Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 12 minuto

Recap: Pagtugon sa mga Pangangailangan ng SRHR ng mga Katutubong Babae at Babae

Pagsukat sa Kalusugan at Karapatan sa Sekswal at Reproduktibo sa isang Pandaigdigang Konteksto


Mas maaga sa taong ito, Mga Komunidad, Alyansa at Network (CAAN) at ang IBP Network ng World Health Organization (WHO) ay nakipagsosyo sa a serye ng pitong webinar sa pagsulong ng SRHR ng mga katutubong kababaihan na nabubuhay na may HIV. Ang bawat webinar ay nagtampok ng mga mayayamang talakayan, na nagbibigay-diin sa mga pambansang plano at ang katayuan ng mga babaeng Katutubong nabubuhay na may HIV at iba pang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik sa bawat bansa.

Na-miss mo ba ang alinman o lahat ng pitong webinar na ito? Ngayon na ang iyong pagkakataon na mahuli! Sa ibaba, nagbigay kami ng recap ng webinar ng bawat bansa, na may mga naka-highlight na quote at link sa mga partikular na segment.

Ang Inisyatiba ng Pananaliksik ng Mga Komunidad, Alyansa at Network (CAAN).

Ang Mga Komunidad, Alyansa at Network (CAAN) ay itinatag noong 1997 at ito ay isang mahalagang plataporma para sa mga Katutubong nabubuhay na may HIV at iba pang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik. 

Noong 2017, inilabas ng World Health Organization ang isang pinagsama-samang patnubay sa sexual at reproductive health and rights (SRHR) ng mga babaeng nabubuhay na may HIV. Gamit ang patnubay na ito, nagdisenyo ang CAAN ng limang taong proyekto ng pananaliksik. Ang layunin nito ay tugunan ang ebidensya na nagha-highlight ng hindi patas na pag-access sa mga de-kalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Katutubong kababaihan. Buhay na may HIV, nahaharap sila sa matinding kahinaan sa karahasan na nakabatay sa kasarian at mga paglabag sa SRHR.

Magbasa pa tungkol sa proyekto ng pananaliksik

Ang layunin ng proyektong pananaliksik—tinatawag Pagsukat sa Sekswal at Reproduktibong Kalusugan at Mga Karapatan: Pagtugon sa mga Pangangailangan ng Katutubong Kababaihan at Babae sa isang Pandaigdigang Konteksto—ay bumuo ng isang Katutubong balangkas na nagtataguyod at nagpapabuti ng kagalingan. Sa pamamagitan ng scoping review, focus group discussions, at survey, ang proyekto ay naglalayon na lumikha ng Indigenous women-specific, culturally appropriate toolkit sa SRHR. Ang proyekto ay sabay-sabay na ipinapatupad kasama ng mga lokal na organisasyong Katutubo sa pitong bansa, kabilang ang:

 • Canada.
 • Guatemala.
 • India.
 • Nepal.
 • New Zealand.
 • Nigeria.
 • Peru. 

Ang proyekto ay may tatlong partikular na layunin:

 1. Pinahusay na pag-unawa sa mga hadlang na nakakaapekto sa pangongolekta, pagsusuri, paggamit, at komunikasyon ng data na nauugnay sa SRHR ng mga Katutubong babae at babae nabubuhay na may HIV.
 2. Dagdag na mga partnership para ipaalam sa SRHR care programming, pagpaplano, at pag-aaral.
 3. Pinahusay na kapasidad ng hinaharap na mga Katutubo at kaalyadong mananaliksik, mga propesyonal sa lipunang sibil, at mga pinuno sa bansa na mangolekta, magsuri, makipag-usap, at gumamit ng data nang mabisa.

Noong Marso at Abril ng 2022, CAAN at ang IBP Network ng World Health Organization (WHO) ay nagtulungan sa a serye ng pitong webinar (isa bawat bansa). Kasama sa bawat webinar ang:

 • Isang panimula sa proyekto ng pananaliksik.
 • Itinatampok na mga katutubong tagapagsalita na nagpahayag ng mga hamon at pagkakataong partikular sa konteksto sa pagsusulong ng SRHR ng mga babaeng Katutubong nabubuhay na may HIV.
 • Isang talakayan tungkol sa mga paraan upang ipatupad ang mga alituntunin upang suportahan ang SRHR ng mga katutubong kababaihan na nabubuhay na may HIV.

