Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 2 minuto

FP/RH Champion Spotlight: Réseau Siggil Jigéen


Gusto ng Knowledge SUCCESS ang feedback mula sa aming mga mambabasa. Gusto naming marinig kung paano nakikinabang ang aming mga mapagkukunan sa iyong trabaho, kung paano namin mapapabuti, at ang iyong mga ideya para sa site. Kamakailan, binanggit mo ang pagnanais ng higit pang mga insight na partikular sa iyong mga bansa at ang konteksto kung saan ka nagtatrabaho. Huwag nang magsabi pa! Itatampok namin ang mga organisasyong nagtatrabaho sa pambansang antas sa isang serye na tinatawag na "FP/RH Champion Spotlight." Ang aming layunin ay mag-udyok ng mga bagong partnership at magbigay ng nararapat na kredito sa mga nagsusulong ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo na may panrehiyong pokus.

Ngayong linggo, ang aming itinatampok na organisasyon ay Réseau Siggil Jigéen.

FP/RH Champion Spotlight banner with blue highlights behind the words FP/RH Champion Spotlight. Spotlight graphics are in the four corners of the rectangular graphic.

Organisasyon

Réseau Siggil Jigéen

Lokasyon

Sénégal

Ang trabaho

Le Réseau Siggil Jigéen est une ONG travaillant ats le domaine de la promotion at proteksyon des droits des femmes au Sénégal. Mis sur pied en 1995, le Réseau regroupe aujourd'hui 16 na mga miyembro ng organisasyon na walang mga aktibidad sa intéressent directement at 12 000 femmes sénégalaises. Nos membres interviennent sur l'ensemble du territoire national dans différents domaines d'activités visant à améliorer le statut de la femme sénégalaise tels que : la santé de la reproduction, la recherche, les droits des femmes, le leadership des bétisation, l'alpha , la formation, la micro finance, la lutte contre la pauvreté, atbp.

Notre mission: Contribuer à l'amélioration et au renforcement du statut de la femme sénégalaise.

Le Réseau Siggil Jigeen (Rsj) veut faire des maires du Sénégal des champions de la Planification familiale. Le RSJ a réussi à convaincre 67 maires ats la mobilization de ressources. 73 milyong de franc Cfa ont pu être collectés. Une somme qui a servi à appuyer des activités de Planification familiale dans les communes concernées.

Grace au plaidoyer, ang RSJ est devenu un champion de la mobilization des ressources domestiques pour la santé de la reproduction at planification familiale. Son experience with Advance Family Planning a permis de contribuer à l'accès des femmes aux services de planification familiale.

Cette même expérience a fait du RSJ un partenaire privilégié dans le projet NEEMA dont il était l'une des organizations qui s'activait dans la mobilization communautaire. Son travail de plaidoyer a permis la mobilization de 500 millions de Fcfa at 7 regions du Sénégal sur la période 2016-2021. Cette somme mobilisée a permis l'achat d'ambulance, la réfection de cliniques, l'inscription de femmes dans des mutuelles de santé, l'organisation de journées de sensibilisation, atbp.

Le RSJ continue également ses actions de plaidoyer pour améliorer le cadre réglementaire. Sa effet, depuis 2013, le RSJ plaide pour la signature d'un décret d'application de la loi sur la santé de la reproduction. Cette loi, bumoto noong 2005, à ce jour, aucun décret. Le projet de décret pour la loi SR concerne l'organisation des compétences à travers la Démédicalisation, la décentralisation at démocratization ; et la publicité sur les produits contraceptives. Un tel décret permettrait de protéger les prestataires de santé et de garantir un meilleur accès aux services de planification familiale aux femmes.

En dehors de la signature du décret d'application de la loi SR, le RSJ plaide également pour la révision de certaines dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et des jeunes filles ats le code de la famille du Sénégal. Il s'agit notamment des articles 196 at 111 portant respectivement sur la recherche de paternité et sur le mariage d'enfant.

Aïssatou Thioye

West Africa Knowledge Management and Partnerships Officer, Knowledge SUCCESS, FHI 360

Aïssatou Thioye est dans la division de l'utilisation de la recherche, au sein du GHPN de FHI360 at travaille pour le projet Knowledge SUCCESS at tant que Responsable de la Gestion des Connaissances et du Partenariat pour l'Afrique de l'Ouest. Dans son rôle, elle appuie le renforcement de la gestion des connaissances dans la région, l'établissement des priorités at la conception de stratégies de gestion des connaissances aux groupes de travail techniques at partenaires de la PF/SR en Afrique de l'Ouest. Elle assure également la liaison avec les partenaires et les réseaux régionaux. Par rapport à son expérience, Aïssatou a travaillé pendant plus de 10 ans comme journaliste presse, rédactrice-consultante pendant deux ans, avant de rejoindre JSI où elle a travaillé ats deux projets d'Agriculture et de Nutrition, sunud-sunod na opisyal ng media spécialiste de la Gestion des Connaissances.******Aïssatou Thioye ay nasa Research Utilization Division ng GHPN ng FHI 360 at nagtatrabaho para sa Knowledge SUCCESS project bilang Knowledge Management and Partnership Officer para sa West Africa. Sa kanyang tungkulin, sinusuportahan niya ang pagpapalakas ng pamamahala ng kaalaman sa rehiyon, pagtatakda ng mga priyoridad at pagdidisenyo ng mga diskarte sa pamamahala ng kaalaman sa mga teknikal at kasosyong grupong nagtatrabaho sa FP/RH sa West Africa. Nakikipag-ugnayan din siya sa mga kasosyo at network ng rehiyon. Kaugnay ng kanyang karanasan, nagtrabaho si Aïssatou ng higit sa 10 taon bilang isang press journalist, pagkatapos ay bilang isang editor-consultant sa loob ng dalawang taon, bago siya sumali sa JSI kung saan siya nagtrabaho sa dalawang proyekto sa Agrikultura at Nutrisyon, sunud-sunod bilang isang mass-media officer at pagkatapos bilang isang espesyalista sa Pamamahala ng Kaalaman.

Sophie Weiner

Program Officer II, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Sophie Weiner ay isang Knowledge Management and Communications Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs kung saan siya ay nakatuon sa pagbuo ng print at digital na nilalaman, pag-coordinate ng mga kaganapan sa proyekto, at pagpapalakas ng kapasidad para sa pagkukuwento sa Francophone Africa. Kabilang sa kanyang mga interes ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo, pagbabago sa lipunan at pag-uugali, at ang intersection sa pagitan ng populasyon, kalusugan, at kapaligiran. Si Sophie ay mayroong BA sa French/International Relations mula sa Bucknell University, isang MA sa French mula sa New York University, at master's degree sa Literary Translation mula sa Sorbonne Nouvelle.

Alison Bodenheimer

Family Planning Technical Advisor, Knowledge SUCCESS

Si Alison Bodenheimer ay ang family planning technical advisor para sa Knowledge SUCCESS (KS), na nakabase sa loob ng Research Utilization division sa FHI 360. Sa papel na ito, nagbibigay si Alison ng pandaigdigang teknikal na estratehikong pamumuno sa proyekto at sumusuporta sa mga aktibidad sa pamamahala ng kaalaman sa West Africa. Bago sumali sa FHI 360 at KS, nagsilbi si Alison bilang postpartum family planning manager para sa FP2030 at technical advisor para sa Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health kasama ang Pathfinder International. Dati, pinamahalaan niya ang portfolio ng adbokasiya ng Francophone Africa kasama ang Advance Family Planning sa Johns Hopkins' Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health. Bilang karagdagan sa isang pagtuon sa kalusugan ng reproduktibo at pagpaplano ng pamilya, si Alison ay may background sa kalusugan at mga karapatan sa mga emerhensiya, pinakakamakailan ay kumunsulta para sa Columbia University at UNICEF sa Jordan upang mapabuti ang pagsubaybay at pag-uulat ng mga paglabag sa mga karapatan ng bata na may alitan sa buong Middle East at North rehiyon ng Africa. Fluent sa French, si Alison ay may BA sa Psychology at French mula sa College of the Holy Cross at isang MPH sa Forced Migration and Health mula sa Mailman School of Public Health ng Columbia University.

Natalie Apcar

Program Officer II, KM & Communications, Knowledge SUCCESS

Si Natalie Apcar ay isang Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, na sumusuporta sa mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman, paglikha ng nilalaman, at mga komunikasyon para sa TAGUMPAY ng Kaalaman. Nagtrabaho si Natalie para sa iba't ibang nonprofit at bumuo ng background sa pagpaplano, pagpapatupad, at pagsubaybay sa programa ng pampublikong kalusugan, kabilang ang pagsasama ng kasarian. Kasama sa iba pang mga interes ang pag-unlad na pinangungunahan ng kabataan at komunidad, na nagkaroon siya ng pagkakataong makibahagi bilang US Peace Corps Volunteer sa Morocco. Nagkamit si Natalie ng Bachelor of Arts in International Studies mula sa American University at Master of Science sa Gender, Development, at Globalization mula sa London School of Economics and Political Science.

6.1K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap