Mag-type para maghanap

Balita ng Proyekto Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Mga Update at Highlight sa NextGen RH CoP Design Framework


Sa isang post noong Hulyo 2022 tungkol sa NextGen RH Community of Practice (CoP), inanunsyo ng mga may-akda ang istruktura ng platform, mga miyembro ng advisory committee nito, at ang bagong proseso ng disenyo nito. Sakop ng post sa blog na ito ang mga pangunahing pagsulong sa istruktura na ginagawa ng koponan upang matiyak ang matagumpay na pagre-recruit at pagpapanatili ng mga miyembro sa hinaharap.

NextGen RH ay nakatuon sa pagsisilbi bilang isang interactive na platform para sa pakikipagtulungan, pagbabago, pagbabahagi ng kaalaman, at pamamahala ng kaalaman sa loob ng adolescent and youth sexual and reproductive health (AYSRH) sphere. Ang CoP ay pinamumunuan ng dalawang co-chair sa pakikipagtulungan ng 13 miyembro ng advisory committee na nakabase sa Asia at Africa.

Ang mga miyembro ng advisory committee ay nagpulong isang beses bawat buwan mula noong Abril 2022 upang mag-co-design ng isang collaborative na Community of Practice na pinamumunuan ng mga kabataan.

Nagtatampok ang mga design meeting ng mga interactive na talakayan at pagsasanay upang pasiglahin ang tiwala, kahinaan, at bukas na pag-uusap tungkol sa mga kritikal na isyu na kinakaharap ng larangan ng AYSRH. Higit pa rito, kinikilala ng Advisory Committee ang papel nito sa pagpapaunlad ng pagkatuto ng mga miyembro nito, at nag-oorganisa ng mga mini skill shot workshop upang mapataas ang mga kasanayan sa cross-learning at pakikipagtulungan. Ang mga workshop ay nakatuon sa mga paksa tulad ng pampublikong pagsasalita, mga diskarte sa pagbuo, at paglikha ng nilalaman, bukod sa iba pa.

Sa buong proseso ng pagtatatag ng epektibo at magkakaibang modelo ng pagtatrabaho para sa isang CoP na pinamumunuan ng kabataan, ginawa ng team ang sumusunod:

 • Bumuo ng isang inangkop na modelong panlipunan-ekolohikal na nakatuon sa mga pangangailangan sa pamamahala ng kaalaman at mga puwang mula sa pananaw ng isang propesyonal sa AYSRH. Ang social-ecological model exercise ay nakatulong sa mga miyembro na pag-isipan ang mga hamon na kinakaharap ng mga propesyonal, gayundin ng mga kabataan, sa kanilang mga tahanan at komunidad sa pag-access at pagpapalitan ng kaalaman sa mga paksa ng AYSRH. Tinalakay din ng mga miyembro kung paano gumagana ang pagbabahagi ng kaalaman sa maraming konteksto (sa loob ng mga organisasyon, sa mga komunidad, at sa pambansang antas).
 • Nagsagawa ng pagtatasa ng pangangailangan-gap: Tinasa ng pagsusuri ng gap ang mga totoong katotohanan upang matiyak na susuportahan ng mga layunin ng CoP ang gawain ng mga propesyonal sa AYSRH. Sa pamamagitan ng ehersisyo, limang kilalang puwang ang natukoy at napino sa mga layunin:
  1. Pagbabahagi ng kaalaman
  2. Pagsusulong para sa mga pangangailangan ng AYSRH
  3. Inter-organisational youth networks
  4. Pagbuo ng kapasidad para sa mga propesyonal sa AYSRH
  5. Pag-uulat ng mga pangangailangan ng mga kabataan
 • Mga binuo na layunin para sa CoP. Sa ilang pagpupulong, nagbahagi ang mga miyembro ng mga hamon, gaps, at priyoridad para hubugin ang NextGen RH sa pasulong.
This photo depicts an exercise done on the Mural platform, a need-gap analysis. Using a socio-ecological model, Advisory Committee members reflected on knowledge sharing and knowledge needs in their experiences and context.
Ang larawang ito ay naglalarawan ng isang ehersisyo na ginawa sa platform ng Mural, isang pagsusuri ng kailangan-gap. Gamit ang isang socio-ecological na modelo, ang mga miyembro ng Advisory Committee ay sumasalamin sa pagbabahagi ng kaalaman at mga pangangailangan ng kaalaman sa kanilang mga karanasan at konteksto.

Mga Layunin ng CoP:

Layunin 1: AYSRH Research and Documentation

 • Lumikha ng mga pagkakataon sa pagpapalaki ng kapasidad para sa pagsasaliksik ng AYSRH, kabilang ang pangongolekta, pagsusuri, at presentasyon ng data.

Layunin 2: Adbokasiya

 • Pagbutihin ang kakayahan ng mga propesyonal sa AYSRH na magsulong para sa AYSRH at makipag-ugnayan sa mga organisasyon ng civil society at iba pang stakeholder sa pamamagitan ng lokal at pambansang mga koalisyon
 • Hikayatin ang pagbuo ng kapasidad, pagpapalitan ng kaalaman, at pagpapakilos ng mapagkukunan upang magbahagi ng pinakamahuhusay na kagawian at bumuo ng pananagutan.

Layunin 3: Pakikipagtulungan at Pakikipag-ugnayan

 • Pagbuo ng mga partnership sa pagitan ng mga propesyonal sa AYSRH at mga umiiral na mekanismo para sa pakikipag-ugnayan sa mga komunidad sa SRH programming, lalo na sa mga hindi kinaugalian na gatekeeper (kabilang ang mga lider ng unyon/pulitika, mga influencer, at mga lider ng relihiyon) pati na rin ang pagpapalakas ng impormasyon at mga sistema ng pangangalaga sa kalusugan.

Layunin 4: Pagbabahaginan ng Kaalaman

 • Gumamit ng mga platform ng kaalaman upang tulungan ang mga kabataan na nagtatrabaho sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng mga programa ng AYSRH pati na rin ang pagbabahagi ng impormasyon at mga tool sa power dynamics at mga diskarte sa pagbabago ng kasarian

Pakikipag-ugnayan sa mga Miyembro ng Advisory Committee para Itaguyod ang Dialogue

 • Sa panahon ng mga pagpupulong sa disenyo, ang mga co-chair ay gumamit ng mga reflective na pagsasanay upang lumikha ng intensyonal na espasyo, na nagpapahintulot sa mga miyembro ng Advisory Committee na makilala ang isa't isa, bumuo ng mga koneksyon, at bumuo ng tiwala.
 • Mga Mini na Workshop ng Skill Shot: Noong Agosto 2022, ipinakilala ng NextGen RH ang mga skill shot para mapataas ang mga kasanayan sa cross-learning at pakikipagtulungan. Bawat buwan, isinasagawa ng mga miyembro ang mga workshop na ito sa panahon ng mga pagpupulong ng disenyo upang magbahagi ng mga karanasan at kadalubhasaan at matuto mula sa iba.
 • Drafted Terms of Reference (ToR) para sa istruktura ng CoP at isang diskarte sa pakikipag-ugnayan upang palawakin ang CoP, na ginagawa itong mas naa-access at inklusibo sa pamamagitan ng pag-imbita sa mga bata at matatandang propesyonal na mag-ambag. Binabalangkas ng ToR ang istruktura ng CoP, mga tungkulin at responsibilidad, at mga mekanismo ng pananagutan. Ang mga ito ay nagmula sa mga kritikal na talakayan sa koneksyon sa pagitan ng istraktura at mga layunin, halaga, at pangako ng CoP sa magkakaibang at inklusibong boses.

Interesado na matuto pa tungkol sa mga miyembro ng Advisory Committee? Tignan mo kanilang mga profile at a recap at recording ng World Contraception Day Twitter Spaces Dialogue na na-host noong Setyembre 2022!

Sa mga darating na buwan, hahanapin ng NextGen RH na gawing pormal ang istraktura nito at makipag-ugnayan sa mas malawak na base ng miyembro. Ang CoP ay naghahanap ng mga miyembro na nakabase sa Asia, Africa, Latin America, at Caribbean. Isasama sa mga miyembro ang mga propesyonal mula sa edad na 18-35, gayundin ang mga matatandang propesyonal na nagtatrabaho sa loob ng sektor ng AYSRH, upang makisali sa iba't ibang antas. Magiging available ang mga form ng interes para sa membership simula sa Marso 2023. Kung gusto mong maging unang makakuha ng mga update sa NextGen RH, mag-subscribe sa newsletter ng Knowledge SUCCESS.

Mapalad si Peter-Akinloye

Founder, Blessed Health Spring (BHS) Initiative

Si Blessed Chetachi Peter-Akinloye ay isang Public Health Professional na may halos 8 taong karanasan sa larangan ng Public Health. Mayroon siyang Masters degree sa Public Health (MPH) mula sa University of Ibadan, Nigeria. Siya ang nagtatag ng Blessed Health Spring(BHS) Initiative, isang Non-Profit, non-governmental na organisasyon na nakabase sa Ibadan, Nigeria, na gumagana upang maiwasan ang mga sakit, itaguyod ang kalusugan at epekto sa buhay ng mga kabataan. Bilang isang tagapagtaguyod para sa kalusugang sekswal at reproductive, siya ay miyembro ng NextGen CoP Advisory Board, Knowledge Success, kung saan siya ay nag-aambag sa pagsulong ng SRHR.

Pooja Kapahi

Digital Communications and Campaigns, UNI Global Asia & Pacific

Si Pooja ay isang madamdaming aktibistang kabataan na nagtatrabaho upang palakasin ang mga boses ng mga kabataan sa India. Sa kanyang tungkulin bilang senior program officer para sa Momentum Country at Global Leadership program ng USAID, pinangangasiwaan niya ang portfolio ng kabataan ng proyekto sa India. Dati, bilang consultant sa komunikasyon at adbokasiya sa International Growth Center, Jhpiego India, at South Asian Workers Gender Platform, siya ay kasangkot sa pagbibigay ng teknikal na suporta para sa mga programang adbokasiya na pinamumunuan ng kabataan; at paggawa ng mga youth-centric na video, case study, graphics, training materials, at campaign. Sa kanyang nakaraang trabaho kasama ang Restless Development bilang youth power global leader at Women Deliver young leader (2018) ay nag-coordinate siya ng mga sustainable development goals (SDG) na mga kampanya at itinulak ang patakaran ng kabataan at makabuluhang partisipasyon ng kabataan sa pambansa at internasyonal na antas. Noong 2017, inayos niya ang Speak campaign ng CIVICUS na "No Means No, Consent Matters," na nagdulot ng kamalayan sa karahasan na nakabatay sa kasarian at maaga at sapilitang pag-aasawa ng bata. Bilang pagkilala sa kanyang trabaho sa mga lugar na ito, napili siya bilang 2018–2019 young leader para sa Women Deliver. Napili din siyang magsalita sa Youth Zone session na pinamagatang "Young Leaders Speak: Harnessing Creativity to Move the Needle for Girls and Women" sa Women Deliver Conference noong Hunyo 2019 sa Canada at bilang Bill & Melinda Gates Foundation 2018 global goalkeeper. Bilang isang makapangyarihang tagapagtaguyod para sa pagpapalakas ng pakikilahok ng kabataan sa pambansa at internasyonal na mga forum sa paggawa ng desisyon, dumalo siya sa 2019 National Conclave on SDGs in India, 2018 Partners Forum (PMNCH), Commonwealth Youth Forum noong 2018, ang Commission on the Status of Women in 2018 (CSW62), at ang High-Level Political Forum noong 2017 bilang isang youth advocate.