Mag-type para maghanap

May-akda:

Eva Lathrop

Eva Lathrop

PSI

Si Dr. Eva Lathrop ay ang Global Medical Director sa PSI, kung saan pinangangasiwaan niya ang isang portfolio ng paghahatid ng serbisyo na sumasaklaw sa mahigit 30 bansa, na pangunahing nakatuon sa kalusugang sekswal at reproductive. Siya ay may higit sa 20 taong karanasan sa klinikal na pangangalaga, pagtuturo, pananaliksik at pagsasanay sa pandaigdigang kalusugan ng reproduktibo - kabilang ang sa konteksto ng mga kumplikadong emerhensiya. Mula 2016-17, nagsilbi si Dr. Lathrop bilang Lead para sa Contraceptive Access Team bilang bahagi ng Zika Virus Response ng US Centers for Disease Control.

Quality of Care Framework diagram