Mag-type para maghanap

May-akda:

Leah Jarvis

Leah Jarvis

Program Manager, Reproductive Health, Population Council

Si Leah Jarvis, MPH ay ang Program Manager para sa Reproductive Health sa Population Council at gumagana sa isang portfolio ng mga programa sa pagsasaliksik sa kalusugan ng reproduktibo, kabilang ang kalusugan ng ina, pagpaplano ng pamilya, babaeng genital mutilation/cutting, at higit pa. Sa nakalipas na dekada, nakatuon siya sa pagsubaybay, pagsusuri, at pananaliksik sa mga pandaigdigang programa sa kalusugan ng publiko, na may pagtuon sa kalusugan at mga karapatan sa sekswal at reproductive. Nakatuon ang kanyang trabaho sa Planned Parenthood, EngenderHealth, at Population Council sa pagpapalawak ng access sa mga de-kalidad na programa sa pagpaplano ng pamilya para sa mga mahihinang populasyon sa Latin America, Asia, at sub-Saharan Africa.

A woman self-injects DMPA-SC. Image credit: PATH/Will Boase
Indian women and children. Photo: Paula Bronstein/The Verbatim Agency/Getty Images