Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 11 minuto

Ang International Youth Alliance for Family Planning ay Itinutulak ang AYSRH Forward

Isang Pakikipag-usap kay IYAFP Executive Director Alan Jarandilla Nuñez


Si Brittany Goetsch, Knowledge SUCCESS Program Officer, ay nakipag-chat kamakailan kay Alan Jarandilla Nuñez, ang Executive Director ng International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP). Tinalakay nila ang gawaing ginagawa ng IYAFP na may kaugnayan sa AYSRH, ang kanilang bagong estratehikong plano, at kung bakit sila ay mga kampeon para sa pakikipagtulungan ng mga kabataan sa buong mundo. Binibigyang-diin ni Alan kung bakit napakahalaga ng mga isyu sa AYSRH sa pangkalahatang mga talakayan tungkol sa kalusugang sekswal at reproductive, at mga karapatan (SRHR) at pag-reframe ng salaysay sa paligid ng mga batang lider at ang intersectionality ng SRHR*.

*Ang SRHR at SRHRJ ay ginagamit sa interbyu.

Brittany Goetsch: Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong kasalukuyang tungkulin at kung ano ang iyong ginagawa IYAFP?

Alan Jarandilla Nuñez, executive director, IYAFP. Credit: IYAFP.

Alan Jarandilla Nuñez, executive director, IYAFP

Alan Jarandilla Nuñez: Bilang executive director ng IYAFP, pinangunahan ko ang pagpapatupad ng aming diskarte. Kamakailan ay inaprubahan namin ang isang bagong diskarte mula 2021–2025. Pinamunuan ko rin ang panlabas na pagtatanghal ng organisasyon, pinamamahalaan ang executive team, tinitiyak na sumusunod ang organisasyon sa mga batas ng US ng mga non-profit na organisasyon, at nagsusumikap kami tungo sa pagtupad sa aming misyon at pananaw bilang isang organisasyon.

Brittany: Ano ang pakiramdam ng maglingkod bilang isang miyembro ng executive team? Ano ang ginagawa ng executive team?

Alan: Pinamamahalaan ng executive team sa IYAFP ang pang-araw-araw na operasyon ng mga pandaigdigang programa ng IYAFP, at nangangahulugan ito ng maraming bagay—mula sa pagsisimula ng bago at pamamahala sa mga umiiral na partnership hanggang sa pag-coordinate ng trabaho at pagsuporta sa gawain ng mga chapter ng bansa. Ang IYAFP ay may higit sa 60 kabanata sa iba't ibang bahagi ng mundo, karamihan ay matatagpuan sa Global South. Nagtatrabaho ang executive team upang suportahan ang gawaing ginagawa ng ating Country Coordinators at ng kanilang mga team sa ground. Ginagawa namin iyon sa pamamagitan ng, halimbawa, naghahanap ng mga pondo upang ipatupad ang mga proyekto at aktibidad sa bansa, sa pamamagitan ng pagkonekta sa aming mga Coordinator ng Bansa sa mga kasalukuyang kasosyo sa lupa, at paggamit sa iba't ibang koneksyon na mayroon kami bilang isang pandaigdigang koponan na may iba't ibang organisasyon sa buong mundo upang ang [Country Coordinators] ay makapagpatupad ng pakikipagtulungan sa mga organisasyong iyon upang maipatupad nila ang mga proyekto at aktibidad ayon sa kanilang mga plano. Ang mahalagang tandaan ay sa mga kabanata ng bansa ng IYAFP, ang mga Coordinator ng Bansa, at ang kanilang mga koponan ay nagpapasya sa kanilang agenda para sa mga partikular na paksang gusto nilang pagtuunan ng pansin, dahil kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa kalusugang sekswal at reproductive, mga karapatan at hustisya, sumasaklaw ito sa malawak na spectrum ng mga paksa at isyu. Ang bawat kabanata ng bansa ay nagpapasya kung alin ang gusto nilang unahin sa panahon ng kanilang panunungkulan. Ang ginagawa namin ay sinusubukan naming suportahan iyon at kung ano ang plano nilang gawin sa kanilang mga plano sa pagkilos. Nagtatrabaho din kami sa ilang pandaigdigang proyekto na pinamamahalaan sa executive team [level], kadalasang nauugnay sa kabataan at adbokasiya at pananagutan sa mga isyu ng SRHRJ. Inilunsad namin kamakailan ang aming bagong diskarte, kaya aktibo kaming naghahanap upang gumawa ng ilang pagpaplano tungkol sa kung paano simulan ang pagtatanghal ng diskarteng iyon. Bilang executive team, pinamumunuan namin ang pagpapatupad ng diskarteng iyon. Marami pang ibang gawain, kadalasang nauugnay sa koordinasyon sa aming network, at iyon ay isang napakagandang karanasan dahil nakikilala mo ang maraming kabataang tagapagtanggol ng karapatang pantao na masigasig sa [iba't ibang] isyu [at] aktibong nagtatrabaho sa limitadong mapagkukunan na kailangan nilang makamit ang kanilang mga layunin at layunin.

Makinig kay Alan na naglalarawan sa istruktura ng executive team ng IYAFP.

Brittany: Paano ka naging interesado sa kalusugang sekswal at reproductive?

Alan: Iyan ay isang kawili-wiling tanong at iyon ay pabalik-balik. Noong ako ay nasa mataas na paaralan, naaalala ko na una akong nagsimulang maging interesado sa mga pandaigdigang isyu sa pangkalahatan, lalo na sa karapatang pantao. Habang nagsimula akong matuto tungkol sa mga karapatang pantao, napagtanto ko na ang sekswal at reproductive na kalusugan ay mga karapatan at ang paggamit ng SRHR ay nasa huli kumpara sa ibang mga karapatan, lalo na sa aking komunidad [sa Bolivia]. Nagsimula akong matuto nang higit pa, at nasangkot ako sa ilang mga aktibidad sa boluntaryo at aktibismo sa aking komunidad. Iyan ay kung paano ako nagsimulang matuto nang higit pa, at sa tingin ko ay nagkaroon ako ng hilig sa pagsulong ng SRHR para sa mga kabataan. Mahigit 10 taon na ang nakalipas ngayon na iniisip ko ito, at sa palagay ko ipinagpatuloy ko lang talaga ang pagtatrabaho sa mga isyu sa SRHR mula noon.

“Habang nagsimula akong matuto tungkol sa mga karapatang pantao, napagtanto ko na ang sekswal at reproductive na kalusugan ay mga karapatan at ang paggamit ng SRHR ay napakahuli kumpara sa iba pang mga karapatan, lalo na sa aking komunidad [sa Bolivia]."

International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP). Credit: IYAFP.
Credit: IYAFP.

Brittany: Bakit mahalaga sa iyo ang pagtutok sa kabataan na may kaugnayan sa kalusugang sekswal at reproduktibo?

Alan: Sa Bolivia at Latin America sa pangkalahatan, ang data sa paligid ng hindi sinasadya, maagang pagbubuntis ay hindi kapani-paniwala. Mayroong mataas na rate ng teenage pregnancy sa Bolivia, at ang access sa mga serbisyong sekswal at reproductive na kalusugan na madaling makuha para sa mga kabataan ay halos wala sa panahong iyon. Kaya para sa mga kabataan, noong sinimulan ko ang aking aktibismo sa Bolivia, halos imposibleng [ma-access] ang sekswal at reproductive health nang hindi nahaharap sa stigma at diskriminasyon ng mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan. Dahil sa kakulangan ng kakayahang gamitin ang ating mga karapatan, nagpasya ako na ito ay isang mahalagang isyu na dapat iharap at tugunan. Nais kong mag-ambag dito. Sa panahon ngayon, napakaraming bagay ang kailangang gawin. Access ay pinaghihigpitan pa rin ng socio-cultural, ngunit legal din, na mga pamantayan para sa mga kabataan at kabataan sa buong mundo. Ang pag-access din sa mga kalakal—ang mga kalakal sa kalusugang sekswal at reproductive ay pinaghihigpitan din para sa maraming iba't ibang dahilan. Isang bagay na napakahalaga ay ang impormasyon, ito ay pinaghihigpitan din. Ang komprehensibong edukasyon sa sekswalidad ay hindi ang panuntunan at dapat itong maging pamantayan sa lahat ng dako. Ang mga kabataan ay nakakakuha ng impormasyon mula sa iba't ibang mapagkukunan, ngunit hindi mula sa pormal na sistema ng edukasyon na dapat ay ang nagbibigay ng komprehensibong edukasyon sa sekswalidad para sa lahat ng kabataan. Marami pa ring kailangang gawin at hangga't ang lahat ng kabataan saanman ay walang access na gamitin ang kanilang mga karapatan na may kaugnayan sa sekswal at reproductive health, hindi tayo maaaring tumigil sa pagtatrabaho.

"Ang komprehensibong edukasyon sa sekswalidad ay hindi ang panuntunan at dapat itong maging pamantayan sa lahat ng dako."

Brittany: Iyan ay isang mahusay na paraan ng paglalagay nito. Nabanggit mo hangga't ang mga kabataan kahit saan ay hindi nakaka-access ng mga serbisyong sekswal at reproductive health, may mga dapat pang gawin.

Alan: Eksakto! Iyan ang isa sa mga bagay na gusto naming matiyak. Nais naming tiyakin na ang bawat isang kabataan saanman, anuman ang kanilang edad, o kasarian, o pinagmulan, o katayuan sa ekonomiya, atbp., ay maa-access nila ang kanilang mga karapatan sa sekswal at reproductive health. Iyan ang pinagsusumikapan namin sa IYAFP.

Brittany: Ano ang isang bagay na nais mong malaman ng maraming tao tungkol sa AYSRH?

Alan: Sana mas maraming tao ang nakakaalam na ang AYSRH ay isang pangunahing karapatang pantao na hanggang ngayon ay ipinagkakait pa rin. Sa tingin ko, ang isa sa mga problema ay hindi maintindihan ng mga tao sa pangkalahatan ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa pag-access sa sekswal at reproductive health bilang isang pangunahing karapatang pantao. Kapag ang mga pamahalaan, kapag ang mga lipunan, kapag ang mga socio-cultural norms ay aktibong itinatanggi ang mga kabataan sa pag-access sa sekswal at reproductive health, iyon ay bumubuo ng isang paglabag sa isang pangunahing karapatang pantao. Ito ay hindi lamang tungkol sa serbisyo na hindi ibinibigay, ito ay tungkol sa isang karapatang pantao na ipinagkait. Kailangang mayroong aktibong mga patakaran at programa mula sa mga pamahalaan upang matiyak na ang mga kabataan ay may access sa mga karapatang pantao. Sa tingin ko iyon ay isang bagay na nagbabago sa salaysay tungkol sa pag-access sa gawaing AYSRH.

Brittany: Nabanggit mo ang koordinasyon, at may kalakaran sa larangan ng FP na palakasin ang mga aktibidad at pakikipagtulungan sa antas ng rehiyon, bilang karagdagan sa mga antas ng bansa at pandaigdig. Paano nangyayari ang regional coordination na iyon para sa IYAFP?

Alan: Sa ngayon sa IYAFP, wala kaming focal person, isang partikular na tao na responsable sa pamamahala sa gawaing koordinasyon para sa isang partikular na rehiyon. Ang koordinasyon sa pagitan ng mga rehiyon ay nangyari, o sa iba't ibang mga rehiyon ay nangyari sa iba't ibang paraan. Ang isang halimbawa ay ang ating mga Latin American Country Coordinator ay nagsimula, nang mag-isa, sa pag-uugnay ng trabaho at pagpapatupad ng mga proyekto sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagpaplano nang sama-sama. Dagdag pa rito, kami sa IYAFP ay naglalabas ng tinatawag naming community grant para sa aming mga Coordinator na magpatupad ng mga proyekto sa kanilang mga bansa. Sa pagkakataong ito, naglunsad kami ng participatory na proseso kung saan kailangang mag-apply ng mga Country Coordinator at sila mismo ang nag-rate sa lahat ng aplikante at nagpasya kung sino ang makakakuha ng mga gawad. Ang napaka-interesante sa karanasang ito ay ang maraming Country Coordinator ang nagpasya na magtulungan sa mga proyektong pangrehiyon at itayo ang kanilang mga proyekto nang magkasama. Ang aming mga Coordinator ng Bansa sa Latin America ay nag-apply at nagtayo ng isang proyekto at napili ang proyektong iyon. Ang koordinasyon ay nangyari sa isang napaka-organikong paraan sa pagitan ng mga Latin American Country Coordinator, na sumasali lamang sa Slack channel nang sama-sama, nag-coordinate sa kanilang sarili kung anong proyekto ang kanilang ipi-pitch, kung ano ang proseso, at ipinakita nila ito. Tinatapos na nila ngayon ang pagpapatupad ng proyektong iyon. Ginawa rin ng ibang mga Coordinator ng Bansa sa ibang mga rehiyon at subrehiyon.

“Ang napaka-interesante sa karanasang ito ay ang maraming Country Coordinator ang nagpasya na magtulungan sa mga proyektong pangrehiyon at itayo ang kanilang mga proyekto nang sama-sama. Ang aming mga Coordinator ng Bansa sa Latin America ay nag-apply at nagtayo ng isang proyekto at napili ang proyektong iyon.

Ngunit gayundin, sa pandaigdigang antas sinusubukan naming i-coordinate ang ilang iba pang mga proyekto. Halimbawa, tinatapos namin ang pagpapatupad ng isang proyektong adbokasiya at pananagutan na pinamumunuan ng kabataan na may kaugnayan sa Generation Equality Forum, kung saan gumaganap ng mahalagang papel ang executive team [ng IYAFP] sa pag-coordinate ng mga aktibidad sa limang magkakaibang bansa. Ang mga Country Coordinator mula sa Peru, South Africa, Bangladesh, Ethiopia, at Palestine ay nagtutulungan sa proyektong ito na nagpo-promote ng mga pangako sa Generation Equality Forum at sinusubukang ipatupad ang mga mekanismo ng pananagutan na may malakas na partisipasyon na pinamumunuan ng kabataan. Ginampanan ng executive team ang isang mahalagang papel sa pag-uugnay at pagtiyak na mayroong pagkakahanay sa mga aktibidad ng iba't ibang bansa, ngunit tinitiyak din na ang mga aktibidad na iyon ay ipinatupad sa paraang tumutugon sa mga pangangailangan at kumplikado ng konteksto ng isyu. Siyempre may malaking pagkakaiba sa pagitan ng konteksto ng mga pamantayan ng lipunan at ng gobyerno sa [iba't ibang bansa]. Nagawa naming ipatupad ang isang platform upang i-promote ang pagbabahagi ng kaalaman sa aming mga Country Coordinator na nagpapatupad ng proyektong ito, at aktibong sinusubaybayan namin kung paano gumagana ang iba't ibang aktibidad at kung ano ang mga paghihirap na kinakaharap ng bawat chapter ng bansa habang ipinapatupad nila ang proyekto.

Ang koordinasyon ay nangyayari sa iba't ibang paraan. Nangyayari ito kung minsan dahil nagpapasya ang mga Country Coordinator na gumawa ng isang bagay nang magkasama dahil nararamdaman nila ang pakiramdam ng komunidad, at kung minsan ay ginagampanan ng executive team ang papel na iyon sa paglikha ng isang platform para sa mga Country Coordinator na magbahagi ng mga karanasan at paghihirap na mayroon sila, upang maiayon ang mga estratehiya at pagpapatupad ng proyekto sa buong bansa at sa buong rehiyon.

Sa IYAFP, binibigyan natin ng malaking kalayaan at awtonomiya ang ating mga Coordinator ng Bansa. Iyan ay isang bagay na napakahalaga at nasa core ng aming network at mga operasyon. Kung nais ng ating mga Country Coordinator na gumawa ng isang bagay nang magkasama, sinusuportahan natin sila at binibigyan sila ng platform na iyon. Sinusubukan naming bumuo ng isang pakiramdam ng komunidad sa gitna ng aming mga Coordinator ng Bansa pati na rin. Sa tingin ko, dahil doon, nangyayari ang ganoong uri ng organikong koordinasyon. Ito ay isang resulta ng maraming aktibidad na ginawa namin upang lumikha ng isang pakiramdam ng komunidad [sa aming mga Coordinator ng Bansa], na mahalaga rin para sa amin.

Brittany: Paano mo bubuo ang pakiramdam ng komunidad sa mga Coordinator ng Bansa?

Alan: Mayroon kaming iba't ibang mga puwang upang gawin iyon at mga paraan kung saan ang mga Coordinator ng Bansa ay nakikilahok at bumubuo ng isang pakiramdam ng komunidad.

  1. Upang magsimula, sinubukan naming isama ito sa proseso ng aplikasyon para sa cohort na ito ng mga Country Coordinator. Nais naming magkaroon ang IYAFP ng isang matatag, pinahahalagahan na komunidad, kaya sa simula pa lang ay nasa isip na namin iyon. Binuo namin ang proseso ng aplikasyon [sa paligid nito] at pinili ang Mga Coordinator ng Bansa upang magkaroon ng ilang pagkakahanay [sa mga Coordinator ng Bansa] sa mga tuntunin ng mga halaga.
  2. Nang magsimula ang mga Country Coordinator sa kanilang panunungkulan sa IYAFP, sila ay inalok na lumahok sa isang Core Curriculum ng IYAFP—iyon ay, isang ganap na online learning platform na binuo namin para sa IYAFP Country Coordinators upang mapalakas nila ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa SRHRJ foundations at iba pang mga kasanayang kailangan para sa posisyon tulad ng pamamahala ng proyekto, pamamahala sa pananalapi, pamamahala ng pangkat, atbp. Sa buong mga module ng pag-aaral ng Core Curriculum na ito, mayroon silang kakayahang makipag-ugnayan sa isa't isa. May kakayahan silang ibahagi ang kanilang natututuhan. Mayroon silang iba't ibang pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan, parehong online—halimbawa, sa pamamagitan ng iba't ibang komento at tanong na ibinibigay nila sa platform—ngunit sa pamamagitan din ng mga partikular na session ng capacity building kung saan sumasali ang mga Country Coordinator at nagsasalita tungkol sa pag-aaral at kung paano iyon nalalapat sa kanilang trabaho.
  3. Mayroon kaming iba pang mas impormal na mga puwang para sa pagbabahagi rin—halimbawa, ang buwanang pagpupulong. Mayroon kaming buwanang pag-drop-in kung saan ang mga Country Coordinator ay nagsasama-sama at ito ay isang pinadali na session, mas nakakarelaks. Hindi ito nilayon upang palakasin ang mga kasanayan, ngunit higit sa lahat ay ibahagi ang ginagawa namin. Ibinahagi ng executive team kung ano ang ginagawa namin, at ang mga Country Coordinator ay may puwang upang ibahagi kung ano ang kanilang ginagawa, humingi ng payo, humingi ng suporta, at ibahagi kung ano ang kanilang ginagawa sa kanilang pang-araw-araw na buhay pati na rin sa labas ng IYAFP. Mayroon din kaming ilang kawili-wiling mga talakayan tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa ating mga bansa na may kaugnayan sa SRHRJ.

Makinig sa higit pang tugon ni Alan sa kung paano pinalalakas ng IYAFP ang koordinasyon at komunidad.

International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP). Credit: IYAFP.
Credit: IYAFP.

Brittany: Ano ang pagkakaiba ng IYAFP ngayon kumpara sa mga nakaraang taon at ano ang nasasabik mo para sa mga plano sa hinaharap ng IYAFP?

