Mag-type para maghanap

May-akda:

Dorine Irankunda

Dorine Irankunda

Clinical Advisor, PSI

Si Dr. Dorine Irankunda ay isang Clinical Advisor sa PSI, kung saan nakikipagtulungan siya sa mga team ng bansa upang pahusayin ang pangkalahatang klinikal na kalidad ng pangangalaga para sa mga serbisyo sa kalusugang sekswal at reproductive. Ang Dr. Irankunda ay nagbibigay ng teknikal na tulong upang mabuo ang kapasidad ng mga kawani ng PSI sa bansa upang mapahusay ang pangangalagang nakasentro sa kliyente at ang pagpapanatili ng kanilang kalidad ng mga sistema ng pangangalaga. Dati, si Dr. Irankunda ay ang Direktor ng Kagawaran ng SRH para sa PSI/Burundi, kung saan pinangasiwaan niya ang mga kasanayang nakabatay sa ebidensya sa pagbibigay ng serbisyo. Bago sumali sa PSI, sinuportahan ni Dr. Dorine ang isang lokal na NGO sa Burundi, "Maison Shalom," upang mapabuti ang pag-iwas at paggamot ng mga karaniwang sakit sa pagkabata, paghahanda sa panganganak, mga serbisyo sa maternity, at pamamahala ng mga komplikasyon sa obstetrical. Natanggap ni Dr. Irankunda ang kanyang MD mula sa Unibersidad ng Constantine sa Algeria.

Quality of Care Framework diagram