Mag-type para maghanap

Webinar Oras ng Pagbasa: 11 minuto

Recap: Mga Kabataan mula sa Sexual and Gender Minorities

Serye ng Pag-uugnay ng Mga Pag-uusap: Tema 4, Session 4


Noong Agosto 5, ang Knowledge SUCCESS at Pagpaplano ng Pamilya 2030 (FP2030) ang pang-apat at huling sesyon sa ikaapat na hanay ng mga pag-uusap ng Pag-uugnay ng mga Pag-uusap serye: Pagdiriwang sa Pagkakaiba-iba ng mga Kabataan, Paghahanap ng Mga Bagong Oportunidad upang Tugunan ang mga Hamon, Pagbuo ng Bagong Mga Pakikipagsosyo. Nakatuon ang sesyon na ito sa kung paano matugunan ang mga pangangailangan ng SRH ng mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian.

Na-miss ang session na ito? Basahin ang buod sa ibaba o i-access ang mga pag-record (sa Ingles at Pranses).

Mga itinatampok na tagapagsalita:

  • Cara Kraus-Perrotta, project coordinator sa Population Council's Girl Innovation Research and Learning Center (moderator para sa session).
  • Sean Lord, social worker at tagapagtaguyod ng kabataan sa J-FLAG.
  • Saro Imran, batang transgender na aktibista at negosyante para sa karapatang pantao at kaunlaran, FP2030 Youth Focal Point.
  • Ramish Nadeem, program manager ng International and Youth Muslim Advocacy sa Advocates for Youth.
  • Jesse Castellano, country coordinator para sa Pilipinas para sa IYAFP at program officer ng Transcend by LoveYourself Inc.
Connecting Conversations Theme 4 Session 4 | From left, clockwise: Cara Kraus-Perrotta (moderator), speakers Ramish Nadeem, Sean Lord, Saro Imran, and Jesse Castelano.
Mula sa kaliwa, clockwise: Cara Kraus-Perrotta (moderator), mga speaker na sina Ramish Nadeem, Sean Lord, Saro Imran, at Jesse Castelano.

Wika

Ano ang mga termino at wikang ginagamit mo kapag tinatalakay ang mga populasyon ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (LGBTQ) o mga kabataan mula sa mga sekswal at minoryang kasarian sa iyong trabaho? (i-click upang palawakin)

Sinimulan ni Sean Lord ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtalakay sa wika. Kapag tinutukoy ang isang tao na mula sa isang sekswal o minoryang kasarian, mahalagang gamitin ang tamang terminolohiya. Alamin ang mga gustong panghalip ng isang tao, igalang ang mga ito, at gawin ang iyong makakaya upang magamit ang mga ito.

Binigyang-diin din ni Saro Imran ang kahalagahan ng mga panghalip sa loob ng transgender na komunidad. Sa nakalipas na 2–3 taon, siya at ang iba pang mga pinuno ay nagsikap na bigyang-pansin ang mga tao ng Pakistan na magtanong tungkol sa mga gustong panghalip ng mga indibidwal.

Ipinaliwanag ni Ramish Nadeem ang iba't ibang bokabularyo na ginagamit sa buong mundo. Ang mga salitang "queer" at "trans," halimbawa, ay kadalasang ginagamit bilang mga blankong termino para sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer at/o questioning, intersex, at asexual (LGBTQIA) na pagkakakilanlan. Sa buong mundo, may iba't ibang terminong ginagamit ng mga tao, at mahalagang hindi lamang gawing lehitimo ang lahat ng paraan ng pagkakakilanlan ng mga tao kundi pati na rin ang mga paraan ng pagkakakilanlan ng mga tao sa ilang mga pagkakakilanlan.

Ipinaliwanag ni Jesse Castelano ang wika sa konteksto ng HIV/AIDS. Sinisikap ng mga tao na lumayo sa wika ng personal na pagkakakilanlan sa gawaing HIV/AIDS dahil hindi kailangang kilalanin ng isang tao bilang bakla, bisexual, o tomboy para makasali sa mga relasyon sa parehong kasarian. Ang wikang nagpapakita ng kasanayan—gaya ng "mga lalaking nakikipagtalik sa mga lalaki" o "mga babaeng nakikipagtalik sa mga babae"—ay hinihikayat na iwasan ang mga stigma na naka-embed sa lipunan.

Manood ngayon: 14:45

Tinalakay ng mga kalahok ang terminolohiya, kahalagahan ng mga panghalip, iba't ibang bokabularyo na ginagamit sa buong mundo, at wika sa konteksto ng HIV/AIDS.

“Alamin ang mga gustong panghalip ng isang tao, igalang ang mga ito, at gawin ang iyong makakaya upang magamit ang mga ito.— Ginoong Panginoon

Pangangailangan at Hamon

Ano ang ilan sa mga pangangailangan at hamon na kinakaharap ng mga kabataang pinaglilingkuran ng iyong organisasyon, at ano ang mga karaniwang hamon na nakikita mo sa mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian? (i-click upang palawakin)

Nagsalita si Ms. Castelano tungkol sa kanyang trabaho na nagtataguyod ng pagpapanatili ng mga serbisyo ng HIV para sa mga pangunahing populasyon. Tinalakay niya ang isa sa kanyang mga qualitative research projects, isang focus group ng mga transgender na kababaihan, kung saan nakakuha siya ng insight sa kanilang mga isyu, pangangailangan, at alalahanin tungkol sa accessibility at paghahatid ng mga transgender health services. Ang pinakamataas na priyoridad na hamon para sa mga transgender na babaeng kalahok ay ang pag-access sa HIV self-testing. Ang pagsusuri sa sarili ng HIV ay kadalasang mas pinipili dahil nangangako ito ng pagiging kumpidensyal. Ang isa pang pangangailangan ng SRH ay ang pagsusuri sa sarili ng dibdib, lalo na para sa mga sumasailalim sa therapy ng hormone na nagpapatibay sa kasarian. Ang iba pang pangunahing pangangailangan na binanggit ng mga babaeng transgender ay ang access sa pre-exposure prophylaxis (PrEP), libreng condom, at sexually transmitted infection (STI) testing.

Binanggit ni Ms. Imran ang maraming hadlang na kasalukuyang kinakaharap ng mga babaeng transgender sa Pakistan. Mahal ang paggamot sa hormone, at maraming lokal na klinika ang hindi ligtas para sa mga babaeng transgender. Ang mga organisasyong nakabatay sa komunidad ay gumagawa ng mga gabay para sa mga babaeng transgender upang matulungan silang mas maunawaan ang therapy sa hormone at iba pang aspeto ng operasyon sa pagpapatibay ng kasarian.

Binanggit ni G. Lord ang isang organisasyon ng kabataan sa Jamaica na tinatawag na Equality Youth na humahawak sa mga isyu ng LGBTQIA na nauugnay sa kabataan. Kamakailan, binuo ng Equality Youth ang ilang focus group ng kabataan, na tumatalakay sa mga isyu, solusyon, at mga solusyon sa LGBTQIA na nauugnay sa kabataan, at nagpadala ng ulat sa gobyerno. Binigyang-diin ng mga focus group ang pag-access sa pangangalagang pangkalusugan bilang isang malaking isyu para sa mga taong kinikilala bilang LGBTQIA—ang takot, diskriminasyon, at stigma ay nagiging dahilan upang ang mga tao ay hindi gaanong handang mag-access ng tulong sa ilang partikular na lugar ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga taong kinikilala bilang LGBTQIA ay hindi nakadarama ng seguridad at naniniwala na hindi sila nakakatanggap ng kinakailangang suporta kapag sila ay nilabag.

Ipinaliwanag ni G. Nadeem ang mga puwang sa mga kultural na espasyo. Ang mga organisasyon ay madalas na tumutugon lamang sa isang aspeto ng pagkakakilanlan ng isang tao habang pinababayaan o nagdudulot pa nga ng pinsalang nauugnay sa iba pang aspeto. Na-highlight ng mga focus group sa mga kabataang LGBTQIA Muslim na ang mga Muslim space ay kadalasang hindi sumusuporta sa kanilang kasarian at sekswalidad, samantalang maraming LGBTQIA space ang walang kapasidad sa paligid ng Muslim at iba pang relihiyosong pagkakakilanlan. Bilang resulta, nararamdaman ng ilang LGBTQIA Muslim na naiwan sa parehong espasyo. Bukod pa rito, sa pangangalagang pangkalusugan, maaaring iba ang pakikitungo ng mga provider sa mga taong nasa mga pagkakakilanlan na ito. Halimbawa, ang isang provider ay maaaring hindi mag-alok ng parehong kalidad ng pangangalaga sa isang LGBTQIA Muslim na tao tulad ng gagawin nila sa isang LGBTQIA na hindi Muslim na tao. Ang pagpapalawak ng mga kakayahan ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, na tinitiyak na alam nila ang iba't ibang aspeto ng pagkakakilanlan ng isang tao, ay isang bagay na pinagsisikapan ni G. Nadeem at ng mga kasamahan.

Manood ngayon: 19:30

Nagsalita ang mga kalahok tungkol sa mga hamon ng pagtataguyod ng pagpapanatili ng mga serbisyo sa HIV, ang mga hadlang na kinakaharap ng mga babaeng transgender sa Pakistan, mga isyu sa LGBTQIA na nauugnay sa kabataan sa Jamaica, at mga puwang sa mga kultural na espasyo.

"Ang mga focus group sa mga kabataang LGBTQIA na Muslim ay na-highlight na ang mga Muslim space ay kadalasang hindi sumusuporta sa kanilang kasarian at sekswalidad, samantalang maraming LGBTQIA spaces ay walang kapasidad sa paligid ng Muslim at iba pang mga relihiyosong pagkakakilanlan." — Ginoong Nadeem

Tungkulin ng Mga Pamantayan sa Panlipunan

Ano ang papel na ginagampanan ng mga pamantayang panlipunan at mga maimpluwensyang tao sa buhay ng mga kabataan at kasarian at sekswal na minoryang kabataan? (i-click upang palawakin)

Ipinaliwanag ni G. Lord na ang Jamaica ay isang bansang nakararami sa mga Kristiyano, at mayroong isang kasabihan na ang ilang mga bagay ay hindi dapat makita o marinig. Anuman ang pinagdadaanan ng isang bata o nagdadalaga ay dapat itago sa kanilang sarili, lalo na kung ito ay nauugnay sa kanilang sekswal na oryentasyon o sekswal at reproductive health. Maraming magulang ang magtuturo sa kanilang mga anak, “Itago mo ito sa iyong sarili; huwag mong i-share ang nangyayari sa iyo,” dahil sa takot na baka mawalay sa kanilang mga anak o mawalan ng pagkakaibigan. Ang mga bata ay naiwang nagtataka tungkol sa kanilang pagkakakilanlan—kung sino sila at kung ano ang nangyayari sa kanila—dahil ang gayong mga pag-uusap ay hindi hinihikayat. Ito ay humahantong sa mga mapanganib na pagpipilian sa mga tuntunin ng kalusugang sekswal at reproductive.

Sumang-ayon si Ms. Catelano sa punto ni G. Lord, idinagdag na ang mga kabataan ay may katulad na karanasan sa Pilipinas; ito rin ay isang bansang nakararami sa mga Kristiyano. Ang relasyon ng magulang-anak ay isa sa pinakamatibay na tagapagpahiwatig ng kalusugan ng kabataan ng LGBTQIA. May mga natatanging karanasan sa pamilya na nauugnay sa mga oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang pangkasarian na maaaring magkaroon ng positibong epekto (tulad ng init at suporta sa pamilya) o negatibong epekto (tulad ng pagtanggi at kontrol sa sikolohikal), na sa huli ay nakakaapekto sa kalusugan at kapakanan ng isang kabataan. .

Sinabi ni Ms. Imran na sa Pakistan ay malakas ang kilusang transgender sa kabila ng ibang aspeto ng kilusang LGBTQIA na kulang sa momentum. Ang Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2018, ay isang kamakailang hakbang sa tamang direksyon, ngunit may mahabang paraan pa bago tratuhin ang mga transgender bilang pantay na mamamayan. Maraming macro-level na pag-unlad sa antas ng gobyerno at patakaran ngunit walang pagbabago sa micro-level. Halimbawa, kakaunti hanggang walang pagtanggap ng pamilya o sensitization ng mga paksa ng LGBTQIA sa mga paaralan. Bukod pa rito, maraming miyembro ng transgender na komunidad ang hindi mayaman sa pananalapi at kadalasan ay umaasa sa kanilang mga nang-aabuso. Si Ms. Imran at ang iba pa ay nagsisikap na matipid na bigyang kapangyarihan ang mga transgender para magkaroon sila ng suporta upang makagawa ng mas mabuting mga pagpipilian sa buhay.

Tinalakay ni G. Nadeem kung paano ang mga kabataan mismo ay mga driver ng pagbabago sa kultura at panlipunan. Mahalagang magpakita ng iba't ibang pagkakakilanlan sa media at mag-promote ng mga visibility campaign para turuan ang malalaking audience. Sa mga tuntunin ng gawaing pagbabago sa kultura, ang mga kabataan ang pinupuntirya at sinusuportahan upang lumikha ng pagbabagong iyon.

Manood ngayon: 28:07

Ipinaliwanag ng mga kalahok ang impluwensya ng relihiyon sa mga pamantayang panlipunan sa Jamaica at Pilipinas. Binigyang diin din nila ang momentum ng kilusang transgender sa Pakistan at ang kahalagahan ng mga kabataan bilang mga driver ng pagbabago.

“May mga kakaibang karanasan sa pamilya na nauugnay sa mga oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang pangkasarian na maaaring magkaroon ng positibong epekto…o negatibong epekto…” — Ms. Castellano

Inklusibong Disenyo ng Programa

Paano isinasama ang mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian sa disenyo ng mga programa sa kalusugang sekswal at reproductive? (i-click upang palawakin)

Tinalakay ni G. Nadeem ang kahalagahan ng pagsali ng mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian sa disenyo ng programa mula sa simula. Ito ay hindi lamang mahalaga upang bumuo ng mga programa sa mga kabataan sa isip, ang mga kabataan ay dapat na kasangkot sa pagdidisenyo ng mga programa, pagbibigay pansin sa kanilang mga pangangailangan, at pakikipaglaban para sa batas at pagpopondo na kinakailangan. Ang pagbuo ng kapasidad sa loob ng mga kabataan at kanilang mga komunidad (sa halip na umasa lamang sa mga service provider na mayroon na) ay ang diskarte na dapat gawin.

“Paano tayo bubuo ng mundo kung saan hindi na kailangan ang ating kasalukuyang gawain at ang mga kabataan ay may mga tool, mapagkukunan, at suporta para gawin mismo ang gawaing ito?” ang tanong na gumagabay sa disenyo ng mga programang ito ng SRH.

Ibinunyag ni Ms. Castelano na ang ilang NGO sa Pilipinas ay hindi gumagawa ng magandang trabaho sa pagsali sa mga kabataan, kahit na maraming mga programa ng kabataan ang nakalagay sa loob nito. Ang mga organisasyon tulad ng International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP) ay nagbibigay sa mga kabataan ng plataporma para sa pakikilahok sa SRH. Kung minsan ang mga sistemang mas malaki kaysa sa mga NGO ay kailangan upang matiyak na ang mga kabataan ay pinagsama-sama at makabuluhang lumahok sa mga proyekto sa loob ng mga organisasyon.

Ipinaliwanag ni Ms. Imran ang pagsasama ng kabataan sa Pakistan. Limang taon na ang nakalipas, walang konsepto ng pagsasama ng mga kabataang ito o diversification ng mga kabataan sa mga programa ng SRH. Ngayon, nagbabago ang mga bagay. Nagsusumikap ang malalaking organisasyon na isama ang mas maraming tao sa mga programa ng LGBTQIA. Mayroon ding mabagal ngunit matatag na pag-unlad na ginagawa sa internasyonal na antas upang mapataas ang pagsasama ng mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian.

Nagsalita si Mr. King tungkol sa pagsasanay sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa Jamaica. Ang kanyang organisasyon ay nagsanay ng higit sa 1,000 manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan upang mas maunawaan ang mga kabataang LGBTQIA at tumulong na matugunan ang kanilang mga isyu. Pagkatapos ng pagsasanay, nagkaroon ng follow-up assessment kung saan ang mga tao ay magpapanggap bilang mga pasyente sa mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan upang makita kung paano sila matatanggap at mapapansin ng mga sinanay na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Pinatunayan ng pagsasanay na ang mga epektibong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay mas may kamalayan sa mga isyu ng LGBTQ at kung paano haharapin ang mga ito. Ang mga kurikulum sa kalusugan ng unibersidad ay naka-target din sa pagsasama sa kalusugan ng LGBTQ. Kapag naitatag na ang impormasyon sa antas na iyon, dapat itong maging kapaki-pakinabang para sa mga tao sa hinaharap.

Manood ngayon: 35:34

Ipinaliwanag ng mga kalahok ang kahalagahan ng pagsasama ng mga kabataan sa disenyo ng programa at pagsuporta sa kanila sa pagbuo ng kapasidad sa loob ng kanilang mga komunidad.

“Paano tayo bubuo ng mundo kung saan hindi na kailangan ang ating kasalukuyang gawain at ang mga kabataan ay may mga tool, mapagkukunan, at suporta para gawin mismo ang gawaing ito?” — Ginoong Nadeem

Pampubliko kumpara sa Pribado

Paano maaaring magkatulad o magkaiba ang mga serbisyo ng SRH para sa mga kabataan batay sa kung sila ay nag-a-access ng pampubliko o pribadong mga serbisyo? (i-click upang palawakin)

Tinalakay ni Ms. Catelano kung paano mayroong malawak na pagkakaiba, lalo na sa mga nagpapakilalang LGBTQIA. Sa Pilipinas, hindi lahat ng transgender ay may pribilehiyo ng pribadong pangangalaga. Gayunpaman, kung minsan, ang mga inisyatiba na pinamumunuan ng mga organisasyong nakabatay sa komunidad at NGO ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa mga pribadong serbisyo.

Idinagdag ni Mr. King na, sa Jamaica, kung ang isa ay makikilala bilang LGBTQIA, ang kanilang pag-access sa pangangalagang pangkalusugan ay pangunahing nakabatay sa kanilang socioeconomic background. Ang mga mula sa mas matataas na socioeconomic background ay kadalasang makaka-access ng mabuting pangangalaga, ngunit ang mga mula sa mas mababang socioeconomic background ay hindi makakatanggap ng pinakamahusay na pangangalaga. Minsan, ang mga tao ay hindi binibigyan ng pangangalaga depende sa kanilang pagkakakilanlan. Sinisikap ng kanyang organisasyon na pataasin ang pagiging inklusibo at ang kakayahan para sa lahat na ma-access ang parehong antas ng kalidad ng pangangalaga kahit sino sila at kung ano ang kanilang kayang bayaran.

Manood ngayon: 42:30

Tinalakay ng mga kalahok ang mga pagkakaiba sa pag-access sa mga pampubliko at pribadong serbisyo na kinakaharap ng mga kabataang LGBTQIA.

"Ang mga mula sa mas mataas na socioeconomic na background ay kadalasang nakaka-access ng mabuting pangangalaga, ngunit ang mga mula sa mas mababang socioeconomic background ay hindi makakatanggap ng pinakamahusay na pangangalaga." — Ginoong Hari

Edukasyong Sekswal na Kalusugan

Ano ang uri ng edukasyong pangkalusugan sa sekswal sa konteksto kung saan ka nagtatrabaho, at ano ang ilan sa mga hamon na natukoy sa pagsisikap na gumawa ng inklusibong edukasyon sa kalusugang sekswal at pagtiyak ng seguridad para sa mga kabataang LGBTQIA sa gawaing ito? (i-click upang palawakin)

Sinabi ni Mr. King kung paano madalas na hindi hayagang tinutugunan ang mga isyu ng LGBTQIA sa Jamaica, na nagiging sanhi ng mga ito upang maging mas malalaking isyu sa paglipas ng panahon. Bilang isang ahensya na lantarang LGBTQIA-friendly, hindi pinapayagan ang J-FLAG na ma-access ang ilang partikular na espasyo, kaya naaabot nito ang mga taong mas may kakayahang ma-access ang mga ito, tulad ng mga lider ng kabataan at parliamentarian. Sinasanay sila ng ahensya sa SRH, mga panghalip, pagkakakilanlan ng kasarian, atbp., pagkatapos ay bumalik ang mga indibidwal na ito sa kanilang mga puwang at ipakalat ang impormasyon. Ang paggamit ng social media upang maikalat ang kaalaman tungkol sa SRH ay mahalaga din

Isinalaysay ni G. Nadeem na mayroong pinag-isang balangkas ng edukasyon sa sekswalidad sa ilang mga estado sa US, habang sa iba naman, may tagpi-tagpi sa antas ng lokal/paaralan na distrito/lungsod. Ang edukasyong sekswal ay pinagtatalunan sa maraming antas—lokal, distrito, estado, pederal, at internasyonal. Maraming mga mag-aaral na binibigyan ng abstinence-only na edukasyon o hindi LGBTQIA friendly na edukasyon ang nag-uulat gamit ang internet upang turuan ang kanilang sarili. Kaya ang kanyang organisasyon, Advocates for Youth, ay naglunsad ng Amaze Initiative. Ang serye ng mga maiikling video ay nagta-target sa mga indibidwal na nasa middle-school-age na makipag-ugnayan sa kanila sa mga isyu na pinaka-curious nila. Ang mga video ay isinalin sa iba't ibang wika at kultural na konteksto upang mas ma-access ng mga nasa buong mundo ang mga ito.

Nagsalita si Ms. Castelano tungkol sa kahirapan ng pagpapatupad ng sex education sa Pilipinas. Tutol dito ang ilang grupo ng relihiyon. Maraming mga paaralang Katoliko ang hindi gusto ang ideya na isama ang edukasyon sa sekso sa kanilang kurikulum dahil sinasabi nilang ito ay hindi nakakatulong at nakakapinsala sa kanilang istraktura ng paniniwala. Sa pagsang-ayon kay G. Nadeem, sinabi ni Ms. Castelano na ang katotohanan ay ang karamihan sa mga kabataan ay nakakakuha ng kanilang impormasyon sa kalusugang sekswal mula sa internet, kaya naman ang mga organisasyon tulad ng IYAFP ay gumagamit ng mga online na platform upang epektibong magbigay ng sekswal na edukasyon sa mga kabataan.

Manood ngayon: 45:35

Pinag-usapan ng mga kalahok ang tungkol sa edukasyong pangkalusugan sa sekswal para sa mga kabataang LGBTQIA sa mga konteksto ng kanilang trabaho.

"Ang katotohanan ay ang karamihan sa mga kabataan ay nakakakuha ng kanilang impormasyon sa sekswal na kalusugan mula sa internet." — Ms. Castellano

Pinakamahusay na kasanayan

Ano ang ilan sa mga pinakamahusay na kagawian o rekomendasyon para sa pakikipag-ugnayan sa mga lider ng relihiyon sa sekswal at reproductive na kalusugan ng mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian? (i-click upang palawakin)

Ipinaliwanag ni Ms. Catelano na sa kabutihang-palad, sa Pilipinas, mayroong ilang mga lider ng relihiyon na bukas ang isipan at handang sumangguni sa komunidad. Kung naabot nila ang mga taong kinikilala bilang LGBTQIA at sinubukan nilang unawain ang kanilang mga karanasan sa buhay, talagang makakatulong ito sa pag-reconcile ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga paniniwala sa relihiyon at oryentasyong sekswal at pagkakakilanlang pangkasarian.

Ipinahayag ni Mr. King na mayroong ilang suporta mula sa relihiyosong komunidad sa Jamaica. Ang ilang mga lider ng relihiyon ay may mga anak na kinikilala bilang LGBTQIA, kaya naiintindihan nila ang mga isyu kapag nilalapitan sila ng mga LGBTQIA-friendly na organisasyon. Ang ilan sa mga pinunong ito ay nakikipag-ugnayan sa mga organisasyon at nagtuturo sa mga tao kung paano mag-navigate sa mga relihiyosong espasyo habang kinakaharap ang mga potensyal na bawal na paksa.

Nagsalita si Mr. Nadeem tungkol sa pag-target sa mga kabataan na kinikilala ang kanilang mga sarili bilang relihiyoso, sa halip na i-target ang mga lider ng relihiyon na hindi gaanong pumayag na talakayin ang karanasan ng LGBTQIA. Maraming gawaing pagbabago sa kultura ang kailangang mangyari upang matiyak na ang mga kabataan ay ganap at nakikitang maninirahan sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon at oryentasyong sekswal/pagkakakilanlan ng kasarian sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pagbuo ng kapasidad ng mga relihiyosong kabataan sa loob upang lumikha ng kanilang sariling mga komunidad at mag-navigate sa mga puwang sa paraang sa tingin nila ay angkop ang diskarte na inirerekomenda niya. Nagkaroon din ng bottom-up effect—kapag ang mga kabataan ay nagsimulang magbago at humingi ng ibang mundo para sa kanilang sarili, ang ilang mga lider ng relihiyon ay nagsimula ring magbago.

Nagsalita si Ms. Imran tungkol sa isang parliamentary bill sa Pakistan na nag-aalok ng mga proteksyon para sa mga transgender at intersex na mga tao, ngunit ang mga proteksyong ito ay wala sa lugar para sa iba pang mga sekswal at kasarian na minorya. Binigyang-diin niya na ang mga transgender ay namumuno sa kilusan—hindi lamang sa Pakistan kundi sa buong Timog Asya.

Manood ngayon: 51:50

Nagsalita ang mga kalahok tungkol sa pinakamahuhusay na kagawian para sa umaakit sa mga pinuno ng relihiyon, mga pagkakataon ng suporta sa mga klero, at mga pagsisikap ng pamahalaan na protektahan ang mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian.

"Ang mga transgender ay namumuno sa kilusan—hindi lamang sa Pakistan kundi sa Timog Asya sa kabuuan." — Ms. Imran

Na-miss ang Session na Ito?

Na-miss ang pangatlo session sa aming ikaapat na modyul? Maaari mong panoorin ang mga pag-record (magagamit sa Ingles at Pranses).

Tungkol sa "Pagkonekta ng mga Pag-uusap"

"Pagkonekta ng mga Pag-uusap" ay isang serye na partikular na iniakma para sa mga lider ng kabataan at kabataan, na hino-host ng FP2030 at Knowledge SUCCESS. Nagtatampok ng limang module, na may apat hanggang limang pag-uusap bawat module, ang seryeng ito ay nagpapakita ng komprehensibong pagtingin sa mga paksa ng Adolescent and Youth Reproductive Health (AYRH) kabilang ang Adolescent at Youth Development; Pagsukat at Pagsusuri ng mga Programa ng AYRH; Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan; Pagsulong ng Pinagsanib na Pangangalaga para sa Kabataan; at ang apat na Ps ng mga maimpluwensyang manlalaro sa AYRH. Kung dumalo ka sa alinman sa mga sesyon, alam mong hindi ito ang iyong mga karaniwang webinar. Nagtatampok ang mga interactive na pag-uusap na ito ng mga pangunahing tagapagsalita at hinihikayat ang bukas na pag-uusap. Hinihikayat ang mga kalahok na magsumite ng mga tanong bago at sa panahon ng pag-uusap.

Ang aming ika-apat na serye, "Pagdiwang sa Pagkakaiba-iba ng mga Kabataan, Paghahanap ng mga Bagong Oportunidad upang Tugunan ang mga Hamon, Pagbuo ng Bagong Pakikipagsosyo," ay nagsimula noong Hunyo 24, 2021, at nagtapos noong Agosto 5, 2021. Magsisimula ang aming susunod na tema sa Oktubre 2021.

Gustong Mahuli sa Unang Module?

Ang aming unang serye, na tumakbo mula Hulyo 15, 2020, hanggang Setyembre 9, 2020, ay nakatuon sa isang pundasyong pag-unawa sa pag-unlad at kalusugan ng kabataan. Ang aming pangalawang serye, na tumakbo mula Nobyembre 4, 2020, hanggang Disyembre 18, 2020, ay nakatuon sa mga kritikal na influencer upang mapabuti ang reproductive health ng mga kabataan. Ang aming ikatlong serye ay tumakbo mula Marso 4, 2021, hanggang Abril 29, 2021, at nakatuon sa isang diskarte na tumutugon sa kabataan sa mga serbisyo ng SRH. Maaari mong panoorin mga pag-record (magagamit sa Ingles at Pranses) at basahin mga buod ng pag-uusap para makahabol.

Shruti Sathish

Global Partnerships Intern, FP2030

Si Shruti Sathish ay isang tumataas na junior sa University of Richmond na nag-aaral ng Biochemistry. Siya ay madamdamin tungkol sa kalusugan ng kabataan at pagtataas ng boses ng mga kabataan. Siya ang Global Partnerships Intern ng FP2030 para sa tag-init ng 2021, na tumutulong sa pangkat ng Global Initiatives sa kanilang trabaho sa Youth Focal Points at iba pang mga gawain para sa 2030 transition.