Alan: Iyan ay isang napaka-interesante na tanong. Ang IYAFP ay walong taong gulang na ngayon, at patuloy na umuunlad habang tayo ay tumatanda bilang isang organisasyon. May mga bagay na tama na naiiba, ngunit may mga bagay din na resulta ng ebolusyon, pag-aaral, at pagsisikap na ayusin ang mga bagay upang gumana nang mas mahusay. Ang aming Programa ng Country Coordinators ay nagbago ng kaunti sa mga tuntunin ng aming mga nakaraang cohorts (na mga Coordinator ng Bansa lamang) kaya ang mga Coordinator ng Bansa ay hinirang sa loob ng tatlong taon, at sila ang aming mga opisyal na kinatawan sa bansa at iyon lang. Sa ngayon, ang mga Country Coordinator ay may mga koponan upang maramdaman nilang sinusuportahan sila at tulungan silang makamit ang kanilang mga layunin at ang kanilang mga plano sa pagkilos. Iyon ay isang bagay na nagbago. Ang isa pang bagay na nagbago ay sinubukan naming gawin itong mas structured. Halimbawa, binuo namin itong Core Curriculum. Naniniwala kami na kung gusto naming magkaroon ng isang malakas na komunidad at isang malakas na network ng mga Country Coordinator at kanilang mga koponan, mahalaga para sa kanila na magbahagi ng parehong mga paninindigan na may kaugnayan sa sekswal at reproductive na kalusugan, mga karapatan, at katarungan.

Ang isa pang bagay na nagbago na medyo makabuluhan ay ang salaysay. Sa ngayon ay [itinataguyod] natin ang salaysay ng pagsusulong ng kalusugang sekswal at reproductive, mga karapatan, at katarungan. Noong nakaraan, ang IYAFP ay nakikita bilang isang organisasyon na halos eksklusibong nakatuon sa pagpaplano ng pamilya. Oo, siyempre ang pagpaplano ng pamilya ay malaking bahagi ng ating trabaho at patuloy na magiging malaking bahagi ng ating trabaho. Gayunpaman, bilang isang bagong diskarte, tinatanggap namin ang buong spectrum ng kung ano ang sumasaklaw sa SRHRJ. Nangangahulugan iyon na ang aming salaysay ay higit na nakatuon sa mga karapatan at sinusubukan din naming itulak ang isang agenda na nagde-decolonize sa paraan ng aming pagpapatupad, paggawa, at pagsusulong ng SRHR. Kaya inilalagay sa gitna ang mga boses, ang kadalubhasaan, at ang mga karanasan ng mga tao mula sa Global South, lalo na ang mga batang tagapagtaguyod mula sa Global South, at pagbabago sa paraan ng pagpapatakbo ng aming larangan. Iyan ay isang mahalagang pagbabago, isang mahalagang pagbabago sa salaysay sa bagong diskarte na ito dahil mula sa [mga kwento] ng [mga aktibista], lumalayo tayo sa konsepto ng mga batang pinuno at tinatanggap ang konsepto ng mga batang tagapagtanggol ng karapatang pantao.

Makinig kay Alan na naglalarawan ng cross-collaboration at ang hinaharap ng SRHRJ.

Brittany: Ano ang nasasabik sa iyo tungkol sa hinaharap ng larangan ng AYSRH?

Alan: Sa tingin ko may momentum ngayon. Itinutulak ng mga kabataan ang makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan at kabataan at mas pantay na pakikipagsosyo. Ang mga kabataan ay gustong mapabilang, ang mga kabataan ay gustong makilahok, ang mga kabataan ay gustong magkaroon ng tungkulin sa pamumuno sa pagtukoy sa kinabukasan ng AYSRH. Iyon ang pinakana-excite sa akin. Sa ngayon, nagsusumikap kaming bumuo ng isang koalisyon ng mga organisasyong pinamumunuan ng kabataan upang lumikha ng agenda para sa AYSRH para sa 2030. Kailangan nating samantalahin ang momentum na ito at magtulungan upang itulak ang ating agenda, bilang mga kabataan, bilang mga kabataang tagapagtanggol ng karapatang pantao , at bilang mga organisasyong pinamumunuan ng kabataan na nagsisikap na isulong ang AYSRH para sa lahat. Tayo ay nagsasama-sama, nagsisimula na tayong magtulungan bilang mga organisasyong pinamumunuan ng kabataan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa tingin ko, malaki ang papel na ginagampanan ng IYAFP doon sa ating network, sa abot ng ating makakaya. Sa hinaharap, makikita natin ang mga kabataan na namumuno sa agenda ng AYSRH sa isang mas aktibong paraan, sa isang magandang kapaligiran kung saan sinusuportahan ng mga organisasyong pinamumunuan ng kabataan ang gawain at ang mga pamahalaan ay mas tumatanggap sa mga boses at kadalubhasaan ng mga kabataan.

“Kailangan nating samantalahin ang momentum na ito at magtulungan upang itulak ang ating agenda, bilang mga kabataan, bilang mga kabataang tagapagtanggol ng karapatang pantao, at bilang mga organisasyong pinamumunuan ng kabataan na nagsisikap na isulong ang AYSRH para sa lahat.”

Makinig sa kung ano ang nakakatuwa kay Alan tungkol sa kinabukasan ng AYSRH.

Brittany: Ano ang iyong ipinagmamalaki na sandali sa pagtatrabaho sa larangang ito?

Alan: Naranasan ko ang napakagandang sandali, ngunit kung kailangan kong banggitin ang isa na sa tingin ko ay isang mahusay na tagumpay, ito ay ang paglulunsad ng Global Consensus Statement on Meaningful Adolescent and Youth Engagement. Pagkatapos ng mga buwan ng konsultasyon, pagsulat, muling pagsulat, pagbalangkas, at pag-redraft, maraming malawak na pagpupulong kasama ang iba't ibang kasosyo at iba't ibang stakeholder, kasama ang FP2030 at ang Partnership for Maternal, Newborn & Child Health (PMNCH) inilunsad namin [ang pahayag]. Nagtatakda iyon ng isang milestone sa mga tuntunin ng pakikipag-ugnayan sa mga kabataan sa aming larangan at sa aming komunidad. Nagtatakda ito ng mga prinsipyo para sa pakikipag-ugnayan ng kabataan at nakatanggap ito ng pag-endorso ng malawak na bilang ng mga stakeholder kabilang ang mga pamahalaan, ahensya ng UN, internasyonal na NGO, at lokal na NGO. Sa ngayon, ang pahayag ay nakatanggap ng higit sa 250 pag-endorso mula sa mga organisasyong nakabase sa buong mundo. I'm very proud na nagawa namin iyon.

Makinig kay Alan sa pandaigdigang pahayag ng pinagkasunduan sa makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan at kabataan.

Ang IYAFP ay isang kritikal na organisasyong nagtatanggol sa AYSRH at sa maraming aspeto nito. Ito ay naging isang pinuno sa makabuluhang pakikipagtulungan sa mga kabataan at kabataan upang matiyak na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan at hinahamon ang lahat ng nagtatrabaho sa larangan na patuloy na magbago para baguhin ang tanawin ng AYSRH. Pagbuo sa isang bagong diskarte at aktibong pagpaplano para sa mga bago at panibagong partnership sa mga darating na taon, ang IYAFP ay umaasa sa patuloy na pagtugon sa mga paksa at isyu ng AYSRH.

Brittany Goetsch

Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Brittany Goetsch ay isang Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga field program, paggawa ng nilalaman, at mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman. Kasama sa kanyang karanasan ang pagbuo ng kurikulum na pang-edukasyon, pagsasanay sa mga propesyonal sa kalusugan at edukasyon, pagdidisenyo ng mga madiskarteng planong pangkalusugan, at pamamahala ng malakihang mga kaganapan sa outreach sa komunidad. Natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts in Political Science mula sa The American University. Mayroon din siyang Master of Public Health sa Global Health at Masters of Arts sa Latin American at Hemispheric Studies mula sa The George Washington University.

9.8K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap