Mag-type para maghanap

Balita ng Proyekto Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Equity: Ano ang Mukhang sa Pamamahala ng Kaalaman?


Sa Knowledge SUCCESS, malapit kaming nakikipagtulungan sa mga proyekto sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo (FP/RH) sa buong mundo para suportahan ang kanilang mga pagsisikap sa pamamahala ng kaalaman (KM)—ibig sabihin, ibahagi kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi gumagana sa mga programa, kaya kami ay maaaring matuto mula sa isa't isa, iangkop at palakihin ang pinakamahuhusay na kagawian, at maiwasang maulit ang mga nakaraang pagkakamali. 

Ang mga programa ng FP/RH ay may matinding diin sa pag-aalis ng mga hindi pagkakapantay-pantay. Halimbawa, binanggit ng mga programa na ang pagkamit ng pangkalahatang saklaw sa kalusugan ay "kabilang ang paggawa ng mga serbisyo, kabilang ang pangangalaga sa kalusugang sekswal at reproductive, na magagamit sa mga taong hindi kasama sa kanila dahil sa gastos, kasarian o heograpiya" (UNFPA 2017).

Ang mga isyu ng equity ay isa ring mahalagang pagsasaalang-alang para sa mga sistema at inisyatiba ng KM na sumusuporta sa FP/RH at mga programang pangkalusugan sa buong mundo. Halimbawa:  

 • Ang mga facilitator, moderator, speaker, host, at panelist ng mga webinar at iba pang learning exchange event ay nagpapakita ng magkakaibang background o pananaw?
 • May mga pagkakataon ba ang mga propesyonal sa FP/RH na magbahagi at magtalakay sa mga wikang pinakakomportable nilang gamitin?
 • Ibinubukod ba ng mga patakaran sa pag-akda ang mga kontribusyong ginawa ng ilang partikular na grupo ng health workforce, gaya ng mga mananaliksik sa mga bansang mababa at nasa gitna ang kita na kadalasang mga taong nangongolekta ng data na nagpapaalam sa mga artikulo ng pananaliksik?
 • Naaangkop ba ang badyet ng mga inisyatiba ng KM upang isama ang mga pantay na elemento, tulad ng mga serbisyo sa pagsasalin o interpretasyon at pag-imprenta o mga digital na gastos?
 • Ang mga tungkulin at responsibilidad ba ay naipamahagi nang pantay-pantay sa mga miyembro ng pangkat ng KM?

Naniniwala kami na mahalagang makisali, isama, at pahalagahan ang mga ideya, kasanayan, at karanasan ng lahat ng miyembro ng health workforce upang ipaalam sa pagbuo at pagpapatupad ng programa at upang muling hubugin ang mga system kung saan kami nagtatrabaho, kasama ang aming mga KM system. Ang paniniwala dito ay isang bagay … ang pagsasabuhay nito ay nangangailangan ng sadyang pagsisikap at pagkilos. Simula sa isang nakabahaging kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng patas na KM ay makakatulong.

Ano ang Kahulugan ng Equity sa KM?

Kami tukuyin ang equity sa KM bilang "ang kawalan ng hindi patas, maiiwasan, at nare-remedia na mga pagkakaiba sa paglikha, pag-access, pagbabahagi, at paggamit ng kaalaman sa mga grupo ng mga miyembro ng health workforce, kung ang mga grupong iyon ay tinukoy sa lipunan, ekonomiya, o kapaligiran." Kung pamilyar ka sa Depinisyon ng WHO ng pantay na kalusugan, ang aming kahulugan ng equity sa KM ay maaaring pamilyar sa iyo. Inangkop namin ang depinisyon ng WHO bilang pagkilala na ang ilang grupo ng mga miyembro ng health workforce ay maaaring mangailangan ng higit pang suporta o mapagkukunan para tukuyin at lumahok sa cycle ng KM at para makamit ang parehong mga resulta ng KM gaya ng iba pang mga grupo na may higit na kapangyarihan at pribilehiyo sa kasaysayan. Dagdag pa, katulad ng apat na mahahalagang elemento ng mga serbisyong pangkalusugan, tinutukoy namin apat na mahahalagang elemento ng mga tool at teknik ng KM:

Mga Halimbawa ng Equitable KM Interventions

Ang Pitch Season 2 Ang mga KM Innovator ay nagbibigay ng mga konkretong halimbawa kung paano namin magagawang magagamit at naa-access ang mga de-kalidad na interbensyon ng KM, gamit ang mga pamamaraan na katanggap-tanggap at nauugnay sa kanilang mga nilalayong madla (tingnan ang talahanayan). Ang Pitch ay isang pandaigdigang kumpetisyon na hino-host ng Knowledge SUCCESS na nagbibigay ng pondo upang simulan o sukatin ang mga hakbangin ng KM sa mga piling bansa sa sub-Saharan Africa at Asia.

Sa Season 2, limang organisasyong nakabase sa India, Kenya, Madagascar, Nepal, at Nigeria ang nagpatupad ng mga interbensyon ng KM sa mga paraan na malikhain at partikular sa konteksto upang matiyak na ang data, impormasyon, at mga alituntunin sa pagpaplano ng pamilya ay naa-access, naibahagi, at ginagamit ng mga pangunahing stakeholder sa Mga programang FP/RH. Halimbawa, nagho-host ang Strong Enough Girls Empowerment Initiative ng podcast kasama ang mga katutubong kabataan habang ang Blind Youth Association Nepal ay gumawa ng mga alituntunin sa FP/RH na may kasamang kapansanan.

Sa isang workshop sa konsultasyon, nakipag-ugnayan ang Blind Youth Association Nepal (BYAN) sa mga taong may kapansanan upang ipaalam ang pagbuo ng mga alituntunin ng FP/SRH na kasama sa kapansanan. © BYAN 2022

Ang Pitch KM Innovator KM Innovation Paano nila isinama ang katarungan
Blind Youth Association Nepal Mga Alituntunin sa Mga Serbisyo ng FP/SRH na Kasama sa Kapansanan (Nepali | Ingles) ● Hinahangad na bawasan ang mga hadlang sa pag-access sa mga serbisyo ng FP/SRH para sa mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga alituntuning tumutugon sa kapansanan para sa mga tagapagbigay ng serbisyo at mga opisyal ng gobyerno.

● Nagsanay ng 1,000+ provider sa mga alituntunin sa pamamagitan ng cascade training

Populasyon Foundation ng India Hindi Language FP/SRH Resource Bank (Hindi | Ingles) ● Nai-bridge ang agwat ng kaalaman tungkol sa FP/SRH sa media sa mga estado ng Hilagang India na nagsasalita ng Hindi sa pamamagitan ng pagsasalin ng na-verify na data at impormasyon sa Hindi.

● Pinapadali ang higit na kamalayan sa mga mamamahayag, mga gumagawa ng desisyon, mga organisasyon ng lipunang sibil, mga grupo ng komunidad, mga manggagawa sa frontline, at ang populasyon sa pangkalahatan tungkol sa mga pangangailangan at serbisyo ng FP/SRH

Pinuno ng Project Jeune (Madagascar) Ampitapitao! (“Pass It On!”, isang print at digital magazine) (Mga isyu) ● Ibinahagi ang feedback ng komunidad tungkol sa FP/RH ng kabataan sa mga pambansang gumagawa ng desisyon, sa pamamagitan ng bagong print at digital na serye ng magazine

● Available sa French at Malagasy, na lumilikha ng kritikal na feedback loop sa pagitan ng mga lokal na komunidad at mga pambansang gumagawa ng desisyon

Save the Children Kenya Sentralisadong FP Data Dashboard ● Binabago ang kumplikadong data sa madaling-interpret na analytics na maaaring isagawa ng mga tagapamahala ng programa ng pambansa, county, at sub-county at iba pang propesyonal sa FP/RH
Strong Enough Girls' Empowerment Initiative (Nigeria) Indi-Genius Podcast (Mga episode)

 

● Inilagay ang mga katutubong kabataan sa Nigeria at Republika ng Niger bilang mga tagalutas ng problema at mga dalubhasa sa FP upang tulay ang agwat sa pagbabahagi ng impormasyon at pag-access sa pagitan ng Anglophone at Francophone Africa

● Nagsama ng pagkakaiba-iba ng mga wika (gaya ng Igbo at Pidgin), lampas sa karaniwang mga kolonyal na wika ng English at French

Makinig ng higit pa tungkol sa mga inobasyong ito sa pamamagitan ng panonood sa pag-record ng isang webinar sa mga patas na diskarte at kasangkapan sa pamamahala ng kaalaman.

Paano Namin Maisasama ang Equity sa Aming Mga Inisyatiba ng KM?

Ang Knowledge SUCCESS ay bumuo ng isang praktikal checklist (sa Ingles at Pranses) saCover image of "Checklist for Assessing Equity in Knowledge Management Initiatives" program guide. tulungan ang FP/RH at mga pandaigdigang pangkat ng kalusugan—kabilang ang sarili nating pangkat ng TAGUMPAY ng Kaalaman—na suriin at makamit ang pantay-pantay sa mga hakbangin ng KM. Ang Checklist para sa Pagtatasa ng Equity sa Mga Inisyatibo sa Pamamahala ng Kaalaman ay kinabibilangan ng mga malawakang pagsasaalang-alang sa sistema, tulad ng mga tungkulin ng pangkat, operasyon, pamantayan, at mapagkukunan, pati na rin ang mga pagsasaalang-alang para sa bawat isa sa limang hakbang sa Mapa ng Daan ng KM para sa mga pandaigdigang programang pangkalusugan: 1) Suriin ang mga Pangangailangan, 2) Diskarte sa Pagdidisenyo, 3) Lumikha at Umulit, 4) Magpakilos at Subaybayan, at 5) Magsuri at Magbago. Halimbawa, ang layunin ng Hakbang 3 ay bumuo ng mga bagong tool at teknik ng KM, o maiangkop ang mga kasalukuyang tono, upang mapadali ang pagbabahagi at paggamit ng impormasyon at makamit ang mga layunin ng KM na suportahan ang iyong FP/RH o pandaigdigang programang pangkalusugan. Kasama sa checklist ang mga pangunahing tanong upang matiyak na ang iyong mga tool at diskarte sa KM ay magagamit, naa-access, katanggap-tanggap, at may mataas na kalidad para sa lahat ng miyembro ng iyong nilalayong madla. 

Kasama paano gabayan nagbibigay ng karagdagang konteksto upang makatulong na maunawaan at sagutin ang bawat tanong sa checklist. Ang checklist ay walang sistema ng pagmamarka. Sa halip, ibinibigay ang espasyo upang sagutin ang oo, hindi, o medyo/hindi sigurado, na may layuning tukuyin ang mga lugar ng lakas at kung saan maaaring kailanganin ang karagdagang trabaho upang matiyak ang pantay na KM. 

Paano Ginamit ng Knowledge SUCCESS ang Equity Checklist

Ang aming sariling mga koponan ay nagpapatupad ng equity checklist sa iba't ibang paraan. Para sa ilang mga koponan, ang kanilang mga miyembro ay kumpletuhin ang checklist nang paisa-isa at pagkatapos ay magkita bilang isang grupo upang talakayin ang kanilang mga resulta habang ang ibang mga koponan ay kumukumpleto ng checklist nang magkasama bilang isang grupo. Sa pangkalahatan, kinukumpleto ng aming mga team ang checklist mula simula hanggang katapusan para magbigay ng "baseline" ng equity integration sa kanilang mga proseso sa KM. Mula sa baseline na iyon, tinutukoy nila ang mga priyoridad na aksyon na kailangan nilang gawin upang mapabuti ang integrasyon ng equity at pana-panahong nagpupulong upang masuri ang pag-unlad. Habang dinadala ka ng checklist sa sistematikong proseso ng KM Road Map, binibigyang-daan nito ang mga koponan na kumpletuhin ito sa mga panimulang yugto ng pagpapatupad ng aktibidad ng KM, sa gitna upang makita kung paano nagbabago ang mga milestone, at sa dulo upang mag-stock. 

Kaya, ano ang natutunan natin sa pagsasanay na ito? Sa pangkalahatan, lahat ng aming mga koponan ay nagpahayag ng pangangailangan na lumikha ng oras at espasyo para sa mga ganitong uri ng talakayan. Sumang-ayon silang lahat na napakahalagang magkaroon ng mga talakayang ito dati pagsisimula ng anumang bagong inisyatiba o aktibidad ng KM. Maaari itong maging madali, kapag maraming mga bagay na dapat gawin upang masimulan ang isang aktibidad, na makalimutan ang ilang mahahalagang tanong tulad ng kung tinitiyak namin ang pagkakaiba-iba ng kasarian sa mga piling kalahok ng aming mga kaganapan sa KM o upang isaalang-alang kung sino kami hindi pag-abot sa aming napiling mga diskarte. Makakatulong ang checklist ng equity na panatilihing nasa harapan at gitna ang mga isyung ito habang nagbubukas ang mga bagong aktibidad. 

Binago namin ang ilan sa aming mga pangunahing bahagi ng mga lakas at pagkakataon para sa paglago sa ibaba.

Ano na ang ginagawa natin nang maayos sa pantay na KM?

 • Accessibility sa web: Ang mga website, tool, at platform ng Knowledge SUCCESS ay idinisenyo nang nasa isip ang accessibility upang matiyak na maa-access ng mga taong may kapansanan ang mga mapagkukunan ng FP/RH. Halimbawa, palagi kaming nagsasama ng alt text sa mga larawan sa web, na ginagawang mas madali para sa mga user na may mga screen-reader na basahin ang aming nilalaman at kamakailan lang ay nai-publish namin ang unang audio na bersyon ng isang blog. post para makinig ang mga tao sa halip na magbasa.
 • Pagsasama ng wika: Ang Kaalaman TAGUMPAY at Pananaw sa FP ang mga website ay may mga tampok na awtomatikong pagsasalin na magagamit para sa maraming wika. Ang aming nilalaman ay madalas na isinasalin ng mga taong tagasalin sa French at palagi kaming nag-aalok ng sabay-sabay na interpretasyon sa French para sa aming mga webinar dahil ang mga propesyonal sa francophone FP/RH ay isa sa aming mga pangunahing madla. Alam din natin ang pangangailangang magsama ng mas magkakaibang at hindi kolonyal na mga wika at bahagi ng pag-uusap na ito sa pandaigdigang espasyong pangkalusugan.
 • Pag-akda ng nilalaman at mga larawan: Nagbibigay kami ng kredito sa lahat ng indibidwal na nagkaroon ng papel sa pagkonsepto, pag-ambag sa, o pagsulat ng mga piraso ng nilalaman, at palagi kaming humihingi ng pahintulot kapag kumukuha ng mga larawan sa online at personal na mga kaganapan at kapag nagbabahagi ng mga larawan.

Ano ang maaari nating gawin upang matiyak ang isang mas patas na KM?

 • Mga kapansanan: Upang matiyak na ang aming mga online na kaganapan at iba pang pagkakataon sa pagbabahagi ng kaalaman ay kasama hangga't maaari, gusto naming tanungin ang mga kalahok kapag nag-sign up sila para sa isang kaganapan kung mayroon silang anumang pangangailangan sa tirahan na dapat naming isaalang-alang.
 • Diversifying partnership: Nilalayon naming makipagsosyo sa mas maraming grupo na itinatag at nakabase sa mga bansang ipinapatupad ng aming mga heograpikong lugar na pinagtutuunan ng pansin. Muli, tinatanong natin ang ating sarili, sino ang nawawala sa atin?
 • Co-creation: Nagkaroon kami ng mahusay na karanasan sa co-paglikha ng mga solusyon sa kaalaman kasama ng mga propesyonal sa FP/RH at nais na patuloy na suportahan at palakasin ang mga katulad na pagkakataon na kasama at kumakatawan sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga propesyonal sa FP/RH.

Para sa higit pang gabay sa kung paano isama ang equity sa KM, tingnan ang nauugnay modyul ng pagsasanay sa KM Training Package para sa Global Health Programs. Umaasa kami na ang iba pang mga programa ng FP/RH at mga pandaigdigang organisasyong pangkalusugan ay maaaring makinabang mula sa gabay at mga tool na aming binuo, kabilang ang Checklist para sa Pagtatasa ng Equity sa KM Initiatives. Inaanyayahan namin ang mga mambabasa na ibahagi ang kanilang mga komento at mungkahi sa checklist, sa partikular, upang makatulong na ipaalam ang mga update sa hinaharap ng checklist habang patuloy kaming nagbabago sa aming paglalakbay patungo sa patas na KM.

Natalie Apcar

Program Officer II, KM & Communications, Knowledge SUCCESS

Si Natalie Apcar ay isang Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, na sumusuporta sa mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman, paglikha ng nilalaman, at mga komunikasyon para sa TAGUMPAY ng Kaalaman. Nagtrabaho si Natalie para sa iba't ibang nonprofit at bumuo ng background sa pagpaplano, pagpapatupad, at pagsubaybay sa programa ng pampublikong kalusugan, kabilang ang pagsasama ng kasarian. Kasama sa iba pang mga interes ang pag-unlad na pinangungunahan ng kabataan at komunidad, na nagkaroon siya ng pagkakataong makibahagi bilang US Peace Corps Volunteer sa Morocco. Nagkamit si Natalie ng Bachelor of Arts in International Studies mula sa American University at Master of Science sa Gender, Development, at Globalization mula sa London School of Economics and Political Science.

Ruwaida Salem

Senior Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Ruwaida Salem, Senior Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, ay may halos 20 taong karanasan sa pandaigdigang larangan ng kalusugan. Bilang pinuno ng pangkat para sa mga solusyon sa kaalaman at nangungunang may-akda ng Building Better Programs: Isang Step-by-Step na Gabay sa Paggamit ng Pamamahala ng Kaalaman sa Pandaigdigang Kalusugan, siya ay nagdidisenyo, nagpapatupad, at namamahala ng mga programa sa pamamahala ng kaalaman upang mapabuti ang pag-access at paggamit ng kritikal na impormasyon sa kalusugan mga propesyonal sa kalusugan sa buong mundo. Mayroon siyang Master of Public Health mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Bachelor of Science in Dietetics mula sa University of Akron, at Graduate Certificate sa User Experience Design mula sa Kent State University.