Mag-type para maghanap

Balita ng Proyekto Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Makabuluhang Makatawag-pansin na Kabataan: Isang Snapshot ng Karanasan sa Asya


Noong Marso 22, 2022, na-host ang Knowledge SUCCESS Makabuluhang Makatawag-pansin na Kabataan: Isang Snapshot ng Karanasan sa Asya. Itinampok ng webinar ang mga karanasan mula sa apat na organisasyon sa rehiyon ng Asia na nagtatrabaho upang magkatuwang na lumikha ng mga programang pangkabataan, tiyakin ang kalidad ng mga serbisyo ng FP/RH para sa kabataan, bumuo ng mga patakarang pangkabataan, at matugunan ang mga pangangailangan ng FP/RH ng kabataan sa iba't ibang antas ng sistema ng kalusugan. Na-miss mo ba ang webinar o gusto mo ng recap? Magbasa para sa isang buod, at sundin ang mga link sa ibaba upang mapanood ang pag-record.

Webinar. Meaningfully Engaging Youth: A Snapshot of the Asia ExperienceAng Meaningfully Engaging Youth: A Snapshot of the Asia Experience ay inorganisa at na-host ng Knowledge SUCCESS project at pinangasiwaan ni Grace Gayoso Pasion, Knowledge SUCCESS Regional Knowledge Management Officer for Asia. Kasama sa mga tagapagsalita:

  • Jeffry Lorenzo, USAID ReachHealth, Philippines sa Paggamit ng Human-Centered Design (HCD) para marinig ang Teenage Voices sa Pilipinas.
  • Abhinav Pandey, The YP Foundation, India sa Engaging Youth for FP/RH Advocacy.
  • Kewal Shrestha, Association of Youth Organizations, Nepal sa Pagsubaybay na Pinamunuan ng Komunidad.
  • Anu Bista at Sanjiya Shrestha, Family Planning Association of Nepal (FPAN) sa Paghahatid ng Serbisyo sa Kabataang May Kapansanan.

Tinalakay ng mga tagapagsalita ang kanilang mga karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan sa pagdidisenyo ng mga programang pangkalusugan ng kabataan, pakikipag-ugnayan sa mga gumagawa ng patakaran at mga tagapagpatupad ng programa upang talakayin ang mga isyu sa FP/RH para sa mga kabataan, ang pakikilahok ng mga kabataan sa pagbuo ng panlipunang pananagutan sa kanilang mga komunidad, at mahahalagang pagsasaalang-alang para sa mga programang naghahanap upang magbigay ng mga serbisyong sekswal at reproductive na kalusugan para sa mga kabataan.

Mga Pangunahing Highlight

Jeffry Lorenzo, USAID ReachHealth, Philippines: Paggamit ng HCD para marinig ang mga Teenage Voices sa Pilipinas

Ang USAID ReachHealth ginamit ng pangkat HCD makipag-usap sa mga kabataan at kanilang mga kaalyado; sa proseso, natutunan nilang tingnan ang mga hamon ng FP/RH mula sa kanilang pananaw. Ang mga insight na nakuha mula sa mga malalim na pag-uusap na ito ay nakatulong sa proyekto na malaman ang tungkol sa mga katotohanan ng pagiging isang nagdadalaga at kabataan sa Pilipinas, kabilang ang mga isyu sa SRH na kanilang nararanasan. Ang isang pangunahing insight na lumitaw mula sa mga workshop ay kailangang magkaroon ng higit na diin sa pagpigil sa mga unang pagbubuntis, sa halip na mabilis na paulit-ulit na pagbubuntis. Ang isa pang mahalagang insight ay ang mga magulang ay hindi madalas na nilagyan ng mga tool sa komunikasyon upang tulungan silang talakayin ang mga potensyal na bawal na paksa tulad ng pag-ibig, kasarian, at mga relasyon. Batay sa mga insight na ito, ang mga plano sa pagpapatupad ay idinisenyo upang mabisang maabot ang mga kabataan sa Pilipinas at maakit sila sa FP/RH.

"Isang pangunahing insight na lumitaw mula sa mga workshop ay kailangang magkaroon ng higit na diin sa pagpigil sa mga unang pagbubuntis, sa halip na mabilis na paulit-ulit na pagbubuntis."

Ang layunin ng limang taong proyekto ng USAID ReachHealth ay bawasan ang hindi natutugunan na pangangailangan para sa mga serbisyo ng FP/RH at bawasan ang mga rate ng pagbubuntis ng mga kabataan sa ang Pilipinas. Ang proseso ng HCD ay nakatulong sa koponan na magdisenyo ng isang pambansang kampanya sa komunikasyon ng kabataan na umabot na sa libu-libong kabataan. Ang website ay ilulunsad ngayong taon, na may mga campaign materials sa Filipino para madaling ma-access ng mga kabataan at kanilang mga magulang. Ang Pahina ng Facebook ay umabot na sa higit sa 23.4 milyong natatanging manonood, karamihan sa kanila ay mga magulang (34–54 taong gulang) ng mga nagbibinata na bata.

Tinapos ni Jeffry ang kanyang presentasyon sa isang pakiusap sa mga nagpapatupad ng programa: “Kailangan nating makipag-usap sa [mga kabataan]. Kailangan nating matuto sa kanila. At kailangan nating ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa kanila sa pagpapatupad ng mga bagong, tumutugon-sa-kanilang mga interbensyon sa mga komunidad.”

Panoorin ang video: 9:25–17:22

Meaningfully engaging youth Jeffry Lorenzo

Abhinav Pandey, The YP Foundation, India: Engaging Youth for FP/RH Advocacy

Ang mga kabataan sa buong mundo ay nahaharap sa maraming hamon, ang ilan sa mga ito ay naririnig at nauunawaan ng mga tagapagbigay ng serbisyo at mga gumagawa ng desisyon. Gayunpaman, karaniwan para sa mga gumagawa ng desisyon na ipagpalagay na alam nila kung ano ang kailangan ng mga kabataan at magdisenyo ng mga plano batay sa kanilang mga pagpapalagay, sa halip na makisali sa mga kabataan sa paglikha ng mga hakbangin na nilalayong makaapekto sa kanilang buhay at kapakanan. Ang YP Foundation sa India ay nasa isang social equity, justice, and rights mission para marinig ang mga boses ng kabataan. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbuo ng pamumuno at ecosystem ng mga kabataan upang direktang makisali sa kanila sa paggawa ng desisyon.

Paghakbang Tungo sa Pagpapahusay ng Mga Istraktura ng Patakaran (MGA HAKBANG) ay isang autonomous, youth-led volunteer group na nagtatrabaho patungo sa foregrounding meaningful youth engagement (MYE) sa pambansa at state-level na mga patakaran at programa na nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng mga kabataan. Ang pamumuno ng mga kabataan ay pinangangalagaan at pinalalakas upang sila mismo ay makapagtaguyod sa mga gumagawa ng patakaran at mga gumagawa ng desisyon upang ipaalam ang mga hakbangin na idinisenyo upang matugunan ang kanilang mga natatanging pangangailangan.

Panoorin ang video: 18:40–26:05

Meaningfully engaging youth Abhinav Pandey

Kewal Shrestha, Association of Youth Organizations, Nepal: Community-Led Monitoring: Building Social Accountability Through Youth Engagement

Ang Association of Youth Organizations Nepal (AYON) ay sumusuporta sa kakayahan ng mga kabataan na subaybayan ang mga lokal na serbisyong pampubliko para sa kabataan at pagtugon sa kasarian. Ang AYON ay bumubuo at nagkoordina ng mga lokal na grupo ng kabataan, na nagpapalakas sa kanilang kapasidad na isulong ang mga isyu na may kaugnayan sa kabataan at kasarian sa pamamagitan ng pagsasanay at pagtuturo. Ginagamit ng mga grupo ng kabataan ang Community Score Card (CSC), isang social accountability tool, upang magsagawa ng pana-panahong pagsubaybay, talakayan, at pagbuo ng plano ng aksyon kasama ng mga tagapagbigay ng serbisyo upang maidokumento at maipatupad ang mga kinakailangang pagbabago. Halimbawa, ang mga grupo ay nagtataguyod para sa mga banyong neutral sa kasarian, pag-access sa mga produktong sanitary, mga hakbang sa pagkontrol para sa human trafficking at karahasan na nakabatay sa kasarian, mga pagsisikap na bawasan ang mga agwat sa suweldo sa pagitan ng mga manggagawang manggagawang babae at lalaki, at alisin ang mga nakakapinsalang gawi ng child marriage at regla. paghihiwalay. Sa pamamagitan ng gawaing ito, hinihikayat ng AYON ang muling pagbuo ng diwa ng bolunterismo, paglinang ng mga lokal na tagapagturo sa antas ng komunidad, at pag-uugnay at pag-align ng mga pagsisikap sa gobyerno.

"Ang AYON ay bumubuo at nagkoordina ng mga lokal na grupo ng kabataan, pinalalakas ang kanilang kapasidad na isulong ang mga isyu na may kaugnayan sa kabataan at kasarian sa pamamagitan ng pagsasanay at pagtuturo."

Panoorin ang video: 27:09–37:00

Meaningfully engaging youth photo of Kewel Shrestha

Anu Bista, Family Planning Association of Nepal (FPAN): Paghahatid ng Serbisyo sa Kabataang May Kapansanan

FPAN, sa pakikipagtulungan sa Family Federation ng Finland, ay nagpapatupad ng isang pilot project na nagbibigay ng mga serbisyo ng FP/RH sa mga nabubuhay na may mga kapansanan. Ang FPAN ay nagpapatupad ng maraming diskarte, kabilang ang home-based at community-based na pangangalaga sa pamamagitan ng Reproductive Health Female Volunteers (RHFV). Pinapakilos din nito ang mga peer educator sa pamamagitan ng social media, kabilang ang isang Facebook Messenger group na magagamit ng mga kabataan upang direktang makipag-usap sa mga peer educators kung hindi sila komportable na hayagang talakayin ang kanilang mga kapansanan. Nilalayon ng FPAN na mainstream at ganap na isama ang mga serbisyong ito sa loob ng mga kasalukuyang alok nito.

Panoorin ang video: 38:25–49:27

Meaningfully engaging youth photo of Any Bista

Si Sanjiya Shrestha—ang unang blind model ng Nepal—ay isa sa anim na peer educator ng FPAN na nabubuhay na may kapansanan. Sinusuportahan niya ang mga kapantay sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng FPAN's Youth Champion initiative. Ibinahagi ni Sanjiya kung paano niya ginagamit ang Facebook Messenger para tumulong mga kabataang nabubuhay na may mga kapansanan i-access ang impormasyon, pagpapayo, at mga serbisyo. Ang mga Youth Champions ng FPAN ay aktibo sa mga paaralan at komunidad, na nakikipag-ugnayan sa mga kabataan at kanilang mga magulang pati na rin sa mga service provider.

Ang grupo ay nagsasagawa rin ng mga health awareness camp para mapabuti ang mga pamamaraan ng paghahatid ng serbisyo para sa mga kabataang may kapansanan. Tinalakay din ni Sanjiya ang iba't ibang mga diskarte sa komunikasyon na kailangan para makapaghatid ng mga serbisyo depende sa kapansanan, kabilang ang pagbibigay ng mga audio description, sign language, at mga modelo para sa hands-on na pag-aaral.

Panoorin ang video: 49:31–52:03

Meaningfully engaging youth photo of Sanjiya Shrestha

Kabataan Bilang Mga Disenyo, Hindi Lamang ang mga Tagapagpatupad ng Mga Programa at Patakaran ng SRH

Ang mga kabataan ay isang magkakaibang grupo, na may iba't ibang pangangailangan ng SRH batay sa kanilang kasarian, lokasyon, kakayahan, oryentasyong sekswal, atbp. Ang lahat ng mga tagapagsalita ay nagbigay-diin sa kritikal na pangangailangan na makabuluhang makisali sa mga kabataan nang maaga, gayundin sa buong proseso ng disenyo at pagpapatupad, upang tunay na bumuo ng mga programang tumutugon sa kabataan. Ang mga kabataan ay dapat ang mga taga-disenyo, hindi lamang ang mga tagapagpatupad, ng mga programang para sa kanila. Inirerekomenda din ng mga tagapagsalita ang aktibong pakikipag-ugnayan sa mga kabataang lalaki at pakikipagtulungan sa mga stakeholder ng gobyerno upang matiyak na ang mga programa at mapagkukunan ay nakahanay. Pinag-usapan din nila ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga magulang, tagapagbigay ng serbisyo, at mga gumagawa ng patakaran upang matiyak na naiintindihan nila ang mga kabataan at ang kanilang mga pangangailangan sa SRH.

Ang mga kabataan ang namumuno ngayon—hindi bukas—para sa mga isyung nakakaapekto sa kanilang buhay.

Tanong sagot

Tanong para sa USAID ReachHealth: Paano mo matitiyak na ginagamit ng mga magulang ang Facebook page? Kasosyo namin ang Department of Health at Commission on Population para i-promote ang page. Bilang karagdagan, ang pinakamahalagang bagay para sa pakikipag-ugnayan ng mga magulang ay upang matiyak na ang lahat ng mga post ay naglalaman ng kalidad ng nilalaman.

Tanong para sa FPAN: Mukhang mas naabot ang mga babaeng may kapansanan kaysa lalaki. Mayroon bang mga kultural na hamon na kinakaharap ng mga lalaki? Mayroon kaming anim na peer educator na may mga kapansanan, at karamihan sa kanila ay mga babae. Ito ay maaaring isang contributing factor. Gayundin, nalaman namin na ang mga lalaki ay bumibisita sa mga klinikang pangkalusugan kaysa sa mga babae, na maaaring dahil sa isang kultural na pananaw na "ang mga lalaki ay malakas."

Tanong para sa YP Foundation India: Anong mga pagkatuto o karanasan ang maibabahagi mo sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa FP at SRHR? Ang karamihan sa aming 52 miyembro ay nagmula sa magkakaibang background at magkakaibang kasarian, kabilang ang mula sa LGBT community. Ang mga programa sa panlipunan at pagbabago ng pag-uugali ay mahalaga upang makipag-ugnayan sa mga lalaki para sa adbokasiya ng FP/RH. Kung mas maraming aktibidad na nakasentro sa pakikipag-ugnayan ng lalaki, mas marami silang magiging engaged.

Tanong para sa AYON: Ano ang payo mo para sa mga organisasyon na napagtanto na hindi sila naging matagumpay sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan? Dapat kasali ang kabataan sa disenyo at pagpaplano, hindi lamang sa pagpapatupad. Sa Nepal, kaming [kabataan] ay higit sa 40% ng populasyon, kaya hindi mo kami maaaring balewalain.

Pranab Rajbhandari

Country Manager, Breakthrough ACTION Nepal, at at Regional Knowledge Management Advisor na may Knowledge SUCCESS, Johns Hopkins Center for Communications Programs

Si Pranab Rajbhandari ay ang Country Manager/Sr. Social Behavior Change (SBC) Advisor para sa Breakthrough ACTION na proyekto sa Nepal. Siya rin ang Regional Knowledge Management Advisor-Asia para sa Knowledge SUCCESS. Isa siyang Social Behavior Change (SBC) practitioner na may higit sa dalawang dekada ng karanasan sa trabaho sa pampublikong kalusugan. Siya ay may grounded field experience simula bilang isang program officer at sa nakalipas na dekada ay pinangunahan niya ang mga proyekto at country team. Nagsanggunian din siya nang nakapag-iisa sa buong bansa at internasyonal para sa mga proyekto ng USAID, UN, GIZ. Siya ay mayroong Master's in Public Health (MPH) mula sa Mahidol University, Bangkok, Master's (MA) sa Sociology mula sa Michigan State University, Michigan at isang Ohio Wesleyan University alumnus.