Mag-type para maghanap

May-akda:

Kavita Nanda, MD, MHS

Kavita Nanda, MD, MHS

Direktor ng Medikal na Pananaliksik, Pagbuo ng Produkto at Panimula, FHI 360

Si Kavita Nanda, MD, MHS, Direktor ng Medikal na Pananaliksik, FHI 360, ay isang obstetrician/gynecologist na nagtalaga ng kanyang karera sa pagbuo at pagpapabuti ng paggamit ng mga paraan ng contraceptive para sa mga kababaihan. Siya ay isang co-investigator at chair ng contraceptive-safety committee para sa Evidence for Contraceptive Options (ECHO) trial, isang multicenter randomized trial ng tatlong magkakaibang contraceptive at HIV acquisition sa 7,800 babaeng African na may mataas na panganib ng HIV. Nagsilbi si Dr. Nanda bilang punong imbestigador para sa ilang FHI 360 na pag-aaral, kabilang ang pagtugon sa kaligtasan ng mga hormonal contraceptive sa mga kababaihang may iba't ibang kondisyong medikal, at bilang direktor ng medikal na pag-aaral para sa ilang malalaking pagsubok sa pag-iwas sa HIV. Sa kasalukuyan, si Dr. Nanda ang direktor ng isang programa para bumuo ng bagong biodegradable implant para sa contraception na pinondohan ng Bill and Melinda Gates Foundation.

DMPA-IM, 2-rod levonorgestrel implant, and the copper IUD. Photo credit: Leanne Gray