Mag-type para maghanap

Archive: Postpartum Family Planning Toolkit

Archive:

Toolkit sa Pagpaplano ng Pamilya Postpartum

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang toolkit na ito ay nagbigay ng komprehensibong koleksyon ng mga pinakamahuhusay na kagawian at mga tool at dokumentong nakabatay sa ebidensya sa postpartum family planning (PPFP) na binuo sa pamamagitan ng ACCESS-FP Program at nagpatuloy sa ilalim ng proyekto ng MCHIP. Ang toolkit ay nilayon upang tulungan ang mga gumagawa ng patakaran, tagapamahala ng programa, tagapagsanay, at tagapagbigay ng serbisyo na bumuo at magpatupad ng mga epektibong paraan ng paghahatid ng serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya ng mga babaeng postpartum na kanilang pinaglilingkuran.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.