Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Pagtiyak sa Pagsasama ng Kabataan at Pag-access sa Impormasyon sa Pagpaplano ng Pamilya

Ang Youth Think Tank ay nagsisilbing "Voice for the Voiceless"


Ang Youth Think Tank ng Ouagadougou Partnership ay nagtataguyod para sa pagsasama ng kabataan sa patakaran sa pagpaplano ng pamilya at gumagana upang matiyak na ang mga kabataan at kabataan ay may access sa impormasyon at pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo. Kamakailan ay nakipag-usap ang Knowledge SUCCESS kay Oury Kamissoko, Youth Lead mula sa Mali at pinuno ng dissemination subcommittee ng Youth Think Tank, tungkol sa access ng mga kabataan sa pagpaplano ng pamilya at ang papel ng Youth Think Tank.

Ibuhos lire l'article en français, cliquez ici.

"Ang bigat ng tradisyon at kaugalian pati na rin ang halaga ng mga paraan ng contraceptive, na palaging mataas para sa mga kabataan, ay mga hadlang para sa amin." – Oury Kamissoko

Ang rehiyonal Think Tank Jeunes (“Youth Think Tank”) ay itinatag noong 2016 ng Pagtutulungan ng Ouagadougou (OP) Coordination Unit at mga kasosyo upang matiyak na ang mga priyoridad para sa 2016-2020 Acceleration Phase ng OP ay iniangkop at tinutukoy ng, para sa, at kasama ng kabataan. Ito ay naglalayon na mapadali ang regular na pagbabahagi ng impormasyon at pagninilay at palakasin ang mga pakikipagtulungan upang matiyak ang pagsasama ng kabataan sa patakaran sa pagpaplano ng pamilya. Ito ay pinamamahalaan sa ilalim ng panguluhan ng UCPO sa pamamagitan ng isang secretariat, isang steering committee, at mga thematic na grupo na namamahala sa pagtiyak ng mga pagninilay at pagpapalitan sa paligid ng mga tema ng roadmap. Ang tatlong sub-komite ng Youth Think Tank ay ang sub-komite ng pagsasanay, na naglalayong sanayin ang mga kabataan sa pangongolekta at pagsusuri ng data ng mga balangkas ng pambatasan, pampulitika, at programmatic, lalo na ang Costed Implemented Plans (CIPs); ang sub-komite ng pananaliksik at pagbabago, na siyang namamahala sa pagdodokumento ng pagpapatupad ng mga programa sa kalusugang sekswal at reproduktibo sa kabataan at kabataan (kabilang ang mga CIP) at ang epektibong pakikilahok ng mga kabataan, at ang taunang paggawa ng mga rekomendasyon sa kung ano ang gumagana o hindi gumagana ayon sa mga kabataan sa bawat bansa at rehiyon; at ang dissemination sub-committee, na sumusuporta sa pagpapakalat ng impormasyon, magagandang kasanayan, at kadalubhasaan na ginawa ng mga miyembro ng Youth Think Tank sa iba't ibang rehiyonal at internasyonal na pagpupulong.

Oury Kamissoko ang responsable para sa dissemination subcommittee ng Youth Think Tank. Ang pinuno ng kabataang ito mula sa Mali ay isa sa mga tagapagdala ng sulo para sa pagsasama ng kabataan sa patakaran sa pagpaplano ng pamilya at para sa pag-access sa impormasyon at pangangalaga sa kalusugang sekswal at reproductive para sa mga kabataan at kabataan. Bise presidente din siya ng network ng mga batang ambassador para sa reproductive health (RH) at family planning (FP) sa Mali, social intervention officer ng Malian league para sa mga karapatan ng kababaihan, at technical consultant para sa Francophone Africa region sa Merci Mon Héros (“Salamat Aking Bayani”) na kampanya. Ibinahagi niya ang kanyang mga saloobin sa papel ng Youth Think Tank, at ang mga hamon ng mga kabataan para sa mas mahusay na access sa mga serbisyo ng FP at RH sa West Africa na nagsasalita ng French.

Portrait of/d' Oury Kamissoko
Larawan ng/d' Oury Kamissoko

Ano ang tungkulin ng mga kabataan sa antas ng kanilang bansa para sa access sa pangangalaga sa FP/RH? Paano ka nakikipagtulungan sa ibang mga artista ng FP/RH?

Ang aming tungkulin ay tiyakin na ang lahat ng kabataan at kabataan ay may access sa impormasyon at pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo, na ang aming mga gumagawa ng desisyon ay nagpapatupad ng mga kautusan tungkol sa batas sa kalusugang sekswal at reproductive, at ang pagpaplano ng pamilya ay isang pambansang priyoridad sa pag-unlad.

Para magawa ito, nakikipagtulungan kami sa mga non-government na organisasyon, mga lider ng relihiyon, mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, mga magulang, at mga kabataan mismo; walang maiiwan. Higit pa sa mga aktibidad ng komunidad na aming isinasagawa, nagtataguyod din kami sa aming mga gumagawa ng desisyon para sa katuparan ng mga pangakong ginawa sa ilang partikular na aktibidad, halimbawa, mga exchange forum.

Ano ang papel na ginagampanan ng Youth Think Tank tungkol sa pag-access sa boluntaryong pagpaplano ng pamilya para sa mga kabataan sa siyam na bansa ng Ouagadougou Partnership?

Para magkaroon ng access ang mga kabataan sa boluntaryong pagpaplano ng pamilya sa mga bansa ng Ouagadougou Partnership [Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, at Togo], dapat tiyakin ng Youth Think Tank na ang mga kabataan at ang mga kabataan ay isinasaalang-alang sa dynamics ng reproductive health at family planning movement at may access sa impormasyon at pangangalaga sa family planning.

Ang Youth Think Tank ay dapat maging boses ng mga walang boses, nagsasalita para sa mga kabataan at tinitiyak na ang mga pangakong ginawa ng mga bansa ay isasalin sa mga kongkretong aksyon at ang kabataan ay may masasabi sa mga desisyon tungkol sa kanila. Ang Think Tank ay maaari ding tiyakin na tayo ay ganap na kasangkot sa pagbuo at pagpapatupad ng mga badyet para sa National Action Plan.

Paano nabanggit ang mga kabataan sa pag-unlad ng FP/RH sa siyam na bansa ng OP at ipinakita sa panahon ng Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO 2020)?

Ang mga kabataan ay kasangkot mula sa simula ng Ouagadougou Partnership hanggang ngayon.

Ipinakita namin nang may determinasyon, motibasyon, at dinamismo na ang mga tanong tungkol sa kalusugang sekswal at reproductive ay mga paksang nag-aalala sa amin, na humahamon sa amin. Sa lahat ng bansang OP, gumawa kami ng mga pangako at nagkaroon ng mga hakbangin na pagkatapos ay isinalin sa mga kongkretong aksyon. Halimbawa, maaari nating banggitin ang desentralisasyon ng network ng mga batang ambassador mula sa mga kabisera patungo sa mga rehiyon ng ating bansa at ang paglahok at partisipasyon ng mga kabataang may kapansanan at kahinaan sa ating mga aksyon.

Ipinakita namin ang aming kakayahang maging responsableng aktor at stakeholder sa proseso ng muling pagpoposisyon ng pagpaplano ng pamilya sa Francophone West Africa. Sa bawat hakbang, ipinakita namin kung gaano kami kahanda na gampanan ang pangunahing papel sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa aming kalusugan sa sekswal at reproductive. Ngayon, sa Ouagadougou Partnership movement, kami ay mga pangunahing manlalaro, napakaaktibo sa adbokasiya.

Ano ang mga pangangailangan at hamon ng mga kabataan ngayon para sa mas mahusay na access sa pangangalaga sa FP/RH sa siyam na bansang OP?

Ang mga kabataan ay nahaharap sa napakalaking hamon at pangangailangan sa mga tuntunin ng mas mahusay na pag-access sa impormasyon at pangangalaga sa kalusugang sekswal at reproductive. Ang aming mga pangangailangan ay nananatiling hindi natutugunan. Ang bigat ng tradisyon at kaugalian pati na rin ang halaga ng mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis, na palaging mataas para sa mga kabataan, ay malaking balakid na nakakaapekto sa pag-access sa pagpaplano ng pamilya at pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo.

Ang isa pang balakid na kinakaharap natin ay ang kalidad ng pangangalaga. Kapag tayo ay pumunta sa mga health center, hindi tayo tinatanggap ng mga tagapagbigay ng kalusugan at, kadalasan, tayo ay napapailalim sa mga hatol mula sa kanila. Hindi ito nakapagpapatibay. Itinutulak nito ang mga kabataan na manatili sa bahay, hindi pumunta kung saan maaaring kailanganin nila ang tulong. Nagtataka sila kung paano gagawin ang tama, o kung ano ang gagawin.

At, sa wakas, kung ano pa rin ang isang malaking kahirapan para sa amin ay ang aming mga magulang ay hindi makipag-usap sa amin tungkol sa sekswalidad. Maaaring may kakulangan ng kamalayan sa maraming aspeto ng kalusugang sekswal at reproductive. Ang mga paksang ito ay bawal pa rin sa ating lipunan dahil sa mga kaugalian sa lipunan. At gayon pa man, ito ay sa edad na ito na tayo ay talagang kailangan na ipaalam, upang magkaroon ng cognizance ng mga kaugnay na aspeto.

Maraming bagay ang ginagawa sa pagtiyak na kasama ang kabataan sa patakaran sa pagpaplano ng pamilya at pag-access sa impormasyon at pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya, ngunit nananawagan pa rin kami sa mga stakeholder na kasangkot sa paggawa ng FP na magagamit sa mga kabataan at kabataan na kumilos upang makamit natin ang higit na kakayahang umangkop sa bahagi. ng lipunan at higit na atensyon ng mga magulang sa pangangailangang talakayin ang sekswal at reproductive health sa kanilang mga anak na supling.

Karagdagang informasiyon:

Aïssatou Thioye

West Africa Knowledge Management and Partnerships Officer, Knowledge SUCCESS, FHI 360

Aïssatou Thioye est dans la division de l'utilisation de la recherche, au sein du GHPN de FHI360 at travaille pour le projet Knowledge SUCCESS at tant que Responsable de la Gestion des Connaissances et du Partenariat pour l'Afrique de l'Ouest. Dans son rôle, elle appuie le renforcement de la gestion des connaissances dans la région, l'établissement des priorités at la conception de stratégies de gestion des connaissances aux groupes de travail techniques at partenaires de la PF/SR en Afrique de l'Ouest. Elle assure également la liaison avec les partenaires et les réseaux régionaux. Par rapport à son expérience, Aïssatou a travaillé pendant plus de 10 ans comme journaliste presse, rédactrice-consultante pendant deux ans, avant de rejoindre JSI où elle a travaillé ats deux projets d'Agriculture et de Nutrition, sunud-sunod na opisyal ng media spécialiste de la Gestion des Connaissances.******Aïssatou Thioye ay nasa Research Utilization Division ng GHPN ng FHI 360 at nagtatrabaho para sa Knowledge SUCCESS project bilang Knowledge Management and Partnership Officer para sa West Africa. Sa kanyang tungkulin, sinusuportahan niya ang pagpapalakas ng pamamahala ng kaalaman sa rehiyon, pagtatakda ng mga priyoridad at pagdidisenyo ng mga diskarte sa pamamahala ng kaalaman sa mga teknikal at kasosyong grupong nagtatrabaho sa FP/RH sa West Africa. Nakikipag-ugnayan din siya sa mga kasosyo at network ng rehiyon. Kaugnay ng kanyang karanasan, nagtrabaho si Aïssatou ng higit sa 10 taon bilang isang press journalist, pagkatapos ay bilang isang editor-consultant sa loob ng dalawang taon, bago siya sumali sa JSI kung saan siya nagtrabaho sa dalawang proyekto sa Agrikultura at Nutrisyon, sunud-sunod bilang isang mass-media officer at pagkatapos bilang isang espesyalista sa Pamamahala ng Kaalaman.