Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Pagbibigay ng Mga Serbisyo ng FP/RH sa isang Makataong Setting

Ang Karanasan ng Pathfinder sa Cox's Bazar Bangladesh


Mula noong 2017, ang mabilis na pagdagsa ng mga refugee sa distrito ng Cox's Bazar ng Bangladesh ay nagdulot ng karagdagang presyon sa mga sistema ng kalusugan ng lokal na komunidad, kabilang ang mga serbisyo ng FP/RH. Ang Pathfinder International ay isa sa mga organisasyong tumugon sa humanitarian crisis. Kamakailan ay nakipag-usap si Anne Ballard Sara ng Knowledge SUCCESS kay Monira Hossain ng Pathfinder, project manager, at Dr. Farhana Huq, regional program manager, tungkol sa mga karanasan at aral na natutunan mula sa tugon ng Rohingya.

Ang panayam ay na-edit para sa haba at kalinawan.

Since 2017, tapos na 742,000 refugee ang tumakas sa Bangladesh para takasan ang karahasan sa Myanmar. Ang mabilis na pagdagsa ng mga tao, pangunahin sa distrito ng Cox's Bazar ng Bangladesh, ay naglagay ng karagdagang presyon sa mga sistema ng kalusugan ng lokal na komunidad. Maraming mga non-government organization (NGO) ang nagsisikap na tumugon sa makataong krisis na ito sa mga kampo habang pinapalakas ang mga sistema ng pampublikong kalusugan ng mga komunidad. 

Ang Pathfinder International ay isa sa mga NGO na iyon. Tumugon ito sa makataong krisis mula noong simula ng pagdagsa noong 2017. Ang Pathfinder ay partikular na nagtrabaho upang mapabuti ang sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan (SRHR) ng mga kababaihan at batang babae ng Rohingya sa kampo 22 sa loob ng Teknaf Upazila ng Cox's Bazar, isang rehiyon sa ang dibisyon ng Chittagong, Bangladesh.

Kinausap ko kamakailan si Monira Hossain*, project manager, at Dr. Farhana Huq, regional program manager, tungkol sa tugon ng Pathfinder International. Sa aming pag-uusap, tinutuklasan namin ang mga karanasan at aral na natutunan mula sa tugon ng Rohingya at kung paano nila maipapaalam ang gawain ng iba sa pagtugon sa mga makataong tugon sa buong mundo.

Image of Dr. Farhana Huq sitting at a desk, facing the camera. She works on a laptop computer.
Dr Farhana Huq
An image of Monira Hossain.
Monira Hossain

Maaari mo ba kaming bigyan ng pangkalahatang-ideya ng makataong gawain ng Pathfinder sa distrito ng Cox's Bazar ng Bangladesh bilang tugon sa pagdagsa ng mga refugee ng Rohingya? 

Farhana: Ang proyektong Accelerated Universal Access of Family Planning (FP) sa Bangladesh ay pinondohan ng USAID para palakasin ang sistema ng kalusugan at mga serbisyo ng FP. Nakikipagtulungan kami sa Gobyerno ng Bangladesh at sa Ministry of Health, kasama ang Director General ng FP, mga health nurse, at ang midwifery system. Gumagawa din kami ng isang proyekto kasama ang Packard Foundation kalusugan ng regla at regulasyon ng regla sa mga mga dalagitang babae naninirahan sa mga kampo ng Rohingya pati na rin ang pagsasama ng kasarian. Ipinapatupad namin ang aming mga aktibidad sa apat na dibisyon ng Bangladesh—kabilang ang Chattogram, Dhaka, Mymensingh, at Sylhet. Kamakailan ay isinama din namin ang mga karagdagang aktibidad para sa pagbabago ng klima at SRHR sa isa pang proyektong pinondohan ni Takeda

Ano ang iyong pangkalahatang layunin? 

Monira: Ang aming layunin ay pahusayin ang SRHR para sa mga kababaihang Rohingya. Ginagawa namin iyon sa pamamagitan ng pagtutok sa SRHR (kabilang ang mga serbisyo sa kalusugan ng ina at bata at FP), kasarian, at karahasan na nakabatay sa kasarian. Nakikipag-ugnayan din kami sa host community sa pamamagitan ng mga field activities sa mga kampo. Nakatuon kami sa mga layuning ito upang mapabuti ang mga serbisyo ng SRHR para sa komunidad ng Rohingya ngunit nagbibigay din ng mga serbisyo sa nakapalibot na komunidad ng host sa Cox's Bazar. 

Ano ang diskarte ng Pathfinder sa paglilingkod sa host community gayundin sa Rohingya community sa mga kampo? 

Monira: Karamihan sa mga organisasyong nagtatrabaho sa Cox's Bazar kasama ang mga Rohingya ay nakatuon sa mga kampo, ngunit nagbibigay din kami ng mga serbisyo sa nakapalibot na host community. Kami magbigay ng mga serbisyo ng SRHR sa host community sa pamamagitan ng mga pampublikong klinika sa komunidad—bahagi ng istruktura ng gobyerno—na nagsisilbi sa 6,000 katao. Matibay ang relasyon namin sa Director General ng FP, na isang ahensya ng gobyerno, na nagpapadali sa aming trabaho. 

Paano mo hinihikayat ang komunidad ng Rohingya upang suportahan ang pagpapatupad ng iyong mga aktibidad? 

Monira: Sa setting ng kampo, gumagamit kami ng mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad—na kilala rin bilang mga boluntaryo—na tumatanggap ng pang-araw-araw na bayad para makipag-ugnayan sa komunidad ng Rohingya at suportahan ang epektibong pagpapatupad ng mga serbisyo ng SRHR. Sila ay nagpapakalat ng impormasyon, nagpaparamdam sa mga tao, at naglalarawan ng mga serbisyong magagamit, kabilang ang kung saan at kailan pupunta. Sa huli, hinihimok nila ang mga tao, lalo na ang mga babaeng kliyente, na maghanap ng FP at iba pang serbisyo ng SRHR sa loob ng mga kampo. Inirerekomenda namin ang diskarteng ito na gamitin para sa epektibong pagpapatupad ng anumang proyektong pangkalusugan.

An SRHR awareness session for adolescents in Camp 22.
Isang SRHR awareness session para sa mga kabataan sa Camp 22. Credit: Pathfinder International.

Sa iyong karanasan, ano ang hitsura ng isang karaniwang araw na naninirahan sa isang kampo ng Rohingya para sa isang taong naninirahan doon? 

Monira: Nagbago na ang sitwasyon. Noong idineklara ang sitwasyon bilang isang kategorya 1 na krisis sa buong mundo, malalaking aktibidad ang nagaganap dito sa Cox's Bazar upang mapabilis ang lahat ng serbisyo, kabilang ang kalusugan, nutrisyon at tubig, kalinisan, at kalinisan. Iyon ay isang napaka-traumating oras para sa mga Rohingya. Ang kanilang pokus ay ang manirahan sa mga kampo at ipakilala sa kultura ng Bangladeshi, ang nakapalibot na komunidad, at ang bagong kapaligiran ng kampo. Sa paglipas ng panahon, ang mga kampo ay umunlad at ngayon ang lahat ng mga serbisyo at organisasyon ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang karaniwang payong. Kaya ngayon, mas organisado na ang pamumuhay sa kampo. Alam ng mga tao kung saan kukuha ng pagkain, tirahan, edukasyon, at mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang FP. Sila ay nabubuhay sa isang mas matatag na sitwasyon at mas sanay [sa] kulturang Bengali, at ang mga nagtatrabaho sa mga kampo ay nakatuon na ngayon sa kalusugan ng isip at pagsasama ng kapansanan sa lahat ng mga serbisyo. 

Ano ang karaniwang karanasan para sa pag-access sa mga serbisyo ng SRHR para sa isang taong nakatira sa isang kampo ng Rohingya?

Monira: Pagdating nila [sa] kampo noong 2017, hindi sila masyadong pamilyar sa buong hanay ng FP. Ang tanging paraan na pamilyar sa kanila [ay] ang oral contraceptive pill at ang Depo. Hindi nila alam ang iba pang modernong pamamaraan at kung saan nila maa-access ang mga ito at ang kahalagahan ng FP, kaya napakahirap para sa lahat ng organisasyon. Ngayon, dahil sa iba't ibang aktibidad ng mga organisasyon, unti-unti itong bumubuti.

Farhana: Nang magsimula ang pagdagsa ng Rohingya at dumating sila sa Bangladesh, marami sa kanila ang may kasaysayan ng sekswal na karahasan, at hindi sinasadyang nabuntis sila at nahihirapang makahanap ng masisilungan. Marami ang hindi nakakaalam at hindi gumagamit ng paraan ng FP dahil nagmula sila sa napakakonserbatibong background. 

Monira: Sa loob ng mga kampo, magagamit ang mga short-acting method at long-acting reversible contraceptive method (LARCs), pangunahin ang implant. Ang mga IUD ay hindi magagamit dahil sa kakulangan ng mga bihasang tagapagbigay ng serbisyo sa post ng kalusugan, ngunit nagkaroon ng pagbabago tungkol sa pag-uugali patungo sa FP. Nakakagulat [ibinigay ang kanilang konserbatibong background] na ang mga babaeng tumatanggap ay naging interesado mula sa simula sa mga LARC nang malaman nila na ang mga ito ay mga pamamaraan din. Napaka-curious nila. Gayunpaman, naroon din ang mga bawal hinggil sa mga paniniwala sa relihiyon at mga kultural, kaya maraming organisasyon ang nagsisikap na malampasan ang mga hamong iyon sa loob ng mga kampo. 

A woman receiving SRHR services in a Health Post in Camp 22
Caption: Isang babaeng tumatanggap ng mga serbisyo ng SRHR sa isang Health Post sa Camp 22. Pinasasalamatan: Pathfinder International.

Ano ang iyong nangungunang tatlong aral na natutunan tungkol sa pagbibigay ng mga serbisyo ng SRHR sa mga komunidad na nasa krisis?

Monira at Farhana: Ang tatlong aral na natutunan sa proyektong ito ay: 

  1. Ang pakikilahok ng komunidad ay susi sa [pagkamit] ng matagumpay na pagpapatupad ng isang proyekto ng SRHR at mahalaga din para sa pag-unawa sa kultura, stigma, at mga bawal sa komunidad. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa mga maimpluwensyang pinuno mula sa komunidad hanggang sa pangunahin at manguna sa mga pag-uusap sa mga lokal na wika upang matulungan ang mga komunidad na maunawaan kung paano sila makikinabang sa mga serbisyong ibinigay.  
  2. Ang mga plano sa paghahanda at pagpapagaan sa krisis ng Rohingya—o anumang makataong setting—ay kailangang panatilihing napapanahon sa pamamahala ng emerhensiya at mga plano sa pagpapagaan. 
  3. Ang mga serbisyo ay dapat ibigay mula sa isang karaniwang platform. Lahat ng iba't ibang organisasyon at aktor na nagtatrabaho sa SRHR, kalusugan, o edukasyon ay dapat na nagtatrabaho sa ilalim ng isang payong na sumusunod sa parehong mga pamantayan. Sa panahon ng isang makataong krisis, mayroong ilang mga grupo kabilang ang mga grupo ng SRHR, mga grupo ng kabataan, mga teknikal na grupo sa pamamahala ng panregla, atbp. Mahalaga na sila ay pinamamahalaan sa ilalim ng isang payong para sa standardisasyon, kalidad, at upang masubaybayan ang pagpapanatili.  

Ano ang inaasahan mong magiging mga serbisyo ng SRHR sa Cox's Bazar limang taon mula ngayon? Ano sa palagay mo ang kailangang mangyari upang mabuhay ang pangitaing iyon? 

Monira: Kawili-wiling tanong. Sa loob ng limang taon, nakikita kong mas organisado ang mga serbisyo ng SRHR para sa mga Rohingya at iba't ibang organisasyon na tumutugon sa mas sensitibong mga isyu tulad ng karahasan na batay sa kasarian at kasarian. Gayundin, pagsasama tungkol sa kasarian, edad, at kapansanan. Sa loob ng limang taon, inaasahan kong makakita ng pagtaas sa mga paghahatid ng pasilidad at pati na rin sa mga pagbabakuna sa bata. Umaasa din ako na magkakaroon ng mas maraming magagamit para sa mga paggamot na may kaugnayan sa mga nakakahawang sakit at hindi nakakahawa. At panghuli, inaasahan ko na sa loob ng limang taon, lahat ng tagapagbigay ng kalusugan na nagbibigay ng mga serbisyo ng SRHR ay partikular na [nagbibigay-diin] sa mga LARC—hindi lamang para sa SRHR kundi para sa kanilang pangkalahatang kalusugan sa pangkalahatan. 

Farhana: Nais din naming makita ang pagbaba sa kabuuang fertility rate sa mga Rohingya at ng host community at pagtaas ng contraceptive prevalence rate at paggamit [ng] mga modernong pamamaraan. 

Tulad ng alam mo, ang tugon na ito sa mga kampo ng Rohingya ay hindi na bago. Kaya bakit sa tingin mo napapanahon at may kaugnayan pa rin ang pag-usapan ang paksang ito? 

Monira: Araw-araw ay ipinapanganak ang mga bata sa loob ng mga kampo sa iba't ibang service center o sa pamamagitan ng paghahatid sa bahay. Kailangan pang pag-usapan ang gawaing ito dahil naninirahan pa rin sila sa mga kampo. Ang mga kababaihang Rohingya at kanilang mga anak ay mayroon pa ring patuloy na pangangailangan sa SRHR. Kailangan nating magpatuloy hangga't sila ay naninirahan sa Bangladesh.

“Araw-araw ay ipinapanganak ang mga bata sa loob ng mga kampo sa iba't ibang service center o sa pamamagitan ng paghahatid sa bahay. Kailangan pang pag-usapan ang gawaing ito dahil naninirahan pa rin sila sa mga kampo. Ang mga kababaihang Rohingya at kanilang mga anak ay mayroon pa ring patuloy na pangangailangan sa SRHR. Kailangan nating magpatuloy hangga't sila ay naninirahan sa Bangladesh."

Monira Hossain, Pathfinder International

Ano sa palagay mo ang matututuhan ng iba na nagpapatupad ng mga programang FP/RH, na nagtatrabaho sa mga katulad na konteksto, mula sa iyong karanasan? 

Monira: Ang matututuhan ng ibang mga organisasyon mula sa karanasan ng Pathfinder ay ang paggawa ng taunang mga survey para sa pagpaparehistro ng mag-asawa. Ang resulta ng survey ay isang malaking libro na may maraming impormasyon, kabilang ang kung anong mga pamamaraan ang kanilang tinatanggap, mga pagbabago sa pamamaraan, at impormasyon din tungkol sa pagkain at nutrisyon. Kapag ginawa mo na ang karapat-dapat na pagpaparehistro ng mag-asawa, nagbibigay ito ng kumpletong larawan ng sitwasyon upang gawing mas madali ang pagpapatupad ng FP sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong tukuyin kung saan magbibigay ng higit na diin batay sa mga pangangailangan. Ang iba pang mga rekomendasyon ay mag-focus sa pakikipag-ugnayan ng lalaki, na nagdudulot pa rin ng hamon sa mga kampo at host community. Sa wakas, kapag ikaw ay nagpapatupad o nagdidisenyo ng anumang proyekto, kailangan mong isaisip ang kultural na katanggap-tanggap, panlipunang bawal, at stigma at magkaroon ng magandang plano upang malampasan ang mga hamong iyon bago ang pagpapatupad. 

Maraming salamat sa pakikipag-usap sa akin. Mayroon ka bang mga huling ideya na gusto mong ibahagi?

Monira: Para sa mga humanitarian crises sa buong mundo, gusto kong magbigay ng mensahe mula sa tugon ng Rohingya na napakahalagang sundin ang isang pamantayan para sa lahat ng serbisyo. At ang mga pamantayang ito ay magagamit na sa buong mundo. Wala akong praktikal na karanasan mula sa iba pang mga humanitarian crises, ngunit masasabi kong para sa pagtugon ng Rohingya sa Bangladesh, pinapanatili nila ang isang minimum na pakete ng serbisyo para sa kalusugan [kabilang ang sekswal at reproductive health] na napakabilis na pinagtibay ng gobyerno. Napaka-challenging pero posible. At mahalagang magkaroon ng mga pamantayang ito para sa pagpapanatili at mapanatili ang lubos na paggalang sa mga serbisyong ibinibigay namin para sa mga taong Rohingya. 

Farhana: Talagang hinihikayat ako na nakatuon ka sa krisis sa Rohingya. Mahalagang marinig ang mga indibidwal na kuwento at boses na ito upang matutunan at makita kung ano ang iba't ibang gagawin para sa susunod na krisis sa humanitarian dahil—anumang oras—anumang maaaring mangyari, at kailangan nating maghanda. Ngunit siyempre, umaasa tayo na ang mundo ay hindi na makakaranas ng anumang krisis.

Gusto mong malaman ang higit pa? Bisitahin ang FP insight para tingnan ang a koleksyon ng mahahalagang mapagkukunan para sa mga serbisyo ng FP/RH habang mga emergency.

*Tala ng editor: Simula nang mangyari ang panayam na ito, umalis na si Monira sa Pathfinder.

Anne Ballard Sara, MPH

Senior Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Anne Ballard Sara ay isang Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, kung saan sinusuportahan niya ang mga aktibidad sa pananaliksik sa pamamahala ng kaalaman, mga field program, at mga komunikasyon. Kasama sa kanyang background sa pampublikong kalusugan ang komunikasyon sa pagbabago ng pag-uugali, pagpaplano ng pamilya, pagbibigay-kapangyarihan sa kababaihan, at pananaliksik. Naglingkod si Anne bilang health volunteer sa Peace Corps sa Guatemala at may hawak na Master of Public Health mula sa George Washington University.