Mag-type para maghanap

Balita ng Proyekto Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Domestic Resource Mobilization: Mga Pangunahing Insight mula sa 2023 Francophone Africa Learning Circles


I-click dito para basahin ang post sa French.

Upang tuklasin kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi gumagana sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo (FP/RH), inilunsad ang Knowledge SUCCESS project. Learning Circles, isang aktibidad na idinisenyo upang matugunan ang pangangailangan para sa malinaw na pag-uusap at pag-aaral sa pagitan ng magkakaibang mga propesyonal sa FP/RH. Ang Learning Circles ay isang hanay ng mga di-pormal na diyalogo ng grupo para sa pagbuo ng kaalaman sa mga karaniwang isyu sa pagpaplano ng pamilya at pagpapatupad ng kalusugan ng reproduktibo sa pamamagitan ng paggamit ng mga collaborative na pamamaraan. Nag-aalok ang seryeng ito ng pagkakataong mag-explore at mag-brainstorm ng mga solusyon at magmungkahi ng mga bagong ideya at tool para sa pagbabago.

Ang ikatlong taunang cohort ng Knowledge SUCCESS's Francophone Learning Circles ay co-facilitated ng aming mga kasosyo sa FP2030, ang Ouagadougou Partnership Coordination Unit, at ang Association des Jeunes Filles pour la Santé de la Reproduction (AJFSR) Niger.

Noong Hulyo-Agosto 2023, sa pakikipagtulungan sa FP2030, pinagsama-samang inorganisa ng Knowledge SUCCESS ang ikatlong Learning Circles cohort nito para sa mga propesyonal sa FP/RH na nakabase sa francophone Africa. Sa loob ng isang buwan, lingguhan, tinalakay ng 24 na kalahok mula sa 11 bansa (Burkina Faso, Benin, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic Republic of Congo, Guinea, Niger, Mali, Senegal at Togo) ang paksang priyoridad. , "Pagpapakilos ng Domestic Resource: Paggalugad ng mga diskarte sa adbokasiya upang madagdagan ang pondo para sa pagpaplano ng pamilya sa pambansang antas."

COHORT THEME

Inilapat ng cohort ang isang balangkas na pampakay na nakatuon sa adbokasiya upang gabayan ang mga talakayan ng grupo. Ang balangkas na ito ay naaangkop sa iba't ibang dahilan ng adbokasiya. Dahil sa inspirasyon ng mga gawang inilathala ng UNDP, tulad ng Resource Mobilization Strategy, at ng Save the Children, ang balangkas ay nagbibigay-daan sa mga grupo o organisasyon na mapakinabangan ang kanilang epekto at pagiging epektibo sa pagtataguyod ng kanilang mga layunin at halaga, sa aming kaso, ang pagpapakilos ng mga pambansang mapagkukunan. Ang limang yugto ng balangkas, na matatagpuan din sa SMART Advocacy mga yugto, tiyaking ang lahat ng partidong kasangkot ay may magkakatulad na layunin, nauunawaan ang mga inaasahan ng isa't isa, alam ang iba't ibang madla, at magtutulungan upang maiangkop ang mga mensahe sa mga partikular na madla.

ANONG GUMAGANA?

Ginamit ng mga kalahok ang mga diskarte sa pamamahala ng kaalaman "Mapagpahalagang Pagtatanong"at"1-4-Lahat” upang matukoy ang mga natatanging karanasan sa pagtataguyod para sa mas mataas na pondo para sa pagpaplano ng pamilya sa pambansang antas. Tinutulungan tayo ng Appreciative Inquiry na i-rephrase ang tanong na "Ano ang mali?" sa “Ano ang tama?”—at pagkatapos ay itatanong, “Paano natin mapapalaki kung ano ang gumagana nang maayos?” Gamit ang 1-4-All, ibinahagi ng mga kalahok ang mga pangunahing salik ng tagumpay at ang mga tool, mapagkukunan, at proseso na nagbigay-daan sa kanila upang makamit ang tagumpay na iyon. Ang mga sumusunod ay ilang halimbawa ng paglalarawan:

Mga pangunahing salik ng tagumpay

 • Pribadong sektor, mga kabataan at pamayanan pakikilahok sa pagpapakilos ng mga mapagkukunan
 • Political will at pangako sa panig ng gobyerno
 • Ang pagpapakilos, pangako, at pagkakaroon ng mga partner development organization at iba pang pangunahing manlalaro
 • Ang pagtatatag ng mga task force o koalisyon
 • Patuloy na pangako at pagkakaroon ng mga kabataan sa mga istruktura ng kabataan

Mga pangunahing tool, mapagkukunan at proseso

 • Pagsusulong kasama ang mga miyembro ng National Assembly at Administrative and Finance Directors
 • Pagsubaybay sa mga pangakong ginawa ng mga itinatag na contact at itinalagang focal point
 • Pag-set up ng mga health club sa loob at labas ng paaralan, at pagsasanay sa mga kabataan sa peer education.

Ang isang kalahok na nakabase sa DRC mula sa 2023 francophone Learning Circles cohort ay sumali sa isang virtual na session sa Appreciative Inquiry.

ANO ANG HINDI GUMAGANA?

Ang ikatlong sesyon ng Learning Circles ay nakasentro sa isang diskarte sa pamamahala ng kaalaman na tinatawag na “Pagkonsulta sa Troika.” Sa maliliit na grupo, ang mga kalahok ay naghahalinhinan sa pagbabahagi ng isang hamon na personal nilang kinakaharap sa kanilang gawaing adbokasiya upang madagdagan ang pondo para sa pagpaplano ng pamilya sa pambansang antas, at humingi ng payo mula sa kanilang mga kapwa miyembro ng grupo.

Nasa ibaba ang mga halimbawa ng mga hamon na tinukoy ng mga kalahok at mga iminungkahing solusyon:

 • Kapag nakatanggap na kami ng mga pangako mula sa mga gumagawa ng desisyon sa pamamagitan ng mga pagsusumikap sa adbokasiya, kadalasan ay mahirap na follow up at tiyaking naipatupad ang mga pangakong ito.
  • Mga solusyon:
   • Sa oras ng adbokasiya o paghahanap ng pangako, sumang-ayon sa plano ng pagpapatakbo, proseso, at mga takdang panahon. 
   • Maglagay ng isang pangkat o magtalaga ng mga indibidwal na responsable para sa patuloy na pagsubaybay.
 • May mga batas na nangangailangan ng mga linya ng badyet para sa bawat institusyon na suportahan ang mga organisasyon ng kabataan, ngunit sa katotohanan, hindi ito ipinapatupad.
  • Mga solusyon: 
   • Idokumento ang batas at lahat ng mga probisyon na nangangailangan ng mga institusyon na magtabi ng linya ng badyet.
   • Lumapit sa mga gumagawa ng desisyon gamit ang mga legal na instrumento at teksto.
 • Ang hindi pagkakaroon ng linya ng badyet para sa pagpaplano ng pamilya sa Ministry of Health
  • Mga solusyon:
   • Bumuo ng isang malinaw na mensahe na nagpapaliwanag ng mga pakinabang ng paggawa ng mga paraan ng contraceptive nang walang bayad sa mga kabataan at kabataan.
   • Magtatag ng matatag at nakakumbinsi na mga argumento.
   • Magtatag ng malakas na alyansa.
 • Kakulangan ng motibasyon sa mga kabataan at mga organisasyong pangkabataan upang pakilusin ang mga domestic resources.
  • Mga solusyon: 
   • Sanayin ang mga kabataan at itaas ang kanilang kamalayan sa kahalagahan ng domestic resources.

MGA ARAL NA NATUTUNAN

Sa ika-apat at huling sesyon, tinalakay ng mga kalahok kung paano ilapat ang mga aral na natutunan mula sa matagumpay na pagpapatupad ng mga inisyatiba sa pagpapakilos ng domestic resource sa mga hamon na malamang na makaharap sa mga sitwasyon sa hinaharap. Sa panahon ng sesyon, hiniling sa mga kalahok na isipin ang sumusunod na senaryo:

Noong 2026, 4 na taon mula sa deadline para sa pagkamit ng mga pangako sa FP2030, ang mga donasyon ng gobyerno ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 80% ng kabuuang pondo para sa pagpaplano ng pamilya sa mga bansang francophone sa Africa. Ang bawat bansa ay may linya ng badyet para sa pagpaplano ng pamilya na 100% na nakonsumo, na sumasaklaw sa pagbili ng 100% ng mga pangangailangan sa contraceptive at 90% ng gastos sa paglikha ng demand at mga kampanya sa paghahatid ng serbisyo.

Sa maliliit na grupo, nag-brainstorm ang mga kalahok tungkol sa mga salik na hahantong sa pasabog na tagumpay na ito, kung ano ang sasabihin ng mga tao, at kung sino ang mag-aambag. Pagkatapos ay ibinahagi ng bawat pangkat ang kanilang mga ideya sa plenaryo. Nakalista sa ibaba ang buod ng mga priority na salik ng tagumpay batay sa mga natutunang aral na lumabas mula sa mga grupo:

 • Pangunahing salik #1: Malaking pangako mula sa lahat ng manlalaro, lalo na ng gobyerno.
 • Pangunahing salik #2: Ang pribadong sektor bilang pangunahing pinagkukunan ng pondo sa pagpaplano ng pamilya.
 • Pangunahing salik #3: Mga makabagong estratehiya (adbokasiya), mga plano sa pagsubaybay, at dokumentasyon ng pinakamahuhusay na kagawian.
 • Pangunahing salik #4: Pakikipagtulungan sa pagitan at pananagutan ng mga asosasyon ng kabataan.
 • Pangunahing salik #5: Ang pagpaplano ng pamilya bilang priyoridad ng gobyerno at mahusay na pangangasiwa ng mga inilalaang mapagkukunan.

PAGPAPLANO NG ACTION: COMMITMENT STATEMENTS

Upang tapusin ang virtual na serye, ang lahat ng kalahok ay bumuo ng isang pangako na pahayag tungkol sa isang partikular na aksyon na kanilang binalak gawin upang makatulong na malutas ang isang partikular na problema na kanilang kinakaharap, na may kaugnayan sa pagtataguyod para sa mas mataas na pondo para sa pagpaplano ng pamilya sa pambansang antas, o upang palakihin kung ano ang gumagana na ng maayos. Nasa ibaba ang mga halimbawa ng mga pangako ng mga kalahok:

 • Nangangako akong i-update ang kumpletong listahan ng mga organisasyon ng kabataan na kasangkot sa kalusugan ng reproduktibo at pagpaplano ng pamilya sa aking bansa.
   
 • Nangangako akong pakilusin ang 5 asosasyon ng kabataan.
 • Nangangako akong tukuyin ang 5 kumpanyang may patakaran sa Corporate Social Responsibility.
 • Nangangako akong ibigay ang contraceptive prevalence rate para sa mga kabataan at kabataan sa aking bansa.
 • Nangangako akong tukuyin ang 5 organisasyon na eksperto sa pagbibigay ng mga serbisyo ng FP/RH sa aking bansa.
 • Nangangako akong tukuyin ang 2 pribadong istruktura kung saan maaaring mapakilos ang mga mapagkukunan sa aking bansa.
 • Nangangako akong tukuyin ang mga organisasyon ng kabataan na kasangkot sa FP/RH sa mga rehiyon ng Atlantiko at baybayin ng aking bansa.
 • Nangangako akong (1) suriin ang mga organisasyon ng kabataan na kasangkot sa FP/RH sa Littoral Department at ibahagi ito sa Monitoring committee para sa kalusugang sekswal at reproduktibo para sa mga kabataan at kabataan at mga interbensyon sa karahasan na nakabatay sa kasarian sa rehiyon ng Littoral at (2) ibahagi ang kaalaman na nakuha ko sa panahon ng Learning Circles cohort na ito sa mga kalahok sa isang forum para sa mga batang aktibista sa aking bansa.
 • Nangangako akong mag-ulat tungkol sa paglaganap ng contraceptive ng mga kabataan at kabataan sa Littoral/aking bansa sa nakalipas na quarter.
 • Nangangako akong magsumamo sa mga munisipal na awtoridad ng aking rehiyon na magkaroon ng linya ng badyet para sa pagpaplano ng pamilya sa susunod na badyet.
 • Nangangako akong tukuyin ang mga pribadong kumpanya kung saan maaari kong pakilusin ang mga domestic resources.
 • Nangangako akong gumawa ng follow-up na plano para sa bawat pakiusap na pakilusin ang mga domestic resources mula sa mga pribadong kumpanya.
 • Nangangako akong sanayin ang 10 lider ng mga organisasyon ng kabataan sa mga pamamaraan ng pagpapakilos ng domestic resource, at magplano ng working session kasama ang Ministry of Health at UNFPA upang magsulong upang makapagbigay sila ng linya ng badyet para sa mga aktibidad ng kabataan sa lugar ng ASRH.
 • Nangangako ako sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa pagpapakilos ng mapagkukunan, at sa pagtataguyod sa mga pinuno sa aking lugar.

KONGKLUSYON

Sa pamamagitan ng Learning Circles, nadagdagan ng mga kawani ng francophone African FP/RH ang kanilang kaalaman at pag-unawa sa mga isyung nauugnay sa pagtataguyod para sa pagpapakilos ng mga domestic resources para sa pagpaplano ng pamilya, network at bumuo ng mga relasyon sa mga kasamahan na nahaharap sa mga katulad na hamon, at bumuo ng mga bagong ideya at praktikal na solusyon upang mapabuti ang pagpapatupad ng mga programa ng FP/RH. Kasabay nito, natutunan din nila ang mga bagong tool at diskarte sa pamamahala ng kaalaman na magagamit nila sa kanilang mga organisasyon upang mapadali ang mga malikhaing paraan ng pagbabahagi ng kaalaman at mabisang kasanayan.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa Learning Circles at mga dating Learning Circles cohorts sa French-speaking Africa, pindutin dito.

Gusto mo bang mag-host ng iyong sariling Learning Circles cohort upang suriin ang mga tagumpay at hamon sa isang priyoridad na paksa? Tingnan ang module ng Learning Circles sa KM Training Package, na kinabibilangan ng mga template ng session, mga gabay sa pagpaplano at iba pang mapagkukunan.

Fatim S. Diouf

Francophone Country Engagement Lead, FP2030 North, West at Central Africa Hub

Si Fatim S. Diouf, PMP ay isang sertipikadong tagapamahala ng proyekto na may background sa civil engineering. Sa mahigit isang dekada na nagtatrabaho sa pampublikong kalusugan, hinasa niya ang kanyang mga kasanayan sa kritikal na sektor na ito. Kasalukuyan siyang nagsisilbi bilang Country Engagement Lead para sa mga bansang francophone sa FP2030 North, West at Central Africa Hub, kung saan nakatuon siya sa pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa mga bansa at mas malawak na stakeholder para isulong ang mga layunin ng FP2030 sa rehiyon ng NWCA.

Kadiatou Abdoulaye Idani

Présidente, l'Association des Jeunes Filles pour la Santé de la Reproduction

Abdoulaye Idani Kadiatou, diplômée sa Komunikasyon at Pamamahala ng Projet et des Organizations est une féministe radicale nigérienne. Elle est la Présidente de l'Association des Jeunes Filles pour la Santé de la Reproduction (AJFSR) at Point Focal Jeune FP2030 at du Partenariat de Ouagadougou. Co facilitatrice de cette Cohorte du Learning Circles francophone 2023.

Béniel Agossou

Pinuno ng Kabataan, Unite de Coordination du Partenariat de Ouagadougou

Beniel est passionné des interventions et de la recherche en santé publique et plus particulièrement en santé de la reproduction. I capitalize ang anim na années d'engagement at le milieu associatif jeune sur les questions ng Droits et Santé Sexuels et Reproductifs. Il jouit d'une expérience professionnelle au Center de Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie (CERRHUD) où il était focus sur les interventions de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Il a également servi pendant 15 mois en tant que volontaire des Nations Unies ats un établissement pénitentiaire au Bénin avant de rejoindre l'équipe de l'UCPO. Béniel est très enthousiaste à l'idée de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie jeune et à l'atteinte du nouvel objectif du Partenariat de Ouagadougou en tant que Youth Lead. Ang Béniel ay titulaire ng Doctorat en Médecine Générale de la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou et d'un Diplôme universitaire en Urgence humanitaire et santé de la reproduction.

Aïssatou Thioye

West Africa Knowledge Management and Partnerships Officer, Knowledge SUCCESS, FHI 360

Aïssatou Thioye est dans la division de l'utilisation de la recherche, au sein du GHPN de FHI360 at travaille pour le projet Knowledge SUCCESS at tant que Responsable de la Gestion des Connaissances et du Partenariat pour l'Afrique de l'Ouest. Dans son rôle, elle appuie le renforcement de la gestion des connaissances dans la région, l'établissement des priorités at la conception de stratégies de gestion des connaissances aux groupes de travail techniques at partenaires de la PF/SR en Afrique de l'Ouest. Elle assure également la liaison avec les partenaires et les réseaux régionaux. Par rapport à son expérience, Aïssatou a travaillé pendant plus de 10 ans comme journaliste presse, rédactrice-consultante pendant deux ans, avant de rejoindre JSI où elle a travaillé ats deux projets d'Agriculture et de Nutrition, sunud-sunod na opisyal ng media spécialiste de la Gestion des Connaissances.******Aïssatou Thioye ay nasa Research Utilization Division ng GHPN ng FHI 360 at nagtatrabaho para sa Knowledge SUCCESS project bilang Knowledge Management and Partnership Officer para sa West Africa. Sa kanyang tungkulin, sinusuportahan niya ang pagpapalakas ng pamamahala ng kaalaman sa rehiyon, pagtatakda ng mga priyoridad at pagdidisenyo ng mga diskarte sa pamamahala ng kaalaman sa mga teknikal at kasosyong grupong nagtatrabaho sa FP/RH sa West Africa. Nakikipag-ugnayan din siya sa mga kasosyo at network ng rehiyon. Kaugnay ng kanyang karanasan, nagtrabaho si Aïssatou ng higit sa 10 taon bilang isang press journalist, pagkatapos ay bilang isang editor-consultant sa loob ng dalawang taon, bago siya sumali sa JSI kung saan siya nagtrabaho sa dalawang proyekto sa Agrikultura at Nutrisyon, sunud-sunod bilang isang mass-media officer at pagkatapos bilang isang espesyalista sa Pamamahala ng Kaalaman.

Sophie Weiner

Program Officer II, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Sophie Weiner ay isang Knowledge Management and Communications Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs kung saan siya ay nakatuon sa pagbuo ng print at digital na nilalaman, pag-coordinate ng mga kaganapan sa proyekto, at pagpapalakas ng kapasidad para sa pagkukuwento sa Francophone Africa. Kabilang sa kanyang mga interes ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo, pagbabago sa lipunan at pag-uugali, at ang intersection sa pagitan ng populasyon, kalusugan, at kapaligiran. Si Sophie ay mayroong BA sa French/International Relations mula sa Bucknell University, isang MA sa French mula sa New York University, at master's degree sa Literary Translation mula sa Sorbonne Nouvelle.

Alison Bodenheimer

Family Planning Technical Advisor, Knowledge SUCCESS

Si Alison Bodenheimer ay ang family planning technical advisor para sa Knowledge SUCCESS (KS), na nakabase sa loob ng Research Utilization division sa FHI 360. Sa papel na ito, nagbibigay si Alison ng pandaigdigang teknikal na estratehikong pamumuno sa proyekto at sumusuporta sa mga aktibidad sa pamamahala ng kaalaman sa West Africa. Bago sumali sa FHI 360 at KS, nagsilbi si Alison bilang postpartum family planning manager para sa FP2030 at technical advisor para sa Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health kasama ang Pathfinder International. Dati, pinamahalaan niya ang portfolio ng adbokasiya ng Francophone Africa kasama ang Advance Family Planning sa Johns Hopkins' Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health. Bilang karagdagan sa isang pagtuon sa kalusugan ng reproduktibo at pagpaplano ng pamilya, si Alison ay may background sa kalusugan at mga karapatan sa mga emerhensiya, pinakakamakailan ay kumunsulta para sa Columbia University at UNICEF sa Jordan upang mapabuti ang pagsubaybay at pag-uulat ng mga paglabag sa mga karapatan ng bata na may alitan sa buong Middle East at North rehiyon ng Africa. Fluent sa French, si Alison ay may BA sa Psychology at French mula sa College of the Holy Cross at isang MPH sa Forced Migration and Health mula sa Mailman School of Public Health ng Columbia University.