Mag-type para maghanap

Archive: Magalang na Maternity Care Toolkit

Archive:

Magalang na Maternity Care Toolkit

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang pakete ng mga materyales na ito ay idinisenyo upang magbigay ng mga tool na kinakailangan upang simulan ang pagpapatupad ng magalang na pangangalaga sa ina (RMC). Kabilang dito ang pagbabago ng mga lumang saloobin at pagbuo ng mga bago sa mga kasamahan at iba pang stakeholder sa pangangalaga ng kababaihan at kanilang mga bagong silang. Ang mga bahagi ng toolkit na ito ay nilayon para gamitin ng mga clinician, trainer o educators, supervisor, program manager, at policymakers o iba pang pangunahing stakeholder na gustong i-promote ang RMC sa mga programa kung saan sila responsable. Ang Toolkit na ito ay orihinal na nilikha ng USAID's Maternal and Child Health Integrated Program

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.