Mag-type para maghanap

May-akda:

Ashley Jackson

Ashley Jackson

Deputy Director , Expanding Effective Contraceptive Options (EECO)

Si Ashley Jackson ay ang Deputy Director ng Expanding Effective Contraceptive Options (EECO), isang pandaigdigang proyekto na pinondohan ng USAID. Sa pangunguna ng WCG Cares sa pakikipagtulungan sa Population Services International (PSI) at iba pang mga partner, ipinakilala ng EECO ang mga bagong opsyon sa contraceptive na produkto na may potensyal na tugunan ang hindi matugunan na pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya. Bago sumali sa PSI noong 2013, nagtrabaho si Ashley para sa EngenderHealth at Management Sciences for Health. Siya rin ay nanirahan sa Benin bilang isang Fulbright Fellow. Si Ashley ay may hawak na MSPH mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Woman with contraceptive methods | 20 Essential Resources: Contraceptive Product Introduction