Mag-type para maghanap

May-akda:

Alexandra Angel

Alexandra Angel

Technical Advisor, PSI

Si Alexandra Angel ay isang Technical Advisor sa Population Services International (PSI) sa Washington, DC. Pinapayuhan niya ang mga pandaigdigang programa ng PSI sa pagbuo, pagpapatupad, at pagpapanatili ng mga de-kalidad na programa at serbisyo sa kalusugang sekswal at reproductive para sa mga kababaihan at babae. Ang kanyang mga pinagtutuunan ng pansin ay ang kalidad ng pangangalaga, pagpapayo sa FP na nakasentro sa kliyente, at pagpapakilala sa Caya diaphragm bilang isang pagpipiliang paraan. Nagsasalita ng French si Alexandra, at karamihan sa kanyang trabaho ay nakatuon sa Francophone West Africa. Mayroon siyang BA sa French at Francophone Studies at sa Religious Studies mula sa Santa Clara University at isang MPH mula sa George Washington University.

Caya Diaphragm
Quality of Care Framework diagram