Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Ang Handbook ng mga Operator ng Drug Shop

Isang High-Impact Practice Tool na Binuo upang Pagbutihin ang Mga Resulta ng Family Planning


Noong Hulyo 2021, ang proyekto ng Research for Scalable Solutions (R4S) ng USAID, sa pangunguna ng FHI 360, ay naglabas ng Pagbibigay ng Injectable Contraception ng mga Operator ng Drug Shop manwal. Ipinapakita ng handbook kung paano maaaring makipag-ugnayan ang mga operator ng drug shop sa sistema ng pampublikong kalusugan upang ligtas na magbigay ng pinalawak na halo ng pamamaraan na kinabibilangan ng mga injectable, pati na rin ang pagsasanay para sa mga kliyente sa self-injection. Ang handbook ay binuo sa Uganda sa pakikipagtulungan sa National Drug Shop Task Team ngunit maaaring iakma sa iba't ibang konteksto sa Sub-Saharan Africa at Asia. Knowledge SUCCESS' contributing writer Brian Mutebi nakipag-usap kay Fredrick Mubiru, Family Planning Technical Advisor sa FHI 360 at isa sa mga pangunahing mapagkukunang tao na kasangkot sa pagbuo ng handbook, tungkol sa kahalagahan nito at kung bakit dapat itong gamitin ng mga tao.

Q: Ano ang mga bahagi ng handbook ng mga operator ng drug shop na binuo ng R4S?

Drug Shop Operators of Injectable Contraception by FHI360A: Ang handbook ay naglalarawan ng siyam na bahagi na kailangan upang suportahan ang isang pinalawak na paraan ng paghahalo sa pribadong sektor mga tindahan ng gamot, partikular sa pamamagitan ng pagsasama ng mga injectable contraceptive. Ito ay:

  1. Tukuyin ang pangangailangan para sa pagbibigay ng operator ng drug shop ng mga injectable at self-injection.
  2. Suriin ang mga potensyal na gastos para sa pagdaragdag nito sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya na nakabatay sa komunidad.
  3. Isama ito sa pambansang patakaran at mga alituntunin sa serbisyo.
  4. Pakilusin ang komunidad at itaas ang kamalayan tungkol sa serbisyo.
  5. Tiyakin ang isang logistical system na sumusuporta sa wastong pamamahala ng basura at isang tuluy-tuloy na probisyon ng mga supply.
  6. Sanayin ang mga operator ng drug shop na magbigay ng serbisyo.
  7. Magtatag ng mga sistema para sa suportang pangangasiwa.
  8. Idokumento at ibahagi ang mga proseso at resulta.
  9. Tiyakin ang matagumpay na pag-scale-up.

Ang mga bahagi ay hindi kinakailangang sunud-sunod.

T: Bakit binuo ng R4S ang materyal na ito, at anong mga pangangailangan ang pinupunan nito?

A: Ang handbook ay isinulat bilang isang kasama sa Probisyon ng Manggagawa sa Kalusugan ng Komunidad ng Injectable Contraception: Isang Handbook sa Pagpapatupad, na inilathala noong 2018. Binabalangkas nito ang sunud-sunod na patnubay sa kung paano i-coordinate ang mga pribadong tindahan ng gamot sa pampublikong sistema ng kalusugan upang ligtas na makapagbigay ng pinalawak na halo ng paraan, kabilang ang pagbibigay ng mga injectable contraceptive at pagsasanay sa mga kliyente sa self-injection. Ang handbook ay nagta-target ng mga program manager, policymakers, at mga interesado sa pagpapalawak ng community-based family planning services sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga sinanay at akreditadong drug shop operator.

Community health worker during a home visit, providing family planning services and options to women in the community.
Pinasasalamatan: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Ang handbook ay lubos na kumukuha ng mga aral at karanasan mula sa gawaing ginawa ng FHI 360, Ministry of Health ng Uganda, at ang pambansang task force sa probisyon ng contraceptive injectable sa mga drug shop. Sa Uganda, ang mga pribadong tindahan ng gamot ay itinuturing na mga nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan na nakabatay sa komunidad, ngunit hindi kasama sa mga estratehiya o patakaran sa pambansang pagpaplano ng pamilya. Sa pagbuo ng handbook, samakatuwid, sinikap naming tulay ang puwang na ito.

T: Anong mga hakbang ang ginawa, at bakit, sa pagbuo ng handbook?

A: Dahil ang handbook ay idinisenyo para sa pambansang antas ng mga stakeholder, nagsagawa kami ng mga konsultasyon sa mga stakeholder sa pambansang antas, partikular na ang mga miyembro ng family planning injectables task force. Sila ay sumusuporta at tumulong na ihanay ang handbook sa mga katotohanan at inaasahan sa lupa. Ang nilalaman ay nakabalot at nirepaso ng mga miyembro ng Drug Shops Task Force bago ito naisapinal at nai-publish.

T: Bakit nagpakita ang Uganda ng kakaibang case study?

A: Ang Uganda ang unang bansa sa sub-Saharan Africa na nag-amyenda sa patakaran nito para suportahan ang pambansang pagpapalawak ng pinalawak na paraan ng pagpaplano ng pamilya sa mga drug shop, kabilang ang pagbibigay at pangangasiwa ng mga injectable contraceptive at self-injection noong 2019. Nagkaroon ng mga katulad na interbensyon dati para sa mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad na sinanay na magbigay ng mga iniksyon.

Q: Ano ang pangunahing user base na naghahanap ng mga injectable contraceptive mula sa mga tindahan ng gamot, at ano ang kanilang karaniwang karanasan?

A: Ang mga injectable ay ang pinakasikat paraan ng pagpaplano ng pamilya sa Uganda ngunit, hanggang kamakailan, ay inaalok lamang ng mga manggagawang pangkalusugan sa mga pasilidad ng kalusugan at mga ospital. Ang 10,000 drug shop sa bansa, na nagbibigay ng mas malawak na access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa mahirap maabot na mga rural na lugar, ay pinahintulutan na mag-supply lamang ng mga short-acting, hindi reseta na pamamaraan tulad ng condom at emergency contraceptive pill. Nalaman namin na mas gusto ng mga nakababatang babae na wala pang 25 taong gulang na makakuha ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya mula sa mga tindahan ng gamot patungo sa iba pang mga service provider. Ito ay higit sa lahat dahil ang mga tindahan ng gamot ay madalas na mas malapit sa bahay at samakatuwid ay madaling ma-access, may mga contraceptive na naka-stock, at may pinahabang oras ng operasyon kumpara sa mga pampublikong sentro ng kalusugan. Itinatag din namin na ang mga kalalakihan at kababaihan sa mga komunidad sa pangkalahatan ay aprubahan ang mga tindahan ng gamot na nagbibigay ng depot medroxyprogesterone acetate (DMPA), isang injectable contraceptive na lubos na epektibo at ligtas para sa karamihan ng mga kababaihan at maaari ding ibigay sa sarili. Ang mga kliyente ay nagnanais ng kaginhawahan at pagiging maaasahan sa pag-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya.

“Ang mga injectable ay ang pinakasikat na paraan ng pagpaplano ng pamilya sa Uganda…Ang 10,000 na tindahan ng gamot sa bansa…ay pinahintulutan na mag-supply lamang ng mga short-acting, hindi inireresetang pamamaraan tulad ng condom at emergency contraceptive pill.”

T: Anong mga hamon ang nakikita mo sa pagkuha ng mga pangunahing stakeholder na gamitin ang handbook, at paano sinubukan ng proyekto na tugunan ang mga iyon?

Community Health Worker - Provision of Injectable ContraceptionA: Magkaiba ang operasyon ng mga drug shop sa iba't ibang konteksto ng patakaran at pagpapatakbo, kaya maaaring iba ang paggamit ng handbook sa iba't ibang bansa. Mahalaga ring tandaan na ang handbook ay binuo bilang isang addendum sa nakabatay sa komunidad na access sa mga injectable na handbook, at samakatuwid ay maaaring maging mahirap na gamitin o ilunsad sa mga konteksto nang walang paunang programa sa pagpaplano ng pamilya sa komunidad. Gayunpaman, sa mga bansa kung saan mayroong umiiral na mga tindahan ng gamot at mga nagtatrabahong grupo ng parmasya o mga pangkat ng task force o mga proyekto sa pagpaplano ng pamilya ng komunidad, tulad ng kaso para sa Uganda, tiniyak ng R4S na ang handbook ay malawak na ipinakalat at sinusubaybayan ang pag-aampon nito.

T: Sa proseso ng pagbuo ng handbook, ano ang natutunan ng R4S at paano nila ito isinama sa huling produkto?

A: Mula sa feedback na aming natanggap sa panahon ng proseso ng konsultasyon, natutunan namin na ang gabay ay kailangang maging simple at madaling gamitin, kasama na sa mga konteksto sa kanayunan. Ang handbook ay nakaayos sa mga seksyon na may simple, bullet-format na nilalaman sa mga pangunahing aspeto, tulad ng mga salik ng tagumpay, para sa bawat seksyon. Gusto ng mga service provider ng mga praktikal na halimbawa ng probisyon ng mga injectable contraceptive, kaya isinama namin ang mga halimbawa bilang mga sipi mula sa mga karanasan ng user at mga text box na may mga kwento ng adbokasiya mula sa Uganda at Tanzania, bukod sa iba pa. At habang ang handbook ay binuo sa pambansang antas, nalaman namin na ang mga stakeholder ay interesado sa isang malinaw na sub-national at community-level na plano sa pagpapakalat. Ang pagpapakalat sa mga antas na ito ay siniguro sa pamamagitan ng pambansang drug shops task force, at ang Ministri ng Kalusugan ng family planning focal person ay inatasan ang mga NGO na tiyaking ang pagpapakalat ng handbook ay magaganap sa mga lugar kung saan sila nagtatrabaho.

"Mula sa feedback na natanggap namin sa proseso ng konsultasyon, natutunan namin na ang gabay ay kailangang maging simple at madaling gamitin, kasama na sa mga konteksto sa kanayunan."

T: Sabihin sa amin nang kaunti tungkol sa kung paano gumagana ang mga pribadong tindahan ng gamot sa Uganda. Paano sila nakikipag-ugnayan sa mas malaking sistema ng kalusugan? Anong mga hamon ang mayroon?

A: Sa Uganda, kinikilala ang mga tindahan ng gamot sa loob ng sistema ng kalusugan bilang mga pribadong nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan para sa kita. Ang mga ito ay nakarehistro, lisensyado, at kinokontrol ng National Drug Authority, isang katawan ng gobyerno. Ang mga tindahan ng gamot ay matatagpuan sa mga komunidad at pangunahing nagpapatakbo sa isang retail na batayan. Kaya sila ay bahagi ng sistema ng serbisyong pangkalusugan ng komunidad.

Ang isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap sa pagpapatakbo ng mga tindahan ng droga sa Uganda ay ang regulasyon. Maraming mga tindahan ng gamot ay hindi lisensyado at, samakatuwid, ay maaaring hindi sumunod sa inireseta na mga pamantayan ng Ministry of Health. Tinutugunan ng programa ng FHI 360 Uganda ang hamon na ito sa pamamagitan ng pag-accredit at pagba-brand sa mga drug shop na aming pinagtrabahuan, na tumulong upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga serbisyong ibinibigay at pinahusay na tiwala ng kliyente. Pinadali ng programa ang mga ugnayan sa pamamagitan ng pagsasanay at suportang pangangasiwa ng mga kalahok na tindahan ng gamot sa mga kalapit na pasilidad ng pampublikong kalusugan para sa kalidad ng mga serbisyo, pag-iimbak ng mga suplay, at pamamahala ng basura.

“Isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap sa pagpapatakbo ng mga drug shop sa Uganda ay ang regulasyon…Ang programa ng FHI 360 Uganda ay tinugunan ang hamon na ito sa pamamagitan ng pag-accredit at pagba-brand sa mga drug shop na aming pinagtulungan…”

T: Paano nilalayon ng handbook ng drug shop na pagaanin ang mga hamon sa koordinasyon sa mga pribadong tindahan ng gamot at ng pampublikong sistema ng kalusugan?

A: Binibigyang-diin ng handbook ang pangangailangan para sa paglilisensya, akreditasyon, at pagba-brand ng mga tindahan ng gamot para sa layunin ng pagbuo ng tiwala sa komunidad at sa sistema ng kalusugan. Binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng nakagawiang–mas mabuti sa bawat quarter-nakasuportang pangangasiwa ng mga pangkat ng kalusugan ng distrito at mga koponan sa pagpapatupad ng proyekto. Inirerekomenda ng handbook na ang matibay na ugnayan sa mga pampublikong sentrong pangkalusugan ay dapat pasiglahin upang mapataas ang pagsunod sa pag-uulat at mga pamamaraan sa pagtatapon ng basura. Gayundin, ang mekanismo ng pag-uulat ng pribadong sektor ay dapat na bumuo at isama sa District Health Information System (DHIS2), at ang mga asosasyon ng mga drug shop (karaniwang wala na, wala, o mahina) ay dapat na buhayin o mabuo upang matulungan ang mga drug shop na makipag-ugnayan sa pampublikong sektor, gayundin sa pagpapaunlad ng regulasyon sa sarili at pag-aaral ng mga kasamahan.

Community health worker during a home visit.
Pinasasalamatan: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

T: Habang ang handbook ay tumatanggap ng malaking halaga ng pagkuha at paggamit, ano ang inaasahan ng R4S na magiging epekto sa mga resulta ng pagpaplano ng pamilya?

A: Ang mga tindahan ng gamot sa pribadong sektor ay mahalagang mga nag-aambag sa isang pinahusay na sistema ng kalusugan, at may mas malaking potensyal na maabot ang mga kliyenteng pumili ng pribado kaysa sa mga pampublikong serbisyo dahil sa mga hadlang na nauugnay sa lipunan at sistema tulad ng stigma at diskriminasyon. Ang mga pribadong pasilidad ay kadalasang mas kanais-nais dahil maginhawang matatagpuan ang mga ito na mas malapit sa kanilang tinitirhan at bukas sa gabi, at sa katapusan ng linggo. Inaasahan namin na ang mga bansang nagnanais na magpakilala ng mga programa sa pagpaplano ng pamilya na kinasasangkutan ng mga tindahan ng gamot na may bahagi ng mga injectable na contraceptive, sa mapagkukunang ito, ay makakahanap ng isang kapaki-pakinabang na tool na maaari nilang, sa pagbagay, gamitin upang magtatag, pamahalaan, at mabisang palakihin ang mga programa sa pagpaplano ng pamilya.

Bisitahin ang R4S blog para magbasa pa tungkol sa gawain ng proyekto.

Brian Mutebi, MSc

Nag-aambag na Manunulat

Si Brian Mutebi ay isang award-winning na mamamahayag, development communication specialist, at women's rights campaigner na may 17 taon ng solidong karanasan sa pagsulat at dokumentasyon sa kasarian, kalusugan at karapatan ng kababaihan, at pag-unlad para sa pambansa at internasyonal na media, mga organisasyon ng civil society, at mga ahensya ng UN. Pinangalanan siya ng Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health na isa sa "120 Under 40: The New Generation of Family Planning Leaders" sa lakas ng kanyang journalism at media advocacy sa family planning at reproductive health. Siya ay isang tatanggap ng Gender Justice Youth Award noong 2017 sa Africa. Noong 2018, kasama si Mutebi sa prestihiyosong listahan ng Africa ng "100 Most Influential Young Africans." Si Mutebi ay mayroong master's degree sa Gender Studies mula sa Makerere University at isang MSc sa Sexual and Reproductive Health Policy and Programming mula sa London School of Hygiene & Tropical Medicine.