Ang bawat webinar ay natatangi, na may mga tagapagsalita na nagha-highlight ng mga pambansang plano, ang katayuan ng mga babaeng Katutubong nabubuhay na may HIV sa partikular na bansa, at mayamang mga talakayan. 

Panimula sa CAAN Research Initiative

Ang bawat webinar ay nagsimula sa isang panimula sa CAAN research initiative ni Dr. Patricia Mahecha, global research manager, o Carrie Martin, Indigenous women's research coordinator sa CAAN, at ang hinirang na punong gumagamit ng kaalaman ng proyekto.

Mga highlight

“Sa kabuuan ng proyektong ito, ang kaalaman ng Katutubo ay isasama mula sa disenyo, pagpapaunlad, pagpapakalat, at pagsusuri, at magsusumikap kaming ipagtanggol ang mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, pagkakapantay-pantay ng kasarian, at napapanatiling pag-unlad sa lahat ng populasyon na aming makakaugnayan. Samakatuwid, napakahalaga na ang mga katutubong seremonya at tradisyunal na aktibidad ay pinarangalan sa buong proyekto upang makatulong na gabayan ang ligtas at malusog na mga relasyon."

Dr. Patricia Mahecha, Global Research Manager
 • Ang CAAN ay nagpapatupad ng limang taong pananaliksik na proyekto upang bumuo ng isang Katutubong balangkas na nagtataguyod at nagpapaunlad ng kagalingan. Ang proyekto ay nagtatrabaho upang palakasin ang isang pandaigdigang network habang binubuo din ang lokal na kapasidad sa batay sa ebidensya at may kaugnayan sa kultura SRHR.
 • Ang proyekto ay nakasentro sa mga Katutubong babae at babae. Tinitiyak nito na nilagyan sila ng kaalaman upang makagawa ng pinakamahusay na mga desisyon tungkol sa kanilang sekswal at reproductive na buhay. Sinisikap din nilang pahusayin ang kakayahan ng mga Katutubong kababaihan at mga batang babae na makisali sa lahat ng antas ng pananaliksik habang pinapalakas ang pandaigdigang pakikipagtulungan ng Katutubo at magkakatulad.
 • Ang mga tanong sa pananaliksik ng proyekto ay:
  • Ano ang pinagbabatayan ng mga isyung pangkultura at istruktura na kinakaharap ng mga katutubong kababaihan at batang babae sa pag-access ng ligtas at epektibong SRHR?
  • Ano ang ilang kultural at istruktural na mga pagkakataon na maaaring makapagpataas ng access ng mga Katutubong kababaihan at batang babae sa ligtas at epektibong SRHR?
  • Ano ang angkop, tumutugon sa kulturang mga solusyon upang isulong ang SRHR ng mga Katutubong kababaihan at mga batang babae?
  • Paano natin bubuo ang kapasidad ng mga Katutubong kalalakihan upang magsulong para sa pag-optimize ng SRHR ng mga Katutubong kababaihan at mga batang babae?
 • Ang pangkalahatang layunin ng koponan ay bumuo ng isang Katutubong balangkas na nagtataguyod at nagpapaunlad ng kagalingan. Plano nitong mag-imbestiga:
  • Pinagbabatayan na mga hadlang sa SRHR.
  • Bumuo ng mga solusyong may kaalaman sa kultura.
  • Mentor at sanayin ang mga katutubong kababaihan.
  • Suportahan ang pagpapalakas ng kapasidad sa mga Katutubong nagpakilala sa sarili na mga lalaki at lalaki bilang tagapagtaguyod at mga ahente ng pagbabago para sa SRHR.
 • Kasama sa mga aktibidad at maihahatid ng proyekto ang:
  • Isang scoping review na partikular sa SRHR sa mga Katutubong Babaeng nabubuhay na may HIV.
  • Focus group discussions.
  • Isang survey na pinangangasiwaan ng mga babaeng Katutubo na nabubuhay na may, o naapektuhan ng, HIV.
  • Isang toolkit na naaangkop sa Katutubo sa SRHR para sa mga babaeng Katutubong nabubuhay na may HIV.
  • Isang pagsusuri ng epekto ng proyekto at ang toolkit.

Makinig sa isang recording ng segment na ito mula sa unang webinar (India):

Pangkalahatang-ideya ng WHO Guidelines on SRHR of Women Living with HIV

Kasama rin sa bawat webinar ang pangkalahatang-ideya ng Mga Alituntunin ng WHO sa SRHR ng mga babaeng nabubuhay na may HIV ni Dr. Rodolfo Gomez, regional advisor para sa Sexual and Reproductive Health Pan American Health Organization (PAHO), o Manjulaa Narasimhan, scientist sa Department of Sexual and Reproductive Health at Pananaliksik sa WHO.

Mga highlight

"Una sa lahat, ang patnubay na ito ay nagpatibay ng isang diskarte na nakasentro sa mga pangangailangan at karapatan ng mga kababaihan, mga batang babae, at mga indibidwal na magkakaibang kasarian na nabubuhay na may HIV. Tinitingnan sila nito bilang mga aktibong kalahok pati na rin ang mga benepisyaryo ng mga pinagkakatiwalaang sistema ng kalusugan na maaaring tumugon sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga karapatan, sa kanilang mga kagustuhan sa mga holistic na paraan. Ang patnubay na ito ay nagbibigay-diin sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian bilang sentro ng pagkamit ng kanilang SRHR.

Manjulaa Narasimhan, Scientist sa Department of Sexual and Reproductive Health at Research sa WHO
 • Inilathala ng WHO ang pinagsama-samang patnubay sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan ng mga babaeng nabubuhay na may HIV sa 2017. Ito ay resulta ng isang malawak na proseso ng pagsangguni, na kinasasangkutan ng maraming pambansa, rehiyonal, at pandaigdigang mga eksperto—kabilang ang mga indibidwal at network ng mga taong nabubuhay na may HIV (pati na rin ang mga babaeng Katutubong nabubuhay na may HIV).
 • Ang patnubay na ito ay binuo dahil, sa maraming konteksto, ang mga babaeng nabubuhay na may HIV ay walang pantay na pag-access sa magandang kalidad ng mga serbisyong pangkalusugan. Nahaharap sila sa maramihan at magkakasalubong na anyo ng stigma at diskriminasyon.
 • Ang patnubay ay nilalayon na tulungan ang mga bansa na mas epektibo at mahusay na masubaybayan ang mga programa at serbisyo. Tinitiyak nito na ang mga ito ay angkop para sa mga babaeng nabubuhay na may HIV.
 • Ang patnubay ay nakabatay sa mga sumusunod na gabay na prinsipyo: mga pamamaraang nakasentro sa kababaihan-tao, karapatang pantao, pagkakapantay-pantay ng kasarian, makabuluhang pakikipag-ugnayan sa komunidad, at kalusugan at kagalingan.
 • Ang pag-unlad ay nagsimula sa isang pandaigdigang survey, na isinagawa ng at para sa mga babaeng nabubuhay na may HIV. Tinasa nito ang kanilang mga priyoridad bago ang mga ekspertong grupong nagtatrabaho.
 • Ang pangangailangan para sa kalidad at magalang na pangangalaga sa loob ng mga pasilidad ng kalusugan ay binigyang-diin at sinusuportahan ng mga rekomendasyon ang isang ligtas at sumusuportang kapaligirang nagbibigay-daan. Ang mabisang pagpapatupad ng guideline ay kailangang maging partikular sa konteksto, na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na komunidad.
 • Ang participatory approach na ginamit sa guideline ay humantong sa pagtatatag ng isang WHO advisory group ng mga babaeng nabubuhay na may HIV. Kabilang dito ang representasyon mula sa mga katutubong komunidad.

Makinig sa isang recording ng segment na ito mula sa unang webinar (India):

Canada

Sekswal at Reproduktibong Kalusugan at Mga Karapatan ng mga Katutubong Babae, Babae, at Mga Komunidad na Iba't Ibang Kasarian na Namumuhay na may HIV sa Canada

Mga highlight

“Mayroon kaming mga kakayahan na ipapasa. Huwag isipin na hindi ka karapat-dapat sa mga posisyong ito. Dahil kailangan nating gawin ang gawain sa tamang paraan para talagang maipatupad ang mga alituntuning ito."

Claudette Cardinal (tradisyunal na pangalan na Wâpakwaniy), Indigenous Peer Research Associate sa British Columbia Center for Excellence in HIV/AIDS

Naganap ang webinar noong Marso 25, 2022, at kasama ang sumusunod:

Sesyon Tagapagsalita, Pamagat Link sa Pagre-record
Panimula Sugandhi del Canto, co-founder ng City Center Food Cooperative 0:00–0:54
Maligayang pagdating Sharp Dopler, Elder 0:54–6:15
National Action Plan sa SRHR ng mga babaeng nabubuhay na may HIV sa Canada Angela Kaida, Associate Professor at Canada Research Chair sa Simon Fraser University

Jasmine Cotnam, Project Coordinator sa Women's College Research Institute at case worker sa Elevate NWO

30:25–40:50
Mga istatistika sa mga katutubong kababaihan na nabubuhay na may HIV mula sa Canadian HIV Women's Sexual and Reproductive Health Cohort Study (CHIWOS) Laura Warren, Research Coordinator ng Women's College Hospital 41:50–49:12
Ang Aking Kwento Claudette Cardinal (tradisyunal na pangalan na Wâpakwaniy), Indigenous Peer Research Associate sa British Columbia Center for Excellence in HIV/AIDS 49:12–57:20
Mga Hamon at Oportunidad sa Pagsulong ng SRHR ng mga Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV sa Lokal na Antas at Paano Ipatakbo ang Patnubay upang Suportahan ang SRHR ng Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV Renée Masching, Direktor ng Pananaliksik, CAAN 57:35–1:19:24
Pagtalakay Sugandhi del Canto, co-founder, City Center Food Cooperative at Moderator 1:19:30–1:33:20
Pagsasara Sharp Dopler, matanda 1:33:23–1:35:43

Mga highlight mula sa talakayan

Kung may nagtanong sa iyo sa kumperensya ng [International AIDS] kung ano ang tatlong nangungunang isyu sa HIV sa Canada sa mga kababaihang Katutubo, ano ang masasabi mo sa kanila?

 • “Pinag-uusapan ang SRHR at isulong ang mga karapatan ng mga kababaihan upang maging ganap at ganap na sekswal na nilalang at magkaroon ng ganoong paggalang…” —Renée Masching
 • “Gusto kong tumawag sa ating lahat kung gaano karaming dapat matutunan at makinabang sa pag-unawa sa mga katutubong diskarte at paraan ng pag-alam. Ang pananaliksik bilang seremonya ay nagbabago para sa ating lahat na nakikibahagi sa pananaliksik sa HIV space at talagang umaasa ako na iyon ay isang bagay na lumabas mula sa AIDS 2022 sa Montreal. —Angela Kaida
 • “Nangunguna ang paglahok ng mga kababaihan sa hapag. Kailangan nating nasa bawat sulok at sulok para maipakita ang gawaing iyon sa tamang paraan.” —Claudette Cardinal
 • "Ang kahalagahan ng patuloy na pananaliksik. Para sa amin sa WHO, kami ay umaasa sa mga bagay na dapat na nakabatay sa ebidensya … ang pagkakaroon ng nai-publish at magagamit sa iba ay patuloy na napakahalaga." —Manjulaa Narasimhan

Guatemala

Panorama de los Derechos Sexuales y Reproductivos Desde la Perspectiva de las Comunidades Indígenas sa Guatemala

Mga highlight

“Mahalagang tiyakin na ang mga programa, plano, at patakaran ng pamahalaan ay may mataas na partisipasyon ng komunidad. Kumonsulta sa mga komunidad. Sumangguni sa mga babaeng katutubo. Itanong kung ano ang kanilang mga pangunahing pangangailangan upang matugunan ang mga ito."

Dora Alonso, Maya Kiché, Presidente ng Indigenous Organization Naleb' at Aktibista sa SRHR sa Katutubong Kababaihan

Naganap ang webinar na ito noong Marso 17, 2022. Isinagawa ito sa Espanyol at kasama ang sumusunod:

Sesyon Tagapagsalita, Pamagat Link sa Pagre-record
Maligayang pagdating Jose Yac, direktor, IDEI Association

 

0:00–2:00
Panawagan María Graciela Velásquez Chuc, Midwife Association ng West Community Leader 2:00–6:17
Diskarte mula sa Institutional Framework ng Estado ng Guatemala Marcela Perez, direktor, Interculturality Unit ng Ministry of Health 35:04–49:05
Mga diskarte sa ICA Clinic sa SRHR at HIV sa IDEI Juana López, HIV Educator, IDEI Association 50:00–1:00:50
Paano Ipatakbo ang Patnubay upang Suportahan ang SRHR ng Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV Dora Alonso, Maya Kiché, presidente ng Indigenous Organization Naleb' at aktibista sa SRHR sa mga Katutubong kababaihan 1:01:22–1:16:24
Pagtalakay Dali Angel, responsable para sa programa ng Katutubong Kabataan at SDG, Fund for the Development of Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean (FILAC)

Patricia Rodriguez, Dali Angel

1:17:27–1:24:001:24:47–1:27:31
Pagsasara Jose Yac, direktor, IDEI Association

María Graciela Velásquez Chuc, Midwife Association ng West Community Leader

1:27:31–1:28:30

1:28:35–1:32:21

India

Sekswal at Reproduktibong Kalusugan at Mga Karapatan ng mga Katutubong Babae, Babae, at Mga Komunidad na Iba't Ibang Kasarian na Namumuhay na may HIV sa India

Mga highlight

“Habang kami ay nagdidisenyo ng mga alituntunin at ipinapatupad ang mga ito, kailangan naming tiyakin na ang mga tao ay nakakakita ng sapat na kaakit-akit upang makapunta sa isang lugar ng [paghahatid ng serbisyo]. At nangyayari lamang iyon kapag mayroon tayong isang sistema na pantay-pantay, hindi mapanghusga, at ganap na walang anumang bias.”

GS Shreenivas, Direktor ng Teknikal, UW I-TECH India

Naganap ang webinar noong Marso 10, 2022. Kasama rito ang sumusunod:

Sesyon Tagapagsalita, Pamagat Link sa Pagre-record
Pagbubukas Sanjeeta Gawri, manager sa Sexual Reproductive Health Matters (SRHM) at isang advisor, Maldhari Rural Action Group (MARAG) 0:00–04:13
Maligayang pagdating ng Espirituwal na Lider Deepa Pawar, tagapagsanay at miyembro, pangkat ng Anubhuti 4:13–30:20
Mga Hamon at Oportunidad sa Pagsulong ng SRHR ng Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV sa Lokal na Antas GS Shreenivas, teknikal na direktor, UW I-TECH India 31:45–47:45
Paano Ipatakbo ang Alituntunin upang Suportahan ang SRHR ng mga Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV [Iniharap sa Hindi] Munni Kumari, aktibista at miyembro, Jawala Shakti Samuh 48:50–1:15:12
Pagtalakay Sanjeeta Gawri, manager, SRHM at tagapayo, MARAG 1:15:15–1:27:12
Pagsasara Nisha Rani, coordinator, MARAG 1:28:15–1:30:45

Mga highlight mula sa talakayan

Marami sa mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya ay hindi maka-kababaihan at [may kani-kanilang] sariling pagkiling. Ano ang magiging pinaka-maimpluwensyang kadahilanan para masira ang mga bias na ito?

“Hindi naman sa nakita namin ang alinman sa aming mga kasosyo na mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya sa anumang paraan na may kinikilingan sa mga tuntunin ng kasarian. Ngunit ang isa sa mga pinakamalaking problema ay dumarating kapag ang mga isyu ng moral ay [dumating] … ang ginagawa namin ay nag-aalok kami sa kanila ng isang palumpon ng mga pagpipilian: Alinman sila ay nagsasalita lamang tungkol sa mga paraan ng pag-iwas o sila ay nagsisilbing pangalawang mga punto ng pagbibigay ng serbisyo o sila ay nagsisilbing mga tagapayo … sasabihin namin sa kanila, “Ikaw ang magpapasya kung ano ang gustong gawin ng iyong kongregasyon' at pagkatapos ay bigyan sila ng pagpipilian na isulong ito.” —GS Shreenivas

Nepal

Sekswal at Reproduktibong Kalusugan at Mga Karapatan ng mga Katutubong Babae, Babae, at Mga Komunidad na Iba't Ibang Kasarian na Namumuhay na may HIV sa Nepal

Mga highlight

“Ngayon na ang tamang oras para pagsikapan ang isyung ito … kailangan nating tumuon sa pagbabawas ng kawalan ng kapangyarihan at diskriminasyon dahil sa kawalan ng pansin sa ating mga pampublikong patakaran … kailangan nating malampasan ang mga hamon.”

