Mag-type para maghanap

May-akda:

Liza Gobrin

Liza Gobrin

Assistant Field Project Officer, Women-Managed Area is a Right, PATH Foundation Philippines, Inc.

Si Ana Liza Gobrin ay ang Assistant Field Project Officer ng PATH Foundation Philippines, Inc. para sa Women-Managed Area ay isang Right project na nakabase sa Linapacan, Palawan. Lumaki si Liza sa isang malaking masayang pamilya at karamihan sa kanyang mga kapatid ay nagtatrabaho sa social development. Kalahati ng kanyang buhay ay ginugol sa pag-oorganisa ng mga tao sa komunidad. Siya ay naging bahagi ng mga pakikibaka ng kababaihan sa loob ng higit sa 20 taon. Ang kanyang pangarap ay magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang direktor ng isang non-government organization na kanyang itinatag.

Paumanhin Walang Nahanap na Post!