Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 2 minuto

Nabigla sa Pagpaparehistro ng Produktong Pangkalusugan? Nandito Kami para Tumulong!


Ang mga kinakailangan sa regulasyon para sa pagpaparehistro ng produkto ay maaaring napakalaki. Ang mga ito ay kumplikado, nag-iiba ayon sa bansa, at madalas na nagbabago. Alam naming mahalaga ang mga ito (mga ligtas na gamot, oo!), ngunit ano ba talaga ang kailangan para makakuha ng produkto mula sa manufacturing plant papunta sa mga istante sa iyong lokal na parmasya? Sama-sama nating tingnan.

Ang proyektong Expanding Effective Contraceptive Options (EECO) na pinondohan ng USAID, sa pangunguna ng Catalyst Global, ay bumuo ng Product Registration Toolkit. Nakakatulong itong gabayan ang mga eksperto sa regulasyon at hindi eksperto sa proseso ng pagrerehistro ng mga produktong pangkalusugan, tulad ng mga contraceptive, sa mga bansang mababa at nasa gitna ang kita (LMICs). Kasama sa digital na koleksyon ng mga naaangkop na mapagkukunan ang:

  • Isang panimulang video.
  • Isang panimulang aklat sa mga pangunahing kaalaman sa pagpaparehistro ng produkto.
  • Isang seleksyon ng mga checklist, template, at decision tree. 

Tutulungan ka ng bawat isa na i-navigate ang proseso ng pagpaparehistro ng produkto mula simula hanggang matapos.

Tingnan ang dalawang minutong pangkalahatang-ideya ng toolkit sa ibaba.

Ang paghahanda para sa pagpaparehistro ng produkto ay isang nakakatakot na gawain, ngunit narito kami upang tumulong. Ang Toolkit sa Pagpaparehistro ng Produkto ay isang paglilibot sa mga panloob na gawain ng proseso. Makakakuha ka ng isang sulyap sa bawat hakbang sa daan at aalis na may mga naaangkop na tool upang suportahan ang iyong sariling pagpaparehistro sa isang LMIC.

Silipin kung ano ang makikita mo sa loob ng Product Registration Toolkit:

  1. Primer sa mga pangunahing kaalaman sa pagpaparehistro ng produkto. Ang layunin ng gabay na ito ay i-demystify ang mga usapin sa regulasyon para sa mga hindi eksperto. Matututuhan ng mga mambabasa ang mga pangunahing kaalaman sa pagpaparehistro ng produkto at kung paano masusuportahan ng impormasyong ito ang mahusay na paggawa ng desisyon ng mga tagapamahala ng programa sa pagsangguni sa mga eksperto sa regulasyon. 
  2. Mga checklist upang gabayan ang proseso ng pagpaparehistro. Ang pamamahala sa maraming prosesong kasangkot sa pagpaparehistro ng produkto ay nangangailangan ng patuloy na juggling. Gamitin ang seryeng ito ng mga checklist para matulungan kang manatiling organisado at magplano nang maaga.
  3. Mga template ng karaniwang mga dokumento na kinakailangan para sa pagpaparehistro ng produkto. Bagama't bahagyang naiiba ang bawat aplikasyon sa pagpaparehistro, mayroong ilang karaniwang mga dokumento na kinakailangan para sa karamihan ng mga aplikasyon. Gamitin ang mga template na ito upang simulan ang proseso.
  4. Glosaryo ng mabilisang sanggunian. Nalilito sa lahat ng regulatory jargon? Ang glossary na ito ay isang one-stop shop para sa mga kahulugan ng mga madalas na ginagamit na termino sa gawaing pang-regulasyon.

Mahahanap mo ang buong toolkit, na may mga nada-download na kopya ng mga mapagkukunan, dito.

Para sa anumang mga katanungan o katanungan tungkol sa Toolkit sa Pagpaparehistro ng Produkto ng EECO, mangyaring makipag-ugnayan sa Shannon Bledsoe.

Courtney Stachowski

Program Manager, Catalyst Global

Si Courtney Stachowski ay isang Program Manager na may higit sa 10 taong karanasan sa kalusugan ng publiko at kalusugan ng reproduktibo. Kasalukuyan siyang nagsisilbing Program Manager sa Catalyst Global (dating WCG Cares), na namamahala sa portfolio nito ng mga aktibidad sa regulasyon. Bago sumali sa Catalyst Global noong 2016, nakuha ni Courtney ang kanyang Masters in Public Health sa Emory University at nagtrabaho sa iba't ibang kakayahan sa pananaliksik sa Dartmouth College, Brigham and Women's Hospital, at Johns Hopkins University.