Mag-type para maghanap

May-akda:

Leochrist Shali Mwanyumba

Leochrist Shali Mwanyumba

Sub County Public Health Nurse , Mvita

Si Leochrist Shali Mwanyumba ay isang rehistradong nars sa kalusugan ng komunidad na mayroon ding bachelors of science degree sa nursing. Sinimulan niya ang kanyang karera noong 2003, nagtatrabaho para sa ministeryo ng kalusugan at kasalukuyang nars sa pampublikong kalusugan ng sub county para sa Mvita sa Mombasa County. Nakagawa siya ng ilang maikling kurso sa kalusugan ng maternal na reproduktibo ng anak at higit sa lahat sa pagpaplano ng pamilya. Noong 2017, sinanay siya bilang Sisi Kwa Sisi family planning coach. Mula noon, nagawa niyang i-cascade ang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at iba pang manggagawang pangkalusugan sa mga pasilidad ng kalusugan sa Kisauni, Nyali, at Mvita sub county. Pinapagana nito ang pagpapatupad ng mga aktibidad na may mataas na epekto, kapwa sa klasikong pagpaplano ng pamilya at mga serbisyong pangkabataan. Nagawa rin niyang turuan ang ilan sa kanyang mga coachee na maging coach upang lumikha ng self-reliance. Sa pamamagitan ng coaching maraming pag-aaral ang naganap upang isama ang pantay na pagsasabog at pag-angkop ng kalidad at napapanatiling pagpaplano ng pamilya na nakabatay sa ebidensya at impormasyon at serbisyo sa kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan sa Mombasa County.

A young woman sits surrounded by other young people. She demonstrates the use of an internal/female condom.