Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 13 minuto

JFLAG Champions LGBTQ Sekswal at Reproductive Health at Karapatan sa Jamaica

Pinangunahan ng Organisasyon ang Tanging Helpline para sa LGBTQ Youth sa Caribbean


Kamakailan, nakipag-chat ang Knowledge SUCCESS Program Officer II na si Brittany Goetsch kay Sean Lord, Senior Program Officer sa Jamaica Forum for Lesbians, All-Sexuals and Gays (JFLAG), tungkol sa LGBTQ* AYSRH at kung paano itinataguyod ng JFLAG ang pananaw nito sa pagbuo ng isang lipunang nagpapahalaga sa lahat ng indibidwal anuman ang kanilang oryentasyong sekswal o pagkakakilanlang pangkasarian. Sa panayam na ito, idinetalye ni Sean ang kanyang mga karanasan sa pagsentro sa mga kabataang LGBTQ sa paggawa ng mga programa sa komunidad at pagsuporta sa kanila sa pamamagitan ng mga hakbangin tulad ng peer support helpline ng JFLAG. Tinatalakay din niya kung paano nakatulong ang JFLAG na ikonekta ang mga kabataang ito sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na ligtas at magalang, at kung paano kasalukuyang naghahanap ng mga pagkakataon ang JFLAG na magbahagi ng pinakamahuhusay na kagawian at mga aral na natutunan sa iba pang nagpapatupad ng mga helpline ng LGBTQ sa buong mundo.

Kilalanin si Sean Lord

"Itinuro sa akin araw-araw sa JFLAG na hindi ito tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa komunidad na iyong pinaglilingkuran."

Sean Lord

Brittany Goetsch: Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong kasalukuyang tungkulin at kung ano ang iyong ginagawa sa JFLAG?

Credit: JFLAG Pride, 2019 © JFLAG

Pinasasalamatan: JFLAG Pride, 2019 © JFLAG

Sean Lord: Ang aking tungkulin ay karaniwang magbigay ng suportang nakabatay sa adbokasiya na nauugnay sa mga kabataan. Pangunahing nagtatrabaho ako sa paligid ng kabataan, at ang aking trabaho ay nakasentro sa pagpapaunlad ng kabataan, adbokasiya ng kabataan, pagsasama ng kabataan—anumang lugar kung saan mayroong diskriminasyon o kawalan ng atensyon na nauugnay sa kabataan. Doon ako pumapasok.

Mag-click dito para magbasa pa tungkol sa background ni Sean

Brittany Goetsch: Paano ka naging interesado sa gawaing ito?

Sean: Ako ay isang social worker sa puso. Naniniwala ako sa pagbibigay ng tulong at direksyon na nauugnay dito mga kabataan. Ako ay isang taong tao; sinasabi sa akin ng mga tao iyan sa lahat ng oras. At nagtatrabaho ako patungo sa pagpapahusay ng mga kakayahan ng mga kabataan. Kaya naanod ako—hindi ako gaanong tiyak sa aking mga tungkulin sa panlipunang trabaho, at pagkatapos ay itinuro ko ang landas na iyon patungo sa gawaing pangkabataan.

Brittany: Gaano ka na katagal nagtatrabaho sa larangang ito partikular?

Sean: Mahigit isang taon na ako sa partikular na tungkuling ito. Ngunit sa aking propesyon sa social work, masasabi ko [na ako ay nagtatrabaho] mga lima o anim na taon.

Ngunit, sa totoo lang, hindi talaga masusukat ang [karanasan] sa oras, dahil kapag nakapasok ka na sa propesyon ng social work, nagtatrabaho ka sa lahat. Nasa iyo iyon bilang isang social worker, sa sandaling ikaw ay naging isang social worker. Magsisimula ka sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang pangkalahatang populasyon ng mga tao, at pagkatapos ay tukuyin mo kung sino ang gusto mong tulungan.

Brittany: Ano ang ilan sa mga pangunahing aral na natutunan mo sa buong panahon mo sa pakikipagtulungan sa mga kabataan sa JFLAG?

Sean: Nakakagulat naman. Nakasentro ang gawain sa adbokasiya ng LGBTQ... Madalas kong isipin ang katotohanang maaaring wala akong ilang karanasan at hindi ko talaga matukoy ang bawat sitwasyon. Sa pagtatrabaho dito, medyo naging humanistic ako sa pakikitungo ko sa mga tao.

Natutunan ko rin na napakahusay na magtaguyod para sa mga taong hindi kayang isulong ang kanilang sarili. Iyon ang pangunahing ginagawa ko. Pagdating sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan, ang mga pangangailangan ng komunidad ay malaki. Itinuro sa akin araw-araw sa JFLAG na hindi ito tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa komunidad na iyong pinaglilingkuran.

Mga hamon

“Gusto ko lang malaman ng mga tao na ang mga taong nagpapakilala bilang bahagi ng LGBTQ community, mga taong kakaiba, hindi sila naiiba sa sinuman [iba]. Mga label lang ito."

Sean Lord

Brittany: Ano ang ilan sa mga pangunahing hamon na partikular na nauugnay sa LGBTQ na kabataan at SRH?

Sean: Ang unang bahagi ay—ito ay isang paksa na aktuwal na ginagawa ko sa kasalukuyan, at nakikita ko na ang isa sa mga pinakamalaking isyu na mayroon ang mga tao ay ang pag-access sa pangangalagang pangkalusugan. Ang pag-access sa ilang partikular na espasyo ay maaaring maging napakahirap batay sa iyong pagkakakilanlan...

Mag-click dito para magbasa pa tungkol sa mga hamon sa trabaho ni Sean

Halimbawa, maaari kang pumunta sa pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan para lamang sa isang random na pagsusuri, at ang unang pakikipag-ugnayan mo ay sa isang nars na maaaring kumuha ng iyong impormasyon. At pagkatapos, sabihin nating, gumamit ka ng panghalip na sa tingin nila ay hindi mo dapat gamitin. Ngayon na nagiging problema. Iyan ay isang pagpigil sa kabataang LGBTQ na ma-access ang pangangalagang pangkalusugan. Ito ay isang bagay na karaniwang nakikita sa loob ng pampublikong pangangalagang pangkalusugan—at ang pribadong pangangalaga, sa totoo lang, dahil kahit na gumagastos ka ng sarili mong pera at hindi kinakailangang haharapin ang parehong mga uri ng mga paghihigpit, nangyayari pa rin ito.

Mayroon ding diskriminasyon na nauugnay sa pag-access sa ilang partikular na edukasyon. Kaya, halimbawa, kung ang isang trans na tao ay posibleng nag-iisip na lumipat mula sa lalaki patungo sa babae, mangangailangan sila ng mga hormone. Iyan ay isang bagay na hindi madaling ma-access dito [sa Jamaica], kaya maraming tao ang kailangang gumamit ng mga ruta sa likuran, mga iligal na ruta, upang makuha ang gamot na kailangan nila.

Ang isa pang isyu na maaaring harapin ng mga tao mula sa komunidad—pangunahin ang mga gay o queer na kababaihan—ay kapag, halimbawa, pupunta sila sa isang gynecologist, at sasabihin ng gynecologist, "Bakit hindi ka buntis?" O maaari niyang sabihin, "Hayaan akong magbigay sa iyo ng ilang paraan ng pagpaplano ng pamilya," kapag ang pasyente ay talagang naroroon lamang para sa isang pangkalahatang pagsusuri. Wala siya doon para sa anumang bagay.

Brittany: Ano ang gusto mong malaman ng maraming tao tungkol sa AYSRH at LGBTQ na kabataan?

Sean: Gusto ko lang malaman ng mga tao na ang mga taong nagpapakilala bilang bahagi ng LGBTQ community, mga taong kakaiba, hindi sila naiiba sa sinuman [iba]. Ito ay mga label lamang. At dahil lang sa binansagan ka bilang isang bagay na "naiiba," hindi iyon nangangahulugan na ang iyong pag-access sa pangangalagang pangkalusugan o kung paano ka tinatrato bilang isang tao ay dapat na iba. Dapat kang makalakad sa anumang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan at hilingin ang pinakamahusay na pangangalagang pangkalusugan na posible.

Mahalaga ring tandaan na ang maraming diskriminasyon ay nagmumula sa mga taong dapat na mas nakakaalam. Halimbawa, ang mga doktor at nars: marami sa kanila, hindi sila sinanay sa paaralan, hindi ito bahagi ng kanilang curriculum—kaya hindi nila alam kung paano tratuhin ang mga taong kinikilala bilang queer. Ang ginagawa namin ngayon ay sinusubukang ipasok ang ilang kakaibang impormasyon ng komunidad sa kurikulum sa antas ng unibersidad, upang ang mga doktor at nars ay pamilyar na o nalantad na sa ganitong uri ng impormasyon kapag sila ay lumabas at nagsimulang magsanay.

Ang aking bagay ay lahat tayo ay tao. Hindi tayo dapat tratuhin nang iba dahil sa kung ano ang tinutukoy mo. Ang iyong pangangalagang pangkalusugan ay napakahalaga, at kailangan namin ang pinakamahusay na suporta na posible. Just be openly accepting and ready to help kasi yun ang dahilan kung bakit tayo nandyan. Bigyan kami ng pinakamahusay na posibleng tulong na maibibigay mo sa amin.

Pakinggan ang paglalarawan ni Sean sa pagharap sa isyu ng diskriminasyon sa loob ng mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan.

Terminolohiya

"Ito ay nakasentro sa mga tao ... Kailangan lang nating malaman kung paano lapitan ang mga tao batay sa kung nasaan sila."

Sean Lord

Brittany: Napakaraming iba't ibang termino at acronym na maaaring gamitin kapag pinag-uusapan ang LGBTQ na kabataan o kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian. Anong terminolohiya ang ginagamit mo sa iyong trabaho, at bakit? At bakit napakahalaga ng paggalang sa wika sa gawaing ginagawa mo?

Sean: Sabihin ko muna na malawak ang terminolohiya. Karamihan sa mga terminolohiyang ginagamit natin ay unibersal, kaya ginagamit natin, sabihin nating para sa isang taong trans, pinapaikli natin ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng “trans,” o para sa mga gay na lalaki, sinasabi lang natin na “bakla” sa kabila ng katotohanang ang “bakla” ay sumasakop din. isang malaking hanay ng mga tao...

Mag-click dito upang magbasa nang higit pa tungkol sa kahalagahan ng terminolohiya

Gayunpaman, dito sa Jamaica, mayroong ilang slang na ginagamit namin upang makilala ang mga tao na maaaring hindi mo talaga maintindihan. Kaya, halimbawa—at ito ay magiging lubhang nakakatawa—para sa marami na nagpapakilala bilang mga bakla, gumagamit kami ng terminong tinatawag na “battymen,” at nauugnay ito sa akto ng anal sex. Ang "Batty" ay isa pang termino para sa butt.

At naniniwala ako na mahalagang maunawaan at kilalanin natin ang terminolohiya na ito dahil maaari itong maglalapit sa iyo o talagang humila sa iyo palayo sa komunidad. Sa Jamaica, mayroon kaming ilang miyembro ng komunidad na nakikilala sa komunidad, ngunit mayroon kaming ilan na hindi. At batay sa socioeconomic na background at katayuan, maraming tao ang hindi madaling makilala sa maraming terminolohiya. Kaya magkakaroon ka ng isang tao na magsasabi sa iyo, "Ako ay isang bakla, ngunit hindi ako isang battyman."

Pagdating sa ating trabaho, kailangan nating maging maingat, dahil habang sinusubukan ng organisasyon na tulungan ang lahat ng kabataan, mayroon kang mga taong hindi makikilala ang ilang terminolohiya, o hindi sila tumatanggap ng ilang terminolohiya. Kaya kapag pumupunta kami sa ilang partikular na espasyo, depende sa espasyong kinaroroonan namin, pipiliin namin ang wikang ginagamit namin para makipag-ugnayan sa mga tao sa loob ng espasyong iyon. Ito ay nakasentro sa mga tao … Kailangan lang nating malaman kung paano lapitan ang mga tao batay sa kung nasaan sila.

Brittany: Ang “kabataan ng LGBTQ,” “mga kabataan mula sa mga minoryang sekswal at kasarian”—sila ay mga payong termino na kinabibilangan ng maraming iba't ibang tao. Paano dapat gawin ng mga tagaplano ng programa ng SRH ang pagtiyak na ang lahat ng kabataan ay naaabot at tinutugunan nila ang lahat ng mga indibidwal at komunidad sa ilalim ng terminong ito?

Sean: Ang JFLAG ay gumagawa ng trabaho sa pag-highlight ng ilan sa mga isyu na nauugnay sa pag-access. Nagsanay kami ng maraming manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, maraming provider. Hindi lamang iyon, ngunit naabot na natin ang antas ng pagsasanay sa mga tao na maaaring hindi mahigpit na mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, ngunit marahil, ang unang taong makakasalamuha ng isang tao mula sa komunidad. Ginagawa nitong mas madali ang pag-access sa pangangalagang pangkalusugan at pag-access ng impormasyon tungkol sa mga sekswal na pagpipilian.

Batay sa gawaing ginawa namin at sa pagsasaliksik na ginawa namin, nag-compile kami ng mga manwal, gabay, at aklat kung paano maging mas ligtas, o mas maingat, tungkol sa kung saan mo ina-access ang pangangalagang pangkalusugan. Mayroon kaming listahan ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na mapagparaya, na nakakaunawa sa mga pangangailangan ng komunidad. Kung sa anumang kadahilanan ay may tumawag sa amin para sabihing, "Kumusta, may kilala ka bang makakapagbigay ng ganito-at-ganyan na serbisyo," mayroon na kaming maraming impormasyon o listahan ng mga tao, na nagsasabing "Ang taong ito ay cool, ang taong ito. ay okay, maaari nilang ibigay ang suporta na maaaring kailanganin mo."

Isa pa, ang mahalagang tandaan ay dahil sa gawaing ginagawa ng JFLAG, hindi lang ito
"payong" kalusugan. Ang tulong na [espesipiko sa pagkakakilanlan ng kasarian] ay ibinibigay. Kaya't mayroon kaming mga trans person na maaaring makakuha ng partikular na uri ng tulong na maaaring iba sa, halimbawa, sa tulong na a cis queer woman would [gusto]. Kaya ito ay hindi lamang "pangkalahatang queer na pangangalaga sa kalusugan ng mga tao."

Panoorin ang unang episode ng The Real Real ng JFLAG.

Pagbuo ng Resource

"Kaya mayroon kaming direktang pakikipag-ugnayan sa komunidad, at handa silang lumahok sa anumang ginagawa namin dahil, sa huli, sila ang nakikinabang dito."

Sean Lord

Brittany: Mahalagang magkaroon ng mga mapagkukunang iyon, upang malaman kung saan pupunta at kung saan mararamdaman na malugod kang tinatanggap at pakiramdam na ikaw ay nasa isang ligtas na lugar. Kung ang isang tao ay naghahanap upang lumikha ng isang katulad na mapagkukunan para sa kanilang sariling bansa, paano mo iminumungkahi na gawin ito? Paano unang ginawa ng JFLAG ang paglikha ng mga mapagkukunang ito?

Sean: Ang imumungkahi ko sa pangkalahatan ay huwag mag-assume. Maraming tao ang uupo sa gilid at ipagpalagay na "Ang taong ito mula sa queer na komunidad, ito ang kailangan nila," nang hindi talaga nagtatanong sa mga taong nangangailangan ng suporta.

Mag-click dito upang magbasa nang higit pa tungkol sa kahalagahan ng mga mapagkukunan

Kaya ang ginawa namin ay maraming pananaliksik. Marami kaming ginawang focus group. Nag polls kami. Nag-interview kami. Lahat upang malaman kung ano ang eksaktong gusto ng kabataan mula sa queer na komunidad, nang hindi inaakala kung ano ang gusto nila. Pagkatapos naming ipunin ang impormasyong iyon, naisip namin na napakahusay na makipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay ng suporta—kaya ang mga nars, ang mga doktor, ang mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan—at nagkaroon kami ng mga pag-uusap tungkol sa kung anong tulong ang maibibigay, kung ano ang kulang, kung ano ang hindi ibinigay ng taong ito. Nagawa naming magsanay kung saan maaari naming subukan at ayusin ang mga problema.

Nakipag-ugnayan din kami sa gobyerno para sabihin, alam mo, “Responsibilidad mo bilang gobyerno na ibigay ang iyong mga tao, subukan at tiyaking naa-access ng iyong mga tao ang pinakamahusay na pangangalaga na posible para sa tao.” Kaya nakipag-ugnayan kami sa gobyerno para makipag-usap, para makita kung paano nila maibibigay ang kanilang suporta. At pagkatapos ay sa lahat ng pinagsama-samang iyon—lahat ng tatlong stakeholder [kabataan, tagapagbigay ng serbisyo, at gobyerno] nang magkasama—makikita natin kung paano pinakamahusay na magbigay ng suporta.

Brittany: Napag-usapan mo na ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa mga tao. Gusto mo bang pag-usapan nang kaunti pa ang tungkol sa kung paano mo gagawin iyon sa ligtas na paraan, kung sa maraming konteksto, ang mga kabataang kinikilala bilang LGBTQ ay hindi naman tinatanggap?

Sean: Ang JFLAG ay may database ng mga taong magboluntaryo [sa] amin. Kung minsan ay gumuhit kami sa database na ito at magtatanong lang ng ilang pangkalahatang katanungan tungkol sa kung ano ang nangyayari. "Paano mo nakikita ang suporta, ano sa tingin mo ito?"

Makikipag-ugnayan kami sa mga kasosyong ahensya, NGO, marahil sa gobyerno at Ministry of Health para malaman kung ano ang mga isyu o kung ano ang naiulat sa kanila. Alam mo, "Ano ang ilan sa mga negatibong ulat na narinig mo?" At pagkatapos ay makikita natin kung paano natin ito maaayos. Marami kaming ginagawa. Magkakaroon kami ng maliliit na party at mag-iimbita ng mga tao mula sa komunidad. At sa mga session na iyon, magkakaroon tayo ng mga pag-uusap tulad ng, “Ano ang pangangalaga sa kalusugan para sa iyo? Sa tingin mo ba mas makakabuti ito?"

Gumagawa din kami ng mga focus group at community sensitization session kung saan sasabihin namin sa kanila kung ano dapat ang hitsura ng pangangalagang pangkalusugan, kung ano ang pangangalagang pangkalusugan, at pagkatapos ay itatanong, alam mo ba, “Batay sa aming paglalarawan ng pangangalagang pangkalusugan, ano ang hindi mo nakukuha? Paano ito mapapabuti? Paano ito nakakaapekto sa iyong buhay?"

Mayroon din kaming isang Helpline na partikular sa kabataan ng LGBTQ. Isinasaalang-alang din namin ang mga ulat sa helpline batay sa kung ano ang iuulat sa amin ng mga kliyente o ng mga tumatawag, kung ano ang ilan sa mga isyu, at mula doon, kumukuha ng data.

So we have direct contact with the community, and they are willing to participate in whatever we're doing, kasi in the end, sila naman ang nakikinabang dito.

Brittany: Ang helpline ay parang anonymous at uri ng proteksiyon na uri ng espasyo.

Sean: Tama, kaya sa helpline, mayroon kaming mga sinanay na tagapayo na tumatanggap ng mga tawag. Pagkatapos ay depende sa mga pangangailangan ng kliyente, matutukoy nila kung paano umunlad. Kaya sabihin na ang kliyente ay may mga isyu sa kalusugan ng isip. Magsasagawa kami ng mga pagsusuri sa kalusugan ng isip, at pagkatapos, kung ito ay isang bagay na lampas sa aming saklaw ng tulong, ire-refer namin sila sa ibang mga ahensya na maaaring magbigay ng mas mahusay na suporta. Ang kalusugan ng isip ay isang isyu ng pangangalaga sa kalusugan; tiyak na sasangguni kami sa mga ahensyang ligtas, ligtas, kumpidensyal. At haharapin nila ito mula doon. Maaari tayong kumilos bilang tulay sa pagitan ng taong nangangailangan ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan at ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Panoorin ang paglalarawang ito ng youth helpline resource. Ang iyong bansa o organisasyon ay may katulad na helpline para sa mga kabataang LGBTQ? Gustong marinig ng JFLAG mula sa iyo!

Pangwakas na Kaisipan

“Youth are our way forward, kaya tanggapin mo na lang kami. At narito kami upang manatili."

Sean Lord

Brittany: Ano ang iyong pinagmamalaki na sandali sa JFLAG?

Three LGBT Jamaicans. Credit: JFLAG Pride, 2021 © JFLAG

Pinasasalamatan: JFLAG Pride, 2021 © JFLAG

Sean: Ang aking ipinagmamalaking sandali ay ang pagsali JFLAG Pride mga kaganapan dahil, dito sa Jamaica, ang bukas na pagpapahayag ng homosexuality at lahat ng iyon ay hindi tinatanggap, o hindi kaagad tinatanggap. At habang ang mga bagay ay naging mas mapagparaya ng kaunti—at ang mga tao ay nagiging mas marami, alam mo, zen—sinubukan namin ang aming makakaya upang hikayatin ang komunidad na mag-rally nang sama-sama at magsaya lamang. Iyan ay tungkol sa Pride: pagkakaroon ng kasiyahan.

Mag-click dito upang basahin ang higit pa sa mga pangwakas na kaisipan ni Sean

At karaniwan kong naririnig ang tungkol sa Pride at hindi nakikilahok dahil sa takot. Ngunit ngayon, nakikilahok ako sa anumang paraan na magagawa ko at nagsasaya lamang. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-highlight ng iyong queerness o ang gayness sa iyo. Ito ay tungkol lamang sa pagsasaya bilang isang komunidad. Pag-aaral mula sa isa't isa, pagbuo ng mga tulay, pagbuo ng mga bagong pagkakaibigan, suporta, lahat ng iyon.

Kaya para sa akin, iyon ang Pride: isang paraan ng pagkonekta sa isang komunidad ng mga tao na hindi madalas magkaroon ng oras para gawin iyon.

At sabihin ko lang: ito ay masaya. Kailangan mong pumunta sa isa sa aming mga kaganapan sa Pride—ito ay nakakamangha.

Brittany: Gusto kong. Isang bagay na iyong sinabi na talagang umalingawngaw sa akin: madalas na hindi natin naririnig ang tungkol sa pagsentro ng pagdiriwang sa mga komunidad na ito. Madalas hindi iyon ang mga kuwentong sinasabi, hindi ito ang mga kuwentong itinatampok natin kapag tayo ay tumutuon sa mga hamon at isyu. Mayroon ka bang ibang mga halimbawa o kwento ng pagdiriwang?

Sean: Tulad ng nararapat mong sabihin, hindi binibigyang-diin ng mga tao ang mga positibong nangyayari. Mga bakla at mga kakaibang tao sa Jamaica—sila ay mga tagabuo ng bansa. Nag-aambag sila sa pag-unlad ng bansa araw-araw.

At hayaan mo akong sabihin sa iyo, pagdating sa mga partido at kasiyahan, ang mga kakaibang tao ang nagpapatakbo ng bagay. Maraming mga kaganapan sa Jamaica, tulad ng mga kaganapan sa soccer, ang pangunahing sinusuportahan ng mga tao mula sa komunidad. Ang mga kaganapan tulad ng isang karnabal ay nakikita bilang isang pagpapahayag ng kung sino ka. Hindi ka hinuhusgahan sa mga kaganapan sa karnabal o soccer. Kaya ang mga tao mula sa komunidad o mga queer na tao ay may posibilidad na magsaya lamang nang walang mga tao na nagagalit.

At may mga kaalyado: mga taong maaaring hindi makilala sa komunidad, ngunit naiintindihan nila na ang mga taong ito ay mga tao gayunpaman, at inilalagay nila ang kanilang suporta sa 100% sa likod ng anumang mga aktibidad na nangyayari.

Susuportahan ng ilang korporasyon sa Jamaica ang Pride. Magbibigay sila ng pondo para sa mga party, o maliliit na pagtitipon lamang.

Mahalaga rin: ang ilan sa mga unibersidad dito ay may mga puwang na ginagamit nila upang ma-accommodate ang mga tao mula sa komunidad. Kaya isa sa mga bagay na mayroon kami ay isang club para sa mga queer na tao na nagkikita tuwing Huwebes. Nakakatuwa, sa health center ito gaganapin, para magkita-kita sila, magsaya sila, magkwento sila tungkol sa mga karanasan nila for the year, kung ano ang gusto nilang gawin bilang mga queer na tao para maging mas maganda ang karanasan nila sa unibersidad. At nakikilahok din ang mga queer sa mga aktibidad sa palakasan, kaya magkakaroon tayo ng netball, football club, at iba pang kumpetisyon.

Dahil sa gawaing ginagawa ng JFLAG at ng iba pa—at ginagawa na—ang mga espasyo ay mas nakakaunawa na ngayon. Medyo mas inclusive sila. Umiiral ang mga Queer, at hindi sila pupunta kahit saan, kaya: tanggapin, yakapin, at magpatuloy.

Brittany: Ano ang nasasabik sa iyo tungkol sa hinaharap ng larangan ng AYSRH at partikular na nagtatrabaho sa komunidad na ito?

Sean: Inaasahan kong nasa isang espasyo kung saan, anuman ang iyong mga identifier, maa-access mo ang mga serbisyong kailangan mo. Iyan ang aking pangunahing bagay … Inaasahan ko ang isang Jamaica, isang Caribbean, isang mas malawak na mundo, kung saan ang mga taong kinikilala bilang LGBTQ ay maaari lamang pumunta sa isang lugar at makakuha ng suporta na kailangan nila. At hindi lamang pagkuha ng suporta at impormasyon ngunit pagkuha ng pinakamahusay na suporta at impormasyon na posible. Iyon ang inaabangan ko—at hindi lang ito naghahanap, seryoso rin kaming nagsusumikap para dito.

At magsisimula kami dito sa Jamaica. I want Jamaica to be a beacon so that, if you identify as LGBTQ, we really don't care. Kung kailangan mo ng suporta o mga serbisyo, maaari kang maglakad sa anumang lugar at magamot. Bibigyan ka ng pinakamahusay na tulong na posible, ganap na hinto.

Brittany: May iba pa bang gusto mong idagdag bago tayo umalis?

Sean: Gusto ko lang sabihin na dapat abangan ng mga tao ang aming helpline. Gumagawa kami ng ilang mga promosyon, at kasalukuyang naghahanap kami ng mga sponsor at donor upang matulungan kaming mailabas ito doon at hindi lamang limitado sa Jamaica. Para sa mga maaaring hindi ma-access ang ilang partikular na mapagkukunan, ang helpline ay naroroon. At habang nag-iisa ang helpline ng JFLAG sa Caribbean, gustung-gusto naming makita kung may iba pang kasosyong bansa o ahensya na tutulong sa amin na maikalat ito dahil ang komunidad ng LGBTQ ay isang malawak na komunidad. Napakalaki nito, at hindi kami makapagbigay ng suporta nang mag-isa, kaya talagang gusto namin ng tulong.

Sa pagtatapos ng araw, narito kami upang magbigay ng suporta sa mga taong kinikilala bilang LGBT, bilang kakaibang kabataan, at tingnan kung paano namin sila maisama sa pagbuo ng bansa, sa pagpaparinig ng kanilang mga boses, dahil ito ay nauugnay sa ang pag-unlad ng bansa. Sa pagtatapos ng araw, ikaw ay isang stakeholder sa pag-unlad ng iyong bansa, at dapat ay mayroon kang bahagi upang gampanan at isang boses.

Youth are our way forward, kaya tanggapin mo na lang kami. At narito kami upang manatili.

Makinig kay Sean na naglalarawan ng kanyang pananaw para sa kinabukasan ng LGBTQ AYSRH


*Tala ng editor sa paggamit ng “LGBT” acronym: Habang mas gusto ng Knowledge SUCCESS na gamitin ang “LGBTQI+,” ang “LGBT” at “LGBTQ” ay ginagamit sa palitan ng bahaging ito para sa pagkakapare-pareho, depende sa konteksto, at upang manatiling tapat sa ating mga salita ng mga nag-aambag.

Brittany Goetsch

Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Brittany Goetsch ay isang Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga field program, paggawa ng nilalaman, at mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman. Kasama sa kanyang karanasan ang pagbuo ng kurikulum na pang-edukasyon, pagsasanay sa mga propesyonal sa kalusugan at edukasyon, pagdidisenyo ng mga madiskarteng planong pangkalusugan, at pamamahala ng malakihang mga kaganapan sa outreach sa komunidad. Natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts in Political Science mula sa The American University. Mayroon din siyang Master of Public Health sa Global Health at Masters of Arts sa Latin American at Hemispheric Studies mula sa The George Washington University.

Michelle Yao

AYSRH Content Practicum Student, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Michelle Yao (siya) ay isang full-time na mag-aaral ng Master of Bioethics sa Johns Hopkins University. Siya ay mayroong Bachelor of Health Sciences (na may Minor sa English at Cultural Studies) mula sa McMaster University sa Ontario, Canada. Dati siyang nagtrabaho sa mga inisyatiba ng komunidad at pananaliksik na nakasentro sa kalusugan ng bata at kabataan, hustisya sa reproduktibo, rasismo sa kapaligiran, at kamalayan sa kultura sa edukasyon sa kalusugan. Bilang isang practicum student, sinusuportahan niya ang paggawa ng content para sa Knowledge SUCCESS, na may pagtuon sa pagtugon sa paksa ng kalusugang sekswal at reproductive ng kabataan at kabataan.