Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Paglikha ng Makabagong CoP

Itinataas ng NextGen RH Advisory Committee ang mga Kabataan bilang Mga Kasosyo sa Disenyo


Noong Agosto 2020, ang Knowledge SUCCESS ay nagsimula sa isang madiskarteng inisyatiba. Ang pagtugon sa mga pangangailangan sa pagbabahagi ng kaalaman na ipinahayag ng mga propesyonal sa kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan at kabataan (AYSRH), nagtatag ito ng isang matatag na pandaigdigang Komunidad ng Pagsasanay (CoP). Nakipagtulungan ito sa isang grupo ng mga propesyonal sa AYSRH upang lumikha ng NextGen Reproductive Health (NextGen RH) CoP.

NextGen RH ay nakatuon sa pagsisilbi bilang isang interactive na platform para sa pakikipagtulungan, pagbabago, pagbabahagi ng kaalaman, at pagsasanay sa pamamahala ng kaalaman sa loob ng AYSRH sphere. Inuuna nito ang:

 • Pagbibigay ng teknikal na pamumuno sa epektibong pagpapatupad ng mga programa ng AYSRH.
 • Pagsusulong sa agenda ng pananaliksik.
 • Paglikha at pagpapadali ng mga pagkakataon sa pagbabahagi ng kaalaman upang itulak ang larangan. 

Kailanman ay nagkaroon ng napakaraming kabataan sa buong mundo—isang hindi pa nagagawang 1.8 bilyong kabataan. Ito ay nagpapakita ng isang mahalaga at angkop na oras upang bumuo ng pang-ekonomiya at panlipunang pag-unlad. Mahalaga ang mga kabataan. Paano tayo matugunan ang mga pangangailangan at mithiin ng mga kabataan ngayon ay tutukuyin ang ating karaniwang kinabukasan. Binuhubog nila ang ating pandaigdigang kinabukasan at magkakaroon ng epekto sa pagpaplano ng pamilya at programa sa kalusugan ng reproduktibo (FP/RH).

Istruktura ng NextGen RH 

Ang CoP na pinamumunuan ng kabataan ay pinamumunuan ng dalawang co-chair sa pakikipagtulungan ng 13 miyembro ng advisory committee. Ang istruktura ng pangkat ng mga trailblazer na ito ay malikhaing tumutugon sa mga pagsasaalang-alang sa representasyon at boses.

The photo above depicts a flow chart with three teal boxes on the left-hand side connected with dotted lines. The first box on the left-hand side reads, “Youth Co-chairs (2),” the second box on the left-hand side reads, “Advisory Committee Members (13), and the third box on the left-hand side reads, “General Members.” Each of the three boxes is connected to a fourth teal box on the right-hand side that reads “Knowledge SUCCESS.”
Ang larawan sa itaas ay naglalarawan ng isang flow chart na may tatlong teal box sa kaliwang bahagi na konektado sa mga tuldok na linya. Ang unang kahon sa kaliwang bahagi ay may nakasulat na, “Mga Katuwang na Tagapangulo ng Kabataan (2),” ang pangalawang kahon sa kaliwang bahagi ay may nakasulat na, “Mga Miyembro ng Advisory Committee (13), at ang ikatlong kahon sa kaliwang bahagi mababasa, "Mga Pangkalahatang Miyembro." Ang bawat isa sa tatlong kahon ay konektado sa ikaapat na kahon ng teal sa kanang bahagi na may nakasulat na "TAGUMPAY ng Kaalaman."

Ang mga miyembro ng NextGen RH advisory committee (AC) ay mga FP/RH practitioner na nakabase sa Asia at Africa. Mayroon silang maraming kadalubhasaan at magkakaibang karanasan sa AYSRH. Mula noong Marso 2022, ang mga miyembro ng AC ay aktibong lumahok at nakikibahagi sa mga buwanang pagpupulong na inorganisa ng Knowledge SUCCESS at ng mga co-chair ng kabataan. Ang pakikipag-ugnayan ay kinabibilangan ng:

 • Pagsuporta sa paunang pagpaplano.
 • Aktibidad na magkakasamang pagdidisenyo.
 • Pagkumpleto ng mga pagsasanay sa disenyo.
 • Pagbabahagi ng mga materyales sa iba pang organisasyon ng AYSRH. 
 • Pagkuha ng input kung paano pahusayin ang CoP. 

Ang mga miyembro ay gumugol ng oras sa mga aktibidad sa pagbuo ng tiwala sa bawat AC meeting at sa pamamagitan ng mga chat sa WhatsApp, na nagsusulong ng bukas na pagbabahagi ng mga karanasan, hamon, at tagumpay. Itinatakda nito ang tono para sa pakikipagtulungan bilang isang koponan.

Mga Miyembro ng NextGen RH Advisory Committee

(Mag-hover sa mga larawan pagkatapos ay i-click upang matuto nang higit pa tungkol sa bawat miyembro.)

Alex Omari

Kasamang Tagapangulo

Pooja Kapahi

Kasamang Tagapangulo

Brittany Goetsch

CoP Coordinator

Arafat Kabugo

Miyembro ng AC

Mapalad si Peter-Akinloye

Miyembro ng AC

Danish Tariq

Miyembro ng AC

Dr. Kughong Reuben Chia

Miyembro ng AC

Dr. Rediet Negussie

Miyembro ng AC

Elijah Nsonge

Miyembro ng AC

Inosenteng Grant

Miyembro ng AC

John Kumwenda

Miyembro ng AC

Koni Wendy Bakka

Miyembro ng AC

Margaret Bolaji-Adegbola

Miyembro ng AC

Justin
Chee
Ngong

Miyembro ng AC

Nur Mohammad Chowdury

Miyembro ng AC

Saustine Geoffrey Lusanzu

Miyembro ng AC

Ang Proseso ng Disenyo

Sinusuportahan ng mga miyembro ng AC ang proseso ng disenyo ng aktibidad sa pamamagitan ng pagsisilbi bilang mga tagapagtaguyod para sa NextGen RH CoP sa pandaigdigan, rehiyonal, at mga antas ng bansa. Tinutukoy nila ang mga organisasyon at indibidwal na sasapi sa CoP.

Nagsisimula ang mga aktibidad sa pagtatasa ng mga pangangailangan upang mas maunawaan ang konteksto ng pagpapatakbo at programmatic ng mga miyembro ng AC. Kabilang dito ang pagpuno at pagtalakay sa modelong sosyo-ekolohikal ng mga propesyonal sa AYSRH. Ang ilan sa mga insight at tema na lumitaw sa nakaraan ay kinabibilangan ng:

 • Kailangan ng kaalaman ng AYSRH ng mga miyembro ng AC.
 • Paggamit ng Google Drive bilang platform para magbahagi ng kaalaman at mga dokumento.
 • Tinanggap ng mga miyembro ang kultura ng pagbabahagi ng kaalaman sa mga kasamahan.
 • Gusto ng mga miyembro ng higit pang mga kasanayan sa pagbuo sa kung paano magsalin ng kumplikadong data at magsagawa ng mga aktibidad sa pagsubaybay at pagsusuri.

Linggo-linggo, tuwing Martes at Miyerkules, ang NextGen RH AC youth chairs ay nagsasagawa ng dalawang 30 minutong coffee chat session kasama ang dalawang miyembro ng advisory committee. Ang mga pagpupulong na ito ay nagpapadali sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa lipunan at nagbibigay-daan sa koponan na mas makilala.

Nakikipag-ugnayan din ang team online sa pamamagitan ng isang WhatsApp forum upang magbahagi ng napapanahong feedback at makabuo ng higit pang mga ideya tungkol sa mga pulong sa disenyo.

Bakit ang Proseso ng Disenyo

Ang proseso ng disenyo ay nagbubunga ng pag-aaral sa mga miyembro ng AC. Bumubuo ito ng mga insight at sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng karanasan sa rehiyon at AYSRH sa pagitan ng pamamahala at pamumuno ng CoP. Ang proseso ng disenyo ay naglalayong himukin ang pagbabago at pagmomodelo ng AYSRH para sa mga programa at pananaliksik. Sa pagtatapos ng proseso, sinuportahan ng mga miyembro ng NextGen RH AC ang pagbuo ng isang harmonized na modelo upang ipaalam ang hinaharap ng disenyo at pagpapatupad ng programa ng AYSRH. Ito ay nagtataguyod ng mga positibong resulta sa kalusugan para sa mga kabataan. 

Kinikilala ng NextGen RH na ang mga kabataan ay ahente ng pagbabago! Mangyaring sumali sa CoP sa nito NextGen RH CoP Community upang makatanggap ng mga update at makipag-ugnayan sa mga kabataang co-chair, mga miyembro ng AC, at mga pangkalahatang miyembro!

Alex Omari

Country Engagement Lead, East at Southern Africa Regional Hub, FP2030

Si Alex ay ang Country Engagement Lead (Eastern Africa) sa FP2030's East at Southern Africa Regional Hub. Pinangangasiwaan at pinamamahalaan niya ang pakikipag-ugnayan ng mga focal point, mga kasosyo sa rehiyon at iba pang mga stakeholder upang isulong ang mga layunin ng FP2030 sa loob ng East at Southern Africa Regional Hub. Si Alex ay may higit sa 10 taong karanasan sa pagpaplano ng pamilya, kabataan at kabataang sekswal at reproductive health (AYSRH) at dati siyang nagsilbi bilang task force at miyembro ng technical working group para sa programa ng AYSRH sa Ministry of Health sa Kenya. Bago sumali sa FP2030, nagtrabaho si Alex bilang Technical Family Planning/ Reproductive Health (FP/RH) Officer sa Amref Health Africa at dumoble bilang East Africa regional Knowledge Management (KM) Officer para sa Knowledge SUCCESS global flagship na proyekto ng USAID KM na nakikipagtulungan sa mga rehiyonal na katawan, FP/RH technical working group at Ministries of Health sa Kenya, Rwanda, Tanzania at Uganda. Alex , dating nagtrabaho sa programang Pagpapalakas ng Sistema ng Kalusugan ng Amref at ipinangalawa sa dating First Lady ng Programang Pangkalusugan ng Ina ng Kenya (Beyond Zero) upang magbigay ng estratehiko at teknikal na suporta . Naglingkod siya bilang Country Coordinator para sa International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP) sa Kenya. Ang iba pa niyang mga nakaraang tungkulin ay habang nasa Marie Stopes International, International Center for Reproductive Health in Kenya (ICRHK), Center for Reproductive Rights (CRR), Kenya Medical Association- Reproductive Health and Rights Alliance (KMA/RHRA) at Family Health Options Kenya ( FHOK). Si Alex ay isang nahalal na Fellow ng Royal Society for Public Health (FRSPH), mayroon siyang Bachelor of Science degree sa Population Health at Master of Public Health (Reproductive Health) mula sa Kenyatta University, Kenya at Master of Public Policy mula sa School of Government and Public Policy (SGPP) sa Indonesia kung saan isa rin siyang public health and health policy writer at website contributor para sa Strategic Review Journal.

Pooja Kapahi

Digital Communications and Campaigns, UNI Global Asia & Pacific

Si Pooja ay isang madamdaming aktibistang kabataan na nagtatrabaho upang palakasin ang mga boses ng mga kabataan sa India. Sa kanyang tungkulin bilang senior program officer para sa Momentum Country at Global Leadership program ng USAID, pinangangasiwaan niya ang portfolio ng kabataan ng proyekto sa India. Dati, bilang consultant sa komunikasyon at adbokasiya sa International Growth Center, Jhpiego India, at South Asian Workers Gender Platform, siya ay kasangkot sa pagbibigay ng teknikal na suporta para sa mga programang adbokasiya na pinamumunuan ng kabataan; at paggawa ng mga youth-centric na video, case study, graphics, training materials, at campaign. Sa kanyang nakaraang trabaho kasama ang Restless Development bilang youth power global leader at Women Deliver young leader (2018) ay nag-coordinate siya ng mga sustainable development goals (SDG) na mga kampanya at itinulak ang patakaran ng kabataan at makabuluhang partisipasyon ng kabataan sa pambansa at internasyonal na antas. Noong 2017, inayos niya ang Speak campaign ng CIVICUS na "No Means No, Consent Matters," na nagdulot ng kamalayan sa karahasan na nakabatay sa kasarian at maaga at sapilitang pag-aasawa ng bata. Bilang pagkilala sa kanyang trabaho sa mga lugar na ito, napili siya bilang 2018–2019 young leader para sa Women Deliver. Napili din siyang magsalita sa Youth Zone session na pinamagatang "Young Leaders Speak: Harnessing Creativity to Move the Needle for Girls and Women" sa Women Deliver Conference noong Hunyo 2019 sa Canada at bilang Bill & Melinda Gates Foundation 2018 global goalkeeper. Bilang isang makapangyarihang tagapagtaguyod para sa pagpapalakas ng pakikilahok ng kabataan sa pambansa at internasyonal na mga forum sa paggawa ng desisyon, dumalo siya sa 2019 National Conclave on SDGs in India, 2018 Partners Forum (PMNCH), Commonwealth Youth Forum noong 2018, ang Commission on the Status of Women in 2018 (CSW62), at ang High-Level Political Forum noong 2017 bilang isang youth advocate.

Brittany Goetsch

Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Brittany Goetsch ay isang Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga field program, paggawa ng nilalaman, at mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman. Kasama sa kanyang karanasan ang pagbuo ng kurikulum na pang-edukasyon, pagsasanay sa mga propesyonal sa kalusugan at edukasyon, pagdidisenyo ng mga madiskarteng planong pangkalusugan, at pamamahala ng malakihang mga kaganapan sa outreach sa komunidad. Natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts in Political Science mula sa The American University. Mayroon din siyang Master of Public Health sa Global Health at Masters of Arts sa Latin American at Hemispheric Studies mula sa The George Washington University.

Cozette Boakye

Opisyal ng Komunikasyon, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Cozette Boakye ay isang Communications Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sa pamamagitan ng kanyang trabaho, pinamunuan niya ang mga kampanya sa komunikasyon para sa East Africa at Asia, bumuo ng nilalaman, at nagbibigay ng pangkalahatang suporta sa komunikasyon para sa mga aktibidad na nauugnay sa proyekto. Ang kanyang hilig ay sumasaklaw sa mga komunikasyong pangkalusugan, pagpaplano ng pamilya at mga pagkakaiba sa kalusugan ng reproduktibo, at pag-iisip ng disenyo bilang isang diskarte sa paghubog ng pagbabago sa lipunan sa buong mundo. Si Cozette ay may hawak na BS sa Public Health Sciences mula sa Xavier University of Louisiana, at isang MPH mula sa Tulane University School of Public Health at Tropical Medicine.