproductive health; sa dulo ay nakikipagpulong sila sa matataas na pamumuno (mga konseho ng gobyerno, mga miyembro ng parliyamento, atbp.) upang ibigay ang impormasyong ito at panagutin sila. Hinahangaan ni Dr. Muiruki ang gawaing ito dahil sa kahalagahan ng paghahanda ng mga kabataang lider upang kapag nakakuha sila ng upuan sa hapag, mayroon silang malinaw at mahusay na naihatid na mensahe. Binubuo nito ang kakayahan ng mga kabataan para sa mga posisyon sa pamumuno at nagbibigay-daan sa mga matatandang pinuno na maging sinasadya sa pakikinig sa kabataan.

Idinagdag ni Dr. Fonkwo na ang FP2030 ay may mga focal point ng kabataan para sa bawat kalahok na bansa. Ang mga focal point na ito ay mga indibidwal na epektibong nakikipag-ugnayan at nakakakuha ng boses ng mga kabataan. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pagiging sensitibo sa kultura. Kapag sinusubukan ng mga kabataan na iparinig ang kanilang mga boses, gusto nating malaman ang kanilang konteksto.

Binanggit ni Ms. Streifel ang kahalagahan ng pagsasanay sa mga mananaliksik at tagapagtaguyod kung paano isalin ang data at pagsasaliksik sa wikang tumutugon sa mga gumagawa ng desisyon. Napakahalaga ng pagbuo ng mga tool sa adbokasiya kasama ng mga kabataan, upang direktang makipag-ugnayan sila sa mga gumagawa ng desisyon sa mga isyung nakakaapekto sa kanila at sa kanilang hinaharap.

Mga pagtutulungang pagsisikap sa pagitan ng pribado at pampublikong sektor

Manood ngayon: 55:53

Ayon kay Dr. Muriuki, ang pagbabahagi ng data ay isang malaking hamon sa pakikipagtulungan sa pagitan ng publiko at pribadong sektor. Sumang-ayon si Dr. Fonkwo, at binigyang-diin ang malakas na paghahati sa pagitan ng nangyayari sa pribadong sektor kumpara sa pampublikong sektor. Nagbahagi si Dr. Fonkwo ng isang halimbawa mula sa Cameroon, kung saan ang proporsyon ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na sinanay sa pribadong sektor ay mataas kumpara sa proporsyon na sinanay sa pampublikong sektor, ngunit may mga hamon sa pakikipagtulungan. Sa pakikipagtulungan sa FP2030 bilang focal point ng kanyang bansa, natukoy niya ang maraming pagkakataon para sa mga organisasyon ng pribado at pampublikong sektor na magtulungan—kabilang ang pagtukoy kung paano isinasalin ang mga desisyon sa kasanayan sa komunidad, pagpapakita ng magagandang kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan, pagtatatag ng mga mekanismo ng feedback para sa pagpapabuti, at pagtatrabaho na may mga focal point ng pamahalaan. Kinilala ni Dr. Fonkwo ang pangangailangan para sa mga puwang para sa pribado at pampublikong sektor upang matuto mula sa isa't isa.

Pangunahing Takeaways mula sa mga Speaker

Hiniling ng Moderator na si Brittany Goetsch ang bawat tagapagsalita na magbahagi ng isang pangungusap upang isara ang webinar:

Dr. Muriuki: Mas magagawa natin ang pagbuo ng mga sistema para sa mga kabataan at ito ay lampas sa punto ng paghahatid ng serbisyo—ito ay kinasasangkutan ng mga isyu sa iba pang isyu na kinakaharap ng mga kabataan.

Dr. Fonkwo: Sa palagay ko, para maging mas tumutugon ito sa mga pangangailangan ng mga kabataan—halimbawa, kung ang mga kumpanya ng parmasyutiko ay maaaring mag-factor sa kung paano gusto ng mga kabataan ang kanilang mga contraceptive, kung paano sila dapat idisenyo—kailangan natin ang kanilang mga boses at higit pa. Wala sila sa isang kahon, iba sila.

Ms. Streifel: Ang pagpapanatili ng kabataan sa mga sistema ng kalusugan ay nangangailangan ng makabuluhang pakikisali sa kanila at isang diskarte sa sistema.

Tungkol sa "Pagkonekta ng mga Pag-uusap"

Pag-uugnay ng mga Pag-uusap” ay isang serye na partikular na iniakma para sa mga lider ng kabataan at kabataan, na pinangungunahan ni FP2030 at Kaalaman TAGUMPAY. Nagtatampok ng 5 tema, na may 4-5 na pag-uusap bawat tema, ang seryeng ito ay nagpapakita ng komprehensibong pagtingin sa mga paksa ng Adolescent and Youth Reproductive Health (AYRH) kabilang ang Adolescent at Youth Development; Pagsukat at Pagsusuri ng mga Programa ng AYRH; Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan; Pagsulong ng Pinagsanib na Pangangalaga para sa Kabataan; at ang 4 Ps ng mga maimpluwensyang manlalaro sa AYRH. Kung dumalo ka sa alinman sa mga sesyon, alam mong hindi ito ang iyong mga karaniwang webinar. Nagtatampok ang mga interactive na pag-uusap na ito ng mga pangunahing tagapagsalita at hinihikayat ang bukas na pag-uusap. Hinihikayat ang mga kalahok na magsumite ng mga tanong bago at sa panahon ng pag-uusap.

Ang aming ikatlong serye, Ang Isang Sukat ay Hindi Akma sa Lahat: Ang Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Reproduktibo sa loob ng Mas Malaking Sistema ng Kalusugan ay Dapat Tumugon sa Iba't ibang Pangangailangan ng mga Kabataan, ay tumakbo mula Marso 18 hanggang Abril 29, 2021. Magsisimula ang aming ika-apat na serye sa Hulyo 2021. Sana ay samahan mo kami!

Gustong Makibalita sa Unang Dalawang Serye ng Pag-uusap?

Ang aming unang serye, na tumakbo mula Hulyo 15 hanggang Setyembre 9, 2020, ay nakatuon sa isang pundasyong pag-unawa sa pag-unlad at kalusugan ng kabataan. Ang aming pangalawang serye, na tumakbo mula Nobyembre 4 hanggang Disyembre 18, 2020, ay nakatuon sa mga kritikal na influencer upang mapabuti ang reproductive health ng mga kabataan. Maaari mong panoorin mga pag-record (magagamit sa Ingles at Pranses) at basahin mga buod ng pag-uusap para makahabol.

Emily Young

Intern, Pagpaplano ng Pamilya 2030

Si Emily Young ay kasalukuyang senior sa University of Massachusetts Amherst na nag-aaral ng Public Health. Kasama sa kanyang mga interes ang kalusugan ng ina at anak, pagkamatay ng mga itim na ina, at ang racialization ng reproductive justice. Siya ay may nakaraang karanasan sa kalusugan ng ina mula sa kanyang internship sa Black Mamas Matter Alliance at umaasa na buksan ang kanyang sariling pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga ina na may kulay. Siya ay intern sa Spring 2021 ng Family Planning 2030, at kasalukuyang nagtatrabaho kasama ng team na gumagawa ng content ng social media at tumutulong sa proseso ng paglipat sa 2030.