Mag-type para maghanap

Webinar Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Mga Napakabata na Kabataan: Paggagamitan ng Mahalagang Yugto ng Buhay upang Pahusayin ang SRH

Recap of Connecting Conversations Theme 4, Session 2


Noong ika-8 ng Hulyo, 2021, ang Knowledge SUCCESS at FP2030 ay nag-host ng pangalawang sesyon sa ikaapat na module ng serye ng Connecting Conversations: Pagdiriwang sa Pagkakaiba-iba ng mga Kabataan, Paghahanap ng mga Bagong Oportunidad upang Tugunan ang mga Hamon, Pagbuo ng Bagong Pakikipagsosyo. Nakatuon ang partikular na session na ito sa paggalugad kung paano hinuhubog ng mga karanasan ng mga kabataang kabataan ang kaalaman at pag-uugali habang sila ay tumatanda, at kung paano gamitin ang kritikal na yugto ng buhay ng maagang pagdadalaga upang mapabuti ang sexual at reproductive health (SRH) at magpatuloy sa malusog na pagdedesisyon sa buong buhay.

Na-miss ang session na ito? Basahin ang buod sa ibaba o i-access ang mga pag-record (sa Ingles at Pranses).

Mga itinatampok na tagapagsalita:

  • Dr. Kristin Mmari, Direktor ng Qualitative and Implementation Research para sa Global Early Adolescent Study at Co-Chair ng Adolescent Health Focal Area ng Bloomberg American Health Initiative sa Johns Hopkins University (moderator para sa talakayan);
  • Lillibet Namakula, Program Manager sa Public Health Ambassadors Uganda;
  • Serkadis Admasu, Program Manager sa CARE Ethiopia; at
  • Tisungane Sitima, Sexual and Reproductive Health Programs Officer sa Environmental Concerned Youth Association.

Kung iniisip ang tungkol sa mga napakabatang kabataan, sino ang pinag-uusapan natin at bakit napakakritikal ng yugto ng buhay na ito?

Manood ngayon: 11:50

Sinimulan ni Lillibet Namakula ang pag-uusap at tinukoy ang mga kabataan bilang mga kabataan sa pagitan ng edad na 10 at 19. Ito ay isang kritikal na edad dahil ang mga indibidwal ay dumaranas ng maraming pagbabago sa pisikal, emosyonal, sikolohikal, at pag-uugali—kabilang ang panlipunang presyon ng paglipat mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Tinukoy pa niya ang "mga napakabata na kabataan" bilang mga 10–14, isang pangkat ng edad na madalas na naiwan sa maraming programa at mapagkukunan ng SRH na ginawa para sa mga kabataan.

Idinagdag ni Serkadis Admasu sa punto ni Ms. Namakula, na binibigyang-diin na ang mga indibidwal sa pangkat ng edad na 10–14 ay dumadaan sa parehong panlipunan at biyolohikal na mga pagbabago at pagbabago. Gayunpaman, madalas na patuloy silang tinatrato ng mga nakapaligid na komunidad na parang mga bata. Ang pagpapataas ng kamalayan sa pangangailangan para sa mga interbensyon ay isang pagkakataon na bumuo ng mga programa at makaapekto sa mga ugali, pag-uugali, at mga pamantayang nakapaligid sa pangkat ng edad na ito.

Nagsalita pa si Tisungane Sitima tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng pangkat ng edad na ito. Ang mga napakabata na kabataan ay nakakaranas ng maraming hamon sa SRH; habang sila ay lumilipat mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, sila ay nagbabago sa pisikal, sikolohikal, at panlipunan. Ang pisikal at sikolohikal na pag-unlad ay malakas na nakakaimpluwensya sa panlipunang kagalingan. Ang ilang mga indibidwal sa pangkat ng edad na ito ay nagsisimulang tuklasin ang kanilang sekswalidad nang walang kinakailangang kaalaman sa kanilang ginagawa at sa mga potensyal na resulta. Sa kasamaang-palad, maraming patakaran ng SRH ang naka-target sa mga nasa edad na 16 at mas matanda at hindi nakatuon sa mga indibidwal na 10–14 taong gulang.

Ano ang sinasabi ng pananaliksik tungkol sa kahalagahan ng SRH programming para sa 10–14 na taong gulang na pangkat ng edad?

Manood ngayon: 20:20

Tinalakay ni Ms. Admasu ang pananaliksik tungkol sa mga interbensyon na nakatuon sa mga babae. Ang 10–14 na taong gulang na pangkat ng edad ay isang window ng pagkakataon na makialam dahil karamihan sa mga indibidwal ay hindi pa aktibo sa pakikipagtalik. Mahalagang isaalang-alang ang mga pagkakaiba sa kultura, panlipunan, at kaugnay ng kasarian habang nagdidisenyo ng mga programang SRH para sa mga indibidwal na ito. Sa maraming bansa, nililimitahan ng patriarchal norms ang pag-access sa impormasyon ng SRH. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga programang nakatuon sa babae ay epektibo para sa pagpapabuti ng edukasyon ng mga babae at pag-access sa mga produkto ng panregla na kalinisan, at paglikha ng mga ligtas na lugar upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at tulungan ang mga batang babae na maabot ang kanilang mga layunin. Hindi ito nangangahulugan na ang mga lalaki ay dapat pabayaan—ang kanilang mga partikular na pangangailangan ay dapat ding tugunan—ngunit ang mga programang nakasentro sa mga babae ay maaaring magbigay-daan sa mga lalaki na mas maunawaan at suportahan ang mga babae.

Nagsalita si Ms. Namakula tungkol sa kahalagahan ng pagsuporta sa mga babae at lalaki. Ang anumang nangyayari sa mga babae ay may epekto din sa mga lalaki, kaya mahalaga para sa mga lalaki na turuan ang mga paksang nakatuon sa babae. Anuman ang kasarian ng isang indibidwal, lahat ng napakabata na kabataan ay may iba't ibang pangangailangan at alalahanin. Ang pag-aalok sa kanila ng kinakailangang impormasyon, mga kasanayan sa buhay, de-kalidad na pagpapayo, at mga serbisyong pangkalusugan ay napakahalaga. Ang mga batang babae ay kadalasang mas mahina. Halimbawa, sa ilang komunidad, kapag ang isang batang babae ay nagkaroon ng regla, siya ay itinuturing na nasa hustong gulang at handa nang magpakasal at magkaroon ng mga anak. Gayunpaman, ang ilang mga batang babae ay nagsisimula ng kanilang regla sa edad na 8.

Si Ms. Sitima ay nagsalita tungkol sa yugto ng pagsaliksik na nararanasan ng maraming kabataan. Maraming mga magulang ang naniniwala na ang kanilang mga kabataan ay hindi nakikibahagi sa mga sekswal na aktibidad, habang sila ay maaaring. Ang mga kabataan ay may pagnanais na maranasan ang mundo ng SRH, kaya mahalagang turuan sila tungkol sa sexual at reproductive health simula pa lamang upang malaman nila ang mga mahahalagang isyu tulad ng HIV.

Dahil madalas na pinaghihiwalay ang mga lalaki at babae sa maagang pagbibinata, ano ang ilan sa mga paraan na epektibong suportahan ng mga programa ang partisipasyon ng kanilang mga kabataan sa kanilang disenyo?

Manood ngayon: 33:02

Binigyang-diin ni Ms. Sitima ang kahalagahan ng pagtaas ng access sa mga serbisyo at edukasyon ng SRH. Napakahalaga para sa mga serbisyo ng SRH na tumutugon sa kabataan na maibigay sa mga klinika, paaralan, at iba pang mga lokasyon kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga kabataan sa isa't isa. Ang mga programa ay dapat na idinisenyo upang ang mga lalaki at babae ay sama-samang nakapag-aral. Dapat malaman ng mga kabataan kung paano tutulungan ang kanilang sarili at ang iba kapag nakakaranas ng mga hamon tulad ng sekswal na presyon at regla.

Tinalakay ni Ms. Namakula ang pakikipag-ugnayan ng kabataan sa disenyo ng programa at edukasyon sa komunidad. Ang pinakamahalagang elemento para sa pagsuporta sa partisipasyon ng mga kabataan ay para sa mga kabataan na makilahok at makisali sa bawat yugto ng pagpaplano, pagpapatupad, pagsubaybay, at pagsubaybay sa isang programa. Noong nagtatrabaho sa Population Services International (PSI) Uganda, si Ms. Namakula at mga kasamahan ay regular na nakipagpulong sa mga kabataan upang bumuo ng isang youth SRH brand na tinatawag na Yo Space. Tinanong ang mga kabataan tulad ng, “Ano ang gusto mo? Ano ang ayaw mo? Anong mga hamon ang iyong nararanasan? Paano natin ito magagawang mas mahusay?"

Tinanong ang mga kabataan tulad ng, “Ano ang gusto mo? Ano ang ayaw mo? Anong mga hamon ang iyong nararanasan? Paano natin ito magagawang mas mahusay?"

Maraming kabataan ang umaasa pa rin sa mga magulang, komunidad, at paaralan para sa edukasyong SRH. Sa mga paaralan, mahirap para sa mga guro na isa-isang payuhan ang mga mag-aaral dahil madalas silang nagtuturo ng higit sa 50 mag-aaral nang sabay-sabay at may limitadong oras para sa indibidwal na atensyon. Dahil maaaring mahirap dalhin ang edukasyong ito nang direkta sa mga paaralan, ang mga komunidad ay may malaking papel na dapat gampanan. Halimbawa, maaaring sanayin ng mga grupo ng komunidad ang mga kababaihan na lumabas sa komunidad at makipag-usap sa mga magulang at kabataan tungkol sa SRH. Ang pagtuturo hindi lamang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa mga nasa hustong gulang sa kanilang paligid, ay makakatiyak na maaari silang magkaroon ng network ng suporta.

Binigyang-diin pa ni Ms. Admasu ang kahalagahan ng pagsali sa mga kabataan sa pagbuo ng mga programa para sa kanila. Ang paglikha ng isang focus group na may mga batang kabataan ay mahalaga upang malaman ang kanilang mga kagustuhan at magkaroon ng pag-unawa sa kung ano talaga ang gusto nilang suportahan. Ang kakayahang umangkop ay mahalaga sa ganitong uri ng programa ng kabataan—ang pagtukoy sa tamang oras upang makipagkita sa mga kabataan, kung sino ang kanilang mga impluwensya, at ang paghahanap ng mga epektibong paraan upang subukan ang mga materyal sa kanila ay mahalagang mga pagsasaalang-alang.

Paano natin matutugunan ang mga pangangailangan ng SRH ng napakabatang kabataan kung ito ay maaaring ituring na bawal?

Manood ngayon: 47:15

Sinagot ni Ms. Sitima ang tanong na ito sa konteksto ng Malawi. Ang mga pamantayang panlipunan sa Malawi ay hindi sumusuporta sa talakayan ng SRH sa mga bata, dahil madalas na pinaniniwalaan na ang gayong mga pag-uusap ay nagtutulak sa mga kabataan na makisali sa mga sekswal na aktibidad. Dahil ang mga napakabatang kabataan ay nasa elementarya pa lamang, maaaring mahirap tugunan ang kanilang mga pangangailangan sa SRH. Mahirap ding talakayin ang isyung ito sa mga nayon sa Malawi—makakatulong nang husto ang pakikipag-ugnayan sa mga tradisyunal na pinuno sa pagtugon sa hadlang na ito at pagtuturo sa mga komunidad tungkol sa SRH sa mga kabataan.

Idinagdag ni Ms. Admasu na kinakailangan para sa mga kabataan na magkaroon ng access sa komprehensibong mga serbisyo sa kalusugang sekswal, kaya mahalagang magtrabaho sa pagbabago ng mga pamantayan kasabay ng pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataan at pagtiyak ng pagbili ng komunidad na may ebidensya tungkol sa pagiging epektibo ng mga serbisyo ng SRH.

Paano tayo magsusulong ng mga programa para sa mga napakabatang kabataan?

Manood ngayon: 51:42

Iminungkahi ni Ms. Admasu na makipagtulungan sa mga tagapagtaguyod ng kabataan upang isulong ang mga programa para sa mga napakabata na kabataan. Ang mga donor at pinuno ng gobyerno ay mas kumbinsido kapag direktang nakakarinig sa mga kabataan na nakinabang sa mga naturang programa. Ang pagkakaroon ng nasasalat na ebidensya na nakapalibot sa layunin ng isang programa at ang tagumpay nito ay mahalaga.

Isinara ni Ms. Namakula ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtalakay kung ano ang natutunan niya tungkol sa paksang ito sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Ang kaalaman ay kapangyarihan, ngunit ang isang tao ay hindi maaaring pumunta sa isang komunidad at asahan na maririnig kapag wala silang koneksyon dito. Ang pagpili ng isang kampeon o punto ng impluwensya na pinagkakatiwalaan ng komunidad upang maihatid ang impormasyon sa kanila ay mahalaga, dahil malamang na maipapasa ang impormasyon sa mga kabataan at mga magulang. Bilang karagdagan, ang pagdadala ng edukasyon sa SRH sa pamamagitan ng mga nakaaaliw na masining na paraan, tulad ng mga skit, tula, kanta, at sayaw ay maaaring makatulong. Maaaring panoorin ng mga tao ang mga eksena at talakayin kung ano ang natutunan nila sa kanila pagkatapos.

"Ang kaalaman ay kapangyarihan, ngunit ang isang tao ay hindi maaaring pumunta sa isang komunidad at asahan na maririnig kapag wala silang koneksyon dito."

Tungkol sa "Pagkonekta ng mga Pag-uusap"

Pag-uugnay ng mga Pag-uusap” ay isang serye na partikular na iniakma para sa mga lider ng kabataan at kabataan, na pinangungunahan ni FP2030 at Kaalaman TAGUMPAY. Nagtatampok ng 5 tema, na may 4–5 na pag-uusap bawat tema, ang seryeng ito ay nagpapakita ng komprehensibong pagtingin sa mga paksa ng Adolescent and Youth Reproductive Health (AYRH) kabilang ang Adolescent at Youth Development; Pagsukat at Pagsusuri ng mga Programa ng AYRH; Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan; Pagsulong ng Pinagsanib na Pangangalaga para sa Kabataan; at ang 4 Ps ng mga maimpluwensyang manlalaro sa AYRH. Kung dumalo ka sa alinman sa mga sesyon, alam mong hindi ito ang iyong mga karaniwang webinar. Nagtatampok ang mga interactive na pag-uusap na ito ng mga pangunahing tagapagsalita at hinihikayat ang bukas na pag-uusap. Hinihikayat ang mga kalahok na magsumite ng mga tanong bago at sa panahon ng pag-uusap.

Ang aming ika-apat na tema, ang Pagdiriwang ng Pagkakaiba-iba ng mga Kabataan, Paghahanap ng mga Bagong Oportunidad upang Tugunan ang mga Hamon, Pagbuo ng Bagong Pakikipagsosyo, ay nagsimula noong Hunyo 24, 2021, at bubuuin ng apat na sesyon. Ang natitirang sesyon ay gaganapin sa Agosto 5 (Mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian: Lumalawak na Pananaw). Sana ay samahan mo kami!

Gustong Makibalita sa Nakaraang Serye ng Pag-uusap?

Ang aming unang serye, na tumakbo mula Hulyo 15 hanggang Setyembre 9, 2020, ay nakatuon sa isang pundasyong pag-unawa sa pag-unlad at kalusugan ng kabataan. Ang aming pangalawang serye, na tumakbo mula Nobyembre 4 hanggang Disyembre 18, 2020, ay nakatuon sa mga kritikal na influencer upang mapabuti ang reproductive health ng mga kabataan. Ang aming ikatlong serye ay tumakbo mula Marso 4 hanggang Abril 29, at nakatutok sa isang adolescent na tumutugon na diskarte sa mga serbisyo ng SRH. Maaari mong panoorin mga pag-record (magagamit sa Ingles at Pranses) at basahin mga buod ng pag-uusap para makahabol.

Shruti Sathish

Global Partnerships Intern, FP2030

Si Shruti Sathish ay isang tumataas na junior sa University of Richmond na nag-aaral ng Biochemistry. Siya ay madamdamin tungkol sa kalusugan ng kabataan at pagtataas ng boses ng mga kabataan. Siya ang Global Partnerships Intern ng FP2030 para sa tag-init ng 2021, na tumutulong sa pangkat ng Global Initiatives sa kanilang trabaho sa Youth Focal Points at iba pang mga gawain para sa 2030 transition.