Mag-type para maghanap

May-akda:

Arooj Yousaf

Arooj Yousaf

Intern, Pagpaplano ng Pamilya 2030

Si Arooj Yousaf ay isang kamakailang nagtapos ng The George Washington University na may BA sa International Affairs at Global Health at isang menor de edad sa Public Health. Kabilang sa kanyang mga interes ang kalusugang sekswal at reproductive, kalusugan at kalinisan ng regla, at kalusugan ng ina at anak. Siya ay may dating karanasan sa mga larangang ito ng pampublikong kalusugan mula sa kanyang trabaho sa Planned Parenthood at UNDP at patuloy na hinahabol ang kanyang mga interes sa intersection ng pandaigdigang pampublikong kalusugan at mga serbisyo ng SRH. Siya ay Family Planning 2020's Fall intern at nagtrabaho kasama ang team upang magsagawa ng pananaliksik sa mga gumagawa ng pangako sa pagpaplano ng pamilya, data ng populasyon ng kabataan at kabataan, at pag-access sa mga serbisyo sa reproductive.

Connecting Conversations
Connecting Conversations