Mag-type para maghanap

Pagsusulit Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Paano Nakakaapekto ang Kasarian sa Pamamahala ng Kaalaman?

Mga koneksyon at pagsasaalang-alang para sa mga programang pangkalusugan sa buong mundo


Ang mga nuances ng kasarian at pamamahala ng kaalaman ay nagpapakita ng mga hamon sa pagbabahagi at pagpapalitan ng kaalaman, na nakakaapekto sa kung paano natatanggap at ginagamit ng mga tao ang mga produkto ng kaalaman. Pagsusuri ng Kasarian ng Knowledge SUCCESS ay isang malalim na pagsisid sa pamamahala ng kasarian at kaalaman para sa mga programang pangkalusugan sa buong mundo, partikular ang pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo. Ang post na ito ay nagbabahagi ng mga highlight mula sa Gender Analysis at mga rekomendasyon para sa pagtugon sa ilang pangunahing hamon, at a gabay na pagsusulit para sa pagsisimula.

“Minsan may pabago-bagong … Kapag nagsasalita ang isang lalaki, nakikinig ang mga tao. … Ang pagiging isang tao ay nagdudulot ng isang tiyak na kapangyarihan sa maraming mga panlipunang konstruksyon sa lugar ng trabaho.” – Babae mula sa isang donor organization na nakabase sa United States

Kasarian, Pamamahala ng Kaalaman, at Pagpaplano ng Pamilya at Reproductive Health: Ano ang mga Koneksyon?

Pamamahala ng kaalaman Ang (KM) ay isang estratehiko at sistematikong proseso ng pagkolekta at pag-curate ng kaalaman at pag-uugnay ng mga tao dito, upang mabisa silang kumilos. Sa Knowledge SUCCESS, madalas nating itanong sa ating sarili: Sino ang nag-a-access at gumagamit ng kaalaman na ating nilikha at ibinabahagi upang mapabuti ang pagpaplano ng pamilya at reproductive health (FP/RH) na mga programa, at paano? Ano ang mga hadlang sa koneksyon at paggamit ng kaalamang ito?

Kapag itinatanong ang mga tanong na ito, kami ay magiging abala kung hindi namin isasaalang-alang ang epekto ng kasarian—kabilang ang pagkakakilanlan ng kasarian, mga tungkulin ng kasarian, at mga relasyon sa kasarian. Ang mga napapanatiling epekto sa FP/RH ay hindi gumagana nang hiwalay ngunit bilang bahagi ng isang mas malaking sistema ng kalusugan, na naiimpluwensyahan naman ng mga sistema at proseso ng pamamahala ng kaalaman. Mahalagang kilalanin na ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian ay makikita sa buong pandaigdigang manggagawang pangkalusugan—partikular, na habang ang mga kababaihan ay bumubuo ng malaking proporsyon ng manggagawang ito, isang maliit na porsyento ng mga posisyon sa pamumuno ang hawak ng kababaihan. Ang pagkakaibang ito ay maaaring maimpluwensyahan nang husto kung paano ginagamit at ibinabahagi ang kaalaman sa pandaigdigang kalusugan at mga larangan ng FP/RH.

Pagbubunyag ng Mga Isyu na Kaugnay ng Kasarian sa KM para sa Pandaigdigang Kalusugan

Mula Mayo hanggang Hulyo ng 2019, ang Knowledge SUCCESS ay nagsagawa ng a pagsusuri ng kasarian upang maunawaan ang mga hadlang, gaps, at pagkakataon na may kaugnayan sa kasarian sa KM sa mga propesyonal sa kalusugan sa buong mundo. Ang pagsusuri na iyon ay higit na nauugnay ngayon, dahil ang pandemya ng COVID-19 ay nagbigay-liwanag sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pandaigdigang sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ang krisis ay nakakuha ng pansin sa katotohanang iyon 70% ng mga frontline healthcare workers ay kababaihan at sa gayon ay mas mahina sa impeksyon ng COVID-19—para pangalanan lamang ang isang halimbawa ng visibility ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian ngayon. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa literatura at mga pangunahing panayam sa informant, tinasa namin kung paano maaaring makaapekto ang dinamika ng kasarian at kapangyarihan:

 • Ang paggawa ng, pag-access sa, at paggamit ng kaalaman, kabilang ang pag-access sa mga teknolohiyang ginagamit para sa pagbabahagi ng impormasyon;
 • Pakikilahok at pamumuno/paggawa ng desisyon sa mga mekanismo ng pagpapalitan ng kaalaman; at
 • Pakikilahok sa mga pagsisikap sa pagpapalakas ng kapasidad ng KM.

Ang nakita namin ay nakakapagpapaliwanag. Sa parehong umiiral na literatura at sa aming mga nakapanayam, may kakulangan ng kamalayan sa kasarian (lalo na ang mga karanasan ng transgender o non-binary na mga tao) at ang mga epekto nito sa KM. Gayunpaman, lumitaw ang ilang mga tema mula sa aming pagsusuri na mahalaga para sa mga propesyonal sa FP/RH na isaalang-alang habang ina-access, ibinabahagi, at ginagamit nila ang kaalaman upang mapabuti ang kanilang mga programa.

Ang Realm of Gender at KM ay Puno ng mga Hamon

Sa pagtingin sa interplay sa pagitan ng kasarian at pamamahala ng kaalaman, natuklasan namin na ang mga hadlang na nauugnay sa kasarian ay umiiral sa maraming susi mga domain ng kasarian, kabilang ang pag-access at kontrol sa mga asset at mapagkukunan; mga kaugalian at paniniwala sa kultura; at mga tungkulin, responsibilidad, at paggamit ng oras ng kasarian. Ang ilan sa mga pinaka-kaugnay na hadlang sa KM at pandaigdigang kalusugan para sa kababaihan kumpara sa mga lalaki ay:

 • Access sa teknolohiya: Ang mga kababaihan ay may mas mababang posibilidad ng pagmamay-ari ng telepono, pagkakaroon ng social media, at kakayahang ma-access ang Internet sa maraming bansa. Nangangahulugan ito na ang mga kababaihan ay may mas kaunting mga opsyon sa kung paano sila nakakatuklas, nagbabahagi, at gumagamit ng impormasyong batay sa ebidensya, na isang hindi pagkakapantay-pantay na may mahalagang implikasyon para sa KM. Sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, ang hindi pagkakapantay-pantay na ito ay nakakaapekto kung sino, at anong mga tungkulin sa trabaho, ang mas malamang na magkaroon ng access sa teknolohiya para sa pananaliksik at pag-aaral. Dito, napapansin namin ang mga intersection ng iba pang pagkakakilanlan (lahi, edad, klase, heyograpikong lokasyon) na may papel sa kung paano ma-access ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang teknolohiya.
 • Pagkiling ng kasarian sa teknolohiya at mga platform: Kahit na ang mga kababaihan ay may access sa Internet at mga tool na nakabatay sa web, ang mga platform ay madaling kapitan ng parehong hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian na nakikita natin sa pang-araw-araw na buhay at sa lugar ng trabaho. Halimbawa, ang mga tagalikha ng mga digital na platform ay kadalasang mga lalaki at kaya ang kanilang disenyo at pag-unlad ay maaaring hindi tumutugon sa mga pangangailangan ng mga user ng lahat ng kasarian. Ang mga ito (kung minsan ay implicit) ay maaaring makaapekto sa paggamit at pakikipag-ugnayan sa mga platform at magresulta sa mga pagkakaiba ng kasarian.
 • Homophily ng kasarian: Ang kagustuhan na makipag-ugnayan sa sariling kasarian ay lumilikha ng mga hadlang sa pag-access at paggamit ng magkakaibang hanay ng kaalaman. Ito ay partikular na problemado para sa mga kababaihan sa mga setting o pakikipagsosyo na pinangungunahan ng mga lalaki, tulad ng pandaigdigang kalusugan. Isang babaeng respondent mula sa aming pagsusuri ang nagbahagi mula sa kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa isang opisinang pinangungunahan ng mga lalaki: “…Napaka hierarchical din doon. Ang kaalaman ay nananatili sa isang maliit na grupo ng mga tao, at hindi ito mahusay na na-filter sa hierarchical na konteksto na ito. Kadalasan, ang mga lalaki ang nasa tuktok ng hierarchy, kaya hindi lahat ng nasa team ay may parehong access sa impormasyon."
 • Mga hamon sa pakikilahok: Ang mga pamantayan at inaasahan ng kasarian ay may papel din sa kakayahan ng mga tao na lumahok sa mga pagsasanay at pagpupulong. Halimbawa, ang mga babae ay kadalasang may mas kaunting personal na oras sa bahay kaysa sa mga lalaki dahil sa pag-aalaga at iba pang mga responsibilidad sa bahay na naglilimita sa kanilang kakayahan. Ang mga tungkuling pangkasarian na ito ay madalas na ipinapakita o pinalalakas sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan ng mga kalahok sa pamamagitan ng mga personal na platform ng KM. Ang lahat ng ito ay mga kritikal na hamon na dapat isaalang-alang sa KM at FP/RH.
 • Pagkiling ng kasarian sa mga publikasyon: Ang mga lalaki ay nangingibabaw sa espasyo ng peer-reviewed na siyentipikong mga publikasyon, na iminungkahi ng ilan sa aming mga respondent bilang pagkiling sa mga opinyon at pananaliksik ng mga lalaki na lumilikha ng hindi pantay na dinamika ng kapangyarihan sa paggawa ng kaalaman.
Images of Empowerment: Kamini Kumari, an Auxiliary Midwife Nurse, provides medical care to women at a rural health center.

Credit ng larawan: Mga Larawan ng Empowerment | Kamini Kumari, isang Auxiliary Midwife Nurse, ay nagbibigay ng pangangalagang medikal sa mga kababaihan sa isang rural na health center.

Mas pinapahalagahan natin ang kaalaman ng mga taong may mas maraming peer reviewed na publikasyon, ngunit mas mahalaga ba iyon kaysa sa kaalaman ng isang midwife sa 30 taon ng pagsasanay? – Babae sa partner na organisasyon na nakabase sa United States

Mga Rekomendasyon para sa Kasarian at Pamamahala ng Kaalaman

Ang kamalayan sa mga hamong ito ay ang unang hakbang sa paglipat ng KM tungo sa isang mas pantay-pantay at napapabilang na sistema. Ang aming mga natuklasan sa pagsusuri ng kasarian ay higit na nauugnay ngayon, dahil ang pandemya ng COVID-19 ay nagbigay-liwanag sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pandaigdigang sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ang krisis ay nakakuha ng pansin sa katotohanang iyon 70% ng mga frontline healthcare workers ay kababaihan at sa gayon ay mas mahina sa impeksyon sa COVID-19 — upang pangalanan lamang ang isang halimbawa ng visibility ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian ngayon. Upang pasiglahin ang proseso ng pagsasama-sama ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa KM, inirerekomenda namin na ang mga tao at organisasyong nagtatrabaho sa pandaigdigang kalusugan:

 • Sadyang maghanap ng magkakaibang pananaw mula sa iba't ibang mapagkukunan sa mga aktibidad at kaganapan ng KM: Naobserbahan ng komunidad ng KM ang tagumpay sa sadyang pagsali sa mga grupong hindi gaanong kinakatawan sa pagbabahagi ng kaalaman at talakayan.
 • Itaguyod ang kultura ng paggalang sa online at personal na mga espasyo sa pagbabahagi ng kaalaman (kabilang ang mga komunidad ng pagsasanay, mga teknikal na grupong nagtatrabaho, at mga kumperensya). Upang lumikha ng isang ligtas at magalang na kapaligiran, magtatag ng mga code ng pag-uugali (tulad ng mga zero-tolerance na patakaran sa panliligalig) at makipag-ugnayan sa mga facilitator na may kamalayan sa kasarian.
 • Gumamit ng iba't ibang mga diskarte sa KM at mga channel ng komunikasyon: Ito ay maaaring makatulong na mapabuti ang outreach sa isang pagkakaiba-iba ng mga madla.
 • Suportahan ang pagiging may-akda ng kababaihan ng peer-reviewed literature: Upang baguhin ang mga pamantayan at ilipat ang espasyong pinangungunahan ng mga lalaki sa isang espasyong higit na may kasamang kasarian, kailangang isulong ang pananaliksik ng kababaihan at pahalagahan at gamitin ang kanilang mga publikasyon. Kasabay nito, mahalagang kilalanin na ang iba pang mga produkto ng kaalaman bukod sa peer-reviewed na mga publikasyon ay may halaga at maaaring magbigay ng mahahalagang insight na maaaring makaimpluwensya sa larangan ng FP/RH. Samakatuwid, dapat nating i-highlight ang magkakaibang mga pananaw mula sa isang malawak na iba't ibang mga mapagkukunan.
 • Isulong at pagbutihin ang mga platform ng e-learning: Ipinakita ng aming pagsusuri na, hindi tulad ng pagsasanay sa tao, ang mga platform ng e-learning ay maaaring gamitin sa magkatulad na mga rate sa mga kalalakihan at kababaihan. Ang kakayahang umangkop ng mga platform na ito ay maaaring magbigay ng mga pagkakataon sa pag-aaral para sa mga taong hindi makakadalo ng personal na pagsasanay, marahil dahil sa mga responsibilidad sa sambahayan na may kaugnayan sa kasarian o mga inaasahan sa kultura.

Sa tingin mo, Handa ka nang Simulan ang Pagsasama ng Kasarian sa iyong KM na Trabaho?

Dahil ito ay isang umuunlad na larangan ng pag-aaral, kinikilala namin na maaaring mahirap simulan ang pagsasama ng mga pagsasaalang-alang ng kasarian sa mga diskarte sa KM. Hinihikayat namin ang mga propesyonal sa FP/RH na ipagpatuloy ang pagtatanong tulad ng "Sino ang aking inaabot?", "Sino ang nawawala sa akin?", at "Paano magiging mas inklusibo ang aking mga produkto at diskarte sa kaalaman sa lahat ng kasarian at matugunan ang mga kawalan ng timbang sa kapangyarihan?"

Upang matulungan kang makapagsimula sa landas na ito, sagutan ang aming maikli, interactive na pagsusulit upang subukan ang iyong kaalaman sa kasarian at KM!

Natalie Apcar

Program Officer II, KM & Communications, Knowledge SUCCESS

Si Natalie Apcar ay isang Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, na sumusuporta sa mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman, paglikha ng nilalaman, at mga komunikasyon para sa TAGUMPAY ng Kaalaman. Nagtrabaho si Natalie para sa iba't ibang nonprofit at bumuo ng background sa pagpaplano, pagpapatupad, at pagsubaybay sa programa ng pampublikong kalusugan, kabilang ang pagsasama ng kasarian. Kasama sa iba pang mga interes ang pag-unlad na pinangungunahan ng kabataan at komunidad, na nagkaroon siya ng pagkakataong makibahagi bilang US Peace Corps Volunteer sa Morocco. Nagkamit si Natalie ng Bachelor of Arts in International Studies mula sa American University at Master of Science sa Gender, Development, at Globalization mula sa London School of Economics and Political Science.

20.6K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap