Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 8 minuto

Mga Epekto ng COVID-19 Pandemic sa Family Planning Services sa Gandaki Province, Nepal


Ang pagbuo sa mga lakas ng mga pamahalaan ng bansa, mga institusyon, at mga lokal na komunidad habang kinikilala ang kahalagahan ng lokal na pamumuno at pagmamay-ari ay naging pangunahing kahalagahan sa programa ng USAID. Ang pinondohan ng USAID Data for Impact (D4I) Associate Award ng PANUKALA Evaluation IV, ay isang inisyatiba na isang testamento sa diskarte sa pagpapalakas ng lokal na kapasidad na pinahahalagahan ang umiiral na mga kapasidad ng mga lokal na aktor at lakas ng mga lokal na sistema. Ipinapakilala ang aming bagong serye sa blog na nagha-highlight ng lokal na pananaliksik na ginawa na may suporta mula sa proyekto ng D4I, 'Going Local: Strengthening Local Capacity in General Local Data to Solve Local FP/RH Development Challenges.'

Sinusuportahan ng D4I ang mga bansang bumubuo ng matibay na ebidensya para sa paggawa ng desisyon sa programa at patakaran sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kapasidad ng indibidwal at organisasyon upang magsagawa ng mataas na kalidad na pananaliksik. Ang isang diskarte sa layuning ito ay ang mangasiwa ng isang maliit na programa ng mga gawad ng pananaliksik at makipagtulungan sa mga lokal na mananaliksik upang:

  1. Bumuo at palakasin ang kakayahan sa pagsasaliksik sa mga organisasyon at ahensya ng lokal na bansa;
  2. Tugunan ang mga puwang sa pananaliksik sa pagpaplano ng pamilya (FP) upang ipaalam ang patakaran at programmatic na paggawa ng desisyon; at
  3. Dagdagan ang paggamit ng mga natuklasan sa pananaliksik sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon para sa data na maipakalat at magamit ng mga lokal na stakeholder at mga gumagawa ng desisyon.

Kadalasan, kapag ang mga artikulo ay nai-publish tungkol sa pananaliksik, sila ay tumutuon sa mga natuklasan at ang mga potensyal na implikasyon. Gayunpaman, kung ang ibang bansa o programa ay naglalayong magpatupad ng katulad na pag-aaral, mahalaga rin na idokumento kung paano nila isinagawa ang pananaliksik, kung ano ang natutunan at kung ano ang mga rekomendasyon para sa ibang interesadong gumawa ng katulad na pananaliksik sa kanilang sariling konteksto.

Sa pag-iisip na ito, ang Knowledge SUCCESS ay nakipagsosyo sa D4I award program para sa isang 4 na bahaging serye ng blog na nagtatampok ng mga tacit lesson at karanasan ng family planning at reproductive health (FP/RH) na pananaliksik na isinagawa sa apat na bansa:

  • Afghanistan: Pagsusuri ng 2018 Afghanistan Household Survey: Pag-unawa sa Mga Pagkakaiba-iba ng Rehiyon sa Paggamit ng FP
  • Bangladesh: Pagtatasa sa Kahandaan ng mga Pasilidad ng Pangkalusugan para sa Mga Serbisyo ng FP sa Mga Setting ng Mababang Resource: Mga Insight mula sa Mga Survey sa Pagtatasa ng Probisyon ng Serbisyo ng Nationally Representative sa 10 Bansa
  • Nepal: Pagsusuri ng FP Commodities Management sa panahon ng Krisis ng COVID-19 sa Gandaki Province, Nepal
  • Nigeria: Pagkilala sa Mga Makabagong Pamamaraan upang Palakihin ang Domestic Resource Mobilization at Mga Kontribusyon sa Pagpopondo para sa FP

Sa bawat post, kinapanayam ng Knowledge SUCCESS ang isang miyembro ng research team ng bawat bansa para i-highlight kung paano tinugunan ng pananaliksik ang mga gaps sa kaalaman sa FP, kung paano makatutulong ang pananaliksik sa pagpapabuti ng FP programming sa bansa, mga aral na natutunan, at ang kanilang mga rekomendasyon para sa ibang interesado. pagsasagawa ng katulad na pananaliksik.

Ang Gobyerno ng Nepal (GON) ay inuuna ang pagpaplano ng pamilya (FP) at ginawa itong isang kilalang tema sa mga estratehiya at plano ng Nepal. Gayunpaman, ang pandaigdigang pandemya ng COVID-19 ay humantong sa mga pag-lock sa buong bansa sa loob ng ilang buwan noong 2020 na humahantong sa mga naantala na serbisyo sa pampublikong kalusugan, kabilang ang mga serbisyo ng FP.

Isang pangkat ng apat na faculty – Isha Karmacharya (lead), Santosh Khadka (co-lead), Laxmi Adhikari, at Maheswor Kafle – mula sa Central Institute of Science and Technology Nais pag-aralan ng (CiST) College ang epekto ng pandemya ng COVID-19 sa pagbili ng mga kalakal ng FP, supply chain, at pamamahala ng stock sa lalawigan ng Gandaki upang matukoy kung mayroong anumang mga pagkakaiba-iba at epekto sa paghahatid ng serbisyo ng FP. Isa sa mga miyembro ng pangkat mula sa Knowledge SUCCESS, si Pranab Rajbhandari, ay nakipag-usap sa Co-Principal Investigator ng pag-aaral, si G. Santosh Khadka, upang malaman ang tungkol sa kanilang mga karanasan at pagkatuto sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng pag-aaral na ito.

A group of three people sits inside an office. The man on the left is dressed in a blue checkered dress shirt and blue pants, and sits on a black leather couch. He is holding a pen and papers on his lap, and is looking up at the camera. The man in the center is wearing a green dress shirt and sits by the door (to the left of the photo) on a metal chair. He is holding a piece of paper in his hands and is looking down at the paper. There is an empty chair next top him, to the right of the photo. The woman on the right is wearing a pink sweatshirt and sits behind a dark wooden desk and is using a laptop. Another laptop sits on the desk with two water bottles, a cell phone, and papers. Photo credit: Nepal D4I Research Team
Pinasasalamatan: Nepal D4I Research Team

Pranab: Bakit mo piniling tasahin ang supply ng FP commodity sa panahon ng krisis? Paano mo nakuha ang mga layunin ng pananaliksik?

Santosh: Narinig namin ang tungkol sa dumaraming mga panganganak at mahihirap na isyu sa pag-access sa serbisyo dahil sa mga pag-lock ng COVID-19 na nagbigay-alam sa aming pagtuon sa pananaliksik. Napagpasyahan namin na ang pangunahing layunin ay pag-aralan ang epekto ng krisis sa COVID-19 sa mga serbisyo ng FP. Sa panahon ng COVID-19, inilipat ang lahat ng mapagkukunan upang harapin ang mga hamon sa COVID-19. Interesado kaming makita kung paano maaaring naapektuhan ng krisis ang mga suplay at serbisyo ng kalakal ng FP, at ang epekto ng krisis sa isang pambansang priority na programa tulad ng FP dahil sa paglilipat ng mga mapagkukunan. Anong uri ng mga hamon ang dumating? Paano pinangangasiwaan ng iba't ibang antas ng pamahalaan (lokal, sentral) ang krisis kasama ng pagbibigay ng mga regular na serbisyo? Lalo kaming naging interesado sa pagbili, paghahatid ng serbisyo, stock, at mga pagkakaiba-iba ng supply. Interesado kaming malaman kung ang mga bagong estratehiya at interbensyon ay inilagay, at ginamit.

Pranab: Bakit isa lang sa pitong probinsya sa Nepal ang iyong tinutukan?

Santosh: Ang lokasyon ng pag-aaral ay pinili batay sa maraming pamantayan: pagkakaiba-iba ng heograpiya at kung paano maging inklusibo–ang lalawigan ay may mga distrito ng bundok, burol, at terai (mababang kapatagan) sa loob nito. Isinaalang-alang din namin ang contraceptive prevalence rate (CPR) at iba pang mga indicator ng FP, pati na rin ang accessibility para sa research team mula sa Kathmandu. Gandaki province, mula sa pitong probinsya sa Nepal, ang may pinakamasamang FP indicator. Nagkaroon ito ng isang mas mababang CPR kumpara sa ibang probinsya.

Pranab: Sino ang kinonsulta ng iyong pangkat sa proseso ng pag-aaral na ito?

Santosh: Mayroon kaming dalawang pangunahing pinagmumulan ng suporta: isang lokal na grupo ng pagpapayo at ang pangkat ng D4I. Ang lokal na grupo ng advisory ay binubuo ng mga dating kawani ng USAID at ang mga may karanasang nauugnay sa USAID (Hare Ram Bhattarai – CiST College Advisor, Dr. Karuna Laxmi Shakya, Naveen Shrestha – CiST College Principal). Ginabayan ng lokal na grupo ng pagpapayo ang pangkat ng pag-aaral nang husto sa buong proseso ng pag-aaral. Nagbigay sila ng teknikal na suporta at malalim na feedback, tumulong sa mga tool sa pagsusuri, at paghahanda sa pagsasanay. Sila ay isang napakahalagang bahagi ng proseso at malawakang kumunsulta. Nagpatuloy lang kami pagkatapos makuha ang patnubay ng advisory group habang nagpapatuloy kami sa mahahalagang bahagi ng pag-aaral.

Si Bridgit Adamou, Family Planning Technical Advisor sa D4I, ay naroon mula simula hanggang matapos. Nagbigay siya ng malawak na suporta at gabay sa amin. Siya ang aming focal person, at nagsumbong kami sa kanya. Kumonsulta rin siya sa kanyang team at mga nakatataas para sa anumang suportang kailangan namin. Palagi siyang magagamit upang alisin ang anumang pagkalito na mayroon kami at lubos na sumusuporta sa buong panahon. Siya ang pangunahing taong nagbibigay ng teknikal na suporta sa amin.

Pranab: Paano ka naghanda sa teknikal na pagtatasa ng suplay ng kalakal?

Santosh: Una kaming nagsagawa ng isang pagsusuri sa literatura na nakatulong sa amin na bumalangkas ng mga tanong sa pananaliksik at mga tool upang mangolekta ng impormasyon. Dinisenyo namin ang parehong quantitative at qualitative na mga tool. Sinuri ng advisory group ang mga tanong at tool sa pananaliksik at tumulong na baguhin ang mga ito. Pagkatapos ng pagsusuri at pagbabagong ito, sinuri at tinulungan pa ni Bridgit na pinuhin ang mga dokumentong ito.

Bumisita din kami sa mga napiling lugar ng pag-aaral (ibig sabihin, tatlong distrito na kumakatawan sa mga ecological zone ng bundok, burol, at terai) para sa mga paunang pag-aaral at upang makakuha ng lokal na awtorisasyon para sa pag-aaral. Natanggap din ang etikal na pag-apruba para sa pag-aaral bago ang pangongolekta ng data.

Pranab: Paano mo nakolekta ang data?

Santosh: Ang mga tagakolekta ng datos, na binubuo ng mga kamakailang nagtapos at mga mag-aaral sa kolehiyo ng CiST, ay sinanay sa lugar ng kolehiyo. Kasama sa dalawang araw na oryentasyon ang mga sesyon ng pagsasanay at oryentasyon ng proyekto. Gumamit kami ng mga pahinga sa pagitan ng mga akademikong semestre para sa pangongolekta ng data upang kami, ang full-time na CiST college faculty na may mga responsibilidad sa pagtuturo, ay makapagbigay ng direktang pangangasiwa at teknikal na suporta sa mga nangongolekta ng data sa antas ng field. Ito ay mahalaga para sa katiyakan ng kalidad ng data at tamang pamamahala ng oras.

Interesado kaming ihambing ang sitwasyon ng FP bago at pagkatapos ng mga pag-lock ng COVID-19. Itinakda namin ang aming mga marker ng panahon ng pag-aaral bilang tatlong buwan bago ang mahabang lockdown at tatlong buwan pagkatapos ng lockdown. Nakakatulong ang mga paghahambing na pag-aaral na tingnan ang epekto, at sa aming kaso ang mga hamon at pagbabago sa mga serbisyo ng FP dahil sa epekto ng COVID-19. Inihambing namin ang mga yugto ng panahon at pinag-aralan namin ang lahat ng antas mula sa mga antas ng katutubo, probinsyal, at pederal.

Nangongolekta kami ng pangalawang data at nagsagawa ng mga pangunahing panayam sa impormante (KII) sa antas ng pederal, probinsiya, distrito, at munisipalidad. Nakaharap kami ng mga kahirapan sa pangangalap ng pangalawang data na may kaugnayan sa mga stock at supply dahil ang online na pag-uulat gamit ang electronic Logistics Management Information System (eLMIS) ay hindi pa naisagawa sa mga lokasyon ng pag-aaral. Nangangailangan ito ng direktang paglalakbay sa mga mapagkukunan/mga tindahan upang mangolekta ng impormasyon sa pamamagitan ng pagtingin sa mga lumang file. Ang mga kawani na suportado ng proyekto ng USAID na segundahan sa mga tanggapan ng gobyerno ay nakatulong nang husto sa amin upang makakuha ng access sa pangalawang data.

Nagsagawa kami ng labing pitong KII: 1 sa Federal level, 1 sa provincial level, at 15 sa mga distrito. Sinimulan ng pangkat ng pag-aaral ang kanilang mga KII sa Family Welfare Division, Department of Health Services sa pederal na antas, nagpatuloy sa antas ng probinsiya at pagkatapos ay sa distrito at lokal na antas. Nagsama kami ng mga may-katuturang focal person sa antas ng pederal at probinsiya, mga superbisor ng FP ng distrito, mga tagabantay ng tindahan, mga tagapag-ugnay sa kalusugan ng munisipyo, at mga boluntaryong pangkalusugan ng komunidad ng mga kababaihan sa antas ng purok (FCHV).

Pranab: Bakit ka nagpasya na gumamit ng parehong quantitative at qualitative techniques?

Santosh: Lahat kami ay may quantitative research skills. Nais naming gumawa ng isang pinaghalong paraan ng pag-aaral upang matuto at makaranas ng mga pamamaraan ng husay. Ang paggamit ng mga pamamaraan at proseso ng pananaliksik ng husay (tulad ng mga KII) ay isang pangunahing pag-aaral para sa amin. Nakatulong sa amin ang qualitative approach na i-triangulate ang mga natuklasan at pinalakas ang mga resulta sa pamamagitan ng pag-verify ng impormasyong matatagpuan sa isang source na may impormasyong makikita sa iba pang source sa buong sistema ng kalusugan. Na-cross-verify namin ang pangalawang data sa mga antas para sa pagpapatunay ng data (ibig sabihin, ang data na ibinigay ng pederal na antas ay na-cross-check sa antas ng probinsiya; ang data sa antas ng probinsya sa distrito; ang data sa antas ng distrito sa mga munisipalidad, at pagkatapos ay ang mga FCHV sa mga lokal na antas). Ang mga malalalim na karanasan at paliwanag na ibinahagi sa panahon ng qualitative research ay nakatulong sa pagpapatunay ng mga resulta.

Pranab: Paano mo nilinis, pinag-aralan, at sinuri ang mga natuklasan? Anong mga kasanayan ang kinakailangan?

Santosh: Ang dalas at porsyento lamang ang maaaring kalkulahin dahil sa kakulangan ng impormasyon. Mas mabuti sana kung nakagamit tayo ng mas kumplikadong mga pamamaraan sa istatistika. Kung nagdisenyo kami ng sosyo-demograpikong pagkolekta ng impormasyon sa mga tool na ginamit, maaaring nakatulong ito sa amin na gawin ang mga pagsusuring ito. Nagkaroon din ng mga hadlang sa oras. Maaaring naging posible ang mas kumplikadong pagsusuri sa mas mahusay na disenyo ng tool. Ito ay isang pangunahing pag-aaral para sa amin.

Pranab: Ano ang iyong mga pangunahing natutunan sa proseso ng pag-aaral ng maliliit na grant na D4I na ito?

Santosh: Marami kaming natutunan mula sa buong proseso na nagpalakas sa kapasidad ng aming study team.

Proseso ng pag-aaral: Bago kami sa proseso ng pamamahala ng grant ng USAID at marami kaming natutunan tungkol sa mga pamamaraan. Marami akong natutunan tungkol sa pamumuno ng pag-aaral. Nakakuha ako ng mga kasanayan sa pag-aayos ng mga pagpupulong, pamamahala ng mga pagpupulong, pagpupulong sa mga deadline, at paghahanda ng mga ulat.

Pamamahala ng oras: Kinailangan naming balansehin ang aming mga responsibilidad sa pagtuturo at ang pag-aaral. Hindi kami lubos na makapag-focus sa proyekto. Ang paghahanda sa pagsasanay para sa mga nangongolekta ng datos ay nagtagal at ang pagkolekta ng datos sa larangan ay kailangang ipagpaliban. Bilang karagdagan, ang paglalakbay at abalang iskedyul ng mga miyembro ng Advisory Group ay humantong sa mga pagkaantala. Kahit na gumawa kami ng isang detalyadong plano para sa isang taon na proyekto, nangangailangan pa rin ito ng tatlong buwang walang bayad na extension. Sa paglalathala ng post na ito, hindi pa kumpleto ang panghuling pagpapakalat. Nakikita na natin ngayon ang halaga ng pagdaragdag ng part-time na faculty sa mga katulad na pag-aaral upang mas maraming oras ang maiukol sa pananaliksik. Dahil naranasan namin ang prosesong ito, mas kumpiyansa din kami sa pagkumpleto ng pag-aaral sa oras sa hinaharap.

Pamamahala at pagpaplano para sa mga panlabas na kadahilanan: Nakaharap kami ng mga pagkaantala dahil sa mga panlabas na salik gaya ng mga empleyado ng gobyerno na pinagmumulan ng impormasyon ng pag-aaral na abala sa pamamahala sa pandemya ng COVID-19. Ang nawawalang online na pangalawang impormasyon ay nangangailangan ng mga on-site na pagbisita para sa pangongolekta ng data at idinagdag din sa mga pagkaantala. Ang takot tungkol sa nakakahawang kalikasan ng COVID-19 ay humantong sa pagkabalisa ng aming mga team tungkol sa posibleng reaksyon ng mga lokal sa mga pagbisita ng study team para sa pangongolekta ng data. Kami ay nababalisa tungkol sa mga personal na panganib na nauugnay sa pandemya. Napangasiwaan namin ang mga takot na ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga inirerekomendang pag-iingat– pag-mask, pagpapanatili ng distansya, at pagpapabakuna kapag available na ang mga ito.

Mga kasanayan sa pagsulat: Dumaan kami sa mahabang proseso para matanggap ang aming panukala sa proseso ng paghahanda ng grant. Dumaan ito sa sampung dagdag na round ng pagsusumite ng grant at mga pagpipino. Kinailangan ito ng maraming pagsisikap, ngunit ang proseso ay nagpino sa aming mga plano at diskarte. Katulad nito, ang bawat hakbang ng proseso ng pagpapatupad ng pag-aaral ay nagsasangkot ng mga draft, malawak na pagsusuri, at mga pagpipino bago ang huling pag-apruba.

Mga Kasanayan sa Teknikal na Pagsusuri: Natutunan namin ang tungkol sa pagpaplano, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga resulta gamit ang mga pamamaraan ng pananaliksik na husay. Naging pamilyar kami sa NVivo qualitative analysis software. Kami ngayon ay tiwala sa aming mga kakayahan upang magsagawa ng mixed method studies o qualitative studies. Ang pag-asa sa mga hamon sa pagsusuri at paunang pagpaplano para sa mga ito sa yugto ng disenyo ng tool ay isa pang pag-aaral.

Pranab: Ano ang iyong mga pangunahing natuklasan? Paano mo inaasahan na magagamit ang mga natuklasan sa pananaliksik na ito?

Santosh: Ang aming pangunahing natutunan ay ang pagbabago ng mga naghahanap ng serbisyo sa kanilang pag-uugali sa panahon ng mga emerhensiya. Mas umasa sila sa mga panandaliang pamamaraan ng FP na mas madaling magagamit sa lokal. Ang mga gumagamit ng pangmatagalang pamamaraan ay lumipat sa panandaliang pamamaraan. Parehong sinubukan ng mga naghahanap ng serbisyo at ng mga provider na bawasan ang malapit na pakikipag-ugnayan ng tao dahil sa mataas na nakakahawang kalikasan ng paghahatid ng COVID-19. Ang patuloy na pag-lockdown ay nagpahirap sa paglalakbay upang makarating sa mga pasilidad ng kalusugan upang ma-access ang mga pangmatagalang serbisyo ng FP.

Naghanda kami ng isang maikling patakaran. Naghihintay kami ng oras na magagamit ng mga opisyal ng gobyerno upang magplano ng isang kaganapan sa pagpapakalat para sa mas malawak na pag-aaral at pagbabahagi. Ihahanda namin ang dokumento para sa paglalathala sa isang peer-reviewed na journal kapag natapos na ang kaganapan sa pagpapakalat. Umaasa kami na ang maliit na pananaliksik na ito ay makakagawa ng pagbabago.

Pranab: May iba ka pa bang gustong ibahagi sa amin?

Santosh: Ang mga gawad na ito ay dapat na magagamit din para sa mga indibidwal o hindi institusyon. Lalo na makikinabang ang mga mag-aaral mula sa maliliit na gawad na tulad nito upang palakasin ang kanilang kapasidad sa pagsasaliksik.

Upang galugarin ang higit pang mga mapagkukunan na nauugnay sa serye ng panayam na ito, huwag palampasin ang Data for Impact (D4I). Koleksyon ng insight sa FP, na may karagdagang pagbabasa at mga materyales na ibinahagi ng kanilang mga kawani sa Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Nigeria, at US

Pranab Rajbhandari

Country Manager, Breakthrough ACTION Nepal, at at Regional Knowledge Management Advisor na may Knowledge SUCCESS, Johns Hopkins Center for Communications Programs

Si Pranab Rajbhandari ay ang Country Manager/Sr. Social Behavior Change (SBC) Advisor para sa Breakthrough ACTION na proyekto sa Nepal. Siya rin ang Regional Knowledge Management Advisor-Asia para sa Knowledge SUCCESS. Isa siyang Social Behavior Change (SBC) practitioner na may higit sa dalawang dekada ng karanasan sa trabaho sa pampublikong kalusugan. Siya ay may grounded field experience simula bilang isang program officer at sa nakalipas na dekada ay pinangunahan niya ang mga proyekto at country team. Nagsanggunian din siya nang nakapag-iisa sa buong bansa at internasyonal para sa mga proyekto ng USAID, UN, GIZ. Siya ay mayroong Master's in Public Health (MPH) mula sa Mahidol University, Bangkok, Master's (MA) sa Sociology mula sa Michigan State University, Michigan at isang Ohio Wesleyan University alumnus.

Santosh Khadka

Public Health Professional, Lecturer, Central Institute of Science and Technology (CiST) College

Si Mr. Khadka ay isang Public Health Professional na may higit sa anim na taong karanasan sa iba't ibang proyekto at organisasyon. Mayroon siyang Bachelor at Master's degree sa Public Health at nag-ambag sa ilang publikasyon na may kaugnayan sa mga isyu sa pampublikong kalusugan. Siya ay may matalas na interes at motibasyon sa pananaliksik, napatunayang kapasidad na isulong ang nutrisyon, kalusugan, kalinisan at kalinisan sa mga kababaihan at bata sa Nepal, at nagtrabaho rin sa akademya nang higit sa 3 taon, na nakakuha ng kadalubhasaan sa pananaliksik at pagtuturo. Mayroon din siyang mga kasanayan sa pagsubaybay at pagsusuri bilang isang opisyal ng programa at bilang isang consultant sa iba't ibang mga internasyonal na proyektong pinondohan ng donor. Siya ay masigasig tungkol sa pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng mga komunidad at isang dedikadong propesyonal na nagdadala ng maraming kaalaman at karanasan sa bawat proyektong kanyang ginagawa.