Mag-type para maghanap

Webinar Oras ng Pagbasa: 9 minuto

Pagsasama ng Family Planning at Menstrual Health sa Mga Patakaran at Programa


Noong Nobyembre 16, 2023 Ang Knowledge SUCCESS, sa pakikipagtulungan ng Contraceptive-Induced Menstrual Changes Community of Practice, ay nag-host ng isang webinar na itinampok ang mga ugnayan sa pagitan ng mga larangan ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng panregla at kinuha ang mga kalahok kamakailan inilathala programmatic guidelines para sa pagpaplano ng pamilya-pagsasama ng kalusugan ng regla.

Available ang recording ng kaganapang ito sa pareho Ingles at Pranses, at ang mga slide ng pagtatanghal ay magagamit para sa pag-download dito.

Ang pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng regla ay malapit na nauugnay na mga larangan na kadalasang hindi epektibong pinagsama, na maaaring magresulta sa mga napalampas na pagkakataon upang mapabuti ang kalusugan, kagalingan, at dignidad ng mga indibidwal. Ang pagsasama-sama ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng panregla ay maaaring makatulong na matugunan ang mga hamon ng stigma, maling impormasyon, at pag-navigate sa mga kumplikadong pamantayan sa lipunan at kasarian at mapataas ang abot at epekto ng parehong larangan. Pinagsama-sama ng kamakailang gawain ang mga eksperto mula sa dalawang larangan. Sa pagbagsak ng mga silo, umusbong ang lumalaking interes sa paksang ito ng integrasyon at sumasang-ayon ang mga eksperto na ang mas malaking pagsisikap ay dapat gawin upang aktibong iugnay ang pagpaplano ng pamilya at mga patakaran at programa sa kalusugan ng regla kabilang ang sa pamamagitan ng pagsasanay sa tagapagbigay at pagpapalakas ng kapasidad, edukasyong nakabase sa komunidad at paaralan at outreach, pagbibigay ng serbisyo, at pagsusuri ng programa.

Ang kaganapang ito ay naglalayong i-highlight ang mga ugnayan sa pagitan ng dalawang larangang ito at mag-alok ng praktikal na patnubay para sa pagsasama. Ang webinar ay pinangasiwaan ni Irene Alenga ng Knowledge SUCCESS. Nagsimula ito sa isang talakayan sa pagitan ni Tanya Mahajan, dalubhasa sa kalusugan ng panregla at Direktor sa Proyekto ng Pad, at ni Dr. Marsden Solomon, isang independiyenteng consultant at eksperto sa pagpaplano ng pamilya, na itinampok ang mga koneksyon sa pagitan ng mga larangan ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng panregla. Pagkatapos ay dinala ni Emily Hoppes ng FHI 360 ang mga kalahok sa pamamagitan ng kamakailang nai-publish na mga alituntuning programmatic para sa pagpaplano ng pamilya-pagsasama ng kalusugan ng regla. Ang lahat ng tatlong nagtatanghal ay lumahok sa isang sesyon ng tanong-at-sagot at ang kaganapan ay nagtapos sa isang aktibidad ng brainstorming ng grupo.

Webinar panelist Tanya Mahajan, Dr. Marsden Solomon, and Emily Hoppes

Isang Pag-uusap sa pagitan ng Family Planning at Menstrual Health

Manood ngayon: 3:57-25:47

Nagsimula ang pag-uusap na ito sa mga panelist, sina Tanya at Dr. Solomon, na sumasalamin sa mga pangunahing nangungupahan ng kani-kanilang larangan. Binigyang-diin ni Dr. Solomon ang mga ugat ng pagpaplano ng pamilya sa boluntaryo at karapatang pantao, na ipinapaliwanag na ang mga kliyente ay dapat ibigay sa lahat ng kailangan nila upang makagawa ng matalinong pagpili tungkol sa paraan na pinakaangkop sa kanilang buhay at na ang mga indibidwal o mag-asawa ay dapat gumawa ng mga desisyon tungkol sa bilang ng mga anak at tiyempo ng pagbubuntis para sa kanilang sarili nang walang pamimilit mula sa mga provider o sinuman. Binanggit din niya ang multisectoral na katangian ng larangan ng pagpaplano ng pamilya at ang mga koneksyon nito sa edukasyon at kapaligiran, bukod sa iba pa. Ipinaliwanag ni Tanya na ang larangan ng menstrual health ay magkatulad sa batayan nito sa karapatang pantao at multisectoral na kalikasan. Inilarawan din niya kung paano nahubog ang kalusugan ng panregla ng mga feminist approach at ng mga boses ng mga menstruator mismo. Binigyang-diin din ni Tanya ang kahalagahan ng pagtataguyod para sa body literacy sa lahat ng aspeto ng kalusugan ng regla. Ang panghuling aspeto na binanggit ni Tanya ay ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa malawak na hanay ng mga stakeholder, isang konsepto na mahalaga din sa pagpaplano ng pamilya.

Diagram of reflections on menstrual health and family planning during webinar discussion. Pagkatapos ay hiniling sa mga panelist na pag-isipan kung paano matututo ang kani-kanilang larangan mula sa isa't isa at makinabang sa integrasyon. Binanggit ni Dr. Solomon ang dalawang pangunahing lugar kung saan nagsasapawan ang mga larangan sa panahon ng pagsasanay sa pagpaplano ng pamilya: 1) kapag ang mga mag-asawa ay pinapayuhan sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan ng kamalayan na nakabatay sa pagkamayabong, tulad ng Pamamaraan ng Mga Karaniwang Araw, binibigyan sila ng edukasyon tungkol sa kung paano gumagana ang siklo ng regla at may kaugnayan sa fertility, at 2) sa pagtalakay sa contraceptive side-effects, ang mga kliyente ay dapat turuan tungkol sa contraceptive-induced menstrual changes na may tulong sa trabaho tulad ng NORMAL na kasangkapan, upang matugunan ang mga karaniwang alalahanin na ito. Sumang-ayon si Tanya kay Dr. Solomon at binanggit na ang edukasyon sa kalusugan ng panregla at pag-unawa sa biology ng regla ay isang mahalagang hakbang sa pagsuporta sa mga koneksyon na kanyang tinalakay. Binigyang-diin din niya ang papel na ginagampanan ng kalusugan ng panregla sa pakikipag-usap sa mga tao tungkol sa kalusugan ng reproduktibo sa unang bahagi ng kanilang ikot ng buhay sa reproduktibo, gayundin sa paglaon, habang nagtatapos ang kanilang mga taon ng reproduktibo. Quote from Tanya Mahajan, The Pad Project "Talking about menstrual health is the gateway to talking about SRHR but it’s also almost necessary for SRHR outcomes to be effective.” Pagkatapos ay nagmuni-muni si Tanya kung paano matututo ang larangan ng menstrual health mula sa larangan ng pagpaplano ng pamilya pagdating sa pagbibigay ng buo, libre, at matalinong pagpili.

Nagtapos ang pag-uusap kasama sina Tanya at Dr. Solomon na nagpapahayag ng kanilang pananabik tungkol sa potensyal para sa pagpaplano ng pamilya-pagsasama-sama ng kalusugan ng regla upang mapabuti ang kalusugan ng mga tao sa buong kurso ng buhay at ang pagkakataong ibinibigay nito upang mapataas ang pagiging epektibo at abot ng programa.

Ang isang buod ng mga pangunahing konsepto na tinalakay sa panel na ito ay ibinigay sa Ven diagram na ipinapakita sa itaas.

