Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Sisi Kwa Sisi: Pagtuturo para sa De-kalidad na Serbisyong Pangkalusugan sa Reproduktibo


Sa Mombasa County, Kenya, sinusuportahan ng programang Sisi Kwa Sisi ang mga lokal na pamahalaan upang palakihin ang mga pinakamahuhusay na kagawian na may mataas na epekto sa pagpaplano ng pamilya. Ang Ang makabagong diskarte sa pag-aaral ng peer-to-peer ay gumagamit ng katapat na coaching at mentoring upang magbigay ng kaalaman at kasanayan sa lugar ng trabaho.

Shali Mwanyumba

Shali Mwanyumba, TCI Master Coach, Mombasa County

Si Shali Mwanyumba ay isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na sinanay mentor sa kanyang mga kapantay sa Health Systems Management sa Mombasa County, Eastern Province, Kenya. Isa rin siyang coach ng Sisi Kwa Sisi para sa The Challenge Initiative. Sinusuportahan ng programa ang mga lokal na pamahalaan sa Kenya na mabilis na palakihin ang mga napapanatiling high-impact na pinakamahusay na kagawian sa pagpaplano ng pamilya at adolescent at youth sexual reproductive health (AYSRH). Ang "Sisi Kwa Sisi" ay isang Swahili na termino na, maluwag na isinalin, ay nangangahulugang "mula sa amin." 

Sisi Kwa Sisi coaching ay isang makabagong diskarte sa pag-aaral ng peer-to-peer. Gumagamit ito ng counterpart coaching at mentoring upang magbigay ng kaalaman at kasanayan sa lugar ng trabaho upang matugunan ang isang ibinigay na layunin. Ang mga sinanay na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa antas ng lungsod ay nagtuturo ng mga kapantay upang ipatupad ang isang partikular na pinakamahusay na kasanayan. Iba-iba pag-aaral ipakita na mas natututo ang karamihan sa mga tao kapag nauugnay sila sa kanilang instruktor. Ginagawa nitong mas epektibo ang paglilipat ng kaalaman.

Ang Proseso ng Pagtuturo at Pagtuturo

Shali reviews data post-in reach.

Sinusuri ni Shali ang data pagkatapos maabot.

Nakaayos ang proseso upang maobserbahan ng coachee ang coach habang nagpapatupad sila ng interbensyon sa loob ng isang yugto ng panahon. Pagkatapos ay inoobserbahan ng coach ang coachee habang ginagawa nila ang gawain, pumapasok lamang upang tumulong kung kinakailangan. Sinusundan ito ng suportang pangangasiwa hanggang sa magkaroon ng kumpiyansa ang coachee na independyenteng gampanan ang isang gawain. 

Bilang isang coach ng Sisi Kwa Sisi, regular na nakikipagpulong si Mwanyumba sa kanyang mga kapantay upang magturo at magturo sa kanila sa pinakamahuhusay na kagawian sa pagpaplano ng pamilya.

"Ang pagkakaroon ng angkop, naa-access, at kwalipikadong mapagkukunan ng tao na nakakatugon sa mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga tao sa county ay nangunguna sa aming diskarte sa pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan," pagbabahagi ni Mwanyumba.

Ang Kapasidad ng Mga Tagabigay ng Pangangalagang Pangkalusugan sa Mombasa County

Sisi Kwa Sisi poster

I-click dito para sa isang naa-access na bersyon ng poster na ito.

Ayon sa county Pangalawang Estratehikong Pangkalusugan at Plano sa Pamumuhunan, Ang Mombasa County ay patuloy na nakakaranas ng kakulangan ng mga manggagawang pangkalusugan, na humahadlang sa paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan sa lahat ng antas. Sinusuportahan ng plano ang pagpapatupad ng mga makabagong paraan upang magtatag ng mga kasanayan sa human resource. Titiyakin nito na ang county ay magpapatibay ng isang modelong may mataas na epekto na magpapalaki sa kapasidad ng mga available na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. 

Naalala ni Mwanyumba na noong nagpahayag ng interes ang county sa pakikipagtulungan Ang Challenge Initiative (TCI) upang palakasin ang kanilang mga programa sa pagpaplano ng pamilya, isa sa mga puwang ay ang hindi sapat na kakayahan ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na magbigay ng mga de-kalidad na serbisyo.

“Ginawa ng Sisi Kwa Sisi coaching na mas madali para sa amin ang pag-coach sa aming mga kasamahan at bumuo sa kasalukuyang kapasidad ng health care workforce. Ang maganda ay mga boluntaryo ang mga coach,” paliwanag ni Mwanyumba.

Iniuugnay ni Mwanyumba ang kanyang sigasig para sa pagtuturo sa pagiging nababaluktot ng mga sesyon ng pagtuturo. Nagbibigay-daan ito sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na matuto at makakuha ng mga bagong kasanayan nang hindi umaalis sa kanilang mga trabaho. Idinagdag niya na ang mga sesyon na ito ay iniayon sa antas ng kakayahan ng coach sa paksa.

Ang Epekto ng Sisi Kwa Sisi Coaching 

An onsite mentorship.

Isang onsite na mentorship.

"Ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsasagawa ng itinuro ay nagpapataas ng ating kaalaman at nagkakaroon ng tiwala sa pagbibigay ng mga serbisyo sa ating mga kliyente," sabi ni Mwanyumba. “Patuloy kaming nagtuturo sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang magkaroon ng higit pang mga tagapagbigay ng serbisyo na nag-aalok ng mga de-kalidad na serbisyo sa aming mga pasilidad. At hindi lang sa pagpaplano ng pamilya, kundi sa ating pagtuturo ang diskarte ay inangkop din sa iba pang mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan tulad ng pagbabakuna." 

Sinabi ni Rose Muli, ang pasilidad na namamahala sa Mwembe Tayari Dispensary sa Mombasa, na ang mga tagumpay ng Sisi Kwa Sisi coaching ay inangkop sa kanilang mga programa sa pagbabakuna at HIV.   

Bilang resulta ng mga interbensyong ito ng TCI, ang Mombasa County ay naglaan ng bahagi ng badyet para sa sekswal at reproductive na kalusugan ng kabataan at kabataan upang bumuo ng kapasidad ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na mag-alok serbisyong pangkabataan

“Dahil ang badyet sa kalusugan ng county ay tumataas, maaari lamang tayong umasa na mas maraming pera ang mapupunta sa pagsuporta sa mga inobasyon na magpapalakas sa kapasidad ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan,” sabi ni Mwanyumba.

Levis Onsase

Levis is a dedicated professional with a robust background in public health, specializing in Health Systems Strengthening. Currently, serving as a City Manager with Jhpiego under The Challenge Initiative Platform in East Africa, bringing over a decade of experience in global health programming, program implementation, and public health research. He has been instrumental in advancing family planning and reproductive health initiatives in Kenya, making significant contributions to the field. Levis holds an undergraduate degree in Public Health, which laid the foundation for his career. Currently, pursuing a Master of Science in Public Health, to further enhance his expertise in the field. Notably, he has undertaken specialized coursework in Market Systems Development from Springfield Center, Implementation Science from the University of Washington, and Evaluation and Applied Research from Claremont Graduate University. This additional training has equipped him with invaluable skills in market systems development, knowledge management, and learning. Levis has demonstrated a strong commitment to improving health systems and promoting the well-being of communities.

Leochrist Shali Mwanyumba

Sub County Public Health Nurse , Mvita

Si Leochrist Shali Mwanyumba ay isang rehistradong nars sa kalusugan ng komunidad na mayroon ding bachelors of science degree sa nursing. Sinimulan niya ang kanyang karera noong 2003, nagtatrabaho para sa ministeryo ng kalusugan at kasalukuyang nars sa pampublikong kalusugan ng sub county para sa Mvita sa Mombasa County. Nakagawa siya ng ilang maikling kurso sa kalusugan ng maternal na reproduktibo ng anak at higit sa lahat sa pagpaplano ng pamilya. Noong 2017, sinanay siya bilang Sisi Kwa Sisi family planning coach. Mula noon, nagawa niyang i-cascade ang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at iba pang manggagawang pangkalusugan sa mga pasilidad ng kalusugan sa Kisauni, Nyali, at Mvita sub county. Pinapagana nito ang pagpapatupad ng mga aktibidad na may mataas na epekto, kapwa sa klasikong pagpaplano ng pamilya at mga serbisyong pangkabataan. Nagawa rin niyang turuan ang ilan sa kanyang mga coachee na maging coach upang lumikha ng self-reliance. Sa pamamagitan ng coaching maraming pag-aaral ang naganap upang isama ang pantay na pagsasabog at pag-angkop ng kalidad at napapanatiling pagpaplano ng pamilya na nakabatay sa ebidensya at impormasyon at serbisyo sa kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan sa Mombasa County.