Mag-type para maghanap

May-akda:

Levis Onsase

Levis Onsase

Tagapamahala ng County, Jhpiego Kenya

Ang Levis ay isang batikang tagapagtaguyod na nagpapalakas ng mga sistema ng kalusugan na sumusuporta sa mga pamahalaan ng county sa Kenya sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng mga kasanayang may mataas na epekto sa FP/AYSRH. Siya ay isang sertipikadong Public Health Practitioner at siya ay miyembro ng Association of Public Health Officers ng Kenya. Siya ay mayroong bachelor's degree sa Public Health at kasalukuyang kumukuha ng postgraduate Master of Science in Public Health degree sa Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology sa Nairobi. Siya ay may malaking karanasan sa global health programming, disenyo, pagpapatupad, at pampublikong pananaliksik sa kalusugan. Dati nang kasangkot si Levis sa pag-aalok ng teknikal na suporta sa mga proyekto ng RMNCAH, HIV/AIDS, at mga hindi nakakahawang sakit. Dati, nagtrabaho siya sa FHI 360 sa ilalim ng HIV prevention project at Maternal Health Program ng AMREF.

A young woman sits surrounded by other young people. She demonstrates the use of an internal/female condom.
Members of a Youth to Youth group. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment