Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Pakikipag-ugnayan sa mga lalaki at lalaki sa FP/RH: mga insight mula sa 2022 Asia Learning Circles


Dalawampu't anim na miyembro ng family planning at reproductive health (FP/RH) na manggagawa mula sa Bangladesh, India, Japan, Nepal, Pakistan, at Pilipinas na nagtatrabaho sa mga non-profit na organisasyon, akademya, institusyong pananaliksik, at FP/RH network ay nagsama-sama para sa apat mga session sa panahon ng 2022 Asia Learning Circles cohort upang magbahagi at matuto mula sa mga praktikal na karanasan ng isa't isa, sa pamamagitan ng structured group dialogues, sa kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa FP/RH.

“…Pinagsama-sama ng Learning Circles ang lahat ng taong may parehong pag-iisip sa isang platform, tinatalakay ang mga kawili-wiling paksa.”

kalahok sa Learning Circles

Lubos na interactive at nakabatay sa maliit na grupo, Learning Circles nagbibigay ng kinakailangang espasyo para sa mga tagapamahala ng programa at mga teknikal na tagapayo na nagtatrabaho sa FP/RH upang halos makipagkita at mag-explore, mag-brainstorm, bumuo, at magbahagi ng mga karanasan at praktikal na kaalaman sa isang maliit, pinagkakatiwalaang grupo ng mga kapantay sa apat na live na session lamang.

Sa pagitan ng mga live na session, patuloy na nagmuni-muni at nagpapalitan ng kaalaman at ideya ang mga kalahok sa isa't isa sa pamamagitan ng WhatsApp. Sa cohort na ito, ang ilan ay nag-post ng kanilang mga larawan sa kung ano ang nangyayari sa kanilang mga programa o nagbahagi ng mga nauugnay na materyales na kanilang ginawa (tulad nito video mula sa Pakistan na binuo sa ilalim ng Programa ng Aawaz II na ipinakita sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga lokal na cable channel). Ibinahagi ng iba ang kanilang mga kasalukuyang istratehiya sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki at ang kanilang mga pangarap para sa FP/RH sa kanilang bansa at sa rehiyon.

Ang simula ng proseso ng pag-aaral

Sa loob ng unang sesyon, bilang karagdagan sa pagkilala sa isa't isa at pagtatakda ng mga inaasahan, ang bawat kalahok ay sumasalamin sa mga pinakamalaking hamon para sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa FP/RH sa rehiyon. Ang ilan sa mga hamon na ito ay kinabibilangan ng:

 • pag-unawa sa mga pangangailangan ng FP/RH ng mga lalaki at lalaki,
 • pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa mga rural na lugar,
 • hindi sapat na lokal o pambansang mga patakaran at programa sa paglahok ng lalaki sa SRH,
 • Ang FP ay itinuturing na isang isyu ng babae,
 • kawalan ng interes ng mga lalaki at lalaki sa pagsali sa mga aktibidad at talakayan ng FP/RH,
 • pagtagumpayan ang umiiral at laganap na mga hadlang sa kasarian at sosyo-kultural na pumipigil sa pagkuha ng mga positibong pag-uugali, at
 • kakulangan ng mga patnubay at kasangkapan.

Ang konseptong modelo ng Breakthrough Action para sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa FP ay tinawag Alamin, Alagaan, Gawin at ang Passages Project's Diskarte sa Kurso sa Buhay ginamit bilang gabay na mga balangkas sa lahat ng mga sesyon. Ang mga tool na ito ay nakatulong sa mga kalahok na talakayin kung paano suportahan ang mga lalaki at mga lalaki sa pag-abot sa perpektong yugto ng pagiging pantay na kasosyo, mga kliyente ng mga serbisyo sa kalusugang sekswal at reproductive, at mga ahente ng pagbabago sa lipunan, at kung paano ilapat ang pananaw ng kurso sa buhay sa FP/RH programming para sa mga lalaki at mga lalaki.

“Naniniwala ako na ang problema ay nagsisimula sa pag-iisip ng mga tao kung saan hindi nila ito pinag-uusapan at itinuturing itong isang bawal … Nais kong lumikha tayo ng ganitong kapaligiran kung saan ang mga tao ay hindi kailangang magbulungan sa isa't isa habang tinatalakay ang FP/RH . Ito ay tungkol sa oras na napagtanto natin [na] ang paglaki ng populasyon ay isang malaking isyu at ito ay nangangailangan ng ating pansin."

kalahok sa Learning Circles, Pakistan

Ano ang gumagana para sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki

Sa Session 2, tinukoy at ibinahagi ng mga kalahok ang kanilang pambihirang karanasan sa programa sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa FP/RH gamit ang dalawang diskarte sa pamamahala ng kaalaman (KM) — Mapagpahalagang Pagtatanong at 1-4-Lahat.

