Mag-type para maghanap

Balita ng Proyekto Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Inilatag ng Kenya ang Matapang na Istratehiya sa Pamamahala ng Kaalaman sa Mga Pangako nito sa FP2030


Ang roadmap sa FP2030 Commitments ng Kenya ay detalyado. Ang Kenya Ministry of Health at ang National Council for Population and Development (NCPD), sa pakikipagtulungan sa FP2030 Focal Points at mga kasosyo sa pagpapatupad at pag-unlad, ang nanguna sa proseso ng pagpaplano. Ang NCPD ay isang semi-autonomous na ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Ministry of State for Planning, National Development and Vision 2030 ng Kenya. Ang isang komprehensibong pagsusuri ng FP2020 Commitments ay isinagawa upang matukoy ang mga tagumpay, hamon, pinakamahusay na kasanayan, at mga aral na natutunan upang ipaalam sa muling- proseso ng pangako. Ang datos ay hinango mula sa Tagasubaybay ng Paggalaw, isang mekanismo sa pagsubaybay sa pagpaplano ng pamilya.

Mahigit sa 40 family planning at reproductive health na institusyon ang lumahok sa pagbalangkas ng mga pangako, na ikinategorya sa apat na pangunahing tema: Patakaran, Programa, Pananalapi, at Pananagutan. Ang Knowledge SUCCESS ay kabilang sa mga stakeholder na kasangkot sa lahat ng mga yugto ng pagpaplano, pagbalangkas, pagsusuri, at pagpapatunay sa FP2030 Commitments ng Kenya.

Sa Silangang Africa, Knowledge SUCCESS, hosted by Amref Health Africa, ay nagpupulong sa family planning community of practice at bahagi ng Family Planning Technical Working Group. Sinikap ng Knowledge SUCCESS na matiyak na ang pamamahala ng kaalaman ay isinama sa FP2030 Commitments ng Kenya.

Pamamahala ng Kaalaman sa FP2030 Commitments

Sa nito FP2030 na pangitain, Sinisikap ng Kenya na umani ng mga benepisyong sosyo-ekonomiko para sa lahat ng mamamayan sa pamamagitan ng naa-access, katanggap-tanggap, pantay-pantay, at abot-kayang kalidad ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, na walang hindi natutugunan na pangangailangan pagsapit ng 2030. Pinagsama-sama ng Ministry of Health ng Kenya ang FP2030 Focal Points, NCPD, at Council of Governors upang suriin ang mga iminungkahing FP2030 Commitments bago sila ilunsad noong 16ika Nobyembre 2021.

Ang Knowledge SUCCESS ay lumahok sa paghahanda ng FP2030 roadmap at pagrepaso ng Mga Pangako sa antas ng Technical Working Group, pagkatapos ay nagmungkahi ng pitong diskarte sa pamamahala ng kaalaman sa FP2030 Commitments. Sa pulong ng pagpapatunay, nabanggit na ang lima sa pitong estratehiya ay kasama sa panghuling dokumento:

  1. I-repackage ang dokumentasyon ng patakaran upang isama ang mga bersyon na madaling gamitin, gaya ng infographics.
  2. Ipalaganap ang mga repackaged na patakaran at alituntunin na madaling gamitin sa pamamagitan ng mga workshop.
  3. Pahusayin ang kapasidad ng mga institusyon ng pamahalaan na pataasin ang kakayahang magamit, accessibility, at paggamit ng data sa mga antas ng county at sub-county.
  4. Ilapat ang mga diskarte sa pamamahala ng kaalaman upang palakasin ang pinahusay na pagkuha ng data mula sa mga pribadong pasilidad sa Kenya Health Information System (KHIS).
  5. Palakasin ang pamamahala ng kaalaman ng mga organisasyon/stakeholder ng civil society upang maipaalam bilang isang mekanismo upang matiyak ang tumpak at epektibong paghahatid ng impormasyon.

Si Beatrice Okundi, Assistant Director para sa Population Program at Focal Point para sa pagpaplano ng pamilya sa NCPD, ay sumasalamin sa papel ng Knowledge SUCCESS. “Nakatulong ang Knowledge SUCCESS sa pagtukoy ng mga kasanayang may mataas na epekto at pagbabahagi sa amin ng kailangan naming malaman kapag nakikipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholder, mula mismo sa komunidad hanggang sa antas ng patakaran. Kasama dito ang pangangalap ng mga karanasan mula sa nangyari noon (FP2020) habang hinahangad nating himukin ang mga bagong pangako. Napaka-kritikal noon,” she remarks.

Paano Pinalalakas ng KM ang Mga Pangako sa FP?

Sa lima sa pitong diskarte sa pamamahala ng kaalaman na pinagtibay, ang Kenya ay naglatag ng mga matatapang na layunin sa KM sa kanyang FP2030 Commitments. Ipinapaliwanag ni Irene Alenga, Knowledge Management at Communication Lead ng Institute of Capacity Development sa Amref Health Africa, ang kahalagahan ng pagsasama ng mga diskarte sa pamamahala ng kaalaman sa FP2030 Commitments:

"Ang kapangyarihan ng pamamahala ng kaalaman ay ang kakayahang ikonekta ang mga tao sa mga tao at impormasyon sa mga tao. Ang mga tao na aming itinataguyod na ma-access ang impormasyon sa pagpaplano ng pamilya ay wala sa antas ng patakaran. Habang ang impormasyon ay magagamit sa antas ng patakaran, ang kaalaman ay hindi pumapatak sa komunidad. Kung ang mga indibidwal sa antas ng komunidad ay hindi nauunawaan ang mga patakaran at hindi nagagawang isalin ang kaalaman sa mga magagamit na produkto, hindi nila magagamit ang kanilang mga karapatan upang ma-access ang mga serbisyo, para saan pa ang maaari nilang hiningi kung wala silang impormasyon ? Tinitiyak ng pamamahala ng kaalaman na mayroong isang sistematikong proseso ng pagkonekta ng mga tao sa impormasyon at impormasyon sa mga tao; Tinitiyak ng pamamahala ng kaalaman na ang impormasyon ay magagamit, naa-access, at magagamit."

Irene Alenga

Sinabi ni Okundi na tinitiyak ng pamamahala ng kaalaman na mayroong mekanismo ng feedback na nakalagay upang makakuha ng impormasyon sa mga pananaw ng komunidad at kaalaman sa pagpaplano ng pamilya, kung paano pahalagahan ang kaalamang iyon, at tugunan ang mga saloobin, paniniwala, at mito at maling kuru-kuro tungkol dito.

Sa FP2030 Commitments, binigyang-diin ng Kenya ang pagpapalakas ng data capture gayundin ang repackaging at pagpapakalat ng user-friendly na impormasyon. "Isa sa mga mahinang punto sa FP2020 ay walang dokumentasyon. Lamang kapag ang isa ay lumapit sa ilang mga indibidwal ay makakakuha sila ng kaunting impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa bansa. Ngayon, ang aming mga proseso ay naidokumento at ang mga materyales ay ibinabahagi sa isang antas na kahit na wala na ako sa espasyo, o ang kasalukuyang mga tao sa ministeryo ay wala roon, kahit sino ay maaaring makita kung ano ang pinagdaanan ng Kenya upang gawin ang mga pangako sa FP2030, ” sabi ni Okundi.

Binigyang-diin ni Alenga na ang madaling gamitin na presentasyon ng kaalaman ay mahalaga. "Kung ang impormasyon ay hindi kaakit-akit na nakabalot o ang wika ay hindi pinaghiwa-hiwalay, kung gayon ang mga nilalayong gumagamit ay hindi magagamit ito. Ang mga malikhain at makabagong paraan ng paggawa at pagbabahagi ng kaalaman at impormasyon ay pinapayuhan," sabi niya. Kasama sa mga makabagong paraan ang pagkukuwento, pag-aaral ng peer-to-peer, dokumentasyon, at mga pinasimple at kaakit-akit na paraan ng pagpapakita ng data, gaya ng mga dashboard kung saan ang pag-access sa mga serbisyo o ang paglaganap ng karahasan na batay sa kasarian, halimbawa, ay maaaring mailarawan.

Mga Hamon sa Pagpapatupad

Sa FP2030 Commitments, sinisikap ng Kenya na pagbutihin ang pagkakaroon at paggamit ng de-kalidad na data sa pagpaplano ng pamilya upang makatulong sa paggawa ng desisyon. Ang bansa ay higit na naghahangad na pahusayin ang kapasidad ng human resources para sa kalusugan upang makapagbigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Bibigyan ng espesyal na atensyon ang mga populasyon na kulang sa serbisyo, mahina, at mahirap maabot, kabilang ang mga nakakaranas ng mga emerhensiya.

Hindi inaasahan ng Alenga ang mga makabuluhang hamon sa pagsasama ng mga diskarte sa pamamahala ng kaalaman sa pagpapatupad ng Mga Pangako. "Nakatanggap kami ng napakalaking yakap para sa pamamahala ng kaalaman. Lahat ay humihingi ng hiwalay na sesyon ng pagsasanay sa pamamahala ng kaalaman. Lumapit sa amin ang mga gobernador ng county at nagsasabing, 'Pakipunta sa aking county. Gusto ng aking mga tao na maging sensitibo sa pamamahala ng kaalaman.' Kami ay umaasa at nasasabik tungkol sa pagyakap sa pamamahala ng kaalaman na natanggap, "sabi niya.

Ang Amref Health Africa, ang host ng Knowledge SUCCESS sa East Africa, ay host din ng East at Southern Africa FP2030 Hub. Napansin ni Alenga na susuportahan nito ang Hub na isama ang pamamahala ng kaalaman sa mga aktibidad nito. Ang Amref Health Africa ay nagdudulot ng kredibilidad sa proseso, at may mahusay na pagkilala sa tatak sa East Africa.

Sinabi ni Okundi na ang Amref ay bumalangkas ng isang matatag na plano ng aksyon na kinabibilangan ng pagdaraos ng mga quarterly review meeting kasama ang Technical Working Groups at ang 47 county upang masuri ang pag-unlad, tugunan ang mga hamon, at magbahagi ng pinakamahuhusay na kagawian. Karagdagan pa ito sa pagsasagawa ng pananaliksik upang matukoy kung ang bansa ay nasa landas upang matugunan ang mga pangako sa pagpaplano ng pamilya nito at magsagawa ng kumperensya ng mga stakeholder tuwing dalawang taon. Ito ay magbibigay-daan sa mga stakeholder sa family planning space, gaya ng civil society organizations, development partners, at county, na mag-ulat muli sa kanilang pag-unlad habang nagdodokumento ng proseso.

Mga aral na natutunan

"Natutunan namin na upang matiyak ang isang matatag na balangkas ng pamamahala ng kaalaman, sulit na magkaroon ng isang entity na hiwalay sa Ministry of Health upang idokumento at subaybayan ang proseso. Sisiguraduhin ng Ministri na mayroong mga patakaran o alituntunin, ngunit walang sinuman ang maaaring interesado sa dokumentasyon, halimbawa. Kung ipaubaya mo ang responsibilidad na ito sa Ministri, marami sa mga kritikal na aspeto ay tiyak na mahuhulog sa mga bitak," sabi ni Okundi.

Napansin ni Alenga na ang pagsali sa mga stakeholder sa lahat ng antas sa loob ng family planning at reproductive health space ay nakakatulong sa mga practitioner na maiwasan ang mga hadlang sa pagpapatupad. "Minsan ang isa ay nagmumungkahi ng isang magandang ideya, ngunit hindi ito praktikal o makatotohanan sa lupa. Ang paglahok ng mga opisyal ng pamahalaan ng county, na siyang mga tagapagpatupad ng Mga Pangako, ay napakahalaga dahil kung ang isang dokumento ay dumating sa kanila at hindi nila ito naiintindihan o hindi nila maiugnay ito sa mga katotohanan sa lupa, hindi sila nakasalalay sa pagmamay-ari nito. Pero kung naiintindihan nila ito dahil kasali sila sa proseso ng pagbuo nito, nagiging mas madali para sa kanila na ipatupad," sabi niya.

Kung gusto mo pang matuto mula sa karanasan ng Kenyan sa pagsasama ng pamamahala ng kaalaman sa mga pangako sa pagpaplano ng pamilya, mangyaring makipag-ugnayan sa aming koponan ng Silangang Aprika o isumite ang iyong interes sa pamamagitan ng aming Makipag-ugnayan sa amin anyo.

A woman and five children are gathered at a hospital in Rabai, Kenya.
Brian Mutebi

Nag-aambag na Manunulat

Si Brian Mutebi ay isang award-winning na mamamahayag, development communication specialist, at women's rights campaigner na may 11 taon ng solidong karanasan sa pagsulat at dokumentasyon sa kasarian, kalusugan ng kababaihan at mga karapatan at pag-unlad para sa pambansa at internasyonal na media at mga organisasyong civil society. Pinangalanan siya ng Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health na isa sa "120 Under 40: The New Generation of Family Planning Leaders" sa lakas ng kanyang journalism at media advocacy sa family planning at reproductive health. Siya ay isang tatanggap ng Gender Justice Youth Award noong 2017 sa Africa, na inilarawan ng News Deeply bilang "isa sa mga nangungunang crusaders ng karapatan ng kababaihan sa Africa." Noong 2018, kasama si Mutebi sa prestihiyosong listahan ng "100 Most Influential Young Africans" ng Africa.

4.3K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap