Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 2 minuto

Tatlong Kaisipan para sa World Contraception Day


Linggo, Setyembre 26, ay World Contraception Day. Ang taunang pandaigdigang kampanya ay naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa pagpipigil sa pagbubuntis at ligtas na pakikipagtalik. Sa kabila ng pandemyang COVID-19 na nakakagambala pa rin sa mga buhay sa buong mundo, sa taong ito, nais ng Knowledge SUCCESS team na gumawa ng mas personal na diskarte para parangalan ang araw. Tinanong namin ang aming mga tauhan, "Ano ang isang bagay na dapat isipin ng mga tagapamahala ng programa ng FP/RH, tagapayo sa teknolohiya, at/o mga gumagawa ng desisyon sa World Contraception Day?" Magbasa para sa nangungunang tatlong ideya.

Mga Aral ng Pagkabigo

“Sa East Africa, nagsimula kami ng virtual/online na talakayan na pinamagatang 'Oops! Ah-ha! "Mga Pagkabigo" sa Pagpapatupad ng Programa ng FP.' Ang kabiguan ba ay isang masamang bagay? Ang kabiguan ba ay itinuturing na isang kinakailangang bahagi ng proseso ng pag-aaral? Anong mga aral ang natutunan mo mula sa isang interbensyon na itinuturing mong kabiguan? Sa anong mga paraan maaaring pag-usapan ang kabiguan nang pinakamabisa?” — Alex Omari

Kasarian Equity

“Sa World Contraception Day, dapat tayong lahat ay mag-isip ng mga paraan para itulak ang gender equity sa ating mga programa. Paano tayo makakapagbigay ng mga serbisyo ng FP/RH sa paraang pagbabago ng kasarian (hindi pagtanggap o pagsasamantala sa mga umiiral na mapaminsalang hindi pagkakapantay-pantay at mga pamantayang panlipunan)?” — Sarah Harlan

Mga Harang sa Hinaharap

“Sa tingin ko, dapat tayong mag-isip ng mga paraan para magplano para sa hinaharap na pagkagambala sa pangangalaga sa FP/RH batay sa data na lumalabas sa mga epekto ng COVID-19 sa mga contraceptive supply chain, serbisyo, at pangangalaga. Ngayong World Contraception Day, dapat din nating pag-isipan kung paano ang mga lahi at etnikong minorya, na maaaring nahaharap sa pagkiling ng provider o mga hadlang sa pag-access ng mga serbisyo, ay maaaring mas maapektuhan ng mga epekto ng mga lockdown at mga hakbang sa pagpapagaan ng pandemya. — Sonia Abraham
Tykia Murray

Dating Managing Editor ng Digital Content, Knowledge SUCCESS

Si Tykia Murray ay dating Managing Editor ng Digital Content para sa Knowledge SUCCESS, isang limang taong pandaigdigang proyekto na pinamumunuan ng consortium ng mga kasosyo at pinondohan ng USAID's Office of Population and Reproductive Health upang suportahan ang pag-aaral at lumikha ng mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan at pagpapalitan ng kaalaman sa loob ng pamilya pagpaplano at reproductive health community. Si Tykia ay may hawak na BA sa Pagsusulat mula sa Loyola University Maryland at isang MFA mula sa programang Creative Writing & Publishing Arts ng University of Baltimore.