Mag-type para maghanap

May-akda:

Erin Broas

Erin Broas

Suporta sa COVID at Communications, TAGUMPAY ng Kaalaman

Si Erin Broas ay isang full-time na Master of Science in Public Health (MSPH) na mag-aaral sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Siya ay mayroong Bachelor of Science sa Molecular & Cellular Biology at sa Public Health mula sa University of Arizona. Dati nang nagtrabaho si Erin sa edukasyong pangkalusugan, promosyon sa kalusugan, at komunikasyon sa kalusugan, na may partikular na pagtuon sa kalusugan ng kabataan, pag-access sa edukasyon, at seguridad sa pagkain. Bilang isang manggagawang mag-aaral sa Knowledge SUCCESS, sinusuportahan niya ang mga aktibidad sa pamamahala ng kaalaman at tumutulong sa pagbuo ng mga materyales sa komunikasyon na nauugnay sa COVID-19 at pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo.