Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Pakikipag-ugnayan sa Mga Organisasyong Nakabatay sa Pananampalataya sa Adbokasiya sa Pagpaplano ng Pamilya


Ang mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya (FBO) at mga institusyon ng pananampalataya ay madalas na itinuturing na hindi sumusuporta sa pagpaplano ng pamilya (FP). Gayunpaman, ang mga FBO ay nagpakita ng suporta sa publiko sa FP sa loob ng ilang panahon. Noong 2011, mahigit 200 institusyong panrelihiyon at Inendorso ng mga FBO ang Interfaith Declaration to Improve Family Health and Wellbeing. Kamakailan lamang, pag-aaral nagpapakita na ang mga institusyong ito ay may mahalagang papel sa paghahatid ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, partikular sa sub-Saharan Africa. Doon, ang pribadong sektor ay naghahatid ng humigit-kumulang 50% ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan at mga mensahe ng FP. Bilang mga entidad ng pribadong sektor, mga FBO at mga pinuno ng relihiyon maaaring hikayatin ang mga tao na gumamit ng mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis.

Pakikipag-ugnayan sa Komunidad

"Ang mga komunidad ng pananampalataya ay nag-aalala tungkol sa pagpapahusay ng buhay. Alam namin na ang mga hamon na may kaugnayan sa prenatal care at antenatal care ay napakalubha sa mga sanggol at gayundin sa kanilang mga ina. Kaya ang aming interes dito ay upang matiyak na inaalagaan natin ang kapakanan ng ina, lalo na sa pamamagitan ng mga bagay tulad ng child spacing,” sabi ni Reverend Canon Grace Kaiso, ng Uganda, noong isang panel ng komunidad na isinagawa noong Marso 2021 International Conference on Family Planning Not Without FP Forum.

"Ang mga komunidad ng pananampalataya ay nag-aalala tungkol sa pagpapahusay ng buhay." — Reverend Canon Grace Kaiso

Karrowa Village members | Karrowa Village members listen during a community group meeting discussion on key nutrition and WASH behaviors | Credit: Kate Consavage/USAID
Mga miyembro ng Karroa Village. Pinasasalamatan: Kate Consavage/USAID.

Ang kamalayan sa kahalagahan ng nakakaengganyo dumarami ang mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya at mga pinuno ng relihiyon sa pagsasara ng agwat sa pagtugon sa mga pangangailangan ng pangangalagang pangkalusugan ng mga indibidwal. Ang Family Planning Blueprint ng Nigeria 2020–2024 kinikilala ang pangangailangan na makipagtulungan at makipagtulungan sa mga pinuno ng relihiyon at mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya bilang pangunahing estratehiya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng FP.

Pagtatasa sa Landscape ng FP

Isang kamakailang Global Health: Science and Practice (GHSP) na artikulo sumusuporta sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya at mga lider ng relihiyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng FP ng mga indibidwal.

Napansin ng mga may-akda ng artikulo na "Interesado ang mga FBO sa pagpapalawak ng access sa FP at pagtaas ng paghahatid ng serbisyo, gayunpaman ang mga gobyerno, donor, at mga non-government na organisasyon ay nagbibigay ng mababang priyoridad sa mga FBO para sa pinansyal, pagsasanay, at suporta sa kalakal ng FP, na nagreresulta sa kakulangan ng mga serbisyo para sa mga populasyon na kulang sa serbisyo. Kapag ang mga pampublikong pasilidad ay nahaharap sa stock-out, ang mga kalakal ay mas malamang na dumaloy sa mga FBO."

Inilalarawan ng mga may-akda ang isang proyekto kung saan ang The Christian Connections for Health ay nakipagsosyo sa Christian Health Association of Kenya at Churches Health Association of Zambia upang bumuo ng kapasidad sa mga FBO at lider ng relihiyon upang itaguyod ang FP. Ang proyektong kasangkot:

Community Health Supplies | Community health post pharmacy/health supplies | Photo Credit: Jordan Burns/PMI
Mga Kagamitang Pangkalusugan ng Komunidad. Credit ng Larawan: Jordan Burns/PMI

Sa simula ng proyekto, isang survey ang isinagawa upang masuri ang kapaligiran ng FP at tukuyin ang mga puwang na dapat tugunan sa pamamagitan ng mga pagsisikap sa pagtataguyod. Nalaman ng survey na ang mga hadlang ay kinabibilangan ng stock-out ng mga supply, kakulangan ng pagsasanay sa kawani, at kawalan ng kamalayan tungkol sa FP sa komunidad.

Mga Resulta ng Adbokasiya

Ang ang proyekto ay nakakita ng ilang tagumpay, lalo na sa:

  • Pagtaas ng suporta ng publiko sa antas ng county (Kenya) at pambansang antas (Zambia).
  • Pagkuha ng pangako na dagdagan ang pagpopondo sa antas ng county (Kenya) at pambansang antas (Zambia).
  • Ang pagkakaroon ng mas kaunting stock-out ng mga FP commodities sa faith-based na health care facility (Kenya).

Ang mga may-akda ay sumulat, "Bagaman ang pag-uugnay ng mga resulta ng adbokasiya sa isang partikular na inisyatiba ay mahirap, nakita ng proyekto ang mga pagbabago sa saloobin at mga desisyon sa patakaran ng MOH sa parehong mga bansa na nauugnay sa adbokasiya ng mga tagapagtaguyod ng lider ng relihiyon at ang paglahok ng CHAK at CHAZ sa pagtatrabaho mga grupo.”

"Nakita ng proyekto ang mga pagbabago sa saloobin at mga desisyon sa patakaran ng MOHs..."

Mga Aral na Natutunan sa Proyekto

  • Ang mga pinuno ng relihiyon ay kailangang magsulong sa loob ng kanilang mga institusyong paniniwala bago sila makapagtaguyod ng publiko para sa FP. Ang pagpaparamdam sa mga pinuno sa kahalagahan ng FP at ang papel ng simbahan sa adbokasiya ay nangangailangan ng oras.
  • Ang pagsasanay sa adbokasiya ay kailangang isama ang teknikal na impormasyon sa FP gayundin ang terminolohiya na umaayon sa mga pagpapahalaga at paniniwala sa relihiyon.
  • Dahil sa mga hinihingi ng mga lider ng pananampalataya sa kanilang mga komunidad, na nagbibigay ng karagdagang nominal na suporta (tulad ng mga allowance sa transportasyon at tuluyan) sa tulungan ang mga lider na magsagawa ng karagdagang mga responsibilidad sa adbokasiya maaaring maging kapaki-pakinabang.

Higit pang trabaho ang kailangan para magbago ang mga negatibong pananaw sa paligid ng suporta ng FP sa mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya. Ang pagtaas ng kamalayan at suporta para sa FP sa mga pinuno ng relihiyon at mga institusyon ay mahalaga. Sa partikular, dapat tiyakin ng mga FBO na ang mga mensahe ng FP ay gumagamit ng wikang naaayon sa mga paniniwala at pagpapahalaga ng pananampalataya at mga teksto nito.

Para sa higit pang impormasyon sa mga natuklasang ito, basahin ang buong artikulo sa GHSP.

Sonia Abraham

Scientific Editor, Global Health: Science and Practice Journal

Si Sonia Abraham ay ang siyentipikong editor para sa Global Health: Science and Practice Journal at nagsusulat at nag-e-edit nang higit sa 25 taon. Siya ay mayroong Bachelor's in Biological Sciences mula sa University of Maryland at Master's in Writing mula sa Johns Hopkins.

9.7K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap