Mag-type para maghanap

May-akda:

Emily Haynes

Emily Haynes

Program Specialist, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Emily Haynes ay isang Program Specialist sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga aktibidad sa pamamahala ng kaalaman ng proyekto ng Knowledge SUCCESS, lalo na kung nauugnay ang mga ito sa teknolohiya ng impormasyon. Kasama sa kanyang mga interes ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo, pagkakapantay-pantay ng kasarian, at kalusugan at pag-unlad ng kabataan at kabataan. Natanggap niya ang kanyang Bachelors of Arts in History at Women and Gender Studies mula sa University of Dayton.

A midwife providing counseling to a pregnant women.
A man and a women with their shadows behind them