Batay sa indibidwal at grupo na pagninilay sa kanilang mga natatanging karanasan sa programa, tinukoy ng mga kalahok ang mga sumusunod bilang mga salik ng tagumpay sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa FP/RH:

 • Himukin ang mga lalaki at lalaki sa yugto ng disenyo sa pamamagitan ng human-centered design (HCD).
 • Iangkop ang mga inisyatiba ng FP/RH, adbokasiya at komunikasyon batay sa yugto ng buhay ng bawat lalaki o lalaki.
 • Gumamit ng mga kaugnay na materyales at tool na nakakaakit ng pansin, at gamitin ang entertainment (hal., pagkukuwento, laro, musika).
 • Magbigay ng accessible, walang pinapanigan, komportable at pribadong serbisyo para sa mga lalaki at lalaki (hal., mga lalaking tagapagbigay ng serbisyo ng FP/RH).
 • Dalhin ang pag-uusap sa kanila (hal., mga basketball court, mga lugar ng trabaho).
 • Makipagtulungan sa mga iginagalang na lider ng opinyon, mga lalaking mobilizer at influencer
 • Makipagtulungan at tumanggap ng buy-in mula sa mga stakeholder ng gobyerno, pamilya, komunidad, at lokal na lider.
 • Gumamit ng impormasyong nakabatay sa ebidensya kapag gumagawa ng outreach at ihatid ang mga ito sa maraming channel.

Nang tanungin kung anong mga pagbabago ang kailangang mangyari sa loob ng bansa o sa rehiyon para maisama ang mga salik ng tagumpay na ito sa mga programa, sinabi ng mga kalahok na ang paghihigpit sa mga pamantayang panlipunan at mga gawi sa FP/RH ang pinakamalaking hamon.

“…upang magsimula, kailangan nating i-target ang umiiral na mga kaugalian at gawi sa lipunan na naghihigpit sa ating mga lalaki at lalaki na tapat na ilabas ang kanilang mga isyu, [at upang] humingi ng patnubay mula sa mga tamang tao at programa. Sa pangkalahatan [dapat] gawing normal ang FP/RH bilang [isang] pantay at [isang] mahalagang pangangailangan at responsibilidad para sa mga lalaki at lalaki."

kalahok sa Learning Circles, India

Mga hamon sa nakakaengganyo na mga lalaki at lalaki

Sa Session 3, sa pamamagitan ng peer-to-peer coaching method na tinatawag Pagkonsulta sa Troika, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na humingi ng tulong at makakuha ng agarang payo mula sa iba sa mga praktikal na hakbang na maaari nilang gawin upang matugunan ang mga pangunahing hamon na kinakaharap nila sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa FP/RH. Ipinapakita ng talahanayan sa ibaba ang mga hamon na na-explore ng mga kalahok at ang payo na natanggap nila mula sa kanilang mga kapantay sa Learning Circles.

Kakulangan ng interes sa mga lalaki at lalaki

 • Magbigay ng mga insentibo sa mga lalaki at lalaki para sa pakikilahok sa mga aktibidad at talakayan ng FP/RH.
 • Gumamit ng wikang kaugnay ng mga lalaki at lalaki sa panahon ng outreach at mga talakayan at i-tweak ang teknikal na FP/RH na wika upang umangkop sa kultural na konteksto.
 • Unawain ang mga isyu ng FP/RH mula sa pananaw ng mga lalaki at lalaki at bigyang-diin ang halaga/pakinabang ng pag-unawa sa FP/RH — Ipakita ang “kung ano ang mayroon para sa kanila”.
 • Gawing maginhawa ang mga aktibidad sa FP/RH (oras, lugar), may kaugnayan, interaktibo, at kawili-wili para sa kanila gamit ang mga materyal na madaling maunawaan at naaangkop sa edad.
 • Gumamit ng mga social media platform na sikat sa mga lalaki at lalaki.
 • I-tap at sanayin ang mga peer network para maimpluwensyahan ang mga lalaki at lalaki.
 • Pumunta kung nasaan ang mga lalaki kapag gumagawa ng mga aktibidad/inisyatiba ng FP/RH at magkaroon ng mga follow-up na interbensyon.
 • Isama ang mga lalaki at lalaki sa disenyo ng mga programa ng FP/RH.

Stigma / panlipunan at mga pamantayan ng kasarian

 • Gumamit ng mga lokal na lalaking kampeon na nakakaunawa sa mga stereotype ng kasarian.
 • Gumamit ng mga emosyonal na siko upang kumonekta sa kanila at sa kanilang mga pamilya sa mga isyu sa FP/RH.
 • Unawain ang konteksto sa pamamagitan ng paggawa ng sistematikong pananaliksik.
 • Bumuo ng mga estratehiya sa pagbabago sa lipunan at pag-uugali upang hamunin ang hindi pagkakapantay-pantay na batay sa kasarian.
 • Himukin ang mga pinuno ng relihiyon/maimpluwensyang tao sa mga komunidad upang lumikha ng kinakailangang pagbabago.
 • Isaalang-alang ang pamamahagi ng mga kahon ng impormasyon sa mga mag-asawa ilang araw bago o sa araw ng kanilang kasal. Ang kahon ng impormasyon ng mag-asawa ay may kasamang liham ng pagbati, isang buklet sa reproductive well-being, mga leaflet at mga sample ng panandaliang pamamaraan ng FP tulad ng mga tabletas at condom, at mga sticker at isang wall clock na nagpo-promote ng pambansang numero ng call center ng FP.
 • Abutin ang iba't ibang henerasyon ng mga lalaki at hindi lamang sa mga kabataan/nagbibinata.

Hindi priority ang FP/RH

 • Himukin ang mga lokal at internasyonal na mamamahayag na maaaring lumikha ng isang kapaligiran na maglalagay ng presyon sa mga opisyal ng gobyerno na kumilos sa mga isyu ng FP/RH.
 • Maghanap at kumonekta sa mga kampeon ng FP/RH sa loob ng pamahalaan na maaaring makaimpluwensya sa mga patakaran.
 • Gamitin ang iba pang think tank para sama-samang magsalita sa mga isyu ng FP/RH.

Limitadong pag-access sa teknolohiya

 • Gumawa ng mas maraming interactive na aktibidad sa mga lugar na may mahinang koneksyon sa internet.
 • Gumamit ng offline na multimedia; i-convert ang mga online na materyales sa mga materyal na IEC na maaaring magpasiklab ng mga talakayan.
 • Ayusin ang mga network ng komunidad o mga youth club kung saan ibabahagi ang kaalaman sa FP/RH.

Pagbili ng gobyerno

 • Ang mga panukala ay dapat na: (1) palaging naka-back up sa pananaliksik na nakabatay sa ebidensya, (2) nagpapakita ng pananatili at pagiging epektibo sa gastos (halaga para sa pera), (3) ipakita ang mga pinakamahusay na kagawian, (4) maging kontekstwal, at (5) kultural. at lokal na nauugnay.
 • Iayon sa mas malalaking layunin ng gobyerno, umiiral na mga programa, patakaran at target.
 • Lumikha ng inter-sectoral collaborations at paglahok ng lokal na CSO, NGO, pribadong sektor at kolektibo.
 • Isama ang FP2030 at ang 2030 SDG agenda at iba't iba pang internasyonal na pangako sa panahon ng mga talakayan.
 • Itaguyod ang pakikilahok ng mga lalaki at lalaki sa pakikipagtulungan sa mga donor at mga kasosyo sa pag-unlad.

Ang iba pang mga hamon na ibinahagi ay kinabibilangan ng paglikha ng intergenerational na epekto sa pagtugon sa mga bawal sa lipunan at mga alamat sa FP/RH, pagsali sa mga lalaki sa mga pag-uusap sa FP/RH sa paaralan nang hindi nakikitang nakakagambala sa ekosistema ng paaralan, at pagbabago ng mga pananaw ng mga tao upang makita ang FP/RH bilang isang mahalagang aspeto ng pangkalahatang kagalingan ng isang tao.

“Nagpapatuloy pa rin ang social stigma sa mga rural na lugar. Hindi gustong ibahagi ng mga tao ang kanilang mga tanong na may kaugnayan sa pagpaplano ng pamilya sa sinuman.”

kalahok sa Learning Circles, India

Sumulong

Sa huling sesyon, ang mga kalahok ay nakabuo ng mga tiyak at nauugnay na mga pahayag ng pangako sa loob ng kanilang kapangyarihan at kontrol sa kung paano mas mahusay na makisali sa mga lalaki at lalaki sa FP/RH. Ang mga pahayag ng pangako na ito ay binubuo ng mga diskarte at diskarte na natuklasan nila sa pamamagitan ng mga talakayan sa mga kasamahan sa mga session ng Learning Circles. Mga pahayag ng pangako ay isang nakabatay sa ebidensya na pamamaraan ng agham sa pag-uugali na tumutulong sa isa na manatili sa landas. Ilan sa mga pangakong ginawa ay:

 • Makipagtulungan sa isang ahensya ng digital media para sa paglikha ng nilalaman ng social media na naka-target sa 12–24 taong gulang na mga lalaki (Lahok sa Learning Circles, Nepal)
 • Magsimula ng pananaliksik sa tanawin ng lokal na patakaran ng paglahok ng lalaki sa kalusugan ng reproduktibo (Lahok sa Learning Circles, Philippines)
 • Bumuo ng isang kurikulum para sa pakikipag-ugnayan sa mga lalaki sa paaralan sa FP/RH at mga kasanayan sa buhay (Lahok sa Learning Circles, India)
 • Lobby sa mga pinuno ng mga institusyong pang-edukasyon ng mga lalaki upang dalhin ang edukasyon sa SRH (Lahok sa Learning Circles, Pakistan)
 • Makipag-ugnayan sa mga stakeholder upang bumuo ng mga aktibidad na mas nakatuon sa mga lalaking kliyente ng mga serbisyo ng FP (Lahok sa Learning Circles, Bangladesh)

“Ang mga serbisyo ng FP na inihatid sa isang pinagsama-samang paraan, nabuo ang political will para gawing priority agenda ang RH/FP, hindi natutugunan ang mga pangangailangan, at ang mga kababaihang binigyan ng kapangyarihan sa [mga isyu] sa reproductive health … ito ang aking pangarap, kung hindi natin haharapin ang mga isyu sa kalusugan ng kababaihan , hindi natin kayang harapin ang mga isyu sa populasyon at kapaligiran.”

kalahok sa Learning Circles, Pakistan

“Naiisip ko ang [isang] lipunan kung saan maaaring pag-usapan ng mga tao ang tungkol sa mga isyu sa FP/RH nang walang pag-aalinlangan. Lahat ay may kaalaman na naaangkop sa edad, [at] access sa komprehensibong impormasyon/serbisyo kapag kinakailangan nang walang paghuhusga."

kalahok sa Learning Circles, Nepal

Sa pamamagitan ng Learning Circles, napalago ng mga miyembro ng FP/RH workforce mula sa Asia ang kanilang kaalaman at napalakas ang kanilang pang-unawa sa mga isyu sa pakikipag-ugnayan ng mga lalaki at lalaki sa FP/RH, upang makipag-network at bumuo ng mga relasyon sa mga kasamahan na nahaharap sa katulad na mga hamon, at upang makabuo ng mga bagong ideya at praktikal na solusyon sa pagpapabuti ng pagpapatupad ng programa ng FP/RH. Kasabay nito, natutunan din nila ang mga bagong kasangkapan at pamamaraan ng KM na magagamit nila sa kanilang mga organisasyon upang mapadali ang mga malikhaing paraan sa pagpapalitan ng kaalaman at mabisang kasanayan.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Learning Circles at mga insight mula sa nakaraang Asia Learning Circles sa Pagtiyak ng Pagpapatuloy ng Mahahalagang Serbisyo ng FP/RH sa Panahon ng Mga Emerhensiya, i-click DITO.

Gusto mo bang malaman ang higit pa tungkol sa mga tool at pamamaraan ng KM na ginagamit sa Learning Circles at kung paano ito gagawin? Tingnan mo ito mapagkukunan! Interesado na matuto pa tungkol sa kung paano ilapat ang pamamahala ng kaalaman sa iyong trabaho? Padalhan ako ng email sa: gayoso.grace@knowledgesuccess.org.

Kumuha ng mga update sa Asia! Mag-sign up DITO para sa mga paalala tungkol sa mga paparating na kaganapan at bagong nilalaman mula sa rehiyon ng Asia!

Grace Gayoso Pasion

Regional Knowledge Management Officer, Asia, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Grace Gayoso-Pasion ay kasalukuyang Asia Regional Knowledge Management (KM) Officer for Knowledge SUCCESS sa Johns Hopkins Center for Communications Program. Mas kilala bilang Gayo, siya ay isang development communication professional na may halos dalawang dekada ng karanasan sa komunikasyon, pagsasalita sa publiko, komunikasyon sa pagbabago ng pag-uugali, pagsasanay at pag-unlad, at pamamahala ng kaalaman. Ginugugol niya ang karamihan sa kanyang karera sa nonprofit na sektor, partikular sa larangan ng pampublikong kalusugan, nagtrabaho siya sa mahirap na gawain ng pagtuturo ng kumplikadong medikal at mga konseptong pangkalusugan sa mga maralitang taga-lungsod at kanayunan sa Pilipinas, na karamihan sa kanila ay hindi nakatapos ng elementarya o sekondaryang paaralan. Siya ay matagal nang tagapagtaguyod para sa pagiging simple sa pagsasalita at pagsusulat. Matapos makumpleto ang kanyang graduate degree sa komunikasyon mula sa Nanyang Technological University (NTU) sa Singapore bilang isang ASEAN scholar, nagtatrabaho siya sa rehiyonal na KM at mga tungkulin sa komunikasyon para sa mga internasyonal na organisasyon sa pag-unlad na tumutulong sa iba't ibang bansa sa Asya sa pagpapabuti ng kanilang komunikasyon sa kalusugan at mga kasanayan sa KM. Naka-base siya sa Pilipinas.