Mag-type para maghanap

May-akda:

Emily Young

Emily Young

Intern, Pagpaplano ng Pamilya 2030

Si Emily Young ay kasalukuyang senior sa University of Massachusetts Amherst na nag-aaral ng Public Health. Kasama sa kanyang mga interes ang kalusugan ng ina at anak, pagkamatay ng mga itim na ina, at ang racialization ng reproductive justice. Siya ay may nakaraang karanasan sa kalusugan ng ina mula sa kanyang internship sa Black Mamas Matter Alliance at umaasa na buksan ang kanyang sariling pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga ina na may kulay. Siya ay intern sa Spring 2021 ng Family Planning 2030, at kasalukuyang nagtatrabaho kasama ng team na gumagawa ng content ng social media at tumutulong sa proseso ng paglipat sa 2030.

Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations