Mag-type para maghanap

May-akda:

Amanda Fata

Amanda Fata

Development Coordinator, Care 2 Communities

Si Amanda ay nagtapos ng Lesley University sa Cambridge, MA kung saan nakakuha siya ng bachelor's degree sa Global Studies. Sa kanyang pag-aaral, itinuloy niya ang kanyang mga interes sa pandaigdigang kalusugan at internasyonal na pag-unlad sa pamamagitan ng kanyang coursework pati na rin ang mga internship sa iba't ibang nonprofit, kabilang ang Kupenda for the Children, isang organisasyon na nagbibigay ng interbensyong medikal, edukasyon, at adbokasiya para sa mga batang may kapansanan sa Kenya. Sa C2C, pinangangasiwaan ni Amanda ang pangangalap ng pondo sa institusyon, na nakatuon sa pagsulat at pag-uulat ng grant, pananaliksik sa pag-asam, pagbuo ng pakikipagsosyo, at peer networking. Ang kanyang pangunahing layunin sa karera ay tumulong na mapabuti ang mga resulta ng kalusugan ng kababaihan sa buong mundo at kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa pananaliksik sa Division of Women's Health sa Brigham and Women's Hospital.

Introducing the curriculum to parents in Savanette in southeastern Haiti. Image credit: Care 2 Communities