Mag-type para maghanap

Interactive Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: < 1 minuto

Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan sa Mga Programa sa Pagpaplano ng Pamilya

Mga Insight mula sa 2021 Learning Circles Francophone Africa at Caribbean Cohort


Mula Oktubre 2021 hanggang Disyembre 2021, halos nagpulong ang mga miyembro ng family planning at reproductive health (FP/RH) workforce na nakabase sa francophone sub-Saharan Africa at Caribbean para sa ikalawang Knowledge SUCCESS Learning Circles pangkat. Nakatuon ang cohort sa paksa ng makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan sa mga programa ng FP/RH.

Basahin ang Pranses na bersyon ng post na ito dito.

Mga Layunin ng Learning Circles

  • Network sa mga kasamahan sa parehong rehiyon na nahaharap sa mga katulad na hamon sa programa.
  • Magbahagi ng malalim, praktikal na mga solusyon sa mga priyoridad na hamon na maaaring agad na iakma at ipatupad ng mga kapantay upang mapabuti ang kanilang sariling mga programa sa pagpaplano ng pamilya.
  • Matuto ng mga bago at malikhaing paraan para sa pagpapalitan ng kaalaman at pagkakaroon ng mga kasanayang kailangan upang magaya ang mga pamamaraang iyon.

Sa pamamagitan ng bi-weekly Zoom session at WhatsApp chat, 38 kalahok mula sa 12 bansa sa buong francophone sub-Saharan Africa at Caribbean ang nagbahagi ng mga personal na karanasan tungkol sa kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi gumagana pagdating sa pakikilahok sa mga kabataan sa isang makabuluhang paraan.

Mga Pangunahing Takeaway

  • Ang makabuluhang pakikipag-ugnayan ng mga kabataan sa FP/RH programming ay nangangailangan ng estratehikong disenyo ng programa pati na rin ang pagpapalakas ng kapasidad para sa mga kabataan, halimbawa, sa pamamagitan ng mga workshop sa pagbuo ng mga kasanayan, coaching o mentorship, at mga kumpetisyon sa paggawa ng nilalaman.
  • Ang mga hadlang sa sosyo-kultural ay patuloy na isang karaniwang hamon pagdating sa mga pamilya at komunidad na nagbabahagi ng impormasyon sa mga kabataan at kabataan tungkol sa kalusugan at mga karapatan sa sekswal at reproductive. Pagdaragdag ng bilang ng mga sentrong pangkalusugan para sa mga kabataan, pagbibigay-diin sa suporta ng relihiyon sa birth-spacing, at pagsasama ng Komunikasyon sa Pagbabago ng Pag-uugali lumalapit ay ilang mga diskarte upang matugunan ang hamon na ito.
  • Ang mga organisasyon ng lipunang sibil at ang pribadong sektor ay parehong maaaring gumanap ng isang instrumental na papel sa pagtataguyod para sa pagpopondo ng gobyerno para sa mga programang Comprehensive Sexuality Education at iba pang mga inisyatiba ng FP/RH.
  • Ang paggamit ng mga peer mobilizer ay isang epektibong tool sa edukasyon para labanan ang mga alamat at maling kuru-kuro tungkol sa pagpipigil sa pagbubuntis na tanyag sa mga kabataan.

Mag-explore ng Higit pang Mga Insight mula sa Cohort

Sophie Weiner

Program Officer II, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Sophie Weiner ay isang Knowledge Management and Communications Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs kung saan siya ay nakatuon sa pagbuo ng print at digital na nilalaman, pag-coordinate ng mga kaganapan sa proyekto, at pagpapalakas ng kapasidad para sa pagkukuwento sa Francophone Africa. Kabilang sa kanyang mga interes ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo, pagbabago sa lipunan at pag-uugali, at ang intersection sa pagitan ng populasyon, kalusugan, at kapaligiran. Si Sophie ay mayroong BA sa French/International Relations mula sa Bucknell University, isang MA sa French mula sa New York University, at master's degree sa Literary Translation mula sa Sorbonne Nouvelle.

Aïssatou Thioye

West Africa Knowledge Management and Partnerships Officer, Knowledge SUCCESS, FHI 360

Aïssatou Thioye est dans la division de l'utilisation de la recherche, au sein du GHPN de FHI360 at travaille pour le projet Knowledge SUCCESS at tant que Responsable de la Gestion des Connaissances et du Partenariat pour l'Afrique de l'Ouest. Dans son rôle, elle appuie le renforcement de la gestion des connaissances dans la région, l'établissement des priorités at la conception de stratégies de gestion des connaissances aux groupes de travail techniques at partenaires de la PF/SR en Afrique de l'Ouest. Elle assure également la liaison avec les partenaires et les réseaux régionaux. Par rapport à son expérience, Aïssatou a travaillé pendant plus de 10 ans comme journaliste presse, rédactrice-consultante pendant deux ans, avant de rejoindre JSI où elle a travaillé ats deux projets d'Agriculture et de Nutrition, sunud-sunod na opisyal ng media spécialiste de la Gestion des Connaissances.******Aïssatou Thioye ay nasa Research Utilization Division ng GHPN ng FHI 360 at nagtatrabaho para sa Knowledge SUCCESS project bilang Knowledge Management and Partnership Officer para sa West Africa. Sa kanyang tungkulin, sinusuportahan niya ang pagpapalakas ng pamamahala ng kaalaman sa rehiyon, pagtatakda ng mga priyoridad at pagdidisenyo ng mga diskarte sa pamamahala ng kaalaman sa mga teknikal at kasosyong grupong nagtatrabaho sa FP/RH sa West Africa. Nakikipag-ugnayan din siya sa mga kasosyo at network ng rehiyon. Kaugnay ng kanyang karanasan, nagtrabaho si Aïssatou ng higit sa 10 taon bilang isang press journalist, pagkatapos ay bilang isang editor-consultant sa loob ng dalawang taon, bago siya sumali sa JSI kung saan siya nagtrabaho sa dalawang proyekto sa Agrikultura at Nutrisyon, sunud-sunod bilang isang mass-media officer at pagkatapos bilang isang espesyalista sa Pamamahala ng Kaalaman.

Alison Bodenheimer

Family Planning Technical Advisor, Knowledge SUCCESS

Si Alison Bodenheimer ay ang family planning technical advisor para sa Knowledge SUCCESS (KS), na nakabase sa loob ng Research Utilization division sa FHI 360. Sa papel na ito, nagbibigay si Alison ng pandaigdigang teknikal na estratehikong pamumuno sa proyekto at sumusuporta sa mga aktibidad sa pamamahala ng kaalaman sa West Africa. Bago sumali sa FHI 360 at KS, nagsilbi si Alison bilang postpartum family planning manager para sa FP2030 at technical advisor para sa Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health kasama ang Pathfinder International. Dati, pinamahalaan niya ang portfolio ng adbokasiya ng Francophone Africa kasama ang Advance Family Planning sa Johns Hopkins' Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health. Bilang karagdagan sa isang pagtuon sa kalusugan ng reproduktibo at pagpaplano ng pamilya, si Alison ay may background sa kalusugan at mga karapatan sa mga emerhensiya, pinakakamakailan ay kumunsulta para sa Columbia University at UNICEF sa Jordan upang mapabuti ang pagsubaybay at pag-uulat ng mga paglabag sa mga karapatan ng bata na may alitan sa buong Middle East at North rehiyon ng Africa. Fluent sa French, si Alison ay may BA sa Psychology at French mula sa College of the Holy Cross at isang MPH sa Forced Migration and Health mula sa Mailman School of Public Health ng Columbia University.

Ruwaida Salem

Senior Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Ruwaida Salem, Senior Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, ay may halos 20 taong karanasan sa pandaigdigang larangan ng kalusugan. Bilang pinuno ng pangkat para sa mga solusyon sa kaalaman at nangungunang may-akda ng Building Better Programs: Isang Step-by-Step na Gabay sa Paggamit ng Pamamahala ng Kaalaman sa Pandaigdigang Kalusugan, siya ay nagdidisenyo, nagpapatupad, at namamahala ng mga programa sa pamamahala ng kaalaman upang mapabuti ang pag-access at paggamit ng kritikal na impormasyon sa kalusugan mga propesyonal sa kalusugan sa buong mundo. Mayroon siyang Master of Public Health mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Bachelor of Science in Dietetics mula sa University of Akron, at Graduate Certificate sa User Experience Design mula sa Kent State University.