Mag-type para maghanap

May-akda:

Joy Cunningham

Joy Cunningham

Direktor, Dibisyon sa Paggamit ng Pananaliksik, Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon at Nutrisyon, FHI 360

Si Joy Cunningham ay ang Direktor ng Dibisyon sa Paggamit ng Pananaliksik sa loob ng Global Health, Population and Nutrition sa FHI 360. Pinamunuan ni Joy ang isang dynamic na team na nagsusumikap na isulong ang paggamit ng ebidensya sa buong mundo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga donor, stakeholder, mananaliksik, at mga gumagawa ng patakaran. Siya ay isang co-chair ng Interagency Gender Working Group GBV Task Force ng USAID at may teknikal na background sa kalusugang sekswal at reproductive ng kabataan at pagsasama ng kasarian.

A classroom of boys at Middle School Keoti Balak hold hands