Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Kasama sa Kenya ang Contraceptive Injections sa Pharmacist Training Package Nito

Isang Adbokasiya na Paglalakbay


Nagtatrabaho sa tabi ng mga tagapagtaguyod ng pagpaplano ng pamilya, Jhpiego Inilapat ng Kenya ang siyam na hakbang SMART adbokasiya diskarte upang hikayatin ang mga stakeholder sa paglikha ng isang bagong pakete ng pagsasanay sa parmasyutiko. Kasama sa na-update na kurikulum ang pagtuturo sa pagbibigay ng mga contraceptive injectable na DMPA-IM at DMPA-SC.

Noong Hulyo 13, 2020, inaprubahan ng Department of Family Health ng Kenya ang isang bagong pambansang pakete ng pagsasanay para sa mga pharmacist at pharmaceutical technologist na kinabibilangan ng subcutaneous at intramuscular DMPA (DMPA-SC at DMPA-IM). Pinagsasama ng komprehensibong kurikulum ang pagpaplano ng pamilya, HIV, mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik, at iba pang nauugnay na serbisyo.

Pharmacy Technologist at Miritini, Mombasa prescribing medicine to patients | Credit: USAID Kenya
Pharmacy Technologist sa Miritini, Mombasa na nagrereseta ng gamot sa mga pasyente. Pinasasalamatan: USAID Kenya

Ayon kay a 2014 Kenya Demographic at Health Survey, isa sa 10 kliyente ng pagpaplano ng pamilya ay nakakuha ng mga contraceptive mula sa mga parmasya. Gayunpaman, nararapat na tandaan na bago ang 2018, ang mga pharmacist at pharmaceutical technologist ay makakapagbigay lamang ng mga condom at tabletas. Kailangang i-refer ng mga parmasyutiko ang mga kliyenteng pumili ng mga injectable na contraceptive sa ibang mga provider, sa kabila Mga alituntunin ng WHO Inirerekomenda na magagawa ito ng mga parmasyutiko nang ligtas at epektibo kapag sinanay.

Ang lokal na kasosyo ng Advance Family Planning (AFP) na si Jhpiego Kenya ay nagtataguyod kasama ng mga organisasyong kapareho ng pag-iisip sa loob ng mahigit tatlong taon. Nakipag-ugnayan sila sa mga gumagawa ng desisyon upang suportahan ang pagbabago ng patakaran. Ang pagsulat na ito ay nagbibigay ng mga detalye ng paglalakbay sa adbokasiya, kabilang ang mga sumusunod na aspeto:

 • Diskarte sa adbokasiya.
 • Pagbabago ng patakaran.
 • Pagbuo ng pakete ng pagsasanay sa parmasyutiko.

Binabalangkas din nito ang mga susunod na hakbang sa pambansang pagpapalaki ng pagsasanay ng mga parmasyutiko.

Diskarte sa Adbokasiya

Sa pakikipagtulungan sa mga tagapagtaguyod ng pagpaplano ng pamilya, inilapat ni Jhpiego Kenya ang siyam na hakbang SMART advocacy approach sa pakikipag-ugnayan sa mga gumagawa ng desisyon.

SMART in 9 Steps

Kasama rin sa diskarte ang pagtatasa ng landscape na nagbibigay ng mahahalagang impormasyon sa konteksto at estratehikong nagpapaalam sa mga pagsusumikap sa adbokasiya. Kasunod ng pagtatasa ng landscape, tinutukoy ng mga tagapagtaguyod mga kritikal na kampeon o mga stakeholder na makilahok sa pagsusulong ng mga pagsusumikap sa adbokasiya. Ang susunod na hakbang ay nangangailangan ng pagbuo ng isang layunin na SMART—Specific, Measurable, Attainable, Relevant, at Time-bound. Tutukuyin at susuriin ng mga tagapagtaguyod ang gumagawa ng desisyon; ito ang taong may kapangyarihang tiyaking matutugunan ang isyung adbokasiya. Tutukuyin nila ang ASK—ano ang gusto nilang gawin ng gumagawa ng desisyon. Kabilang dito ang paggawa ng mga mensahe na nagtatalo sa kaso. Tutukuyin din ng mga tagapagtaguyod ang mensahero—isang taong pinakikinggan ng gumagawa ng desisyon.

Sa pagkumpleto ng mga hakbang, ang mga tagapagtaguyod ay bubuo ng isang adbokasiya na workplan, ipapakita ang kanilang kaso, susubaybayan ang pagpapatupad, at idodokumento ang mga resulta. Noong Oktubre 13, 2021, inilunsad ng Advance Family Planning ang isang na-update na diskarte sa SMART na muling inayos at pinalitan ng pangalan ang ilan sa mga hakbang habang pinapanatili ang pangunahing istraktura. Ang mga karanasan ng mga tagapagtaguyod sa pagbuo at pagpapatupad ng SMART na diskarte ay nagbigay-alam sa mga pagsasaayos ng bagong hitsura:

SMART Advocacy Strategy in 9 Steps

Kasama sa na-update na diskarte sa SMART Advocacy ang isang gabay ng gumagamit na tumutulong sa mga tagapagtaguyod na gustong magplano at magsagawa ng sesyon ng diskarte sa adbokasiya. Ito ay available sa English, French, at Spanish.

Pagpapatupad ng SMART Approach para Makamit ang Pagbabago sa Patakaran

Noong Oktubre 9, 2018, binago ng Ministry of Health (MOH) ng Kenya ang mga alituntunin sa pagpaplano ng pamilya nito upang payagan ang mga parmasyutiko at mga technologist ng parmasyutiko sa buong bansa na magbigay ng mga contraceptive injectable (DMPA-IM at DMPA-SC). Ang pagbabago sa patakarang ito ay nagbukas ng alternatibo para sa mga kababaihan at kabataan na maaaring nag-aatubili na humingi ng contraception sa mga pasilidad ng kalusugan. Pinalawak din nito ang papel ng pribadong sektor sa pagtulong na mabawasan ang mga kakulangan sa mga bilihin.

Nagsimula ang paglalakbay sa adbokasiya sa pagsasagawa ng pagtatasa ng landscape na malinaw na naglatag ng kapaligiran, mga aktor, ebidensya, at konteksto ng patakaran. Ginabayan ng siyam na hakbang na diskarte sa SMART ang pagbuo ng diskarte sa adbokasiya.

"Ang proseso ng diskarte ay nagresulta, bukod sa iba pa, isang malinaw na plano sa trabaho at isang adbokasiya na nakabatay sa ebidensya."

Sa unang bahagi ng pagpapatupad ng diskarte, nagsagawa ang mga tagapagtaguyod ng isang pulong kasama ang pangulo at ang punong ehekutibong opisyal ng Pharmaceutical Society of Kenya (PSK), isang propesyonal na katawan para sa mga parmasyutiko sa Kenya. Ang pagpupulong ay naghangad na humingi ng kanilang suporta para sa pagbabago ng patakaran na magpapahintulot sa mga parmasyutiko na magbigay ng mga injectable contraceptive. Kasunod ng pagpupulong na ito, matagumpay na itinaguyod ng pangulo at CEO ang pagbabago ng patakaran sa harap ng buong Konseho ng PSK. Dahil ang mga parmasyutiko ang may pananagutan sa pagpapatupad ng pagbabago ng patakaran, ang pagbili mula sa propesyonal na katawan ay kritikal.

Pagkatapos ay pinangasiwaan ni Jhpiego Kenya ang magkasanib na pagpupulong sa pagitan ng MOH at ng PSK upang tuklasin ang pagbabago ng patakaran. Ang parehong partido ay sumang-ayon na tanging ang mga parmasyutiko na sinanay sa pagbibigay ng mga injectable contraceptive ang magbibigay ng pamamaraan. Ang mga outlet ng parmasya ay mangangailangan din ng lugar ng pagpapayo at isang pangako na magsumite ng data sa MOH.

Ang mga tagapagtaguyod ay dumanas ng malaking kabiguan, gayunpaman, nang lumipat ang pamunuan ng MOH at PSK. Nangangahulugan ito na bumalik sa drawing board upang makipag-ugnayan sa bagong pamunuan at makuha ang kanilang pangako. Kapag ito ay nakamit, ang Ministri ng Kalusugan (na may suporta mula kay Jhpiego at ng Clinton Health Access Initiative), ay nagpatawag ng isang pagpupulong ng mga stakeholder noong Hunyo 2018 upang suriin at tapusin ang Pambansang Mga Alituntunin sa Pagpaplano ng Pamilya para sa Mga Tagabigay ng Serbisyo, 6ika Edisyon.

Kasunod ng mga pagsusumikap sa adbokasiya para sa pagbabago ng patakaran, sumang-ayon ang MOH na amyendahan ang guideline. Ang mga susog ay naaprubahan sa pamamagitan ng pambansang pagpapatunay.

Pagbuo ng Training Package

Bago sila makapag-alok ng mga injectable na contraceptive, ang mga pharmacist at pharmaceutical technologist ay nangangailangan ng in-service training kung paano ibibigay ang mga ito nang maayos at ligtas. Ang pag-amyenda sa isang patakaran upang payagan ang mga parmasyutiko at mga technologist ng parmasyutiko na magbigay ng mga pamamaraan ay hindi nangangahulugang ipapatupad ang patakaran. Noong Abril 2019, pinangunahan ng Jhpiego Kenya ang mga pagsusumikap sa adbokasiya na hikayatin ang MOH sa mga susunod na hakbang.

Noong Abril 24, 2019, ang tagapamahala ng pagpaplano ng pamilya sa MOH ay bumuo ng isang pangkat para planuhin ang pagpapatupad ng bagong probisyon ng patakaran, kabilang ang pagbuo ng isang pakete ng pagsasanay. Ang koponan ay binubuo ng mga opisyal na kinuha mula sa pambansa at subnasyunal na pamahalaan, mga ahensya ng regulasyon, mga propesyonal na katawan, mga aktor ng supply chain, at pribadong sektor at mga kasosyo sa pagpapatupad. Kabilang dito ang mga kalahok mula sa ilang organisasyon.

MOH Implementation Team (i-click para palawakin)

 • Ministri ng Kalusugan
 • Lupon ng Botika at Mga Lason
 • Pharmaceutical Society of Kenya
 • Kenya Pharmaceutical Association
 • Kenya Medical Supplies Agency
 • Mga Parmasyutiko ng County
 • John Snow, Inc. (Access Collaborative)
 • Clinton Health Access Initiative
 • UNFPA
 • Mga Serbisyo sa Populasyon Kenya
 • Marie Stopes Kenya
 • Health Strat
 • DKT
 • Bayer
 • Pfizer
 • Jhpiego

Kasunod ng pagkumpleto ng plano sa pagpapatupad noong Abril 2019, sinimulan ng pangkat ang pakete ng pagsasanay sa parmasyutiko. Ang package (o “curriculum”) ay binubuo ng manwal ng tagapagsanay, manwal ng kalahok, at logbook ng kalahok, kung saan itinatala ng isang trainee ang lahat ng mga pamamaraan para sa sertipikasyon.

Ang mga pangunahing kakayahan na sakop sa package ay kinabibilangan ng:

Expanding Access and Choice to Family Planning Services in Kenya

 • Pagpapayo para sa pagpaplano ng pamilya.
 • Pamantayan sa pagiging kwalipikadong medikal.
 • Pagsasama ng serbisyo (HIV at kaugnay na serbisyo) at mga referral.
 • Mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis.
 • Pharmacovigilance.
 • Pag-iwas at pagkontrol sa impeksyon.
 • Anatomy at pisyolohiya ng sistema ng reproduktibo ng tao.
 • Pamamahala ng kalakal sa kalusugan ng reproduktibo.
 • Dokumentasyon at pag-uulat sa pagpaplano ng pamilya.

Malinaw na binabalangkas ng package ang mga isyu ng akreditasyon para sa mga outlet ng parmasya at ang sertipikasyon ng mga nagsasanay. Kapag nasanay na, magagawa ng mga parmasyutiko na i-orient ang mga kliyente sa self-injection ng DMPA-SC bilang bahagi ng isang inisyatiba ng agham sa pagpapatupad.

Ang pakete ng pagsasanay ay paunang nasubok sa isang grupo ng 15 parmasyutiko na napili bilang isang pambansang tagapagsanay ng pagsisikap ng mga tagapagsanay. Nakumpleto ang paunang pagsusulit noong Agosto 16, 2020, at na-validate noong Disyembre 20, 2020, sa mga pulong na ipinatawag ng MOH. Ang karanasan at mga input mula sa dalawang pagpupulong ay ginamit upang pinuhin ang pakete ng pagsasanay.

Kapag na-validate na ang package ng pagsasanay, ang susunod na hakbang ay ang opisyal na pag-sign-off ng MOH. Sa kasamaang palad, hindi ito nangyari tulad ng inaasahan. Ang tagapamahala ng programa ng MOH na nangunguna sa pagbuo ng pakete ng pagsasanay at ang pinuno ng Kagawaran ng Kalusugan ng Pamilya ay lumipat. Ang kanilang mga kapalit ay kailangang dalhin sa board.

Lumipas ang halos anim na buwan na may kaunting pag-unlad. Noong Hunyo 23, 2020, pinakilos ng partner ng AFP na si Jhpiego Kenya ang ilang mga kampeon sa loob at labas ng MOH para magbigay ng briefing sa bagong pinuno ng Department of Family Health at gumawa ng kaso para sa signoff. Kasama sa mga kampeon ang:

 • Mga dating tagapamahala ng pagpaplano ng pamilya ng MOH na nagtrabaho sa pakete ng pagsasanay.
 • CEO ng PSK (na Access Collaborative Ambassador din ng PATH).
 • Direktor ng Pagsasanay sa Pharmacy and Poisons Board.
 • CEO ng Urban Research and Development Center para sa Africa.

Dumalo rin sa pulong ang pinuno ng MOH's Division of Reproductive and Maternal Health Services.

Kasunod ng pagpupulong na ito, hiniling ng pinuno ng Departamento ng Kalusugan ng Pamilya kay Jhpiego Kenya na bigyan siya ng mga hard-copy na dokumento na nagkumpirma ng naunang pag-apruba ng MOH para sa mga pharmacist na magbigay ng mga injectable contraceptive. Hiniling din kay Jhpiego na tumugon sa kung paano tutugunan ang mga pamantayan ng kalidad.

Nagsagawa ng pulong ang Jhpiego Kenya kasama ang pinuno ng Kagawaran ng Kalusugan ng Pamilya noong Hulyo 2, 2020, upang magbigay ng kinakailangang impormasyon. Noong Hulyo 13, 2020, nilagdaan ng Punong Pangkagawaran ang pakete ng pagsasanay.

Kasunod ng milestone na ito, nakipag-ugnayan ang Jhpiego Kenya sa bagong tagapamahala ng programa sa pagpaplano ng pamilya ng MOH upang hilingin ang pagtatatag ng isang komite sa koordinasyon ng pagsasanay. Ito ay itinatag noong Agosto 13, 2020. Ang family planning training coordination committee para sa mga pharmacist at pharmaceutical technologist ay co-chaired ng Department of Family Health at ng Pharmacy and Poisons Board. Ang PSK na naging pangunahing kaalyado sa pagbuo ng pakete ng pagsasanay, ay nagsisilbing sekretariat.

Health workers at Rabur health center take stock of commodities. | Credit: USAID Kenya
Ang mga manggagawang pangkalusugan sa Rabur health center ay nag-iimbak ng mga kailanganin. Pinasasalamatan: USAID Kenya

Mga aral na natutunan (i-click upang palawakin)

Pagkilala sa mga layunin ng adbokasiya ng priyoridad

Ang mga layunin at panalo ng adbokasiya ay incremental. Ang kapaligiran ng patakarang nagpapagana ay isang mahalagang resulta bago ang pagtataguyod para sa isang pakete ng pagsasanay o kurikulum para sa mga parmasyutiko at mga technologist ng parmasyutiko.

Tungkulin ng sugo at kapanalig

Himukin ang pangunahing teknikal na opisyal sa loob ng MOH bilang isang mensahero—isang taong pinakinggan ng gumagawa ng desisyon. Gawin ang mga pharmaceutical professional body na iyong pangunahing kaalyado sa adbokasiya bago makipag-ugnayan sa MOH. Hindi mo maaaring hilingin sa MOH na gumawa ng pagbabago sa patakaran o bumuo ng mga materyales sa pagsasanay kapag ang mga tagapagpatupad ng iyong adbokasiya ay "magtanong" ay hindi kaayon sa iyo.

Papel ng mga kampeon

Kahit na lumipat ang mga gumagawa ng desisyon, maaari mo pa rin silang isama bilang bahagi ng briefing team sa bagong pamunuan. Ang mga technocrats ng gobyerno ay madalas na nakikinig sa mga kasamahan sa gobyerno. Hikayatin silang gawin ang briefing maliban kung ang kanilang presensya ay magpapalala sa mga bagay.

Adbokasiya na nakabatay sa ebidensya

Ang mga mensahe ng adbokasiya batay sa ebidensya na nakuha mula sa mga awtoridad na iginagalang ng gumagawa ng desisyon ay nagpapataas ng posibilidad ng isang adbokasiya na humingi ng isang paborableng resulta.

Pagbalangkas ng agenda

Ang isang pakete ng pagsasanay sa pagpaplano ng pamilya na sumasaklaw sa lahat ng mga pamamaraan na pinahintulutang ibigay ng mga parmasyutiko at mga technologist ng parmasyutiko ay nagbibigay-daan sa isang pinalawak na pagpipilian para sa mga kliyente. Pinapawi din nito ang mga alalahanin mula sa mga awtoridad na ang mga pagsusumikap sa pagtataguyod ay hinihimok ng pamamaraan. Kung paano mo binabalangkas ang iyong adbokasiya na agenda ay mahalaga.

Kilalanin ang iyong gumagawa ng desisyon

I-target ang tamang gumagawa ng desisyon. Buuin ang tamang mensahe at ihatid ito sa tamang oras at sa mabuting pakikisama.

Mga Susunod na Hakbang

Ang komite ng koordinasyon ng pagsasanay na itinatag ng MOH ay bumuo ng dalawang subcommittees—ang plano sa trabaho at mga sub-komite sa pag-uulat. Bilang susunod na hakbang, patuloy na i-a-update ng subcommittee ng plano sa trabaho ang plano sa pagpapatupad nang sama-sama sa mga stakeholder upang mapabilis ang paglulunsad ng mga pagsasanay. Makikipag-ugnayan ang subcommittee sa pag-uulat sa MOH Department of Monitoring Evaluation at Health Informatics para subaybayan ang pag-uulat ng family planning ng mga pharmacist at pharmaceutical technologist. Ang kasosyo ng AFP na si Jhpiego ay patuloy na makikipag-ugnayan sa mga pangunahing stakeholder at karagdagang mga paaralan ng parmasya upang isulong ang pagpapakilala ng mga injectable na contraceptive sa kurikulum ng pre-service ng parmasya at pati na rin ang digitalization ng curriculum.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa trabaho ni Jhpiego, bisitahin ang www.jhpiego.org.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa trabaho ng Advance Family Planning, bisitahin ang www.advancefamilyplanning.org.

Sam Mulyanga

Direktor ng Proyekto, Jhpiego Kenya

Sa background sa mga sistema ng impormasyon at kalusugan ng publiko, pinangunahan ni Sam Mulyanga ang inisyatiba ng Advance Family Planning (AFP) na adbokasiya sa Kenya. Bago sumali sa Jhpiego, nagtrabaho si Sam sa Pact Inc.—isang nonprofit na organisasyon na nakabase sa Washington bilang advocacy advisor. Pangunahing itinalaga siya sa isang institusyonal na pagpapalakas ng proyekto ng mga organisasyong sibil na pinamumunuan ng MSH na tinawag na "FANIKISHA" na nagpapatakbo sa loob ng inisyatiba ng USAID FORWARD. Nagtrabaho din si Sam sa Family Care International (FCI) bilang isang senior program officer kung saan siya ay nakikibahagi sa mga pagsusumikap sa adbokasiya sa Kenya at sa buong mundo. Nagkaroon siya ng tungkulin sa media bukod sa pakikipagtulungan sa ilang iba pang mga organisasyon sa pag-unlad upang mapabuti ang buhay ng mga komunidad. Noong 1996, si Sam ay isang pandaigdigang nagwagi ng paligsahan sa sanaysay na pinangunahan ng United Nations sa pagtataguyod ng responsableng pag-uugali sa kalusugan ng reproduktibo. Siya ay naglathala ng pitong libro sa larangan ng sekswalidad, kabuhayan, at HIV at AIDS.

Beatrice Kwachi

Senior Advocacy Officer, Jhpiego Kenya

Si Beatrice ay may higit sa 9 na taon ng karanasan sa pagpapatupad ng programa, kabilang ang pagpaplano ng programa, pagbabadyet, at koordinasyon. Sa portfolio ng AFP-Jhpiego, kinuha niya ang bahagi ng adbokasiya ng kabataan. Sa pamamagitan ng kanyang gawaing adbokasiya, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga gumagawa ng desisyon sa pangangailangan para sa mas mahusay na mga patakaran sa pagpaplano ng pamilya para sa mga kabataan at kabataan. Mahusay niyang naisasagawa ang mga programa ng kabataan sa mga focus county ng AFP at nagpupulong ng mga mataas na antas na pagpupulong upang isulong ang laban sa teenage pregnancy. Mabisang nakikipagtulungan si Beatrice sa mga pinuno ng pambansa at county upang bumuo at magsagawa ng mga multisectoral action plan upang matugunan ang teenage pregnancy. Siya ay masigasig tungkol sa proteksyon ng batang babae-anak, pagpapalakas ng mga kababaihan, at pag-unlad ng komunidad at lumahok sa iba't ibang aktibidad ng serbisyo sa komunidad. Nagboluntaryo din siya sa mga proyekto ng komunidad sa lokal na antas. Bago sumali sa Jhpiego, nagtrabaho si Beatrice sa isang lokal na organisasyon sa paggabay sa mga kabataan sa pagpapanatili sa sarili at pagpili ng karera. Naghawak din siya ng mga posisyong administratibo na nagsasangkot ng pang-araw-araw na pagpapatakbo. Siya ay may malawak na karanasan sa pag-aayos ng parehong lokal at internasyonal na mga kumperensya at workshop.

Irene Choge

Tagapamahala ng Media Advocacy, Jhpiego Kenya

Si Irene Choge ay sumali sa AFP partner na si Jhpiego Kenya bilang Media Advocacy Manager. Siya ay may background sa edukasyon, komunikasyon sa kalusugan, at pamamahayag. Si Irene ay may higit sa 8 taong karanasan sa media broadcasting na may espesyalidad sa kalusugan, agham at kapaligiran, pamamahala, at humanitarian na larangan. Dati, nagtrabaho siya sa The Nation Media Group at nagtrabaho bilang senior reporter. Sinimulan ni Irene ang segment ng Nation Television (NTV) Health Assignment. Isa itong regular na lingguhang feature na segment na nagha-highlight ng mga natatanging kwento ng kalusugan at pag-unlad na nakakaimpluwensya sa mga gumagawa ng desisyon at nakakaapekto sa buhay ng mga tao. Si Irene ay humawak ng ilang posisyon sa media, tumataas sa mga ranggo. Nakatanggap siya ng malawak na koleksyon ng mga parangal sa media kabilang ang "Storyteller of the Year (kategorya sa TV)" sa Internews Story Festival pati na rin ang kategoryang "2nd Best in Health Reporting" sa panahon ng mga parangal sa Kenya Media Council. Ang lokal na partner ng AFP na si Jhpiego sa pamamagitan ng Executive Management Team nito kamakailan ay hinirang siya para sa 120 under 40: The New Generation of Young Leaders in Family Planning. Si Irene ay may hilig sa kalusugan at nag-enroll upang makuha ang kanyang master's degree sa pampublikong kalusugan. Dinadala niya sa AFP ang malalakas na network ng media, napakahalagang mga kasanayan, at maraming karanasan sa paggamit ng media para isulong ang kalusugan, pagpaplano ng pamilya, at pag-unlad.

Rammah Mwalimu

Programs Assistant, Jhpiego

Si Rammah ay may higit sa 10 taong karanasan sa pagpapatupad ng programa, kabilang ang pagpaplano ng programa, pagbabadyet, at koordinasyon. Bilang isang miyembro ng pangkat ng suporta sa programa, responsable siya sa pagbibigay ng tulong na administratibo, pinansyal, at logistik at mga gawaing pangprograma na kinakailangan para sa inisyatiba ng Advance Family Planning kabilang ang pagpaplano at pagpapatupad ng mga pagsusumikap at dokumentasyon ng adbokasiya ng media. Si Rammah ay kilalang-kilala sa kanyang hilig na maglingkod sa komunidad, makipag-ugnayan sa mga kababaihan sa edad ng reproductive sa mga komunidad na kulang sa serbisyo, kampeon sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, at pamumuhunan sa mga kababaihan at babae.

Sarah Whitmarsh

Tagapamahala ng Komunikasyon

Pinamunuan ni Sarah ang disenyo at pagpapatupad ng diskarte sa komunikasyon ng adbokasiya ng AFP at pinangangasiwaan ang mga pagsusumikap sa adbokasiya ng media sa anim na bansa. Bago sumali sa AFP, nagtrabaho si Sarah sa University Research Co., LLC (URC), isang pandaigdigang kumpanya ng kalusugan na nakabase sa Bethesda, MD, at pinangunahan ang komunikasyon para sa Pharmacy Education Taskforce ng International Pharmaceutical Federation sa University of London's School of Pharmacy. Natanggap ni Sarah ang kanyang BS sa Microbiology mula sa University of Georgia sa Athens. Siya ay ginawaran ng Roy H. Park Fellowship upang dumalo sa Unibersidad ng North Carolina sa Chapel Hill School of Media and Journalism para sa kanyang master's studies, na dalubhasa sa medical journalism.

Sally A. Njiri

Senior Technical Officer-Family Planning/Advocacy, Jhpiego Kenya

Si Sally ay isang technical advocacy officer para sa opisina ng Kenya. Nagtataglay siya ng malawak na karanasan na umaabot sa loob ng 9 na taon sa kalusugan ng publiko at komunidad, na may matinding interes sa kalusugan ng reproduktibo, mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, adbokasiya, diskarte sa kalusugan ng komunidad, at pangangalaga sa HIV/AIDS. Bago siya sumali sa AFP, nagtrabaho siya sa APHIA-PLUS Kamili Project na pinondohan ng USAID (bilang isang senior project officer) at iba pang mga proyektong pangkalusugan ng reproduktibo ng Jhpiego, kung saan pinagtutulungan niya ang lahat ng mga pangunahing stakeholder upang matamo ang isang malaking tagumpay ng programa. Si Sally ay may mahusay na track record sa capacity building para sa mga lokal/devolved na sistema ng gobyerno sa Kenya sa pamamagitan ng malakas na adbokasiya na nakabatay sa ebidensya para sa pinagsama-samang sistema ng pagpaplano ng pamilya. Dinadala niya sa kanyang kasalukuyang posisyon ang mga praktikal na kasanayan sa analitikal at pagsusuri, na may kasanayan sa pagtatasa ng data at pagbabalangkas ng mga solusyon.

17.6K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap