Mag-type para maghanap

May-akda:

Lydia Kuria

Lydia Kuria

Project Officer, Amref Health Africa

Si Lydia ay isang nars at nagtatrabaho bilang isang Project Officer sa Amref Health Africa. Kasalukuyan siyang nagbibigay ng Teknikal na Suporta sa mga pangunahing pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan na matatagpuan sa impormal na pamayanan ng Kibera sa Nairobi. Ang kanyang teknikal na suporta ay sumasaklaw sa kalusugan ng ina, bagong panganak, bata, at kabataan; pag-iwas sa paghahatid ng HIV ng ina-sa-anak; karahasan na nakabatay sa kasarian; at pag-iwas, pangangalaga, at paggamot sa HIV para sa mga bata at kabataan. Bago ito, nagtrabaho si Lydia bilang isang nars sa mga departamento ng MNCH/Maternity at outpatient sa Amref Kibera Clinic, kung saan siya ay nagsilbi bilang pinuno ng pangkat ng pasilidad. Nasisiyahan si Lydia sa pagsasaka at pagbibigay ng mentorship at pagsasanay sa mga kasanayan sa buhay sa mga kabataang babae at babae. Maaari mong maabot si Lydia sa lydia.kuria@amref.org.

Lydia Kuria is a nurse and facility in-charge at Amref Kibera Health Centre.