Mag-type para maghanap

May-akda:

Hannah Webster

Hannah Webster

Teknikal na Opisyal, FHI 360

Si Hannah Webster, MPH, ay isang Technical Officer sa Global Health, Population, and Research department sa FHI 360. Sa kanyang tungkulin, nag-aambag siya sa mga pagpapatakbo ng proyekto, teknikal na komunikasyon at pamamahala ng kaalaman. Kabilang sa kanyang mga lugar ng espesyalisasyon ang kalusugan ng publiko, paggamit ng pananaliksik, pagkakapantay-pantay, kasarian at kalusugang sekswal at reproductive.

A trainer from Pathfinder International holding a male condom
Nurses. Credit: U.S. Department of State
A hand holding a male condom