Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 10 minuto

Pag-iwas sa Cervical Cancer: Isang Buhay-Course Approach sa SRH

Q&A Conversation with TogetHER for Health and Population Services International


Kamakailan, nakipag-chat si Brittany Goetsch, isang Program Officer sa Knowledge SUCCESS project, kay TogetHER for Health's Executive Director, Dr. Heather White, at Mga Serbisyo sa Populasyon InternasyonalAng Global Medical Director ng (PSI's) na si Dr. Eva Lathrop, sa pagsasama ng cervical cancer sa mas malawak na SRH programming at kung ano ang maituturo sa atin ng cervical cancer tungkol sa isang life course approach sa SRH. 

Bilang karagdagan, habang nasa Mozambique kamakailan, nakipag-usap si Dr. Eva Lathrop sa nurse coordinator para sa PEER Project ng PSI, Guilhermina Tivir.

Matuto pa tungkol sa cervical cancer at SRH sa companion piece, Isang Life-Course Approach sa Reproductive Health.

Mga pagpapakilala

Brittany Goetsch: Maaari mo bang sabihin sa akin ang kaunti pa tungkol sa iyong kasalukuyang tungkulin at kung ano ang ginagawa mo sa TogetHER for Health at PSI?

Heather White, Magkasama para sa Kalusugan: Magkasama para sa Kalusugan higit sa lahat ay isang organisasyong nagtataguyod. Nagsusumikap kaming pataasin ang visibility at pagpopondo para sa pag-iwas sa cervical cancer sa buong mundo at sa US TogetHER ay gumagana sa tatlong haligi: 1) nagsasagawa kami ng adbokasiya sa mga global funder tulad ng gobyerno ng US na isama ang pagpopondo para sa global cervical cancer prevention; 2) nagtatrabaho kami kasama ng mga organisasyong nagpapatupad upang maunawaan at matukoy ang pinakamahuhusay na kagawian sa mga programa sa pag-iwas; at 3) nagsasagawa kami ng mga kampanya sa komunikasyon upang ibahagi ang mga kuwento ng kababaihan, pamilya, at komunidad na apektado ng sakit na ito. Kasama ng mga kababaihan at kanilang mga pamilya, ang mga frontline na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay isang mahalagang populasyon para sa amin upang makipag-ugnayan at makipag-ugnayan.

Eva Lathrop, PSI: Sa aking tungkulin bilang Global Medical Director, sinusuportahan ko ang lahat ng aming programming at teknikal na gawain sa SRH, na kinabibilangan ng cervical cancer. Sa ngayon, ang PSI ay may mga programang SRH sa mahigit 20 bansa, at sa mga ito, nagtatrabaho kami sa 8-9 sa mga programa sa pag-iwas at paggamot sa cervical cancer gamit ang mga bagong teknolohiya o mga kasalukuyang teknolohiya tulad ng visual na inspeksyon. Karamihan sa aming [mga programa] ng cervical cancer ay isinama sa mga kasalukuyang serbisyong klinikal. Sa kasaysayan, nagkaroon din kami ng trabaho sa mga kampanya sa pagbabakuna ng HPV sa Trinidad at Tobago.

Brittany: Paano ka naging interesado sa gawaing ito?

Eva: Ako ay isang OBGYN sa pamamagitan ng pagsasanay, kaya ang cervical cancer ay gumagana sa buong spectrum at sa buong kurso ng buhay ay palaging bahagi ng aking klinikal na trabaho at pagsasanay. Kahit papaano ay nakikita pa rin natin ang mga kababaihan sa buong mundo kabilang ang sa Estados Unidos, na namamatay sa cervical cancer. Ito ay isang maabot na layunin—pag-alis [ng cervical cancer]. Ang karamihan sa mga kaso at pagkamatay ng cervical cancer ay mapipigilan ng maraming antas ng pag-iwas—isa sa mga ito ay ang bakuna, at sa pamamagitan ng maagang pagsusuri, at pagsusuri sa mga regular na pagitan. Para sa akin, ito ay palaging isang nakakabigo na lugar ng interes, ngunit sa tingin ko ay nakakarating tayo doon sa buong mundo. Sa tingin ko ang tanging paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng isang consortium ng mga kasosyo at sa pamamagitan ng pagbibigay-priyoridad sa gawaing ito kasama ng iba pang gawaing SRH na aming ginagawa.

Heather: Isa akong public health practitioner sa pamamagitan ng pagsasanay. Una kong nalaman ang cervical cancer bilang isang pampublikong isyu sa kalusugan noong 2006 nang PEPFAR unang nagpasimula ng pagpopondo upang isama ang cervical screening para sa mga babaeng nabubuhay na may HIV para sa cervical cancer sa mga programa ng bansa ng PEPFAR. Bilang bahagi ng aking programang pang-doktor, nagsagawa ako ng maliit na pag-aaral sa mga lokal na klinika sa kalusugan sa Lusaka, Zambia upang mas maunawaan ang mga aspetong panlipunan at kultural ng sakit na ito sa mga kababaihang Zambian: pamilyar ba sila sa sakit na ito; ay ang cervical cancer ay tinalakay sa mga kababaihan; priyoridad ang pag-screen, at bakit o hindi. Nang dumating ang mga kababaihan para sa screening, gusto kong maunawaan ang kanilang mga pananaw at katanggap-tanggap sa proseso ng screening, upang mapabuti ang karanasan ng tagapagbigay ng pasyente. Kapag nakumpleto ko na ang aking programang doktoral, natanggap ako sa PSI bilang kanilang pandaigdigang teknikal na nangunguna sa pag-iwas sa cervical cancer, at sinuportahan ang disenyo, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga programa sa screening at paggamot bago ang kanser sa maraming bansa sa buong pandaigdigang portfolio ng mga programa ng SRHR ng PSI.

Gusto mo pang malaman?

Makinig kina Eva at Heather na talakayin kung ano ang naging interesado sa gawaing ito.

Pangunahing Hamon

Brittany: Ano ang ilan sa mga pangunahing hamon sa pag-iwas at paggamot sa cervical cancer na humaharap sa gawaing ginagawa ng PSI at TogetHER for Health? Maaari ka bang magsalita nang kaunti pa tungkol sa kung bakit ito tinatawag na "maiiwasang kanser" at kung paano ito nagpapaalam sa mga priyoridad ng programa?

Heather: Gaya ng binanggit ni Eva, ito ang isang cancer na sapat na ang nalalaman natin mula sa isang siyentipikong pananaw upang malaman kung ano ang sanhi nito, kung paano maiiwasan [ito], at kung paano ito gagamutin. Ang karamihan sa mga kanser sa cervix ay maiiwasan sa pamamagitan ng tatlong komplementaryong interbensyon: pagbabakuna sa HPV, mas mabuti sa pagitan ng 9–14 taong gulang; cervical screening sa mga babaeng nasa hustong gulang; at napapanahong follow-up at paggamot para sa sinumang kababaihan na may mga abnormalidad sa cervix. Ang tatlong interbensyon na iyon ay diretso, ngunit ang logistically at operational ay mapaghamong isagawa sa buong mundo! Gayunpaman, iyon ang hamon sa hinaharap: ang pagsulong sa pandaigdigang pag-aalis ng HPV at cervical cancer. 

Sa buong mundo, 9 sa 10 kaso ng cervical cancer ang nangyayari sa mga bansang mas mababa at nasa gitna ang kita. Ito ay ganap na isang sakit ng kahirapan at ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang mataas na pasanin ng sakit ay resulta ng kakulangan ng organisadong mga programa sa screening, at maaaring napakahirap para sa mga kababaihan at babae na ma-access ang mga serbisyong ito sa pag-iwas sa nagliligtas-buhay sa mga bansang may pinakamataas na pasanin sa sakit.  

Eva: Kasama sa mga hadlang sa pangunahing bahagi ng pag-iwas na ito ang supply chain, gastos, at ang logistical na mga hadlang na kailangang bumalik para sa pangalawa o pangatlong bakuna. Ngunit hindi lang iyon—nagtatrabaho sa labas ng sistema ng kalusugan at sa sistema ng edukasyon upang subukan at itaas ang kamalayan at pagtanggap ng isang bakuna na gumagana upang maiwasan ang isang kanser na sanhi ng isang sexually transmitted virus, at pagbibigay ng bakuna sa mga bata sa elementarya, middle school, at maagang high school—naging isang malaking hamon sa lipunan at kultura sa buong mundo, kabilang at marahil sa partikular sa Estados Unidos. Sa lahat ng mga piraso na kinakailangan upang unahin ang pag-iwas sa cervical cancer at gawing available ang mga serbisyo, ang bahagi ng bakuna sa HPV ay marahil ang pinakamahirap na bahagi ng mga bagay na iyon. Kapag ang mga serbisyo ay makukuha sa isang sentrong pangkalusugan kung saan ang isang tao (tulad ng isang babae na wala sa paaralan na maaaring may pamilya na o nasa gitna ng pagkakaroon ng kanyang pamilya) ay naghahanap na ng pangangalaga para sa isa pang serbisyo, at [ang mga serbisyo ay ] pinagsama-sama, ito ay kahit papaano ay isang mas mababang nakabitin na prutas na itatayo at sukat kaysa sa mga piraso ng bakuna. Ang pagbabakuna sa mga bata ay hindi ang pinakakontrobersyal na interbensyon sa aming pandaigdigang portfolio ng kalusugan, ngunit masasabi kong ang bakuna sa HPV ay nananatiling kontrobersyal.

Gusto mo pang malaman?

Makinig kay Eva at Heather na talakayin ang mga kampanya at serbisyo ng bakuna.

Mga hadlang na kinakaharap ng kababaihan sa pag-iwas sa cervical cancer: pagbabakuna, pagsusuri, at pang-iwas na paggamot

  • Halaga ng mga serbisyo.
  • Kakulangan ng kamalayan: Maraming katibayan na maraming kababaihan ang hindi alam ang mga ugnayan sa pagitan ng HPV at cervical cancer at ang screening ay isang mahalagang tool sa pag-iwas.
  • Kakulangan ng suplay ng bakuna sa HPV sa buong mundo. Kahit na naroroon ang political will na dagdagan ang access sa bakuna sa isang bansa, maraming bansa ang kasalukuyang nahaharap sa malaking kakulangan ng mga bakuna.
  • Pagkawala sa pag-follow-up sa mga dosis ng bakuna. Dalawang dosis ang dating kinakailangan; gayunpaman, kinikilala ng kamakailang mga rekomendasyon ng WHO SAGE na ang isang dosis ay kasing epektibo ng dalawa. Ang pagbabagong ito ay walang alinlangan na magkakaroon ng positibong epekto sa pag-access sa bakuna sa HPV sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-alis ng mga praktikal at logistical na hadlang ng dalawang dosis na regimen.

Paglalapat ng mga Aralin mula sa Cervical Cancer sa SRH

Brittany: Ano ang itinuturo sa atin ng kanser sa cervix tungkol sa isang "kurso ng buhay" na diskarte sa SRH?

Eva: Sa palagay ko ang cervical cancer sa kabuuan nito ay isang paalala na may mga pagkakataon para sa pagkilos at interbensyon sa kabila ng cervical cancer at sa buong buhay ng kalusugang sekswal at reproductive, at sa buong kurso ng buhay. Iniisip namin ang pangangalaga sa kalusugang sekswal at reproductive mula sa pananaw ng mga taon kung kailan maaaring buntis ang isang tao o nanganganak at walang bago at walang pagkatapos, na hindi na kailangang humingi ng pangangalaga, hindi kailangang unahin o pondohan ang pangangalaga na maaaring lumabas sa labas niyan. Kung ang isang tao ay nagpaparami at may mga anak ay dapat sa kakanyahan, sa tabi ng punto. Ang pagbubuntis ay isang magandang dahilan para humingi ng pangangalaga ang mga tao; ang mga tao ay naghahanap ng pangangalaga sa panahon ng pagbubuntis, mga panganganak—hindi palagi, ngunit madalas—at ang [mga pagkakataong ito] ay nagdadala sa mga tao sa pangangalaga. Ang pagbuo ng mga modelo na pinagsama-sama at pinapadali ang pagdaragdag ng iba pang mga bahagi sa pangangalagang iyon—pag-iwas at paggamot at pagtuklas ng STI, screening ng cervical cancer, at pang-iwas na paggamot—ay lahat ay maaaring isama sa mga panahong iyon ng mataas na pag-uugali sa paghahanap ng kalusugan.

Ngunit pagkatapos ay mayroon [ang] natitira sa aming mga taon. Kami ay mga sekswal na nilalang na lampas sa aming fertile years! Ang seksuwalidad ay hindi nagtatapos kapag ang pagkamayabong ay hindi na isang isyu. Pag-usapan natin ang post-fertility years. Hindi iyon nangangahulugang post-sexually active years, post-sexual na mga taon. Ito ay mga taon pa rin [kung saan] ang mga tao ay nangangailangan ng pansin sa mga tuntunin ng kanilang pangangalagang pangkalusugan. Ang kanser sa cervix ay isang magandang paalala nito. Kailangan nating isaalang-alang ang mga kanser sa reproductive health, kailangan nating isaalang-alang ang panganib ng impeksyon sa STI, atbp. na higit pa sa kakayahan ng isang tao na mabuntis. Ang mga isyung ito sa reproductive health ay hindi natatapos nang maayos sa mga taon kung saan ang isang tao ay maaaring maging [fertile]. At hindi rin naman sila magsisimula noon. Mayroong lahat ng uri ng mga dahilan upang suportahan ang paghahanap ng kalusugan at hikayatin ito, at itaas ang kamalayan tungkol sa edukasyon sa maagang kurso ng buhay din, tungkol sa kalusugan ng regla, kalinisan ng regla, [ang] potensyal na panganib ng pakikipagtalik o karahasan na nakabatay sa kasarian o matalik na kapareha karahasan, at ang potensyal na panganib sa paligid ng impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik sa paligid ng mga pagtatagpo na iyon. Sa buong spectrum, kailangan nating pag-isipan ang panganib ng GBV at karahasan ng matalik na kapareha sa buong kurso ng buhay.

Napakaraming dahilan para bigyang-pansin ang lahat ng mga pirasong ito, na higit pa sa mga taon ng isang tao kung saan maaari silang mabuntis. Para sa ilang mga tao, walang mga fertile years, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na natin aalagaan ang lahat ng iba pang mga bagay na nangyayari mula sa pananaw sa kalusugan sa paligid ng reproductive life, organ, at mga karanasan ng isang tao. Kailangan nating pangalagaan ang mga tao at huwag mag-assumption. Sa palagay ko marahil mayroong ilan bias ng kasarian dito sa paligid ng kababaihan at sekswalidad at mga pangangailangang lampas sa pagbubuntis at pagpaparami. Ang pananaw ng mga provider at system ay hindi kailangan ng mga kababaihan ang pangangalaga sa labas ng kanilang kakayahan at ang mga taon kung kailan sila maaaring magparami—kung gayon mayroon tayong pagkakataon na baguhin ang pananaw na ito. Isa sa mga paraan na iyon ay sa pamamagitan ng pagbibigay-priyoridad sa screening at pag-iwas sa cervical cancer at pagkatapos ay isama ito sa iba pang mga lugar ng pangangalaga kung saan ang mga kababaihan ay malamang na humingi ng pangangalaga sa iba't ibang bahagi ng kanilang kurso sa buhay.

Heather: Gaya ng binanggit ni [Eva], at bibigyan ko lang siguro ng diin ang punto, na para sa akin, ang pag-iwas sa HPV/cervical cancer ay isang napakagandang modelo na titingnan sa pamamagitan ng life-course lens dahil maraming pagkakataon na makialam sa ligtas, epektibong mga serbisyo sa mga yugto ng buhay ng isang kabataang babae at isang nasa hustong gulang na babae. Kung titingnan mo ang mga rate ng cervical cancer, kapag ang mga kababaihan ay umabot na sa 40–49 na taon, iyon ay kadalasan kapag, dahil hindi natin iniisip na mag-anak sa mga taong iyon, kadalasang nagpapasya ang mga kababaihan na hindi na makita ang kanilang provider dahil hindi nila alam na kailangan pa rin nila ang mga serbisyong ito, tulad ng cervical screening. Kapag ang isang babae ay pinaka-bulnerable sa sakit na ito, maaari siyang mawala sa sistema ng kalusugan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga paalala sa patuloy na edukasyon mula sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ang komunikasyon at edukasyon sa kalusugan—sa pamamagitan man ng isang kampanya, o isa-sa-isang pakikipag-usap sa mga tagapagturo ng kalusugan ng komunidad, o mga nars, midwife, o iba pang provider—ay kritikal, lalo na para sa mga serbisyong pang-iwas. Ang pag-iwas sa kanser sa cervix ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon—at sa katunayan, ang responsibilidad—na maabot ang isang batang babae o isang babae sa maraming punto sa kanyang reproductive life at higit pa, at dapat mag-udyok sa mga gumagawa ng patakaran at mga team ng programa na bumuo ng mga holistic na estratehiya na tumutugon sa kanyang mga pangangailangan sa bawat isa mga puntong ito. Hinahamon tayo nito na maging intensyonal at malikhain sa pagdidisenyo ng mga komunikasyon, outreach, serbisyo, at follow-up na may layuning makilala siya sa isang continuum na sumasaklaw sa kanyang buong buhay.

"Alam namin na ang kalusugan ay isang estado ng kumpletong kagalingan. Ang integrasyon ng cervical cancer screening sa sekswal at reproductive health ay isang magandang pagpapatupad [practice] dahil ito ay sumasaklaw sa lahat ng konsultasyon para sa isang babae. Upang mapanatili ang sekswal at reproductive na kalusugan, ang mga tao ay nangangailangan ng access sa tumpak na impormasyon at sa ligtas, epektibo, abot-kaya, katanggap-tanggap na mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis na kanilang pinili. Sa mga tuntunin ng programming, ito ay gumagana [mahusay kung] ang mga kababaihan ay alam sa pamamagitan ng napakalinaw na mensahe at binigyan ng kapangyarihan na protektahan ang kanilang sarili mula sa mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik—halimbawa, kung paano gumamit ng pambabaeng condom. Kapag nagpasya silang magkaroon ng mga anak, ang mga kababaihan ay dapat magkaroon ng access sa mga serbisyong tutulong sa kanila na magkaroon ng ligtas na pagbubuntis at [isang malusog na sanggol]. Ang mga serbisyo ay dapat na may kalidad at ang mga supply ay dapat palaging magagamit sa mga pasilidad ng kalusugan…. Magagawa ng [kababaihan]… lutasin ang lahat ng problema sa isang silid, sa isang provider. Sa tingin ko ito ay isang bagay na [dapat] nating isipin [tungkol sa] dahil ito ay kamangha-manghang.”

Guilhermina Tivir, PEER Project Nurse Coordinator, Mozambique

Gusto mo pang malaman?

Makinig kay Guilhermina Tivir, Nurse Coordinator para sa PSI'S PEER Project, ibahagi kung ano ang nais niyang malaman ng ibang mga propesyonal sa FP/RH tungkol sa pagsasama ng cervical cancer at SRH.

Ang PEER Project sa Mozambique

Gawain ng PSI

Brittany: Eva, maaari mo bang sabihin sa akin ang kaunti pa tungkol sa trabaho ng PSI sa Mozambique at kung ano ang iyong ginagawa doon noong nakaraang linggo?

Eva: Kami ay bahagi ng isang kamangha-manghang proyekto, Pagsusuri sa Mga Makabagong Teknolohiya at Paglapit sa Kanser sa Servikal sa Mozambique (tinukoy bilang ang PEER Project). Ito ay isang klinikal na pagsubok na nakatuon sa pagsusuri ng mga bagong teknolohiya at modelo ng pangangalaga upang matugunan ang cervical cancer sa dalawang probinsya sa Mozambique…. Nakikipagtulungan kami sa isang consortium ng mga kasosyo: MD Anderson, PSI, State University of Mozambique, Ministry of Health [sa Mozambique], Rice University, [Clinton Health Access Initiative], at iba pa. Lahat tayo ay kasangkot sa pagsusuri ng iba't ibang mga resulta; sa PSI, bilang kasosyo sa pagpapatupad, nakatuon kami sa pagtuklas ng iba't ibang modelo ng pangangalaga na pinakamahusay na gumagana para sa mga tao. Iyan ay higit sa lahat sa pagtingin sa pagsasama ng pagsusuri at pag-iwas sa cervical cancer sa mga kasalukuyang modelo ng pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya sa ilang pampublikong pasilidad. Mayroon din kaming mga satellite at mobile outreach na modelo. Natututo kami tungkol sa kung ano ang pinakamahusay para sa mga tao sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga taong may access at sa mga nagbibigay ng pangangalagang ito.

Mayroong isang malakas na bahagi ng husay sa aming trabaho: mayroon kaming mga pagkakataon na makipag-usap sa mga kababaihan na naghahanap ng pangangalagang ito at para sa mga tagapagkaloob na nakikibahagi sa pangangalagang ito, at para sa mga stakeholder at gumagawa ng patakaran na katabi ng—ngunit napakahalaga rin sa—sa mga tuntunin ng kung ano ang susunod na mangyayari sa pangangalagang ito. Ang ikalawang bahagi ng gawaing ito ay ang pag-alam kung ano ang gumagana upang dalhin ang mga tao sa pangangalaga sa screening kapag hindi [sila] ay naghahanap ng pangangalaga…. Ang isa pang piraso ay sinusuri ang mga bagong teknolohiya para sa screening at preventative na paggamot, at ang huling piraso ay isang pag-aaral sa paggastos upang ipakita kung ang paggamit ng mga modelong ito sa gastos ay cost-effective.

Gusto mo pang malaman?

Makinig sa higit pa tungkol sa PEER Project sa Mozambique.

Makinig kay Guilhermina na nagpapaliwanag kung paano siya naging interesado sa PEER Project.

Kizazi Chetu, Kenya

Brittany: Heather, gusto kong bumaling sa iyo at tanungin kung maaari mong sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa Kizazi Chetu kampanya. Anumang pinakamahusay na kagawian na naging kapaki-pakinabang sa pagpapatupad, at ano ang nakaimbak para sa kampanya sa 2022?

Heather: Ang ibig sabihin ng Kizazi Chetu ay “aming henerasyon” sa Swahili. Nagpasya kaming makipagtulungan sa isang kumpanya ng disenyo ng epekto sa lipunan na tinatawag na Scope Impact; sila ay nakabase sa Helsinki, Finland, ngunit mayroon silang lokal na koponan sa Nairobi. Nais naming pagsama-samahin ang isang kampanya na madalas kong sinasabi na hindi kampanya sa pampublikong kalusugan ng iyong ina. Ito ay pasulong na pag-iisip, ito ay multi-generational, ito ay sinadya upang magdala ng mas batang madla sa paligid ng elimination agenda ... Itinakda namin ang aming mga pasyalan sa isang bansang may mataas na pasanin ng cervical cancer, Kenya. Alam namin na marami ang marketing savvy, maraming abot din doon, kaya binuo namin ang campaign gamit ang Scope Impact. Binigyang-diin namin ang pag-abot sa mga lalaki sa paligid ng isyung ito, gayundin ang pag-abot sa mga kababaihan at kabataang babae sa iba't ibang henerasyon ... Ang pinaplano naming gawin para sa susunod na yugto ay pagsama-samahin ang mga stakeholder sa mga county sa Western Kenya upang tingnan kung paano namin isinasalin patakaran na maaaring nasa mga aklat sa pambansa o maging sa antas ng county at ilipat ang mga iyon sa pagsasanay, partikular na iniisip ang tungkol sa mga pinahusay na teknolohiya. Ang pag-unawa sa kung ano ang nagawa na ng mga kinatawan sa mga county na ito kaugnay ng pagsusuri sa cervical cancer at pre-cancer, pang-iwas na paggamot, ano ang mga hadlang at ano ang mga pagkakataon para sa ilan sa mga mas bagong teknolohiyang ito na maging mas malawak, ano ang naiintindihan ng mga kababaihan at ano ang palagay nila sa mga teknolohiyang iyon … Magtatrabaho kami sa isang 14-county consortium upang tingnan ang mga pagkakataong iyon at tingnan kung maaari kaming maglagay ng ilang mga sitwasyon kung saan maaari kaming tumitingin sa public-private partnership upang makagawa ng higit pa sa pagpapataas ng access at saklaw.

Pangwakas na Kaisipan

Pakinggan ang tungkol sa ipinagmamalaking sandali ni Guilhermina na nagtatrabaho sa larangan ng cervical cancer at SRH.

Pakinggan kung ano ang higit na nakatutuwa kina Heather at Eva tungkol sa kung saan napupunta ang cervical cancer at SRH fields.

Ang mga tugon ay bahagyang na-edit para sa kalinawan at haba.

Brittany Goetsch

Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Brittany Goetsch ay isang Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga field program, paggawa ng nilalaman, at mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman. Kasama sa kanyang karanasan ang pagbuo ng kurikulum na pang-edukasyon, pagsasanay sa mga propesyonal sa kalusugan at edukasyon, pagdidisenyo ng mga madiskarteng planong pangkalusugan, at pamamahala ng malakihang mga kaganapan sa outreach sa komunidad. Natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts in Political Science mula sa The American University. Mayroon din siyang Master of Public Health sa Global Health at Masters of Arts sa Latin American at Hemispheric Studies mula sa The George Washington University.