Programmatic Guidance para sa Pagpapalakas ng Mga Pinagsanib na Pamamaraan

Manood ngayon: 25:48-44:54

Sa ikalawang bahagi ng webinar, ipinakita ni Emily Hoppes ng FHI 360 ang isang buod ng mga programmatic guidelines para sa family planning-menstrual health integration na inilathala sa Global Health Science and Practice noong Oktubre. Siya ay nagsimula sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano ang mga alituntunin ay alam at inayos ayon sa socio-ecological model at life course approach. Pagkatapos ay dinala ni Emily ang mga kalahok sa pamamagitan ng limang halimbawa ng mga iminungkahing aktibidad at pamamaraan para sa pagsasama:

 • Kabilang ang pagbibinata na nakabatay sa ebidensya at komprehensibong edukasyon sa sekswalidad para sa mga kabataan/mga kabataan na kinabibilangan ng impormasyong naaangkop sa edad sa regla at fertility, pamamahala sa pagdurugo at pananakit ng regla, kalusugan ng regla, at pagpaplano ng pamilya.
 • Nagbibigay ng abot-kaya, mataas na kalidad na mga produkto para sa kalusugan ng panregla, mga pasilidad, kabilang ang malinis, pribadong palikuran na may espasyo para sa paglalaba at pagtatapon, at iba pang mapagkukunan sa mga kliyente ng pagpaplano ng pamilya sa panahon ng pagpapayo.
 • Pagbibigay ng epektibong pagpapayo na nakabatay sa ebidensya sa panahon at pagkatapos ng pagpili ng pamamaraan tungkol sa mga potensyal na pagbabago sa panregla na dulot ng contraceptive.
 • Pagtitiyak na ang lahat ng indibidwal na may kakulangan sa ginhawa at/o mga karamdaman sa pagreregla ay may sapat na pagpapayo at access sa pagpipigil sa pagbubuntis bilang isang opsyon sa pamamahala o pag-iwas.
 • Pagsusuri at pag-update ng pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng regla, at mga alituntunin sa kalusugan at karapatan sa sekswal at reproduktibo upang matiyak na kasama sa mga ito ang sapat, batay sa ebidensya na impormasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya-pagsasama ng kalusugan ng regla.

Ang pagtatanghal ay tinapos sa isang panawagan para sa higit pang pananaliksik sa paksang ito upang mas maunawaan kung aling mga modelo ng pagpaplano ng pamilya-pagsasama-sama ng kalusugan ng regla ang pinakamabisa at may pinakamalaking epekto.

Key Areas for FP-MH Intergration Model

Mga Tanong ng Kalahok

Manood ngayon: 44:55-1:01:13

LIVE Q&A

Manood ngayon: 1:10:14-1:13:25

Tanong 1: Sa konteksto ng kalusugan ng regla, anong mensahe ang dapat iparating sa mga kababaihan na nagrereklamo ng (nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa) hindi pagreregla kapag gumagamit ng DMPA, sa kabila ng pagbabala tungkol sa posibilidad na ito sa panahon ng pagpapayo?

Dr. Solomon: Napakakaraniwan para sa DMPA (injectable contraceptives) na maging sanhi ng paghinto ng pagdurugo, na tinatawag na amenorrhea, at ito ay maaaring magdulot ng maraming pagkabalisa sa mga kliyente. Ito ay dahil sa nakasanayan ng mga kliyente na magkaroon ng buwanang regla at iniisip nila kung saan napupunta ang dugo kung hindi ito inilalabas sa panahon ng regla. Kailangang maging handa ang mga provider na payuhan at tiyakin sa mga kliyente na ito ay ganap na normal na epekto ng pamamaraan at hindi ito nakakapinsala sa kanilang kalusugan.

Tanong 2: Mayroon ka bang listahan ng mga tanong sa pananaliksik na maaari mong ibahagi? At mayroon bang anumang patuloy na pagkakataon sa pagsasaliksik na maibabahagi mo?

Emily Hoppes: Marami sa mga gawaing ginagawa sa paksang ito hanggang sa kasalukuyan ay nakatuon sa isyu ng contraceptive-induced menstrual changes (CIMCs). Ang Agenda ng Pananaliksik at Pagkatuto ng CIMC ay nagbibigay ng isang listahan ng mga tanong sa pananaliksik na partikular na nauugnay sa paksang ito, pati na rin ang ilang iba pang nauugnay sa pagpaplano ng pamilya-pagsasama-sama ng kalusugan ng regla nang mas malawak. Mayroon ding pagkakataon na makilahok sa gawaing ito sa pamamagitan ng CIMC Community of Practice. Sa pangkalahatan, may pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik at pagpopondo.

Tanong 3: Ang pakikinig sa talakayang ito ay nagbibigay-katwiran sa pagsasama ng mga serbisyo ng pagpipigil sa pagbubuntis at MH. Gayunpaman, mayroong pagtutol mula sa ilang stakeholder sa Uganda tungkol sa pagpapalawig ng contraception sa mga kabataan. Mayroon bang mga naka-target na mensahe para sa mga naturang grupo (hal., mga pinuno ng relihiyon, at ilang mga magulang) upang tulungan silang pahalagahan ito?

Tanya Mahajan: May pangangailangang gumamit (at mangalap ng higit pa) data na nagpapakita ng hindi natutugunan na pangangailangan para sa pagpipigil sa pagbubuntis sa mga kabataan sa Uganda at sa buong mundo.

Emily Hoppes: Ang edukasyon at mga programa ay dapat na angkop sa edad at iniayon sa pangkat na tinatarget.

Tanong 4: Paano pinapayuhan ng mga manggagawang pangkalusugan ang mga kababaihan sa edad ng panganganak sa pagpili ng mga paraan ng pagpaplano ng pamilya na may iba't ibang pamamaraan na magagamit nang hindi nawawala ang mga benepisyo?

Emily Hoppes: Ang pagpapayo sa pagpaplano ng pamilya ay dapat magbigay ng kumpletong impormasyon tungkol sa lahat ng magagamit na pamamaraan, kabilang ang impormasyon tungkol sa parehong mga potensyal na epekto at benepisyo ng bawat isa sa mga pamamaraang ito at paghahanap kung aling profile ng produkto ang pinakaangkop sa buhay ng taong iyon. Kabilang dito ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga side effect na nauugnay sa regla, halimbawa ng pagtaas ng pagdurugo o pananakit, pati na rin ang mga "side benefits" na nauugnay sa regla, halimbawa, pagbabawas ng pananakit o pagtulong na pamahalaan ang mga panregla tulad ng endometriosis.

Tanya Mahajan: May kaugnay na sitwasyon na nangyayari sa mundo ng kalusugan ng regla kung saan madalas na itinutulak ng mga provider ang mga produkto na mas madaling makuha o binibigyang-diin ang mga negatibo ng mga produkto na hindi available dahil sa mga isyu sa supply chain. Mahalaga na ang mga supply chain ay binuo upang ang lugar ng mga provider ay makapag-alok ng pagpipilian sa isang buong hanay ng mga produkto.

Tanong 5: Mayroon bang mga halimbawa ng mga bansang nagbibigay ng mga kailangan sa kalusugan ng regla sa mga klinika sa pagpaplano ng pamilya para sa mga kliyente? Kung, oo, ibinibigay ba nang libre o may presyo ang mga panregla na ito?

Tanya Mahajan: Nagkaroon ng ilang mga social marketing na organisasyon at mga klinika na nag-stock sa karamihan ng mga disposable menstrual pad, kadalasan sa isang subsidized na presyo, ngunit ang pagpili sa gitna ng isang malawak na hanay ng mga produkto ay hindi karaniwang magagamit.

Emily Hoppes: Walang maraming magagandang halimbawa nito. Kadalasan ito ay nangyayari sa mga makatao na konteksto kung saan ang isang nakabalot na mga produkto ng SRH ay ibinibigay, na kinabibilangan ng parehong pagpaplano ng pamilya at mga produktong pangkalusugan ng panregla. Ito ay isang lugar kung saan kailangan talaga nating magpatupad at magsaliksik ng mga programa para mas maunawaan kung paano ito gagana.

Tanya Mahajan (sa chat): Narito ang isa pa mapagkukunan para sa pagsasama ng isang basket ng mga produktong panregla sa mga makataong setting.

Tanong 6: Sa pagsasalita tungkol sa mga nagpopondo, maaari mo bang ibahagi kung alin ang mga interesado sa larangan ng FP/RH integration? (programming at/o research wise)

Emily Hoppes: Ang mga pinagmumulan ng pagpopondo ay kasalukuyang napakatahimik – ang ilan ay nagbibigay ng pondo para sa gawaing pagpaplano ng pamilya habang ang iba ay nagbibigay ng pondo para sa kalusugan ng regla, ngunit bihira silang pinondohan nang magkasama. Pinondohan ng USAID ang pagbuo ng mga alituntunin sa pagsasama-sama ng FP-MH at kasalukuyang pinopondohan ang gawain ng CIMC Community of Practice. Pinopondohan din ng Bill & Melinda Gates Foundation ang pananaliksik na may kaugnayan sa mga CIMC. Kailangan nating patuloy na pag-usapan ang paksang ito at bigyang pansin ito upang makaakit ng mas maraming tagapondo.

Q&A MULA SA CHAT

Tanong 1: Sa mga bansang mababa ang mapagkukunan kung saan limitado ang pag-access sa mga kalakal para sa kalusugan ng panregla dahil sa mataas na gastos, paano makakamit ang pagsasamang ito?

Dr. Solomon: Ang hindi regular na regla ay isang karaniwang katangian ng perimenopausal period (ang yugto kung saan ang isa ay papalapit na sa menopause). Ang yugtong ito ay nauugnay din sa mga pagkakataong magbuntis (bagama't ang mga porsyento ay maaaring kasing baba ng 2 %). Kung ang isang kliyente ay hindi gustong magbuntis, dapat silang payuhan na gumamit ng paraan ng pagpaplano ng pamilya. Ang mga babaeng perimenopausal ay maaaring gumamit ng anumang paraan, napapailalim sa Pamantayan sa Pagiging Karapat-dapat na Medikal.

Mga Tanong 2: Paano natin maipapayo ang mga babaeng malapit nang magmenopause na may napaka-irregular na regla sa FP?

Dr. Solomon: Ang hindi regular na regla ay isang karaniwang katangian ng perimenopausal period (ang yugto kung saan ang isa ay papalapit na sa menopause). Ang yugtong ito ay nauugnay din sa mga pagkakataong magbuntis (bagama't ang mga porsyento ay maaaring kasing baba ng 2 %). Kung ang isang kliyente ay hindi gustong magbuntis, dapat silang payuhan na gumamit ng paraan ng pagpaplano ng pamilya. Ang mga babaeng perimenopausal ay maaaring gumamit ng anumang paraan, napapailalim sa Pamantayan sa Pagiging Karapat-dapat na Medikal.

Emily Hoppes: Alinsunod sa programmatic na patnubay, dapat ding tiyakin ng mga provider na ang mga taong perimenopausal ay may access sa mga low-dose contraceptive bilang isang opsyon upang mapawi ang mga sintomas ng menopause.

Pangkatang Brainstorming na Gawain

Manood ngayon: 1:10:14-1:13:25

Upang makakuha ng feedback at mga ideya para sa pagbuo ng mas madaling gamitin na bersyon ng mga programmatic guidelines para sa family planning-menstrual health integration, hinikayat ang mga kalahok sa webinar na ibahagi ang kanilang mga iniisip tungkol sa ilang mahahalagang tanong.

Paano mo magagawang pagsamahin ang pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng regla at maisagawa ang mga alituntuning ito sa iyong kasalukuyang trabaho?

 

Ang tanong na ito ay nakabuo ng ilang kawili-wili at kapana-panabik na mga ideya, na may mga halimbawa sa maraming bansa, kabilang ang Ethiopia, Ghana, Madagascar, Malawi, Nigeria, The Netherlands, at Uganda, kabilang ang mga sumusunod:

 • Pagsasama ng mga suplay para sa kalusugan ng panregla at pagpaplano ng pamilya sa iba't ibang antas sa buong supply chain.
 • Gamit ang mga alituntunin upang makipagtulungan sa mga kabataan at kanilang mga magulang.
 • Pagsasama sa mga makataong setting.
 • Pagbuo ng isang simpleng tool para sa kaalaman tungkol sa menstrual cycle na gagamitin sa pagpapayo sa pagpaplano ng pamilya.
 • Pagsasama sa antas ng patakaran.
 • Pagbuo ng higit pang ebidensya upang i-highlight ang isyu at pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya-pagsasama ng kalusugan ng regla.
 • Pagsusulong para sa mas maraming pamumuhunan sa pananaliksik at mga programa.
 • Pagbabahagi ng mga mapagkukunang ito sa mga kasamahang nagtatrabaho sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng panregla upang itaas ang kamalayan tungkol sa pangangailangan para sa pagsasama.

Ano ang imumungkahi mong gawin namin upang gawing mas madaling ma-access, mauunawaan, at madaling gamitin ang mga alituntunin sa parehong mga practitioner sa kalusugan ng regla at pagpaplano ng pamilya?

 

Nagbahagi ang mga kalahok ng ilang kapaki-pakinabang na ideya para sa pagpapabuti ng mapagkukunang ito, kabilang ang:

 • I-convert ang mga alituntunin sa isang digital na format.
 • Gawing mas visual ang mga ito gamit ang mga infographic at hindi gaanong teknikal.
 • Isama ang mga konkretong halimbawa at case study.
 • Isalin sa French at iba pang mga wika.
 • Isali ang mga taong gagamit ng mga alituntuning ito (mga tagapagpatupad ng programa, mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad, mga gumagawa ng patakaran) sa pagbuo ng bersyon na madaling gamitin.
 • Ibahagi ang mga alituntuning ito sa maraming iba't ibang lugar, kabilang ang WHO site at Training Resource Package para sa Family Planning.

Isang Tawag sa Pagkilos

Ang webinar na ito at ang paglalathala ng programmatic na patnubay para sa pagpaplano ng pamilya- pagsasama ng kalusugan ng regla ay isang hindi kapani-paniwalang simula sa kung ano ang inaasahan na maging isang lumalagong lugar ng trabaho sa buong mundo. Ang pagsasama ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng regla ay may potensyal na tugunan ang stigma at maling impormasyon, habang pinapabuti ang kalusugan, kagalingan, at dignidad ng mga indibidwal, at ino-optimize ang epekto ng parehong larangan. Kung interesado kang gamitin ang mga alituntuning ito para ipaalam sa hinaharap na trabaho, mangyaring makipag-ugnayan kay Emily Hoppes (ehoppes@fhi360.org).

Karagdagang Mga Mapagkukunan

Emily Hoppes

Teknikal na Opisyal (Pagbuo at Pagpapakilala ng Produkto), FHI 360

Si Emily Hoppes ay isang Technical Officer sa Product Development and Introduction team sa Global Health, Population and Nutrition group sa FHI 360. Si Emily ay may higit sa 8 taong karanasan sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng HIV prevention, menstrual health, at SRH programs sa buong East Africa. Sa kanyang tungkulin sa FHI 360, nag-aambag siya sa diskarte sa pagpaplano ng pamilya sa pamamagitan ng pamamahala ng CTI Exchange at iba't ibang aktibidad, kabilang ang trabaho upang mas mahusay na pagsamahin ang pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng regla.