Mag-type para maghanap

May-akda:

Ameya Sanyal

Ameya Sanyal

Fellow, FHI 360

Si Ameya ay isang undergraduate na estudyante sa Duke University na nag-aaral ng Global Health and Psychology. Ang kanyang mga interes sa pananaliksik ay nakasalalay sa pagpapabuti ng pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip at sekswal na reproduktibo ng kabataan. Nitong nakaraang tag-araw, nagtrabaho siya para sa FHI 360 bilang isang 2020 Stanback Research Utilization Fellow. Higit pa sa fellowship na ito, nag-intern si Ameya sa National Library of Medicine at isang non-profit na sexual at reproductive health.

timeline IBP COVID-19 and FP/RH Task Team Interactive Map