Bhagwan Aryal, Assistant Professor of Health Education, Tribhuvan University, Kathmandu

Naganap ang webinar noong Abril 4, 2022. Kasama rito ang sumusunod:

Sesyon Tagapagsalita, Pamagat Link sa Pagre-record
Maligayang pagdating Anup Adhikari, research coordinator, SURUWAT

 

0:00–1:37
Maligayang pagdating ng isang Elder Yogi Adesh, spiritual practitioner at yoga Instructor

 

1:37–9:00
Mga Hamon at Oportunidad sa Pagsulong ng SRHR ng Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV sa Lokal na Antas Bhagwan Aryal, assistant professor, Health Education, Tribhuvan University, Kathmandu 31:40–41:30
Katayuan ng Sekswal at Reproduktibong Kalusugan ng mga Katutubong May Kapansanan Maheshwar Ghimire, ingat-yaman, Nepal Family Development Foundation (NFDF)

 

42:00–50:43
Kalusugan ng Ina para sa Katutubong PLHIV Gyanu Maharjan, lecturer, Kathmandu Model Hospital, School of Nursing

 

51:25–57:48
Paano Ipatakbo ang Patnubay upang Suportahan ang SRHR ng Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV Rajesh Didiya, direktor, SURUWAT

 

58:30–1:08:43
Pagtalakay Anup Adhikari, research coordinator, SURUWAT 1:08:43–1:22:55
Pagsasara Rajan KC, co-researcher, SURUWAT 1:22:55–1:29:37

Aotearoa/New Zealand

He Whānau Kotahi Tātou: Pagkamit ng Mabuting Kalusugan at Karapatan sa Sekswal at Reproduktibo (SRHR) para sa mga Māori na Namumuhay na may HIV at Kanilang Whānau sa Aotearoa New Zealand

Mga highlight

“Ang aking pangunahing mensahe ay ang pakikitungo natin sa stigma at diskriminasyon upang ang mga taong may HIV ay hindi na makaranas ng stigma at diskriminasyon… Napakalungkot at nakababahalang isipin na walang gaanong nagbago sa 40 taon na ating nabubuhay sa pandemyang ito. Na ito ay isang kadahilanan pa rin sa buhay ng mga tao. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin bilang isang makapangyarihang consortium ng pitong bansa para sirain ang ilan sa mga hadlang na ito.”

Clive Aspin, Associate Dean Māori at Senior Lecturer sa Health sa Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington

Naganap ang webinar na ito noong Abril 1, 2022. Kasama rito ang sumusunod:

Sesyon Tagapagsalita, Pamagat Link sa Pagre-record
Karanga (Tawag para Magtipon) Milly Stewart, CE at tagapagtatag, Toitu te Ao

Alison Green, propesor, Te Whāriki Takapou

0:00–1:48
Mga Setting (Briefing) Kevin Haunui, mananaliksik, Te Whāriki Takapou 1:48–4:33
Pormal na Maligayang pagdating sa Aotearoa at Whakatau Geoff Rua'ine, tagataguyod ng kalusugan, Zealand AIDS Foundation, Toitu te Ao 4:33–7:55
Kauhau: Pangkalahatang-ideya ng Kasaysayan ng Pamumuhay ng Maori na may HIV at ang CAAN Research Initiative Clive Aspin, associate dean Māori at senior lecturer sa Health, Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington

 

7:55–13:16
He Whānau Kotahi Tātou (Panimula) Milly Stewart, CE at tagapagtatag, Toitu te Ao 29:22–30:40
SRHR ng Maori People Living with HIV (PLHIV) at Kanilang Whānau sa Lokal at Pambansang Antas Marguerite Kawana, Toitu te Ao

Ben Black, co-founder, Toitu te Ao)

Milly Stewart, CE at tagapagtatag, Toitu te Ao

Geoff Rua'ine, tagataguyod ng kalusugan, New Zealand AIDS Foundation, Toitu te Ao

30:46–1:00:52

 

Mga hamon at pagkakataon: Paano isasagawa ang patnubay upang suportahan ang SRHR ng mga katutubong kababaihan na nabubuhay na may HIV sa lokal na antas Jillian Tipene, mananaliksik at tagasalin, Te Whāriki Takapou

Alison Green, propesor, Te Whāriki Takapou

1:00:52– 1:19:28
Pagtalakay Kevin Haunui, mananaliksik, Te Whāriki Takapou 1:19:33–1:29:29
Pangwakas na Pananalita Milly Stewart, CE at Tagapagtatag ng Toitu te Ao

Clive Aspin, Associate Dean Māori at Senior Lecturer sa Health sa Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington

Kevin Haunui, Mananaliksik, Te Whāriki Takapou

1:29:29–1:35:09

Mga highlight mula sa talakayan

Bakit mahalaga para sa mga tinig ng mga Maori na nabubuhay na may HIV na hindi lamang marinig ngunit paano mo ito nakikita sa paraang nakikita mo ang mga pagbabagong ginagawa?

 • “[Sa tingin ko] ang diskarte ay kailangang magmula sa mga nakakaalam at nakakaunawa sa mga dumaranas nito … alam kung ano ang kanilang nararamdaman. Alam kung ano ang kanilang kailangan … pagkakaroon ng isang holistic na diskarte, isang kultural na diskarte at pag-unawa na hindi lamang tayo nakikipag-ugnayan sa indibidwal." —Milly Stewart, CE at tagapagtatag ng Toitu te Ao

Ang mga kwento ay talagang mahalaga at madali sa amin bilang Maori. Paano natin gagawing maganap din ang mga kuwento sa data para maging makabuluhan [ang mga ito] sa mga taong may lived experience?

 • “Kailangan natin ang mga kuwento at kailangan din natin ang mga istatistika para makasulong. Sa aming mga komunidad, ang mga kuwento ay isang epektibong paraan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong kailangan. Ngunit pati na rin ang mga kwento ng tagumpay ... ang mga kuwentong iyon ay nakakapagpasigla, positibo, at lubhang kapaki-pakinabang. Ngunit para sa mga serbisyong pangkalusugan, kailangan namin ang mga istatistika ng kalusugan upang baguhin ang mga pondo na inilalaan at kailangan namin ng isang diskarte na nakabatay sa mga karapatan." —Alison Green, propesor, Te Whāriki Takapou

Nigeria

Sekswal at Reproduktibong Kalusugan at Mga Karapatan ng mga Katutubong Babae, Babae, at Mga Komunidad na Iba't Ibang Kasarian na Namumuhay na may HIV sa Nigeria

Mga highlight

“Magiliw kong hinihiling sa ating lahat na dapat nating ibahagi ang impormasyon, i-post ang impormasyong ito, at ipalaganap ang impormasyong ito sa ating mga komunidad at sa ating mga kapwa civil society organizations. Hinding hindi tayo mapapagod. Kami ay pagpunta sa patuloy na pag-uusapan tungkol dito. Sisigawan pa natin ito. Patuloy tayong magdadala ng adbokasiya sa lahat ng lugar kung saan kailangan hanggang sa matapos natin ang HIV at AIDS ... Baguhin natin ang kuwento. Baguhin natin ang salaysay at hayaan tayong lahat na magkaroon ng mas magandang buhay.”

Walter Ugwuocha, CiSHAN

Ginanap ang webinar na ito noong Marso 18, 2022, at kasama ang sumusunod:

Sesyon Tagapagsalita, Pamagat Link sa Pagre-record
Maligayang pagdating Ogochukwu Iwuora, senior program officer, FHI360 0:00–2:17
Maligayang pagdating Punong Dr. Emma Enemuo, vice chairman, Oru-Nzenino Traditional Parliamentary Council 2:17–8:33
Mga Hamon at Oportunidad sa Pagsulong ng SRHR ng Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV sa Lokal na Antas Dr. Dorcas Magbadelo, Caritas Nigeria at pinuno ng pangkat ng estado at kumander ng insidente, Delta State ART Response 30:45–42:43
Paano Ipatakbo ang Patnubay upang Suportahan ang SRHR ng Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV Walter Ugwuocha, CiSHAN 42:43–59:48
Pagtalakay Ogochukwu Iwuora, senior program officer, FHI360 1:00:00–1:23:18
Pagsasara OnyekaOkafor, pinuno ng komunidad, aktibista ng karapatang pantao, at kalihim ng publisidad, Ikenga-Nri Development Union

 

1:23:18–1:28:04

"Napakarami sa mga hamon na ito ay naroon sa loob ng mga dekada. Maliban na lang kung maaari tayong sama-samang magsama-sama, hindi lamang para sa pakikipag-ugnayan sa komunidad ngunit upang matiyak ang iba pang mga bahagi—tulad ng badyet para sa mga organisasyong pinamumunuan ng kababaihan, pangako sa antas ng pulitika, impormasyon at mga tool na nakabatay sa ebidensya ay hindi lamang magagamit ngunit tinitiyak natin ang pagkuha ng mga ito mga tool—hindi natin makikita ang uri ng pag-unlad na gusto natin.”

Manjulaa Narasimhan, scientist sa Department of Sexual and Reproductive Health and Research sa WHO

Peru

Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres, Niñas y Diversidades de Género en los Pueblos Indígenas que Viven con el VIH en Perú

Mga highlight

"Ang mga katutubong populasyon ay may mga mapagkukunan. Hindi sila estranghero sa kalusugan. Hindi sila estranghero sa mga serbisyong [kalusugan]. Nariyan ang karunungan, kaalaman, gawi ng mga ninuno, manggagawang pangkalusugan, at likas na yaman…”

Pilar Montalvo, Senior Program Officer, Planned Parenthood

Naganap ang webinar na ito noong Marso 9, 2022. Isinagawa ito sa Espanyol at kasama ang sumusunod:

Sesyon Tagapagsalita, Pamagat Link sa Pagre-record
Pagbubukas Eliana Jacobo, Pambansang Pederasyon ng Magsasaka, Artisan, Katutubo, Katutubo at Mga Babaeng Kumita ng Sahod ng Peru (FENMUCARINAP)

 

0:18–4:36
Maligayang pagdating ng Espirituwal na Lider Lourdes Huanca, pambansang pinuno at kasalukuyang pangulo, FENMUCARINAP 4:38–7:25
Mga Hamon at Oportunidad sa Pagsusulong ng SRHR ng Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV sa Lokal na Antas Dr. Daniel Aspilcueta, miyembro ng Directorate of Sexual and Reproductive Health, Peruvian Ministry of Health 33:35–44:53
Paano Ipatakbo ang Patnubay upang Suportahan ang SRHR ng Katutubong Babaeng Nabubuhay na may HIV Pilar Montalvo, senior program officer, Planned Parenthood

 

45:00–1:02:28
 Talakayan at Pagsara Eliana Jacobo, FENMUCARINAP 1:02:30–1:21:23

Mga highlight mula sa talakayan

Sa iyong karanasan, paano namin inilalapat at na-institutionalize ang mga patakaran sa pampublikong kalusugan na may kaugnayan sa kultura?

 • "Nangangailangan ito ng diyalogo, pagsasanay, paglikha ng mga grupong nagtatrabaho, at nangangailangan ito ng oras." —Daniel Aspilcueta, miyembro ng Directorate of Sexual and Reproductive Health sa Peruvian Ministry of Health
 • “Lahat Serbisyong pangkalusugan, kabilang ang kalusugang sekswal at reproduktibo, ay dapat na sama-samang paunlarin sa pamamagitan ng mga intercultural na talakayan, kasunduan, at konsultasyon sa komunidad.” —Pilar Montalvo, senior program officer sa Planned Parenthood

Interesado sa pagre-recap ng iyong webinar? Basahin ang aming mga tip para sa pagsulat at pagbabahagi ng webinar recaps sa iyong website.

Anne Ballard Sara, MPH

Senior Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Anne Ballard Sara ay isang Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, kung saan sinusuportahan niya ang mga aktibidad sa pananaliksik sa pamamahala ng kaalaman, mga field program, at mga komunikasyon. Kasama sa kanyang background sa pampublikong kalusugan ang komunikasyon sa pagbabago ng pag-uugali, pagpaplano ng pamilya, pagbibigay-kapangyarihan sa kababaihan, at pananaliksik. Naglingkod si Anne bilang health volunteer sa Peace Corps sa Guatemala at may hawak na Master of Public Health mula sa George Washington University.

Sarah V. Harlan

Partnerships Team Lead, Knowledge SUCCESS, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Sarah V. Harlan, MPH, ay naging kampeon ng pandaigdigang reproductive health at pagpaplano ng pamilya sa loob ng higit sa dalawang dekada. Siya ang kasalukuyang pinuno ng pangkat ng mga pakikipagsosyo para sa proyekto ng Knowledge SUCCESS sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Kabilang sa kanyang partikular na mga teknikal na interes ang Populasyon, Kalusugan, at Kapaligiran (PHE) at pagpapataas ng access sa mas matagal na kumikilos na mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Pinamunuan niya ang Inside the FP Story podcast at naging co-founder ng Family Planning Voices storytelling initiative (2015-2020). Isa rin siyang co-author ng ilang how-to guides, kabilang ang Building Better Programs: A Step-by-Step Guide to Use Knowledge Management in Global Health.