Mag-type para maghanap

May-akda:

Jill Litman

Jill Litman

Global Partnerships Intern, FP2030

Si Jill Litman ay isang senior sa University of California, Berkeley na nag-aaral ng Public Health. Sa loob ng larangang ito, lalo siyang madamdamin tungkol sa kalusugan ng ina at hustisya sa reproduktibo. Siya ang Global Partnerships Intern ng FP2030 para sa taglagas ng 2021, na tumutulong sa pangkat ng Global Initiatives sa kanilang trabaho sa Youth Focal Points at iba pang mga gawain para sa 2030 transition.

A man and a women with their shadows behind them
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations