Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Pagtaas ng Epekto ng Mga Programa sa Reproductive Health

Paggamit ng Mga Pangunahing Impluwensyang Grupo


Binubuod ng bahaging ito ang isang kamakailang pag-aaral ng Passages Project na pinondohan ng USAID na nagtutuklas sa mga pamantayang panlipunan na nakakaapekto sa kalusugan ng reproduktibo ng mga kabataang babae at kabataang babae sa Burundi. Tinutuklasan namin kung paano mailalapat ang mga natuklasan sa pananaliksik sa disenyo ng mga programa sa kalusugan ng reproduktibo upang matukoy at maisangkot ang mga pangunahing grupo ng impluwensya na nakakaapekto sa mga pamantayan sa lipunan.

“…Ang diyalogo sa pagitan ng mga magulang at mga anak tungkol sa kalusugang sekswal at reproductive…ay wala! Bakit? Dahil sa mga kaugalian sa lipunan, iniisip ng mga magulang na sa pakikipag-usap tungkol dito sa kanilang mga anak, masasabi nila ang mga masasamang bagay. Kaya naman nakakagulat ang pagreregla sa mga 13- o 14 na taong gulang.”

Kalahok, focus group kasama ang mga guro, Burundi, 2020

Mga pamantayan sa lipunan partikular na nauugnay sa mga kabataan. Kung ikukumpara sa mga nasa hustong gulang, ang mga kabataan ay may mas kaunting kapangyarihan sa lipunan na gumawa o lumabag sa mga patakaran sa lipunan. Bukod pa rito, nagiging mas maimpluwensyahan ang mga ugnayan ng mga kasamahan sa panahon ng pagdadalaga. Sa maraming mga bansang mababa at nasa gitna ang kita, tulad ng Burundi, ang mga pamantayan sa lipunan ay hindi naidokumento nang mabuti, ngunit malamang na may malaking impluwensya sa mga kabataang babae at kakayahan ng mga kabataang babae na ma-access ang impormasyon at pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo.

Mga Tuntunin sa Pag-aaral ng Social Norms

 • Mga pamantayang panlipunan: Napaghihinalaang impormal, karamihan ay hindi nakasulat, mga panuntunan na tumutukoy sa mga katanggap-tanggap, naaangkop, at obligadong aksyon sa loob ng isang partikular na grupo o komunidad.
 • Pangunahing grupo ng impluwensya: Isang grupo ng mga tao na gumaganap ng isang partikular na papel sa isang panlipunang kapaligiran at ang kanilang opinyon o pag-uugali ay nakakaimpluwensya sa isang pamantayan sa mga tuntunin ng alinman sa pagpapatupad nito o pagsuporta sa mga indibidwal na labagin ito.
  • Enforcer: Nagsasagawa ng panlipunang panggigipit na sumunod sa isang pamantayan.
  • Social supporter: Sinusuportahan ang mga indibidwal o tumutulong na malampasan ang isang pamantayan.
 • Mga Sanction: Negatibo (hal., mga parusa o stigmatization) o positibo (hal., mga gantimpala o paghihikayat) panlipunang kahihinatnan ng pagsalungat o pagsunod sa isang pamantayan.

Ang Proyekto ng mga Passage—pinondohan ng United States Agency for International Development (USAID)— kamakailang natapos a kwalitatibong pag-aaral pagsasaliksik ng mga pamantayang panlipunan na nakakaapekto sa kalusugan ng reproduktibo ng mga kabataang babae at kabataang babae sa apat na lalawigan sa Burundi. Focus group discussions at isang problem tree exercise na hinango mula sa Social Norms Exploration Tool (SNET) ginalugad ang mga pamantayang panlipunan sa paligid ng mga sumusunod:

 1. Pamamahala ng regla at kalinisan ng regla (MHM).
 2. Mga pag-uugali sa panganib sa sekswal.
 3. Sekswal na karahasan.
 4. Fertility at boluntaryong paggamit ng pagpaplano ng pamilya.

Sinuri din ng pag-aaral ang mga grupo ng mga tao na nakakaimpluwensya sa mga pamantayan para sa bawat isa sa mga pag-uugaling ito, at sa anong mga paraan.

A group of women sitting around a piece of paper. One women is drawing a tree on the paper. Credit: Diane Mpinganzima
Pinasasalamatan: Diane Mpinganzima

Ano ang Matututuhan Natin sa Pag-aaral sa Burundi?

 • Figure 1. Proximity of influencers to adolescent girls and young women

  Figure 1. Kalapitan ng mga influencer sa mga kabataang babae at kabataang babae. Pindutin dito para sa web accessible na bersyon.

  Ang pag-target sa mga kabataan lamang ay hindi makakamit ang pagbabago ng mga pamantayan sa lipunan: Tinukoy ng pag-aaral ang walong iba't ibang pamantayang panlipunan sa kalusugan ng reproduktibo na inaasahang sundin ng mga kabataang babae, tulad ng pamamahala ng kanilang kalinisan sa pagregla nang maingat at hindi nabubuntis bago magpakasal. Gayunpaman, wala silang sapat na suporta, kapangyarihan, ahensya, o impormasyon upang makagawa ng matalinong, independiyenteng mga pagpipilian tungkol sa kanilang kalusugan sa reproduktibo. Sa halip, ang mga pamantayang panlipunan na pinipilit na sundin ng mga kabataan ay ipinapatupad at itinataguyod ng marami pang iba sa mas malawak na pamayanang panlipunan.

 • Ang mga kabataan ay direkta at hindi direktang naiimpluwensyahan ng iba't ibang grupo: Pinangalanan ng mga kalahok sa pag-aaral ang iba't ibang uri ng tao na nakakaimpluwensya sa mga pamantayan sa kalusugan ng reproduktibo ng kabataan. Kasama sa ilang grupo ang mga indibidwal gaya ng mga magulang, kasosyo sa seks, at mga kapantay na madalas na nakikipag-ugnayan ang mga kabataan at may direktang interpersonal na relasyon. Ang ibang mga grupo sa loob ng komunidad, tulad ng mga pinuno ng relihiyon, mga lokal na administrador, at mga tagapagbigay ng kalusugan, ay may mas kaunting direktang pakikipag-ugnayan sa mga kabataan ngunit mayroon pa ring impluwensya dahil sa kanilang katayuan sa lipunan.
 • Ang impluwensya ay maaaring parehong positibo at negatibo: Ang impluwensya ng mga grupong ito ay nagkaroon ng iba't ibang anyo, mula sa pagpilit sa mga kabataan na sumunod hanggang sa pagsuporta o pagtulong sa kanila na malampasan ang mga mapaminsalang kaugalian sa lipunan. Tinutukoy namin ang mga grupong ito bilang Mga Enforcer at Social Supporters, ayon sa pagkakabanggit. Bilang karagdagan, ang mga Enforcer at Social Supporters na ito ay naglagay ng parehong negatibo at positibong panlipunang kahihinatnan (mga parusa) sa mga kabataan. Halimbawa, pinahiya ng mga miyembro ng komunidad (negatibong sanction) ang mga kabataang babae sa paggamit ng contraception (isang pag-uugali na hindi pamantayan sa lipunan).
 • Ang mga grupo ng impluwensya ay gumaganap ng maraming tungkulin: Ang ilang mga impluwensyang grupo ay nagsilbing Enforcer at Social Supporters. Halimbawa, naiimpluwensyahan ng mga magulang ang mga pamantayang panlipunan sa kalusugan ng reproduktibo ng mga kabataan sa maraming paraan (Larawan 2).
Illustration of range of parental influence on adolescents’ reproductive health norms compliance

Figure 2. Ilustrasyon ng saklaw ng impluwensya ng magulang sa pagsunod sa mga pamantayan sa kalusugan ng reproduktibo ng mga kabataan.
Pindutin dito para sa web accessible na bersyon.

Paano Mailalapat ang Mga Pag-aaral na Ito sa Mga Programa?

Ang katotohanan na maraming mga impluwensyang grupo ang umiiral, na marami sa mga ito ay parehong nagpapatupad at nagbibigay ng suporta para sa pagsalungat sa mga nakakapinsalang pamantayan, ay may mahalagang implikasyon para sa disenyo at pagpapatupad ng programa.

 • Tukuyin ang hindi direkta at direktang mga impluwensya: Ang pagtukoy sa mga pangkat na may direkta at hindi direktang impluwensya sa mga partikular na pag-uugali sa isang partikular na kontekstong panlipunan ay dapat isaalang-alang sa panahon disenyo ng programa. Halimbawa, ang mga miyembro ng komunidad, partikular ang mga may higit na katayuan sa lipunan o kapangyarihan, ay maaaring kasinghalaga ng mga miyembro ng pamilya at mga kapantay na may direktang relasyon sa mga kalahok sa programa.
 • Isali ang maraming grupo bilang karagdagan sa mga kabataan: Dahil ang mga kabataan ay walang kapangyarihang mag-isa na magbago o lumabag sa mga pamantayan ng lipunan, ang mga programa ay malamang na maging mas epektibo kapag sila ay nagsasangkot ng mga pangunahing impluwensyang grupo sa makabuluhang paraan. Dalawang halimbawa ang nagpupulong mga tagapagbigay ng kalusugan upang pag-isipan ang kanilang sariling mga bias at nagtatrabaho kasama mga lider ng pananampalataya na isama ang mga positibong pananaw sa kalusugan ng reproduktibo sa kanilang mga sermon.
 • Hikayatin at i-redirect nang sabay-sabay: Dapat tandaan ng mga programa na maraming mga impluwensyang grupo ang gumaganap ng parehong positibo at negatibong mga tungkulin sa pagtataguyod ng mga pamantayan sa lipunan. Ang mga mensahe at aktibidad ng programa ay dapat na idinisenyo upang mabawasan at i-redirect kung paano ipinapatupad ng mga grupong ito ang mga mapaminsalang kaugalian. Kasabay nito, dapat pangalagaan ng mga programa ang mga positibong tungkulin na ginagampanan ng mga grupong ito, na maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mga bagong positibong pamantayan.
Elizabeth Costenbader

Social at Behavioral Scientist, FHI 360

Si Elizabeth (Betsy) Costenbader ay isang Social and Behavioral Scientist sa Global Health, Population and Nutrition Division sa FHI 360. Nakipagtulungan siya at pinamunuan ang mga proyekto ng pananaliksik at interbensyon sa mga populasyon na nasa panganib para sa mga resulta ng kalusugang sekswal at reproductive sa loob ng higit sa isang dekada na may pangunahing pagtuon sa pag-unawa sa panlipunang konteksto ng panganib; lalo na, ang papel ng mga panlipunang kaugalian at network. Si Dr. Costenbader ay nagsilbi kamakailan bilang Pinuno ng Measurement Task Group sa pag-aaral ng Passages na pinondohan ng USAID at Pinuno ng Subgroup ng Measurement ng Bill at Melinda Gates na pinondohan ng Global Learning Collaborative to Advance Normative Change. Ang parehong mga proyekto ay nakatuon sa pagbuo ng base ng ebidensya at pagtataguyod ng mga kasanayan sa sukat na nagpapabuti sa kalusugan at kagalingan ng mga kabataan at kabataan sa pamamagitan ng pagbabago ng pamantayan sa lipunan. Bilang bahagi ng proyekto ng Passages, nagsilbi si Dr. Costenbader bilang Principal Investigator sa isang formative study na gumamit ng participatory qualitative na pamamaraan sa Burundi upang matuklasan ang mga pamantayan ng kasarian na nakakaapekto sa GBV at mga resulta ng kalusugang sekswal at reproductive para sa mga kabataang babae at kabataang babae (https://irh .org/resource-library/).

Catherine Packer

Technical Advisor - RMNCH Communications and Knowledge Management, FHI 360

Si Catherine ay masigasig tungkol sa pagtataguyod ng kalusugan at kagalingan ng mga populasyon na kulang sa serbisyo sa buong mundo. Siya ay may karanasan sa mga madiskarteng komunikasyon, pamamahala ng kaalaman, pamamahala ng proyekto; Tulong teknikal; at qualitative at quantitative social at behavioral research. Ang kamakailang trabaho ni Catherine ay nasa pangangalaga sa sarili; DMPA-SC self-injection (pagpapakilala, scale-up, at pananaliksik); mga pamantayang panlipunan na may kaugnayan sa kalusugan ng reproduktibo ng mga kabataan; pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag (PAC); adbokasiya para sa vasectomy sa mga bansang mas mababa at nasa gitna ang kita; at pagpapanatili sa mga serbisyo ng HIV ng mga kabataan na nabubuhay na may HIV. Ngayon ay nakabase sa North Carolina, USA, dinala siya ng kanyang trabaho sa maraming bansa kabilang ang Burundi, Cambodia, Nepal, Rwanda, Senegal, Vietnam, at Zambia. Siya ay may hawak na Master of Science sa Public Health degree na dalubhasa sa internasyonal na reproductive health mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

12.9K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap